Загальні положення

1.1. Довідково-бібліографічне обслуговування (ДБО) – один з важливих напрямів діяльності Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (НБУВ), складова системи бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів.

1.2. Довідково-бібліографічне обслуговування – це сукупність процесів прийняття разових запитів, зумовленого ними пошуку та передання користувачам інформації про документи, а також отримані з джерел інформації різноманітні факти.

1.3. Основним змістом ДБО є виконання бібліографічних і фактографічних довідок в усній та письмовій (документальнофіксованій) формах, надання бібліографічних та методичних консультацій.

1.4. ДБО здійснюється на основі взаємодії структурних підрозділів НБУВ, координації бібліотечно-інформаційної роботи в Україні, взаємодії національних бібліотек, державних галузевих бібліотек, науково-інформаційних центрів та бібліотек мережі НАН України для задоволення інформаційних потреб користувачів.

1.5. Ресурсною базою ДБО є довідково-бібліографічний апарат (ДБА), фонди НБУВ, персонал довідково-бібліографічних служб.

1.6. Положення розроблене відповідно до законодавства України, Статуту НБУВ, чинної системи стандартів у галузі інформаційної, бібліотечної і видавничої справи, «Загальних правил користування Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського», Правил обслуговування у спеціалізованих читальних залах, «Переліку платних послуг, які надаються Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського».