Додаток 3

ОДИНИЦІ ОБЛІКУ ДОВІДКОВО-БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

 1. Основними показниками діяльності НБУВ у сфері ДБО є кількість виконаних довідок і консультацій.
 2. Обліку підлягають і входять до основних показників ДБО НБУВ:
  • довідки (відповідно до класифікації, див. Додаток 2)
  • бібліографічні консультації.
 3. Одиницею обліку є довідка, яка незалежно від позитивного або негативного результату, містить відомості:
  • про одну тему (при виконанні тематичних бібліографічних запитів);
  • про один уточнений бібліографічний запис (при виконанні запитів на бібліографічне уточнення);
  • про одне встановлення місцезнаходження документа (при виконанні адресно-бібліографічних запитів);
  • про один виявлений факт (при виконанні фактографічних запитів);
  • або консультація з одного питання2  .
 4. Одиницею обліку консультації є проведена бібліографічна консультація за одним із видів бібліографічного пошуку або методична консультація за одним запитом.
 5. Позначення визначених видів довідок та консультацій скороченим літерним символом:
  А – адресна довідка;
  Т – тематична;
  У – уточнювальна;
  Ф – фактографічна;
  К – консультація.
 6. Основний показник результативності виконання довідок – задоволення або незадоволення (часткове або повне) інформаційного запиту.
  Реєструючи незадоволені запити користувачів, необхідно вказати джерела ДБА, які використовувалися для пошуку відповіді, та зазначити причину неможливості задоволення запиту.
 7. Негативний результат фіксується за допомогою індексу, який вказує на його причину:
  1 – наведені неповні вихідні дані;
  2 – відсутність у ДБФ відповідних документів;
  3 – незабезпеченість ДБА бібліотеки;
  4 – вузькоспеціальні запити, які потребують використання ДБА інших інформаційних установ.
 8. Обліку підлягають, але не входять до основних показників результатів ДБО, відмови на виконання запитів.
 9. Довідки, виконані в кооперації з іншими підрозділами НБУВ, ураховуються кожним підрозділом, що брав участь у роботі над довідкою.

2 ГОСТ 7.20-2000. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиотечная статистика: Взамен ГОСТ 7.20-80, ГОСТ 7.41-82: Введ. 2002-01-01. – Минск, 2001. – П.11.2.1.