Дари за 2016 рік

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського висловлює щиру подяку всім дарувальникам за внесок у формування її фондів.
Подаровані видання стали цінним поповненням фондів найбільшої книгозбірні України, читальні зали якої щодня відвідує близько тисячі читачів.

Лемешко Тетяна Василівна

Тетяна Василівна Лемешко, українська поетеса, прозаїк, член Національної спілки письменників України, подарувала НБУВ кілька власних видань: 1. Лемешко Т. В. Душа замість мене.— К.: Унів. вид-во ПУЛЬСАРИ, 2008.— 176 с. У новій книзі письменниця продовжує осягати духовний огром українців і зокрема трагічні долі звичайних селян на зламі епох і суспільно-економічних формацій. Авторка діткається і найпотаємнішого — стосунків між мужчиною і жінкою. Визначальним для неї є Тичинівська формула: "Хоч любить вона серцем, все ж розумом звіря". "Душа замість мене" — книга всуціль сподівальна. Назва її багатозначна і багатопланова — таїну її слід ще пізнати, як читачеві, так і авторові... 2. Лемешко Т. В. Полиновий сон : поезії. - Київ.: Видавництво імені Олени Теліги, 2012.- 136 с., іл. Визначальною рисою таланту Тетяни Лемешко є ліризм. Її музі властиві сердечність, ніжність, тонка душевна чутливість. Вірші поетеси сповнені найщиріших почуттів любові до прекрасного, надто ж до людини, багатства її духовного світу. Свою ліричну героїню авторка ставить у лави людей високої честі, відданих народній моралі, її ідеалам. Мати і Україна у її віршах — начало начал, сіль землі, найглибша філософія буття. Поряд із порушенням одвічних загальнолюдських тем авторка чітко відтворює і зорові враження, лаконічно фіксує у слові краєвиди чи їхні окремішні виразні деталі.

Лучканин Сергій

Сергій Лучканин, доктор філологічних наук, мовознавець, перекладач, подарував НБУВ книгу своєї матері: Страшенко О. "Прочитайте тую славу" : [поезії] / Ольга Страшенко ; [упоряд.-ред. Р. Коваль]. - Київ : Іст. клуб "Холодний Яр" : Український пріоритет, 2016. - 158 с. : іл. У збірці лауреата Літературної премії ім. Василя Симоненка та Літературної премії ім. Юрія Горліса-Горського Ольги Страшенко вміщено поезії про діячів Визвольного руху різних епох, починаючи від XVII ст. до українсько-російської війни на Донбасі 2014 – 2016 років.

Ткаченко Сергій Іванович

Сергій Іванович Ткаченко, український філолог, літературознавець, поет, член Національної спілки письменників України, подарував НБУВ, а також для книгорозповсюдження серед бібліотек України, 3 видання (загальною кількістю 100 прим.): 1. Ткаченко С. І., Копайгоренко В. В. Під знаком Ярила : [вірші]. - К. : Бізнесполіграф, 2014. - 132 с.; 2. Ткаченко С. І. Пророки степу & апоcтоли лісу. - К. : УАІД "РАДА", 2012. - 164с.; 3. Ткаченко С. І. Лісові денники Петра Сороки: малярство і метафізика : моноґрафія. - Харків. : Слово, 2016. - 197 с.

Мошковська Олена Анатоліївна

Олена Анатоліївна Мошковська, кандидат економічних наук, доцент Київського національного торговельно-економічного університету, подарувала НБУВ 15 сучасних видань, а також велику кількість різнопланової навчальної літератури.

Кудлач Володимир Андрійович

Володимир Андрійович Кудлач, мистецтвознавець, журналіст, митець, член Національної спілки журналістів України та Національної спілки художників України, подарував НБУВ власне видання: 1. Головков Герасим Семенович (1863-1909): життєпис. Репродукції творів. Каталог. Періодика. Бібліографія/ В. А. Кудлач, авт. портр. Г. Головкова М. Д. Кузнецов. - Вид. 2-е, доп. - Одеса : Друк-Південь, 2015. 164 с., 26 арк. іл. : іл. Монографічний нарис про Герасима Семеновича Головкова на сьогодні є першим ґрунтовним дослідженням про творчість цього недостатньо популяризованого художника. Книга містить розгорнутий життєпис, хронологію життя і творчості Головкова. Життєпис розкриває становлення і еволюцію цього самобутнього художника, роль художньо-артистичного середовища Одеси, Петербурга, Вінниці. Певна увага приділена європейським контактам Герасима Головкова, його участі у Сецесіоні Мюнхена, Берліна, салонах Парижа. В загальних рисах окреслено його творчий метод. Більшість графічних робіт Головкова, переважно шаржі та окремі живописні твори з приватних колекцій відтворюються вперше.

