Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Українська періодика: Історія і сучасність»

Поділитися: 
Дата події: 
29-11-2013 до 30-11-2013

Шановні колеги!
Науково-дослідний інститут пресознавства Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника
29—30 листопада 2013 р. проводить одинадцяту

Всеукраїнську науково-теоретичну конференцію
«Українська періодика: Історія і сучасність»

Конференція відбудеться у приміщенні Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника, вул. Стефаника, 2

Робота конференції планується за такими тематичними напрямами:

1. Історія української періодики.
2. Українська періодика (XIX—XXI cт.) як історичне джерело.
3. Українська регіональна преса першої чверті ХХ ст. в синхронічному та діахронічному аспектах.
4. Українська преса періоду Визвольних змагань 1917—1921 рр. як соціокомунікативний феномен.
5. Національна бібліогpафія укpаїнської пpеси.
6. Українські публіцисти, редактори і видавці.

Для участі в конференції необхідно надіслати доповідь за одним із запропонованих напрямів та інформацію про автора (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь та звання, місце роботи чи навчання, поштова адреса, контактний телефон, e-mail) до 01. 06. 2013 р. за адресою: 79008, МСП, м. Львів, вул. Лисенка, 14, ЛННБ України ім. В. Стефаника

Обсяг доповіді — до 0,3 друк. арк. (до 8 стандартних сторінок формату А4 1,5 інтервалу, 14 кеглем). Список використаної літератури оформити згідно з вимогами бібліографічного опису джерел. Анотація укр., англ. і рос. мовами і ключові слова обов’язкові.


Члени оргкомітету конференції, завідувачі відділів НДІ пресознавства:

Габор Василь Васильович     E-mail: vsgabor@gmail.com
Комариця Мар’яна Миколаївна     E-mail: komar_mar@ukr.net
Кулеша Надія Михайлівна     E-mail: nadija_kulesha@ukr.net

Телефон для довідок: (0322)76-05-43

Сподіваємося на Вашу участь у роботі конференції!

Для учасників конференції та гостей у виставковому залі Бібліотеки експонуються видання Науково-дослідного інституту пресознавства, опубліковані впродовж 1993-2013 рр.

Оргкомітет