ЛЕГЕНДАРНИЙ КАРТОГРАФ ГЕРАРД МЕРКАТОР

                
У грудні 2024 року виповнюється 430 років з дня смерті Герарда Меркатора (1512-1594) - видатного нідерландського (фламандсь-кого) географа, картографа, математика, гравера, видавця, виготовлювача вимірювальних та астрономічних приладів і глобусів. Найважливішим його винаходом стала рівнокутна циліндрична картографічна проекція, що носить його ім’я і використовується донині. Рівнокутна проекція - проекція без спотворень кутів, зручна для вирішення навігаційних завдань. Масштаб залежить тільки від положення точки і не залежить від напряму. Кут на місцевості завжди дорівнює куту на карті, лінія, яка пряма на місцевості - пряма на карті. Проекція Меркатора донині використовується для складання навігаційних карт та в технології GPS.
Все своє життя Герард Меркатор присвятив уточненню існуючих карт, розробці та виданню карт світу, вперше використав термін «атлас» для систематичного зібрання карт виданих в одному томі на аркушах одного формату. Разом із земляком Абрахамом Ортелієм (1527-1598) - картографом, гравером, видавцем -Герард Меркатор вважається фундатором європейської картографічної школи XVI ст. Mercator – латинізована форма прізвища Kramer, яке він мав від народження.
Освіту Г. Меркатор отримав у Левенський університеті (земля Фландрія, Бельгія), найвизначнішому науковому і навчальному центрі тогочасних Нідерландів, кращому в Північній Європі. Він слухав лекції з математики, географії, астрономії, філософії та теології. Після закінчення університету отримав ступінь «майстра мистецтв» та працював разом зі своїм університетським наставником картографом, гравером та енциклопедистом Ге́ммою Фри́зіусом над створенням глобусів Землі та неба; одночасно займався виготовленням точних оптичних інструментів та викладанням географії та астрономії.  Г. Меркатор мріяв створити всеосяжну Космографію (Опис Всесвіту), яка мала складатися з п’яти частин, що охоплювали б питання створення світу, його хронологію, опис небесних об’єктів, Землі, акваторій, історії держав та генеалогії визначних особистостей.
Першу самостійно викреслену карту Г. Меркатор видав після відкриття власної майстерні у 1537 році. Це була карта Палестини на 6-ти аркушах з позначенням шляху виходу ізраїльтян  з Єгипту. Точність цієї карти вразила багатьох його сучасників. Він почав одержувати замовлення на виготовлення нових карт.
Наступною його працею, виданою 1538 року, була невелика за розміром карта світу подана у подвійній серцеподібній проекції на якій вперше з’явилися підписи: «Америка. Північна частина» і «Америка. Південна частина».
Карта Фландрії (територія сучасних Нідерландів і Бельгії) на 4-х аркушах і трактат про зручність написання на карті географічних назв курсивом  вийшли друком у 1540 році.
У 1554 році Г. Меркатор закінчив роботу і видав досить точну на той час карту Європи на 15-ти аркушах на якій вперше правильно було вказано узбережжя Середземного моря.
Чудова карта Британських островів на 6-ти аркушах була ним надрукована в 1564 році.  
Найбільш повне зображення земної кулі на великій карті світу з 18-ти аркушів із зображенням сітки паралелей і меридіанів у новій рівнокутній циліндричній проекції (названій пізніше на його честь), Г. Меркатор видав у 1569 році. Ця карта призначалася передусім мореплавцям. Цікаво, що на карті була показана Антарктида - материк, відкритий лише у 1820 році.
Власну редакцію «Географії» древньогрецького вченого астронома і географа Птоломея, що користувалася великим попитом до початку XVIII ст., він випустив у 1578 році.
У 1585 році вийшла з друку перша частина Атласу світу (51 карта Франції, Німеччини і Нідерландів), друга – у 1590-му (22 карти Італії, Словенії та Греції).
Під час створення карт і уточнення вже існуючих Г. Меркатор використовував дані древньої географії, нові успіхи астрономії, матеріали накопичені у епоху Великих географічних відкриттів, робив відповідні географічні описи.
Основна робота Герарда Меркатора – повний Атлас світу був виданий вже після його смерті сином Румольдом Меркатором у 1595 р. латиною. Атлас містив раніше видані та нові карти, загалом 107 карт з описами (102 гравійовані особисто Меркатором і 5 – переробки із його ж карт). Це стало великою подією у розвитку картографування. Карти атласу, виданого Меркатором-сином перевершували раніше відомі твори за точністю, майстерністю виконання, оформленням та змістовністю. Атлас включав трактат про створення світу і біографію його батька Герарда Меркатора. На обкладинці був зображений міфічний герой Атлас – легендарний лівійський король, покровитель мистецтв і наук, виготовлювач першого глобусу.
У атласі на картах «Lithuania» (Литва), «Rvssia…» (Росія), «Tavrica Chersones…» (Херсонес Таврійський…) виділено українські історико-географічні регіони з написами Волинь (Volynia), Поділля (Podolia).        Спадкоємці Г. Меркатора та Й. Гондіуса (1563–1612), який викупив права та друкарські форми «Атласу Меркатора» в 1604 р., видавали карти і атласи з описами на різних європейських мовах під іменем Меркатора.
Йодікус Гондіус, амстердамський картограф і видавець, вперше перевидав атлас у 1606 році, доповнивши його 36 картами Іспанії, країн Африки, Азії, Америки інших авторів і видавав атлас в подальшому, як у великому форматі, так і у малому «кишеньковому» (1607р.). Титульний аркуш містив зображення Й. Гондіуса та Г. Меркатора хоча вони ніколи не зустрічалися. У деяких атласах на обкладинці замість Атласу з’явився інший міфічний персонаж Атлант – титан, який тримав на своїх плечах земну кулю.
