У Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського створено відділ з охорони інтелектуальної власності

Поділитися: 

Уже другий рік поспіль Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського (НБУВ) працює над створенням фундаментальної електронної бібліотеки «Україніка», яка з часом максимально повно відображатиме широкий діапазон рукописних і друкованих видань про Україну, її територію, народ, історію, культуру, суспільно-політичне життя, науку, освіту.

Реалізація такого проекту передбачає опублікування в електронному інформаційному просторі не лише книжково-документної спадщини, а й сучасних напрацювань вітчизняної філософської, етнологічної, соціологічної, футурологічної і, особливо, правової й державницької думки. У цьому контексті постало питання необхідності дотримання НБУВ норм законодавства щодо забезпечення прав інтелектуальної власності.
 
З огляду на це,  а також з метою охорони інтелектуальної власності та авторського права в бібліотечно-інформаційній сфері Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського першою серед вітчизняних бібліотек ініціювала створення відділу досліджень з інтелектуальної власності в бібліотечно-інформаційній сфері. 
 
Відділ має на меті проведення наукових досліджень проблем авторського права в бібліотечно-інформаційній сфері та забезпечення державної реєстрації об’єктів інтелектуальної власності (ОІВ) НБУВ.
 
Серед основних завдань:
Взаємодія з державними органами і науково-дослідними установами, що займаються проблемами  охорони інтелектуальної власності.
Науково-методичне забезпечення діяльності  НБУВ та інших вітчизняних бібліотечно-інформаційних установ  з питань авторського  права та ОІВ.
Моніторинг нормативно-правових актів  у сфері авторського права та охорони ОІВ, вироблення пропозицій щодо їх удосконалення.
Організація та проведення досліджень щодо проблем охорони  інтелектуальної власності в бібліотеках і інформаційних установах, а також виявлення об’єктів інтелектуальної власності, що створюються в результаті наукової та бібліотечно-інформаційної діяльності НБУВ.
Проведення наукової експертизи та забезпечення прав інтелектуальної власності НБУВ на власні інформаційні продукти та сервіси, бази даних та інші об’єкти інтелектуальної власності шляхом підготовки та подання заявок на отримання охоронних документів в Україні.
 
Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського запрошує всіх зацікавлених до співпраці з фахівцями новоствореного відділу.
 
Завідувач відділу — Олександр Григорович Кириленко, канд. іст. наук.
 
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: + 38 (044) 525-40-74
 
Прес-служба НБУВ