Бібліографія в електронному середовищі

Поділитися: 

У рамках Міжнародної наукової конференції «Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів» 9 жовтня відбулось засідання круглого столу «Бібліографія в електронному середовищі».

Наукові керівники: Железняк М.Г., директор Інституту енциклопедичних досліджень НАН України, канд. філол. наук, Добко Т.В., керівник Центру науково-бібліографічної інформації НБУВ, канд. іст. наук., снс. Учений секретар Шкаріна Віталіна Анатоліївна, м.н.с. НБУВ

У засіданні взяли участь 35 бібліотекарів. Було заслухано і обговорено 15 доповідей.

Добко Тетяна Василівна,

керівник Центру науково-бібліографічної інформації НБУВ, канд. іст. наук., снс

Довідково-бібліографічна діяльність – пріоритетний напрям  розвитку наукових бібліотек

 

Железняк Микола Григорович,

директор Інституту енциклопедичних досліджень НАН України, канд. філол. наук

Бібліографічне забезпечення українських енциклопедій

 

Пероганич Юрій Йосипович,

генеральний директор Асоціації підприємств інформаційних технологій України, член правління і виконавчий директор Громадської організації «Вікімедіа Україна»

Порівняння концепцій «всі права застережені» та «деякі права застережені» в умовах інформаційного суспільства

 

Пономаренко Лариса Олександрівна,

Заступник директора ДНПБ України імені В. Сухомлинського

Електронні бібліографічні ресурси Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського в інформаційному просторі: стан та проблеми розвитку

 

Омельчук Володимир Юхимович,

докт. іст. наук, завідувач відділу національної бібліографії,

Бєляєва Лілія Вікентіївна,

науковий співробітник НБУВ,

Новосьолова Лариса Семенівна,

науковий співробітник НБУВ

Бібліографічна шевченкіана (1840–2013): видання творів Т. Шевченка мовою оригіналу та мовами народів світу

 

Омельчук Володимир Юхимович,

докт. іст. наук, завідувач відділу національної бібліографії

Бєляєва Лілія Вікентіївна,

науковий співробітник НБУВ,

Войченко Ірина Дмитрівна,

науковий співробітник НБУВ

Видання «Кобзаря» Т. Шевченка у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського: бібліографічне дослідження

 

Красножон Валентина Михайлівна,

заввідділу НБУ для дітей

Кисельова Сніжана Валеріївна,

головний бібліограф НБУ для дітей,

Бібліографічні ресурси НБУ для дітей – інструмент адаптації в електронному середовищі та дієвий засіб залучення до читання

 

Колесніченко Аліна Михайлівна,

молодший науковий співробітник НБУВ

Моісеєнко Надія Іванівна,

науковий співробітник НБУВ

Метабібліографія в електронному середовищі

 

Добра Надія Володимиріна, зав. сектору НБУВ

Тематичний інтернет-навігатор для забезпечення інформаційних потреб української науки і освіти

 

Шкаріна Віталіна Анатоліївна,

молодший науковий співробітник НБУВ

Бібліографічна інформація на сайтах наукових бібліотек

 

Штих Павло Михайлович,

провідний бібліограф НБУВ

Відкритий електронний архів неопублікованих бібліографічних посібників у НБУВ

 

Железняк Микола Григорович,

директор Інституту енциклопедичних досліджень НАН України, канд. філол. наук,

Тарасюк Володимир Валерійовича,

молодший науковий співробітник Інституту енциклопедичних досліджень НАН України

Електронна база «Енциклопедії Сучасної України», її основні параметри  і функції

 

Шушківський Анатолій Іванович,

науковий співробітник Інституту енциклопедичних досліджень НАН України Бібліографічне забезпечення статей про адміністративні одиниці України в «Енциклопедії Сучасної України»

 

Добко Тетяна Василівна,

керівник Центру НБУВ, канд. іст. наук., снс

Антоненко Ірина Петрівна,

провідний науковий співробітник НБУВ, канд. іст. наук, снс

Моісеєнко Надія Іванівна,

науковий співробітник НБУВ

Питання бібліографічного опису електронних ресурсів соціальних сервісів Web 2.0

 

Жабін Андрій Олександрович,

молодший науковий співробітник НБУВ

Бібліотечні блоги України

 

Фотоматеріали: