Книгу про золотий вік української гравюри презентовано в Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського

Поділитися: 

14 травня цього року Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського та Видавничий дім «Академперіодика» презентували науковий каталог «Мідні гравірувальні дошки українських друкарень XVII–XIX ст. у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського», укладений фахівцями відділу образотворчих мистецтв Інституту книгознавства НБУВ та підготовлений до друку редакційним колективом Видавничого дому «Академперіодика».

Це перше наукове видання, що висвітлює історію формування, розкриває склад і зміст унікальної колекції НБУВ, яка налічує 329 артефактів – кліше гравюр, виконаних українськими та закордонними граверами.

Вихід у світ цієї книги зацікавив багатьох дослідників української культури, мистецтвознавців, істориків, працівників музеїв, бібліотекарів і шанувальників мистецтва.

Справжньою перлиною в науковому і видавничому сенсі назвав презентований науковий каталог генеральний директор НБУВ, член-кореспондент НАН України Володимир Попик. «У тому, що ця книга народилася та увійшла в інформаційний простір, величезна заслуга її авторів, які провели наукову атрибуцію досліджуваних артефактів. Однак не менше зусиль доклали й фахівці Видавничого дому "Академперіодика", з яким Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського тісно співпрацює в багатьох видавничих проектах, зокрема і в підготовці серії "Видатні вчені України"», – підкреслив Володимир Попик.

Один з авторів наукового каталогу – завідувач відділу образотворчих мистецтв Інституту книгознавства НБУВ, канд. мистецтвознавства Гліб Юхимець – зауважив, що ця книга є результатом більш ніж десятирічної цікавої дослідницької праці, втім «… ми не змогли б обійтися без професійної підтримки наших колег і друзів: співробітників відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій, відділу стародруків та рідкісних видань, відділу кодикології та кодикографії. Окремі слова подяки графіку Георгію Сергєєву та д-ру мистецтвознавства, д-ру богословських наук, професору, академіку Академії наук вищої освіти України Дмитру Степовику, а також співробітникам Видавничого дому "Академперіодика"». Особливі слова безмежної вдячності Гліб Юхимець висловив на адресу тих учених, які в різні часи досліджували українську гравюру та українське мистецтво, і чиї праці стали потужним підґрунтям у роботі над науковим каталогом. Це зокрема: Павло Попов, Яким Запаско, Володимир Стасенко, Григорій Логвин, Володимир Січинський, Петро Курений, Ярослав Ісаєвич, Павло Жолтовський і багато інших.

«Золота книга про мідні дошки», так охарактеризував видання «Мідні гравірувальні дошки українських друкарень XVII–XIX ст. у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського» радник Президії НАН України, почесний директор НБУВ академік НАН України Олексій Онищенко. «Золота вона в багатьох значеннях: і в багатстві змісту, і в великій інформативності, і в прекрасному художньому оформленні. Гадаю, що такій книзі позаздрять європейські бібліотеки і мистецькі установи», – наголосив Олексій Онищенко.

Упевненість в тому, що українські гравюри, вміщені в науковому каталозі, мають європоцентричний характер і можуть гідно представляти Україну в світі, висловив науковий консультант і автор передмови до видання, д-р мистецтвознавства, д-р філософ. наук,  д-р богословських наук, професор, академік Академії вищої школи Дмитро Степовик.

«Довголітній період несприятливих умов розвитку української культури призвів до розсіяння по всьому світу пам’яток нашого мистецтва... Проте ніщо не зникає в історії безслідно… настає час збирати – і є у нас працьовиті збирачі, які познаходять усе по найдальших теренах, щоб збудувати новий дім нашої духовності», – наголосив Дмитро Степовик. Взірцем таких збирачів, на думку академіка, є автори презентованого наукового каталогу, а саме видання – це честь для Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, для України та українського мистецтва.

Про важливість ознайомлення широкої громадськості із рідкісними й цінними пам’ятками української культури та мистецтва говорила під час презентації й директор Видавничого дому «Академперіодика» Олена Вакаренко. «Приємно усвідомлювати, що редактори, художники, коректори, верстальники нашого видавництва із величезним натхненням долучаються до цієї надзвичайної просвітницької діяльності. Завдяки таким виданням ми зможемо ще багато розповісти про унікальні фонди Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського», – зазначила Олена Вакаренко.

Директор Інституту книгознавства НБУВ, д-р іст. наук, професор Галина Ковальчук привітала своїх колег із виходом у світ довгоочікуваного наукового каталогу і підкреслила, що пишається тим, що саме це видання стало першим в історії видавничої діяльності Інституту книгознавства НБУВ.

Своє захоплення титанічною працею авторів видання, висловила канд. мистецтвознавства, провідний науковий співробітник Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, рецензент наукового каталогу Аліна Кондратюк. «Упевнена, що імена Гліба Юхимця, Діни Фоменко та Ірини Цінковської можна поставити в ряд тих дослідників гравюри, на адресу яких сьогодні звучали слова подяки».

Привітання авторам наукового каталогу «Мідні гравірувальні дошки українських друкарень XVII–XIX ст. у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського» висловили також: науковий співробітник Австрійської бібліотеки НБУВ Микола Воробей; директор Музею книги і друкарства України Валентина Бочковська; провідний науковий співробітник відділу образотворчого мистецтва Інституту книгознавства НБУВ, д-р мистецтвознавства Рада Михайлова, старший науковий співробітник відділу стародруків і рідкісних видань Інституту книгознавства НБУВ Ірина Ціборовська-Римарович.

На завершення презентації Гліб Юхимець ще раз подякував усім, хто долучився до створення наукового каталогу і подарував їм примірники видання.

Прес-служба НБУВ

Фото: Кирило Леванюк

Відео YouTube: 
Фотоматеріали: 
Інтерв’ю з Глібом Юхимцем