Новинка в юридичній літературі – вийшла друком монографія «Протидія корупційній злочинності в Україні у сучасний період»

Поділитися: 

Новинка в юридичній літературі – вийшла друком монографія «Протидія корупційній злочинності в Україні у сучасний період», зміст якої охоплює період незалежності нашої держави. Робота виконана в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.

Автор монографії –  Олена Бусол  –  старший науковий співробітник Служби інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, автор 85-ти наукових праць, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник.

Монографія присвячена проблемам протидії корупційній злочинності в Україні як одній з найбільш небезпечних загроз національній безпеці держави.

Тема, розкрита автором монографії, особливо актуальна нині, коли зусилля України, що прагне до вступу в ЄС, спрямовані на зниження корупційної злочинності у державному секторі та правоохоронних і судових органах. Дослідниця звертає увагу читачів на те, що перші кроки у боротьбі з корупцією як загрозою національній безпеці в Україні стали можливими лише в 90-х роках ХХ ст., коли розпочалося формування законодавчої бази протидії корупційній злочинності.

Читачі зможуть ознайомитися з корупційними схемами, які діють в окремих сферах суспільного життя, зокрема, в найкорумпованіших (за висновками вітчизняних та міжнародних експертів) органах прокуратури, правоохоронних та судових органах, галузі охорони здоров’я України та в системі державних закупівель.

Корисними для громадян будуть розкриті автором питання корупційних ризиків у формуванні Єдиного реєстру досудових розслідувань прокурорами та слідчими, що базуються на реальних прикладах.

У праці здійснено аналіз розвитку антикорупційного законодавства за часів незалежності України.

Автор висвітлює проблеми та пропонує  підходи до використання «люстрації» суддівського корпусу як засобу протидії корупції, торкається кібернетичного аспекту протидії корупційні злочинності, а також розкриває широкий спектр інших питань.

У Післямові до видання наведено стислий огляд нового антикорупційного законодавства України.

Стиль викладу тексту забезпечує легкість та доступність його сприйняття, і буде корисним не тільки вченим, але й іншим категоріям громадян, яких цікавить тематика корупції.

Прес-служба НБУВ

 

Бусол О. Ю. Протидія корупційній злочинності в Україні у сучасний період : монографія / О. Ю. Бусол. — К. : Ін Юре, 2014. — 564 с. 

Фотоматеріали: 
Бусол О. Ю. Протидія корупційній злочинності в Україні у сучасний період : монографія / О. Ю. Бусол. — К. : Ін Юре, 2014. — 564 с.