Акварелі Амвросія Ждахи на теми українських народних пісень, виданих на замовлення видавництва “Час”

Окрасою фонду художніх поштових карток Відділу образотворчого мистецтва НБУВ є дві серії карток-репродукцій з широковідомих акварелей Амвросія Ждахи на теми українських народних пісень, виданих на замовлення видавництва “Час”.

Київське видавництво “Час” було засноване 1908 року. Організаторами його стали відомий громадський діяч, літератор та видавець Василь Королів-Старий та гурт українських письменників – М. Синицький, П. Петрушевський, М. Левицький. “Час” видавав підручники, твори українських та зарубіжних письменників, серії малих видань, кольорові художні поштові картки. Велику роль відіграло видавництво і в популяризації літературної спадщини Тараса Шевченка.

Першу серію художніх поштівок з малюнками А. Ждахи було надруковано 1911 р. у Лейпцигу. Друга серія вийшла друком 1912 року. Десять карток першої серії позначені №№ 1 – 10. На звороті поштівок цієї серії, на лівій половині розміщено малюнок штандарту з зображенням на ньому стилізованої великої літери “З” і запорожця-вершника із прапором на списі. “Штандарт” прикрашений також пишними орнаментами та щитом. Поштівки другої серії на звороті у лівому верхньому куті замість штандарту мають знак видавництва “Час” і позначені №№ 11–22.

У часописі “Книгарь” за березень 1918 р. в рубриці “Видавнича хроніка” (с. 415) читаємо: “Товариство “Час” замовило в Лейпцигу друк першої серії картин-ілюстрацій до Українських пісень артиста-маляра А. Ждахи. Видання буде в формі переписних карток. Одночасно в Празі замовлене повторення другої серії карток-ілюстрацій до українських пісень того ж художника”. У колекції Відділу образотворчого мистецтва НБУВ із видання 1918 р. зберігається лише одна картка під № 7. На відміну від видань 1911 р., штандарт і тексти на звороті в ній надруковано не синьою, а чорною фарбою, а також відсутній текст-гасло “Жертвуйте на пам’ятник Т. Шевченкові у Київі!”, що міститься на поштівках 1911 та 1912 років, надрукованих у благодійному виданні на підтримку розгорнутої в той час кампанії по збиранню коштів на пам’ятник Кобзареві (Шевченківський словник: В 2 т. – К.: УРЕ, 1976. – Т. 2. – С. 78.).

Листівки-репродукції з акварелей Амвросія Ждахи до українських народних пісень мають величезну культурну і наукову цінність як пам’ятки, за якими можна вивчати українську етнографію та народний фольклор. Безумовно, такі твори могли вийти друком лише у видавництві прогресивного спрямування, яке ставило перед собою завдання популяризації української національної культури.

Контактна інформація

Корпус №2, вул. Володимирська 62, 3-й поверх, к. 302.
9.15 - 18.00 (понеділок - субота)