Онуфрій

Онуфрій, Блаженніший Митрополит Київський і всієї України, Предстоятель Української Православної Церкви, священноархимандрита Святої Успенської Києво-Печерської Лаври, подарував НБУВ унікальну книжку – факсимільне видання «Повесть временных лет». «Повесть временных лет» — пам'ятка історіографії і літератури Київської Русі, найдавніше літописне зведення, укладене в Києві на початку XII ст., яке пізніше входило до складу всіх літописних зведень XIV — XVI ст. «Повість врем'яних літ» іще називають Несторовим літописом, Початковим літописом, Сильвестровим зведенням. Цей стародавній рукописний твір завжди був у центрі уваги дослідників. Він перекладений сучасною українською, російською, французькою, шведською, німецькою, румунською, англійською, чеською та польською мовами. Пам'ятка містить значний історичний матеріал про східних слов'ян, про політичний, економічний і культурний розвиток Давньої Русі, про її міжнародне становище та боротьбу із зовнішньою агресією. У виданні представлено відреставровані художні копії мініатюр із Радзивіловського літопису, що «…мають як іконографічну красу, так і відтворюють унікальні деталі подій і світосприйняття того часу». Окрім того довідковий апарат книжки містить переліки правителів Київської Русі (у Києві) в описі «Повісті врем’яних літ», Київських митрополитів періоду «Повісті врем’яних літ», Рюриковичів періоду «Повісті врем’яних літ». Повесть временных лет. - Киев : Изд-во Киево-Печерской Лавры, 2016. - 352 с.

Пахлеван Амір

Амір Пахлеван, всесвітньо відомий азербайджанський письменник, поет, драматург, автор 60 книг, 4 художніх та 11 документальних фільмів, подарував НБУВ 11 власних видань: 1. Пахлеван А. Давайте смеяться вместе. – Дрогобич, 2012; 2. Пахлеван А. Ты меня зовешь, Азербайджан. – Баку, 2013; 3. Пахлеван А. Сын отчизны: поэма. – Баку, 2015; 4. Пахлеван А. Потерянные души : рассказы, эссе. - Житомир, 2011; 5. Пахлеван А. Цыганское сердце : поэма. - Киев, 2015; 6. Пахлеван А. Майдан Незалежности : поэма. - Киев, 2015; 7. Пахлеван А. Вы за хорошее мое почти меня распяли : поэма. - Киев, 2015; 8. Пахлеван А. Безумные счастливчики : новеллы. - Дрогобыч, 2013; 9. Пахлеван А. Я буду с тобою : поэма. - Казань, 2012; 10. Пахлеван А. Восходящее солнце : поэма. - Баку, 2013; 11. Пахлеван А. Победители. Вы сильнейшие в мире : поэма. - Баку, 2013.

Колосовська Ольга Михайлівна

Ольга Михайлівна Колосовська, к.і.н., заступник директора з наукової роботи, заввіділом рідкісної книги Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника, подарувала НБУВ видання: Bibliotheca Bavoroviana Leopoliensis. - Katowice: Uniwersytet Śląski, 2015. - 170 s.

Саєнко Ніна Олександрівна

Ніна Олександрівна Саєнко, заслужений діяч мистецтв України, член Національної спілки художників України, Національної спілки майстрів народного мистецтва України та директор Міжнародного благодійного фонду "Фонд Олександра Саєнка", подарувала НБУВ кілька власних видань присвячених мистецькій династії Саєнків. У книгах-альбомах висвітлено життя і багатогранну творчу діяльність самої Ніни Олександрівни, а також її батька, відомого українського митця Олександра Ферапонтовича Саєнка. Багатоілюстровані видання будуть корисні для шанувальників і дослідників декоративного мистецтва, музеєзнавців, культорологів, викладачів, студентів тощо.

Марчук Іван Степанович

Іван Степанович Марчук, український живописець, народний художник України, лауреат Національної премії України ім. Т. Г. Шевченка, подарував НБУВ кілька власних мистецьких видань: 1. Марчук І. Погляд у безмежність : каталог робіт / І. С. Марчук. - К.: Фенікс, 2011. - 64 с. : іл.- укр., англ.; 2. Шоріна А. Український геній Марчук: історії / А. Шоріна. - К.: Афіша, 2016. - 151 с. : іл.- укр., англ.

Сторінки

Щорічні надходження

 

Контактна інформація

  • Відділ комплексного формування бібліотечних фондів
  • Група дарів та колекцій
  • +38 (044) 524-45-97