Шевченкіана у фонді відділу зарубіжної україніки

Шевченкіана у фонді відділу зарубіжної україніки

Творчість геніїв, які належать різним народам світу, входить до скарбниці великої єдиної вселюдської культури. Загальнолюдськими, як ніколи живими сьогодні, є ідеї творчості Шевченка. «Шевченко був і залишається центральною духовною постаттю нашої історії та культури», сказав О. Гончар.
І. Дзюба у своєму підсумковому дослідженні про Шевченка, визначаючи його світове значення, нагадав слова Г. Гейне про те, що Біблія стала «переносною вітчизною» євреїв, – з нею вони, гнані, мандрували світом. Такою ж «переносною вітчизною» для українців, – зазначив дослідник, – куди б їх не закинула доля, був «Кобзар» Шевченка. Де б людина не жила, «Кобзар», який є вдома, дає людині почуття вітчизни. Шевченкова поезія давно стала найважливішим і нетлінним складником духовного єства українського народу. Він говорив до мертвих духом, які ще мали пробудитися, і до живих, і до ще не народжених, і в Україні, і в світах, – у кого ще є таке звертання до всього народу як до вічної категорії і таке грандіозне розуміння народу як сукупності поколінь, і духу, і діянь – поза обмеженням у часі та просторі?!
У час підготовки до 200-річчя з дня народження Т. Шевченка, підбиваються підсумки шевченкознавчих досліджень. У цьому контексті дуже цінним є сегмент шевченкознавства, створений в українській діаспорі. Вільна від ідеологічних заборон «чужа земля» була до здобуття Україною незалежності притулком для вільного вивчення творчої спадщини поета.
Книги, із фонду Відділу зарубіжної україніки (далі – ВЗУ), створеного у 1991 р., після набуття Україною незалежності, дають можливість уявити картину зародження і розвитку шевченкознавства в українській діаспорі. Діаспорна шевченкіана є одним зі справжніх духовних скарбів фонду ВЗУ.

Бібліографія

 1. Шевченко Тарас. Кобзарь. Гайдамаки. /Изд., иллюстрированное художником А. Г. Сластеном; к малорусскому тексту приложен перевод Н. В. Гербеля. – СПб., 1886: ил. (Тип. А. С. Суворина)

  Шифр: 11950 укр.

  Цінне і рідкісне видання, найстаріше видання творів Т. Шевченка у фонді ВЗУ.
 2. Шевченко Тарас. Кобзар. – Вінніпег, 1918. (Друк. Канадської Української Видавничої Спілки). – /Просвіта; Народна бібліотека.

  Шифр: 11932 укр.

  Одне з перших видань «Кобзаря» у Канаді.
 3. Шевченко Тарас. Кобзар. / Л. Білецький (ред., ст. й поясн.). В 4 т. – Вінніпег: Видавн. спілка «Тризуб», 1952. – /УВАН; Ін-т шевченкознавства. Ч. 1

  Шифр: 7623 укр.

  Упорядкований Леонідом Білецьким чотиритомний «Кобзар» є одним з раритетів ВЗУ. Це найбільше досягнення Української вільної академії наук (далі – УВАН) першої половини 1950-х рр. (У 1945 р. була заснована Українська Вільна Академія наук, що продовжила кращі традиції шевченкознавства, закладені у Всеукраїнській академії наук у 1920-ті роки, перед розгромом української науки. Як показала історія, УВАН стала одним з найвдаліших і найперспективніших наукових проектів української еміграції того часу. Зокрема, був заснований Інститут шевченкознавства УВАН. Цей «Кобзар» було видано Канадським відділенням УВАН у Вінніпезі спільно із видавничою спілкою «Тризуб» при «Українськім Голосі» і накладом цієї спілки. Ініціаторами видання були відомі канадські (українського походження) громадські й культурні діячі – Ольга та Петро Войценко. За словами Л. Білецького, це видання було підготовлене в новому редакційному і критично-естетичному опрацюванні. Це був нетрадиційний підхід до впорядкування текстів. Він поклав в основу принцип підготовки за першою редакцією – опублікованою або рукописною, а самі тексти згрупував за альбомами і циклами, уклавши їх у чотири основні періоди життя і творчості поета, яким відповідали чотири томи (альбомний принцип розташування текстів застосовував у варшавському виданні творів Шевченка і Павло Зайцев). Всі тексти у цьому виданні супроводжувалися розлогими статтями-поясненнями Л. Білецького. Для еміграційних видань це був оптимальний варіант, оскільки укладач був відірваний від архівних джерел текстів Шевченка, а науково-критичне видання за першодруками або за першими біловими редакціями має таке ж право на існування, як і «за останньою волею автора». «Кобзар» Л. Білецького вийшов під грифом Інституту шевченкознавства УВАН у Канаді як перше число його шевченкознавчих праць.
 4. Шевченко Тарас. Кобзар /Сімович В.(прим.); Рудницький Я. (ред.). – Вінніпег; Нью-Йорк: Говерла, 1960. – /УВАН; Інститут українознавства; Ч. 3).

