Видання УНІК у фондах відділу стародруків

Поділитися: 

   У жовтні 2014 р. до фонду відділу стародруків надійшла збірка брошур 20-30-х рр. Українського наукового інституту книгознавства (УНІК), зокрема: Крип'якевич І. П. До історії львівської гравюри в XVII в.; Бурачек М. Г. Спогади про Г. І. Нарбута;  Ковалевський Ю. Бібліографія й Український Бібліографічний Інститут; Шамурін Є. І. Колективне авторство; Іванова-Артюхова А. В. Ілюстратори М. В. Гоголя; Кондра С. Особливості нотографії; Макаренко М. О. Малюнки П. М. Боклевського; Боровий С. Я. Наукова бібліотека в сучасних умовах; Біркіна Н.  Проти еклектизму в питаннях читачівства;  Книга й преса в імперіалістичній війні та в обороні СРСР;  Директиви про бібліотечну справу : зб. офіц. документів. Теми, яких торкалися в своїх працях книгознавці 20-х рр. ХХ ст., не втратили своєї актуальності й сьогодні.

Контактна інформація

Корпус №2, вул. Володимирська 62, 1-й поверх, к. 114.
+38 (044) 288-1385
vsrv@nbuv.gov.ua
9.15 - 18.00 (понеділок - субота)