Яценко О. М., Любовець Н. І. Українські персональні бібліографічні покажчики (1856–2013)

Поділитися: 

Яценко О. М. Українські персональні бібліографічні покажчики (1856–2013) / О. М. Яценко, Н. І. Любовець ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; редкол. В. І. Попик (голова) [та ін.]. – К., 2015. – 469 с. – (Сер. «Джерела укр. біографістики ; вип. 3).

У публікації досліджено процеси виникнення, становлення, розвитку та сучасного стану українських персональних бібліографічних покажчиків; розроблено періодизацію поступу цього виду бібліографії в Україні та окреслено її хронологічні межі; встановлено, які форми персональної бібліографії активізувалися в той чи інший період та який внесок здійснили окремі організації і фахівці у її розвиток; подано аналіз термінологічних проблем в ділянці біобібліографії; зроблено спробу класифікації персональних бібліографіч­них покажчиків; визначено причини стрімких темпів розвитку в сучасній Україні процесів їх підготовки та видання. У покажчику персональних бібліографічних посібників вперше в Україні системати­зовано за хронологією інформацію про видання, що присвячені історичним діячам, науковцям, винахідникам, письменникам, митцям, політичним діячам та ін. особам, які своїм життям або діяльністю були пов’язані з Україною, й окремо видані на її території за вказаний період. Анотація містить відомості про діяча (прізвище, ім’я, по батькові; дефініцію; науковий ступінь; вчене звання), особливості структури видання, наявність допоміжного апарату.

Адресовано науковцям, викладачам, бібліотекарям, студентам та всім, хто досліджує і вивчає українську біографіку.

Контактна інформація

Корпус №2, вул. Володимирська 62, к.125.
+38 (044) 288-1384
ibd@nbuv.gov.ua
9:15 до 18:00 (понеділок - п’ятниця)

Контактна інформація