На засіданні Вченої ради НБУВ обговорено результати виконання науково-дослідних робіт у 2014 році

Поділитися: 
2 грудня 2014 року відбулося розширене засідання Вченої ради Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Його учасники заслухали звіти наукових керівників відомчих проектів НДР про результати роботи у поточному році та окреслили перспективи досліджень у 2015 році. 
 
З доповіддю про результати першого року реалізації науково-дослідного проекту за темою «Інформаційно-комунікаційна діяльність наукових бібліотек як фактор розвитку суспільства знань» (термін виконання — 2014–2016 рр.) виступила Ольга Василенко, директор Інституту бібліотекознавства НБУВ,  канд. іст. наук. Вона проаналізувала стан розроблення теоретичних засад сучасної моделі інформаційно-комунікаційної діяльності та співпраці бібліотечних установ в аспекті формування й використання науково-інформаційних ресурсів загальнодержавного значення, розвитку системи обслуговування віддалених користувачів шляхом упровадження нових е-послуг, забезпечення доступу суспільства до знань та інформації на основі координації діяльності бібліотек, музеїв, архівів, органів науково-технічної інформації. 
 
Результати першого року дослідження теми «Організація бібліотечно-інформаційних ресурсів як складова формування вітчизняного інтегрованого інформаційного простору» (термін виконання — 2014–2016 рр.) було висвітлено в доповіді Надії Стрішенець, завідувача відділу наукової організації бібліотечно-інформаційних процесів НБУВ, д-ра іст. наук. Наголосивши на важливості вивчення світового досвіду та нових тенденцій розвитку сучасних засобів організації бібліотечно-інформаційних ресурсів, вона представила напрацювання відділу, зокрема, з питань: адаптації та впровадження в Україні нового міжнародного стандарту каталогізації «Опис та доступ до ресурсу» («Resource Description and Access»); вивчення передового досвіду провідних бібліотек країн слов´янського світу та бібліотек-членів МААН щодо використання нових технологій інформаційного забезпечення науки; дослідження особливостей організації бібліотечно-інформаційних ресурсів у бібліотеках-депозитаріях ООН, ролі міжнародного книгообміну в системі організації бібліотечно-інформаційних ресурсів; взаємодії бібліотек України у формуванні інтегрованого інформаційного простору; розвитку бібліотечно-бібліографічної класифікації та авторитетного контролю бібліографічних записів; розгортання бібліометричних досліджень тематичного розподілу наукових публікацій, прореферованих у БД «Україніка наукова», а також дослідження лінгвістичної складової цієї БД.
 
Про стан виконання етапу відомчого проекту НДР «Бібліографія Шевченкіани. Твори Тараса Шевченка мовою оригіналу. Твори Тараса Шевченка мовами народів світу» (термін виконання — 2013–2015 рр.) та напрацювання учасників проекту доповів його науковий керівник Володимир Омельчук, завідувач відділу національної бібліографії НБУВ, д-р іст. наук, професор. За словами доповідача, сучасні комунікаційні технології дали змогу авторському колективу підійти до цієї роботи по-новому, використати всі види інформаційних джерел для подальшого об’єднання розпорошених бібліографічних праць та матеріалів шевченкіани в єдиний бібліографічний ресурс, доступний користувачам на порталі Бібліотеки.
Наступним етапом НДР має стати укладання бібліографії бібліографій видань творів Тараса Шевченка та літератури про нього, робота над бібліографічним дослідженням «Т.Г. Шевченко: бібліографія літератури про життя і творчість Т.Г. Шевченка» і створення онлайнового інтегрованого інформаційно-бібліографічного ресурсу, що забезпечить комплексний доступ до документальних джерел наукових досліджень. 
 
На засіданні також заслухали доповідь Олександра Кириленка, завідувача відділу досліджень з інтелектуальної власності в бібліотечно-інформаційній сфері, канд. іст. наук, про основні напрями роботи відділу та обговорили проекти внутрішніх нормативних документів: положення про відділ та Інструкції про порядок реєстрації баз даних у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського.
 
Прес-служба НБУВ