  Шифр: 8476 укр.

  «Кобзар», виданий українськими вченими у Канаді до відзначення 100 річчя з дня смерті видатного поета.
 5. Повне видання творів Тараса Шевченка: [У 16 т.].– Варшава; Львів, 1934–1939.
  Т. 7: Повісті й оповідання. – Варшава; Львів, 1934.

  Шифр: 3643 укр.

  Після розгрому української науки на материковій Україні у 1930-х рр. центр шевченкознавчих студій перемістився на територію Східної Галичини та в країни Західної Європи, де зосереджувалася українська діаспора (передусім це Польща й Чехословаччина) й велося жваве наукове й культурно-мистецьке життя емігрантів з України. Вони гуртувалися в наукові товариства й культурно-мистецькі об’єднання. Тоді шевченкознавці об’єдналися під час підготовки багатотомного Зібрання творів Шевченка за редакцією найавторитетнішого у ті роки текстолога Павла Зайцева, яке було здійснено у Варшаві на базі Українського наукового інституту. Шістнадцятитомне «Повне видання творів» за редакцією П. Зайцева, підготоване, науково опрацьоване та видане його співробітниками впродовж 1934–1939 рр., стало першим повним виданням поетичної і прозової спадщини Шевченка. Через початок Другої світової війни цей проект цілком реалізувати не вдалося (із запланованих 16 томів вийшло 14). Він був найбільшим здобутком наукового шевченкознавства 1930-х рр.
 6. Зайцев Павло. Життя Тараса Шевченка.– Нью-Йорк; Париж; Лондон, 1955.– / Наукове товариство ім..Шевченко; Б-ка українознавства. Ч. 4

  Шифр: 5805 укр.

 7. Zaitsev Pavlo. Taras Shevchenko: A life / Luckyj G. N. (Ed., abridged a. transl. with an introd.)– Toronto, 1988.

  Шифр: 3419 укр.

  Англомовний переклад книги видатного шевченкознавця Павла Зайцева «Життя Тараса Шевченка» став першою біографією Т. Шевченка, що познайомила з життям і творчістю видатного українця англомовного читача.
 8. Шевченко Т. Повне видання творів: [У 14 т.] (2-е переглянене й значно доп. вид.). – Чікаго: Вид-во Миколи Денисюка, 1959–1961.–
  Т. 14: Покажчик видань Шевченкових творів: першодруки й окремі видання та спис літератури про них» /Дорошенко В.(зібр. і впоряд.) – Чікаго, 1961.

  Шифр: 3095 укр.

  До 100-річчя з дня народження Т. Шевченка варшавське видання було перевидано у США. Воно мало додаткові (порівняно з варшавським виданням) коментарі та наукові статті, які підготували Б. Кравців, Д. Чижевський, Л. Білецький, Ст. і Р. Смаль-Стоцькі, Т. Осьмачка, Д. Антонович та ін. Також було використано шевченкознавчі праці П. Куліша, І. Франка, М. Грушевського, С. Єфремова та ін. Чотирнадцятий том цього видання містить унікальний, значно доповнений порівняно з варшавським виданням «Покажчик видань Шевченкових творів: першодруки й окремі видання та спис літератури про них, де зафіксовано всі публікації, заборонені в Україні; вибрані твори поета; «Кобзарі», видані у всьому світі. Я. Рудницький назвав цей покажчик «шедевром точності, науковості й синтезу».
 9. Шевченко та його доба: Збірник 1 /Праці шевченківської конференції 1946 року. – Аугсбург, 1947.

