Міжнародна наукова конференція "Еволюція структури і функцій бібліотекознавства під впливом сучасних інформаційних технологій"

Поділитися: 
Рекомендації
(Київ,5-6 жовтня 2010 р.)

5-6 жовтня 2010 р. у м. Києві Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського спільно з Асоціацією бібліотек України і Радою директорів наукових бібліотек та інформаційних центрів академій наук — членів Міжнародної асоціації академій наук проведено міжнародну наукову конференцію "Еволюція структури і функцій бібліотекознавства під впливом сучасних інформаційних технологій".

Вона продовжила низку щорічних конференцій, започаткованих Бібліотекою 1989 року. На обговорення винесено проблематику: теоретико-методологічні засади розвитку бібліотекознавства; роль і місце бібліотек у сучасній системі соціальних комунікацій; ресурси та можливості електронного середовища бібліотечної галузі; нові пріоритети розвитку книгознавства, документознавства та біографістики; інноваційні технології збереження бібліотечних фондів.

Актуальність проблематики обумовлена щорічними пріоритетами державної політики у гуманітарній сфері, визначеними в Посланні Президента України Віктора Федоровича Януковича до Українського народу від 03.06.2010 р., згідно з якими наступний 2011 рік стане «Роком освіти та інформаційного суспільства». Бібліотеки мають бути ґарантом забезпечення максимальної доступності інформації та знань для кожної родини та кожного громадянина, інформаційною базою для професійної перекваліфікації та освіти упродовж усього життя. Пріоритетним напрямом розвитку бібліотечно-інформаційної сфери держави у Посланні визначено створення Національної електронної бібліотеки та її включення до загальноєвропейської мережі, що розглядається як прорив в освіті та науці.

Мета цього форуму полягає у визначенні теоретичних і науково-методичних засад розвитку бібліотек як науково-інформаційних і освітніх комплексів — центрів виробництва, накопичення та розповсюдження нових знань й інтелектуальних інформаційних технологій.

Констатувалося, що досягнення поставленої мети потребує:

 • розгортання робіт відповідно до Концепції Державної цільової національно-культурної програми створення єдиної інформаційної бібліотечної системи "Бібліотека — XXI";

 • розробки проекту створення Національної електронної бібліотеки, яка об’єднає освітні, наукові, архівні, музейні ресурси в єдину мережу;

 • створення базових центрів переведення в електронну форму документів, які зберігаються у Державному бібліотечному, Національному архівному та Музейному фондах, фонді Державного архіву друку державної наукової установи "Книжкова палата України імені Івана Федорова", інших бібліотечних, архівних та музейних фондах;

 • ініціювання кооперативного проекту "мережева україніка" з метою збереження для наступних поколінь плинних ресурсів українського сегменту інтернету та актуальних для держави зарубіжних мережевих ресурсів;

 • розробки науково-методичних рішень щодо розкриття видової різноманітності та предметно-тематичної багатоаспектності інформаційних ресурсів бібліотек (традиційних і мережевих);

 • започаткування системи корпоративної каталогізації та формування зведеного каталогу документів, які зберігаються у бібліотечних, архівних та музейних фондах;

 • розвитку у всіх бібліотечних мережах України дистантних форм інформаційного обслуговування та оперативного доступу до зовнішніх джерел наукової, освітньої та суспільної інформації;

 • проведення наукових досліджень щодо удосконалення інтелектуальних технологій пошуку та обробки електронних інформаційних ресурсів;

 • удосконалення нормативно-правової бази з питань обов'язкової передачі до бібліотек електронних аналогів тиражованих видань;

 • урахування тенденцій розвитку науково-інформаційної сфери у процесі підготовки та підвищення кваліфікації фахівців нової генерації;

 • активізації участі наукових бібліотек України у проектах створення Світової, Європейської та Євразійської електронних бібліотек.

Фотоматеріали: 
Виступ генерального директора Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, академіка НАН України Олексія Семеновича Онищенка
Реєстрація учасників конференції
Реєстрація учасників конференції
Виступ генерального директора Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, академіка НАН України Олексія Семеновича Онищенка
Нікіфоренко Лариса Степанівна, начальник відділу аналізу та прогнозування діяльності бібліотек Міністерства культури і туризму України
Крючин Андрій Васильович, заст. дир. Інституту проблем реєстрації інформації НАН України, чл.-кор. НАН України, д-р техн. наук, проф.
Сенченко Микола Іванович, дир. Книжкової палати України, д-р техн. наук, проф.
Швецова-Водка Галина Миколаївна, проф. кафедри бібліотекознавства і бібліографії Рівненського державного гуманітарного університету, д-р іст. наук
Дубровіна Любов Андріївна, дир. Інституту рукопису НБУВ, чл.-кор. НАН України, д-р іст. наук, проф.
Ковальчук Галина Іванівна, зав. відділу НБУВ, д-р іст. наук, проф.
Соловяненко Денис Володимирович, наук. співроб. НБУВ, канд. іст. наук
Секційні засідання
Секційні засідання
Секційні засідання
Секційні засідання
Книжкові виставки та експозиції
Книжкові виставки та експозиції
Книжкові виставки та експозиції
Книжкові виставки та експозиції
Книжкові виставки та експозиції
Книжкові виставки та експозиції