Дисертації здобувачів наукових ступенів та відгуки офіційних опонентів викладуть у відкритий доступ

Поділитися: 

22 липня 2015 року в Міністерстві юстиції  України зареєстровано наказ Міністерства освіти і науки України «Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів» від  14 липня 2015 р. № 758.

Цим документом Міністерство освіти і науки України відповідно до вимог  Закону України «Про вищу освіту»  та з метою ознайомлення наукової громадськості з доробком здобувачів наукових ступенів та відгуками офіційних опонентів, призначених для розгляду дисертацій, зобов’язує спеціалізовану вчену раду оприлюднювати  в режимі читання електронні версії дисертацій (крім таких, що містять державну таємницю або інформацію для службового користування) та відгуки офіційних опонентів не пізніше як за 10 календарних днів до дати захисту, автореферат дисертації не пізніше як за 30 календарних днів до дати захисту на офіційному веб-сайті ВНЗ/наукової установи, де відбуватиметься захист. Ці матеріали мають бути у відкритому доступі протягом трьох місяців з дати видачі диплома доктора філософії або доктора наук.

Мовою документа

Дисертації осіб, які здобувають ступінь доктора філософії, та дисертації (або наукові доповіді у разі захисту наукових досягнень, опублікованих у вигляді монографії або сукупності статей, опублікованих у вітчизняних та/або міжнародних рецензованих фахових виданнях) осіб, які здобувають ступінь доктора наук, а також відгуки опонентів оприлюднюються на офіційних веб-сайтах відповідних вищих навчальних закладів (наукових установ) відповідно до законодавства.

(ч. 5 ст. 6 Закону України «Про вищу освіту») 

Наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.

Прес-служба НБУВ