Зібрання українського плаката ХХ - поч. ХХІ ст.

Хронологічні межі видань: 1914 - 2008 рр.

Обсяг фонду: понад 60 000 од. зб.

Історична довідка про фонд: В основу колекції плаката Відділу образотворчих мистецтв були покладені плакати з фондів Українського наукового інституту книгознавства (УНІК) після його ліквідації у 1930-х роках, дарунків окремих установ, організацій та осіб. Подальше комплектування відбувалося за рахунок отримання загальносоюзного (російського, до 1959 р.) та українського обов’язкового примірника. З 1959 року фонд російського плаката та плакатів мовами республік колишнього СРСР не поповнюється. Тому про зібрання російського плаката можна говорити, що воно охоплює період з 1919 по 1959 рік. Регулярно комплектується розділ архівного примірника українського плаката. 1966 р. по заповіту українського вченого С. І. Маслова було передано плакати, які доповнили збірки українського і російського плакату періоду революції та громадянської війни. З цього ж року до Відділу почав надходити і обов’язковий примірник українського плаката. 1972 року до Бібліотеки із Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії надійшли 343 українські плакати періоду Великої Вітчизняної війни та повоєнної відбудови.

Склад і зміст:

Зібрання плаката НБУВ має таку структуру: 1. Фонди архівного та обов’язкового примірника українського політичного та рекламного плаката (1919 – початок ХХІ ст.). У розділі рекламного плаката окремим масивом виділено фонд архівного та обов’язкового примірника вітчизняного кіноплаката. 2. Фонд обов’язкового примірника російського політичного плаката (1919 - 1959).

Характеристика історико-культурного фонду (ІКФ):

Особливо цінним у зібранні є розділ радянського тиражного плаката, а в ньому – аркуші періоду Жовтневих подій, Громадянської та Великої Вітчизняної воєн, повоєнної відбудови народного господарства. Оборона країни, кооперація, міжнародний рух молоді, зовнішня і внутрішня політика держави, міжнародні відносини, фінанси, сільське господарство, тваринництво, освіта, армія, радянська жінка, піонерія, комсомолія, конституція, свята, мир, різноманітні політичні гасла, проблеми охорони здоров’я – далеко не повний перелік тем, які знайшли відображення у цьому розділі фонду. Зібрання плаката дає можливість ознайомитися з творчістю художників 1920 – 1930-х рр. – А. Страхова, П. Горілого, С. Григор’єва, М. Дерегуса, В. Шавикіна, а також майстрів, які працювали під час Великої Вітчизняної війни на фронті та в тилу – К. Агніт-Следзевського, В. Касіяна, О. Довгаля, В. Литвиненка, майстрів повоєнних років – Т. Лящука, Ю. Мохора, Ф. Глущука, Є. Саренка, В. Калуцького, О. Ворони, В. Шості, Г. Кислякової, В. Бистрякова, О. Терентьєва, І. Бевзенка, В. Подчекаєва та багатьох інших. Найбільшу за обсягом частину зібрання становить тиражний український рекламний плакат радянського періоду. За тематикою рекламний плакат поділяється на культурно-видовищний, до якого належить театральний, цирковий, виставковий плакати; фінансово-економічний (лотерейні розіграші, державні позики тощо); торгівельно-промисловий (реклама одягу, побутової, косметичної продукції т. ін.); туристичний (реклама курортів України); спортивний (проведення спортивних змагань, норми ГПО); сільськогосподарський; плакат, який містить рекламу друку (книг, періодичних видань, літературних збірок). Переважну більшість зібрання складають плакати культурно-видовищної, фінансово-економічної та сільськогосподарської тематики, які видавалися накладами від 25 до 200 тис. примірників. У даному розділі зберігаються аркуші, виконані Б. Дмитрюковим, Ю. Михайловим, Ю. Денисенком, А. Давиденком, Т.Тарнавським, Т. Хвостенко, М. Вайсбергом, А. Семенком, А. Арутюняном, А. Буткевичем, В. Євичем, О. Скринником. Окремим розділом рекламного плаката є український кіноплакат. На матеріалах зібрання Бібліотеки ім. В. І. Вернадського було підготовлено і видано грунтовну працю І. І. Золотоверхової, наукового співробітника Відділу образотворчих мистецтв, яка довгий час працювала у цьому підрозділі Бібліотеки і займалася дослідженням становлення та розвитку українського кіноплаката “Український радянський кіноплакат 20 – 30-х років”(К., 1983).

Довідковий апарат колекції:

 • Карткові каталоги.
 • Хронологічний каталог кіноплаката 1962 – 1990 рр.
 • Алфавітний каталог художників кіноплаката.
 • Алфавітний каталог фонду українського плаката.
 • Хронологічний каталог фонду плаката УРСР (архівний примірник).
 • Систематичний каталог фонду плаката УРСР (обов’язковий примірник).

Бібілографічна база даних
"Український плакат ХХ - поч. ХХІ ст."  (у стадії створення)

Місця видання: Київ, Харків, Одеса, Івано-Франківськ, Сімферополь, Біла Церква, Дніпропетровськ, Миколаїв, Тернопіль, Хмельницький, Черкаси, Чернівці, Вінниця, Житомир.

Мова видань: українська, російська.

Персоналії: Кружков І. М. (1909 - 1974); Касіян В. І (1896 - 1976 ); Лящук Т. А. (1930 р. н.); Саренко Є. В. (1936 - 1980); Глущук Ф. Т. (1925 р.н.); Мохор Ю. П. (нар. 1922); Терентьєв О. К. (нар. 1928).

Бібілографічна база даних "Український плакат ХХ - поч. ХХІ ст." знаходиться у стадії розробки і буде доповнена додатковими точками доступу до образотворчої інформації.

Використані джерела та література:

 1. Галькевич Т., Донець О. Інформаційний потенціал і стилістичні особливості українського рекламного плаката 1957 – 1964 рр. (з фондів НБУВ) //  Бібліотечний вісник. –  2005. - № 5. – С. 24.
 2. Гутник Л. М. Образотворчі видання сектора естампів і репродукцій НБУВ // Бібліотека. Наука. Культура. Інформація: Наукові праці НБУВ. – К., 1998. – Вип. 1. – С. 132.
 3. Гутник Л. Інформаційний потенціал образотворчих видань // Наукові праці НБУВ. – Вип. 6. – С. 107.
 4. Гутник Л. М. Науковий каталог українського кіноплакату 1960 – 1990-х років: проблеми створення і використання (на матеріалах колекції НБУВ) // Наукові праці НБУВ. – Вип. 13. – С. 265 – 273.
 5. Гутник Л. М. Фонди сектора естампів та репродукцій НБУВ. Історія створення // Історія наукових бібліотек у контексті історії, культури, освіти в Україні: Матеріали наук.-практ. Конф., 14 – 15 жовт. 1999 р., Київ. – К., 1999 . – С. 83 – 86.
 6. Дубровіна Л.А., Онищенко О.С. Історія національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, 1918 – 1941 . – К:НБУВ, 1998. –  С. 66 – 67.
 7. Золотоверхова І. І. Український радянський кіноплакат 20 – 30-х років” . – К., 1983. – 126 с.
 8. Фоменко Д., Цинковська І., Юхимець Г. Аркушеві образотворчі видання у фондах Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (1904 – 1923): Бібліографічний покажчик. – К, 2002. – С. 16.
 9. Цинковська І. І., Юхимець Г. М. Опис аркушевих образотворчих документів. – К., 2000. – С. 36.

Автори:
Людмила Гутник
Олена Донець