УКРАЇНІКА В ДАТАХ

Інтелектуальний календар електронної бібліотеки "Україніка".
Це інтерактивна хронологічна колекція, що репрезентує події, постаті і артефакти україніки та актуалізує історичні факти нащодень.

Автори проекту співробітники Інституту інформаціних технологій:
 • Лобузіна К. В. (директор Інституту)
 • Коцюба В. В. (молодший науковий спвробітник)

 • ЛЮТИЙ
  4 1885
  Народився Степан-Максим Балей, український і польський психолог, педагог, філософ; член НТШ, Українського лікарського товариства, Польської Академії Наук
  4 1880
  Народився Климент Квітка, фольклорист, музикознавець, правознавець, зібрав понад 6000 народних пісень; заклав теоретичні підвалини етномузичної соціології та історико-порівняльного вивчення фольклору етноспоріднених народів
  5 1941
  Народився Володимир Тимофієнко, дослідник української архітектури і містобудування, академік Української академії архітектури, почесний доктор НДІТІАМ, заслужений діяч науки і техніки України
  6 1996
  Британія передала Україні антарктичну станцію "Фарадей". На її базі створено українську станцію "Академік Вернадський"
  7 1804
  Народився Микола Маркевич, історик, етнограф, поет та музикознавець, громадсько-культурний діяч
  8 1822
  Народився Опанас Маркович, фольклорист, народознавець, етнограф, громадський діяч, член Кирило-Мефодіївського товариства
  9 1826
  Народився Костянтин Трутовський, живописець, графік, академік Петербурзької академії мистецтв; один із найпопулярніших українських жанрових художників 19 ст.
  9 1872
  Народився Василь Данилевич, історик, археолог, нумізмат, педагог, член Історичного товариства Нестора Літописця
  10 1773
  Народився Василь Каразін, учений, винахідник, просвітитель і громадський діяч, засновник Харківського університету
  11 1963
  У Києві почалася Республіканська конференція з питань культури української мови, учасники якої вимагали надати українській мові статус державної
  12 1839
  Народився Віктор Василенко, народознавець, етнограф, статистик, дослідник народних художніх промислів Полтавщини, дійсний член Полтавського сільськогосподарського товариства й Полтавської вченої архівної комісії
  13 1884
  Народилася Наталія Полонська-Василенко, історик, археолог, архівіст, дослідниця запорізького козацтва, одна з провідних представниць державницької школи в українській історіографії
  14 1908
  Народився Петро Шелест, партійний і державний діяч, перший секретар ЦК КП України
  14 1930
  Народився Георгій Якутович, графік, ілюстратор, майстер ліногравюри, ксилографії та офорту, художник кіно; художник-постановник кінофільму "Тіні забутих предків"
  15 1574
  У Львові Іваном Федоровим завершено друк книги "Апостол"
  16 1813
  Народився Семен Гулак-Артемовський, оперний співак (баритон), композитор, драматичний актор, драматург, автор першої української опери "Запорожець за Дунаєм"
  17 1892
  Народився Йосип Сліпий, церковний і громадський діяч, педагог, богослов, патріарх Української греко-католицької церкви, кардинал, дійсний член НТШ, член Папської академії св. Томи
  18 1890
  Народився Володимир Корецький, правознавець, академік НАНУ, брав участь у розробці проекту Загальної декларації прав людини ООН
  18 1856
  Народилася Софія Русова, громадська і культурно-освітня діячка, педагог, засновниця українського жіночого руху в Східній Україні
  18 1952
  Народився Джеймс Мейс, історик України (1-ї пол. 20 ст., зокрема голодомор 1932–1933), політолог, громадський діяч

  Сторінки