  Шифр: Рудницький Я.-Б. № 22/1

  Зазначений збірник – одне з перших видань УВАН (першого, німецького періоду її розвитку, оскільки) з’явився незначним накладом, на правах рукопису і є дуже цінним і рідкісним виданням. Видано його циклостилем. У виданні опубліковано праці Шевченківської конференції у Німеччині 1946 р. – статті В. Петрова, Д. Чижевського, Я. Рудницького, В. Лева, С. Жука.
 10. Автограф Шевченка 1860 року – /Шевченківська конференція УВАН 1951 р. – США, 1951. (Друк. Укр. академія мистецтв і наук у США).

  Шифр: 392 укр.

  Дуже цінна брошура, в якій опубліковано автографи 4-х поетичних творів Т. Шевченка, що надійшли до Музею-архіву УВАН у США.
 11. Шевченко: Річник 4. – Нью-Йорк, 1955. – (УВАН у США).

  Шифр: 775 укр.

  У 1952 р. до шевченківської конференції УВАН було видано перший випуск річника «Шевченко». Всього вийшло 10 річників, які стали одним з найбільш авторитетних присвячених Шевченкові видань у вільному світі (виходили в Нью-Йорку, США). Всі ці видання наявні у ВЗУ. Однією з важливих складових поданої в них інформації є бібліографічні та книгознавчі матеріали. Як зазначалося в передмові до першого річника, їх планувалося видавати з такими постійними розділами: 1) вступна стаття; 2) дослідчі праці; 3) публікація нових матеріалів; 4) Шевченкіана за минулий рік: бібліографія окремих видань; журнальних і газетних статей за попередній рік; 5) хроніка. За словами шевченкознавця О. Федорука, «жодне еміграційне видання не подало так багато нових матеріалів про Шевченка та його оточення, як ці річники, невеликі за обсягом (від 32 до 64 сторінок)».
 12. Лепкий Б. Шевченко про мистецтво. – Зальцведель: Накладом автора, 1920. (З друкарні Спілки Визволення України).

  Шифр: 2110 укр.

  Автор дискутує з думкою деяких дослідників про те, що Шевченко був неосвіченою людиною, і подає етюди-думки великого Кобзаря про мистецтво. Автор висвітлює джерела освіти Шевченка, масштаб його інтелекту, енергію його думки на фоні таких освічених особистостей, як Пушкін, Байрон, Міцкевич, і стверджує, що він стояв на рівні з найосвіченішими людьми його епохи.
 13. Бучинський Д. Християнсько-філософська думка Тараса Г. Шевченка.– Мадрід; Лондон: 1962. – (Союз українців у Великій Британії).

  Шифр: 4430 укр.

  Особливий інтерес викликають зарубіжні дослідження присвячені релігійності Т. Шевченка, які в радянській Україні були заборонені. Ці дослідження були значною мірою реакцією на твердження радянських шевченкознавців про антирелігійний характер творчості поета. Серед тем, розглянутих автором: християнсько-філософська думка Шевченка; практичні питання шевченкової філософії; євангельська філософія Шевченка та ін. Книга розвінчує праці радянських вчених, які стверджували, що Т. Шевченко був безбожником і атеїстом. Автор на великому матеріалі з творів Т. Шевченка доводить, що поет був віруючим християнином, і його теїзм був опертий на глибокі філософські підвалини).
 14. Іларіон (митрополит) [Огієнко Іван]. Релігійність Тараса Шевченка: Ювілейне вид. з приводу 150-ліття з дня народження Тараса Шевченка (1814–1964). –Вінніпег: Накладом Видавничої комісії при Товаристві «Волинь», 1964.– (Інститут дослідів Волині [Канади]).

  Шифр: 9528 укр.

 15. Білецький Л. Віруючий Шевченко. – Вінніпег: Накладом УВАН, 1949. (Друк «Нового шляху»). – (УВАН. – Серія Література. Ч.2).

  Шифр: 4747 укр.

