Міжнародна наукова конференція «Україна в етнокультурному вимірі століть, присвячену 175- річчю з дня народження видатного українського етнографа Павла Чубинського»

Поділитися: 
Дата події: 
23-01-2014 до 24-01-2014

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. М. П. ДРАГОМАНОВА

ІНСТИТУТ ІСТОРИЧНОЇ ОСВІТИ, КАФЕДРА ЕТНОЛОГІЇ ТА КРАЄЗНАВСТВА

 

 

23 – 24 січня 2014 р. проводять у м. Києві, вул. Освіти, 6

 

Міжнародну наукову конференцію

«Україна в етнокультурному вимірі століть, присвячену 175- річчю з дня народження видатного українського етнографа Павла Чубинського»

Для обговорення на конференції пропонується тематика:

1. Творча спадщина Павла Чубинського у вимірі сучасних проблем української етнології.

2. Експедиційна діяльність П. Чубинського на тлі розвитку збиральницько-дослідницьких, науково-теоретичних і методологічних основ етнографії.

3. Проблеми етногенезу та націогенезу українців.

4. Матеріальна й духовна культура – основа вивчення сучасності українського етносу.

5. Етнонаціональні й етнополітичні проблеми минулого і сучасності.

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі конференції.

 

      Збірник наукових праць учасників буде видано напередодні заходу. Матеріали приймають до 6 грудня 2013 р. із врахуванням наступних вимог: обсяг роботи 6-10 сторінок тексту, набраного в редакторі Word (шрифт Times New Roman, 14 кегль, міжрядковий інтервал 1,5. Поля: зліва – 2,5 см, справа – 1 см, зверху – 2 см, знизу – 2 см. Оформлення списку літератури та джерел – 14 кегль, інтервал – 1).

1. Посилання на джерела та літературу в тексті у квадратних дужках, наприклад [1, с. 12; 3, с. 17] відповідно до списку використаних джерел та літератури, що розміщуються за абеткою наприкінці тексту.

2. Ілюстрації (фото) в електронному варіанті в форматі TIF (300 dpi) або JPEG з підписами до них (обов‘язково). В тексті вказати місце розміщення ілюстрацій (фото).

3. Праці подаються у електронному вигляді(дискета 3.5, CD-диск) та друкованому (один екземпляр з підписом автора). Можна надсилати на електронну адресу кафедри: kafetno@ukr.net (обов‘язково додаються відомості про автора – див. п.4.).

4. Відомості про автора подаються у кінці статті (домашня адреса, індекс міста, телефон: роб., дом., моб.; місце роботи або навчання, вчене звання, науковий ступінь, посада). Стаття та відомості про автора повинні бути у одному файлі.

      Відправивши свій матеріал. обов‘язково дізнайтесь за телефоном, що він потрапив до Оргкомітету.

      Автори відповідають за повноту висвітлення досліджуваних питань, системність викладу, достовірність наведених фактів, посилання на джерела, написання власних імен, географічних назв тощо.

      Дотримання цих вимог до оформлення матеріалу є обов‘язковим для включення його у збірник конференції.

      Оргкомітет залишає за собою право на відбір матеріалів для друку та його редагування.

      Повідомлення про включення матеріалів до програми конференції, запрошення на конференцію кожному автору буде повідомлено телефоном.

      Просимо надсилати заявку на участь у роботі конференції, тему виступу і матеріали

за адресою : 03037 Київ, вул. Освіти 6, кім.28 (кафедра етнології)

секретар оргкомітету – Іллюша Оксана

контактні телефони (044) 245-41-66; 249-84-19; моб. тел. 096 686 20 52 (пон. – п’ят. 8.00-14.00)

E-mail: kafetno@ukr.net

      Організаційний внесок (витрати на інформаційні та робочі матеріали, на редагування і видання збірника наукових праць становить 150 грн.) 

З повагою

      Оргкомітет конференції