До 200-річчя Тараса Шевченка презентація видання: Бєляєва Л. В., Войченко І. Д. «Кобзар» Т. Г. Шевченка у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

Поділитися: 

До 200-річчя від дня народження  Т. Г. Шевченка Бібліотека  презентує  на веб-порталі для ознайомлення користувачів презентаційну електронну версію видання, що готується до друку:

Бєляєва Л. В., Войченко І. Д. «Кобзар» Т. Г. Шевченка у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : бібліографічне дослідження / НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського; редкол.: О. С. Онищенко (голова) та ін.; наук. консультант В. С. Бородін. – К., 2014.

У книзі представлено результати дослідження всіх примірників видань «Кобзаря» Т. Г. Шевченка, що зберігаються у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Подано  науково-бібліографічний опис 376-ти друкованих та 6 рукописних «Кобзарів» мовою оригіналу та 21-ою мовою світу. Проведено реконструкцію бібліографічного опису дефектних примірників, представлено відомості щодо історії видання та побутування книжок. Науково-допоміжний апарат включає чотирнадцять покажчиків, які всебічно розкривають зміст основного тексту. Видання адресоване шевченкознавцям, книгознавцям, бібліографам, музейним та бібліотечним працівникам та всім, кого цікавить історія української книги.