  Проблема релігійності Шевченка у працях еміграційних вчених досліджувалася у тісному зв’язку з етикою поета. В них розглянуто еволюцію етичних поглядів Шевченка (осуд в його творах панської сваволі, розпусти, зневаги до людини, але так само і розбишацького життя), прагнення поета збагнути першопричину зла, гріха, помсти. Богоборчі мотиви, характерні для світоглядних засад романтизму, в поезії Т. Шевченка звернені не проти Бога, а проти «мовчання небес», «в трагічному почутті роздвоєності  між Богом гніву і Богом любові, між свідомістю розладу в моральному світопорядку і вірою в добро і правду».
 16. Лепкий Б. Про життя і творчість Тараса Шевченка . – Аделаїда, 1989.

  Шифр: 10327 укр.

  Передрук передмови до 5-томного «Повного видання творів Шевченка» Б. Лепкого (Ляйпціг, 1919–1920), яким українці Австраліі, відзначили 175 - ліття від народження Т. Шевченка.
 17. Рудницький Я. Шевченкіяна на Заході: перше видання Шевченка на Заході. З нагоди сторіччя: 1859–1959. – Вінніпег, 1959 / УВАН. Збірник заходознавства. – Т. VI (40).

  Шифр: 8661 укр.

  Книжку присвячено дослідженню історії першого зарубіжного шевченківського видання «Новые стихотворения Пушкина и Шевченки», яке вийшло з ініціативи П. Куліша у Лейпцігу у 1859 р.
 18. Крушинський Ф. Тарас Шевченко – незримий вождь України.– Париж: Видання «Укр. визвольної б-ки», 1934.

  Шифр: УНД № 191

  Це видання належить до рідкісної французької шевченкіани, що зберігається у ВЗУ.
 19. Taras Chevtchenko 1814–1861: sa vie et son oeuvre / K. Uhryn, A. Joukovsky (recuel d articles et traductions presentite par). – Paris, 1964.

  Шифр: 1925 укр.

  Виданий у Парижі за редакцією К. Угрина та А. Жуковського збірник статей про життя і творчість Шевченка, а також перекладів його поезій французькою мовою.
 20. Шевченкіяна в бібліотеках Парижу (Жуковський А., укл.). – Париж, 1961).

  Шифр:6477 укр.

  Бібліографічний довідник, виданий заходами Наукового Товариства Шевченка у Франції. Це була перша спроба зібрати Шевченкіану в бібліотеках Парижу і в бібліотеці НТШ в Сарселі.
 21. Світи Тараса Шевченка: Зб. статей до 175-річчя з дня народження поета. – Т. 1 –– Нью-Йорк; Париж; Сідней; Торонто; Львів, 1991.– (Записки НТШ. – Філол. Секція. – Т. 214. – Б-ка Прологу і Сучасности – Ч. 191. 4.) – 488 с.; Світи Тараса Шевченка. – Т. 2: Збірник статей до 185-річчя з дня народження поета. – Нью-Йорк; Львів, 2001.– (Записки НТШ. – Філол. Секція. – Т. 215). – 416 с.

  Шифри: 11510 укр., 11511 укр.

  Видатною віхою в шевченкознавстві стали два збірники «Світи Тараса Шевченка», видані Науковим Товариством Шевченка, які стали ґрунтовними підсумковими шевченкознавчими працями останніх десятиліть ХХ століття. З 1981 р. було започатковано щорічні шевченківські конференції, спільно спонсоровані НТШ в Америці, УВАН у США та Українським науковим інститутом Гарвардського університету (УНІГУ). Конференції відбувалися і відбуваються досі у Нью-Йорку в будинку НТШ. Спочатку доповідачами на них були науковці з діаспори – зі США, Австралії, Західної Європи і Канади. Але вже у 1989 р., у 175-ту річницю від дня народження Поета, у конференції вперше взяли участь і науковці з України. У другому томі збірника «Світи Тараса Шевченка» опубліковано програми шевченківських наукових конференцій у Нью-Йорку (1991– 1999).
 22. Тарас Шевченко. Пропам’ятна книга. – Вашингтон, 1964.

  Шифр: 5692 укр.

  Значна частина матеріалів збірника присвячена історії створення пам’ятника Тарасові Шевченку у Вашінгтоні.
 23. Альманах «Гомону України» на рік 1964 у 150-річчя народження великого Кобзаря України Т.Шевченка 1814–1964. – Торонто, 1964. –/ Бібліотека Вид-ва «Гомін України». Ч. 23.

  Шифр: 11677 укр.

  Збірник різнопланових матеріалів, присвячених життю і творчості Т. Шевченка, зокрема статті Д. Донцова, В. Радзикевича, Р.Задеснянського, М. Лози, В. Стебельського, Л. Бачинського та ін.
 24. Плющ Л. Екзод Тараса Шевченка навколо «Москалевої криниці». Едмонтон, 1986.– /КІУС; Альбертський ун-т.

  Шифр: 895 укр.

  Книжка відомого літературознавця, культуролога та правозахисника належить до модерного шевченкознавства. Сам автор вважає себе не літературо- чи мовознавцем, а тільки працівником на цьому полі, з поглядом на літературу з точки зору кібернетики, семіотики і міфознавства. Ця книжка у свій час зробила прорив у шевченкознавстві і подала інструментарій для подальших досліджень. Це фактично інтерпретація творчості Шевченка крізь призму міфологізму. Л. Плющ абсолютизує етичну категорію добра і зла, зводить персонажів до рівня алегорій, до паралелей з героями слов’янської міфології. Він – один із перших, хто намагається «розбронзувати» поета, бо  від тридцятих років, уже півсторіччя, над шевченкознавством тяжить гніт прескриптивної цензури, і усім накинено сфальшований російсько-великодержавно-іконописний обов’язковий образ Шевченка, що не має нічого спільного зі справжнім Поетом.
 25. Конкорданція поетичних творів Тараса Шевченка / Ільницький О., Гавриш Ю. (упоряд.): В 4 т. – Торонто, 2001. – /Наукове Товариство Шевченка в Америці; Канадський інститут українських студій при Альбертському університеті в Едмонтоні).

  Шифр: 11066 укр.

  Видання «Конкорданції» — дуже важлива подія не лише в галузі шевченкознавства, але в усій сфері українознавчих студій, оскільки це перше і єдине українське видання такого типу. Це повний азбучний покажчик усіх слів, які з’являються в україномовних та російськомовних поезіях Шевченка. Він дозволяє  дослідникам легко й швидко знаходити кожне вживане поетом у його віршах слово, перевіряти контекст, в якому воно з’являється, і таким чином досліджувати нюанси значень, синтаксичні та граматичні структури, а також головні теми й мотиви Шевченкових творів. Це видання систематизує не лише слова остаточних (канонічних) текстів Шевченка, а й різних їхніх варіантів.
 26. Павловський В. Шевченко в пам’ятниках: 1861–1964. – Нью-Йорк, 1966. - /УВАН у США; Ін-т шевченкознавства.

  Шифр: 394 укр.

  Книжка, яка зафіксувала історію проектованих і поставлених пам’ятників поетові в Україні і поза нею, що фактично демонструє вплив великого Кобзаря на історію культури цілого пошевченківського століття. Протягом 1961–1964 рр. українські науковці й громадські діячі діаспори багато зробили для того, щоб увести ім’я Шевченка в пантеон найбільших поетів слов’янського світу й усього людства. Їм належить ініціатива й всебічне забезпечення умов для того, щоб у Вашингтоні у 1964 р. урочисто відкрили пам’ятник Шевченкові, виконаний скульптором Леонідом Молодожанином.
 27. Пасюк С. М. Тарас Шевченко у скульптурі. – Ганновер, 2010.

  Шифр: 13336 укр.

  Фотокаталог пам’ятників і погрудь Шевченка в Україні і світі.
 28. Shevchenko and the Critics 1861–1980/Луцький Ю. (ред.); Рубчак Б. (передм.). –Тоronto; Buffalo; London, [1980 ].

  Шифр: 1197 укр.

  Ця антологія критичної думки про Шевченка висвітлює рецепцію його життя і творчості в роботах критиків різних ідеологій 19– 20 ст. – марксистів, соціалістів, націоналістів. Серед них П. Куліш, М. Драгоманов, В. Антонович, І. Франко. Б. Грінченко, М. Євшан, А. Річицький, С. Єфремов, Д. Чижевський та ін. Книга була задумана як університетський підручник з метою звернути увагу англомовного студента на найважливіші шевченкознавчі праці від часу смерті поета. Зараз без цього видання не може обійтися жоден курс української літератури в університетах англомовного світу.

Контактна інформація

Корпус №2, вул. Володимирська 62, 3-й поверх, к. 302.
+38 (044) 288-1434
9.15 - 18.00 (понеділок - субота)