У 1638 році справу видання атласів продовжив картограф і видавець, зять  Й. Гондіуса, Я. Янсон (1588-1664). Він змінив назву атласу, вилучивши імена своїх попередників з титульних сторінок та самих карт. Для нового атласа карти було поділено на декілька частин (томів), деякі замінено, їх розмір значно збільшився за рахунок доповнення роботами близько 100 видатних картографів та граверів.
Життєвий шлях Герарда Меркатора обірвався 2 грудня 1894 року. Не всі плани він встиг здійснити, основна його праця – «Атлас» залишилась незавершеною. Він залишив нащадкам чудові зразки картографічного мистецтва, проекцію, яка змінила відтворення Землі на картах та глобусах, спростила життя мореплавцям та заклала основи майбутньої GPS-навігації.
Герарду Меркатору, видатному вченому, присвячені пам’ятні медалі, викарбовані в різні часи, у багатьох європейських містах встановлено пам’ятники, його ім’ям названі обсерваторія у Південній Америці, кратер на Луні, комета, морські судна та міжнародний потяг, а у місті Дуйсбурзі, де він жив останні роки і помер, створено музей.
Збірка картографічних творів Г. Меркатора у секторі картографічних видань ВКБО НБУВ представлена 7 картами (Британських островів, Валахії, Литви, Росії, Херсонеса Таврійського, Тартарії, Трансільванії) та двома унікальними виданнями – атласами 1633 та 1636 років з портретами  Г. Меркатора і Й. Гондіуса. За Меркаторською проекцією в пізніші часи створювались карти Землі, світу, Європи, зразки яких зберігаються у секторі картографічних видань НБУВ.
Всього для виставки відібрано 19 картографічних та 13 книжкових видань.
 
.                          КАРТОГРАФІЧНІ  ВИДАННЯ
1. Russia cum confinijs / уклад. G.  Mercator, [гравер H.  Hondius]. - 1:[9 600 000] ; [13 нім. звичайн. миль в 1 см]. - [Amstelodami] : [Hondius H.], [1595]. - 2 к. (1 арк.) : кольор., худож. картуш, текст на звороті, дод. к. ; 37х51 см. - Грав. - Латин.
         В атласі: "Atlas sive Cosmographicae meditationes de fabrica mundi et fabricati figura... - Amstelodami, 1595.
         Опис за вид.: Вавричин М., Дашкевич Я., Кришталович У. Україна на стародавніх картах. Кінець XV - перша половина XVII cт. - К.: ДНВП "Картографія", 2004. - С. 142-145; Кордт В. Материалы по истории русской картографии. Вып. 1. - К., 1899. - С. 11-12.
Переклад назви: Росія з прилеглими територіями (карта Ґ. Меркатора 1595 р.).
Дод. карта: Russiae Pars Amplificata
Інв. №№ зберігання карти у секторі картографічних видань 8240, 16970.
2. Lithvania, к. №27.  / уклад. G.  Mercator. - 1:[3 000 000] ; [3,6 звичайн. лит. миль в 1 см]. - Amsterdam : Hondius J., [1595?]. - 1 к. : кольор., худож. картуш, текст на звороті ; 36х46 см. - Грав. - Латин.
[В атл.: "Atlas sive cosmographicae meditationes..." / G. Mercator. - Amsterdam, 1595].
         Опис за вид.: Вавричин М., Дашкевич Я., Кришталович У. Україна на стародавніх картах. Кінець XV - перша половина XVII ст. - К.: ДНВП "Картографія", 2004. - С. 110-111; Lietuva žemėlapiuose. - Vilnius: Lietuvos nac. muziejus, 2004. - C. 44-45.
Переклад назви: Литва.
Текст: Lithvania Ducatus: Samogitia, Russia & Volhinia.
Інв. № зберігання карти у секторі картографічних видань 8241.
3.  Tavrica Chersones VS. Nostra аtаte Przecopfca et Gazara  disitur. - 1:[3 700 000] ; м-б в нім. милях. - Б. м. : Б. вид-ва, [1600]. - 1 к. : кольор., худож. картуш, текст ; 37х50 см. - Грав. - Латин.
Переклад назви: [Херсонес Таврійський та прилеглі території].
Інв. № зберігання карти у секторі картографічних видань 8232.
4. Appendix Atlantis oder Ander Theil des Welt-Buchs: Darinnen viel unterschied Liche Neive und Weitlauftige. Beschreibungen mit derselben Tabellen von Teutschland, Franckreich, Niederland, Italien aucheiner und der anderen Indien begriessen, Т. 2 / G.Mercatoris et I.Hondii ; уклад. G.  Mercator, уклад. J.  Hondius ; М-би різні. - Amsterdam : Hondius Henry, 1633. - 1 атл. ([279] арк.) : кольор., герби, іл., худож. картуші, печатка, пл. міст, портр., текст, покажч. геогр. назв, штемпель ; 47х31 см. - Грав. - Нім. - Латин. - Фр.
Переклад назви: Додатковий атлас або атлас світу Ґ. Меркатора і Й. Гондія. Т. 2.
Портр.: Цезаря Ю., Птолемея К., Меркатора Ґ.,, Гондія Й.
Інв. № зберігання карти у секторі картографічних видань 3483.
Шифр зберігання атласу у секторі картографічних видань С 5.
5. Atlas ou representation du Monde Universel, et des parties d'icelui, faicte en tables et descriptions tresamples, et exactes: Div. en 2 t., Т. 1 / уклад. G.  Mercator, уклад. J.  Hondius ; G.Mercatoris et I.Hondii. - Nouv. ed. ; М-би різні. - Amsterdam : Hondius Henry, 1636. - 1 атл. ([18], 681, [17] с.) : кольор., герби, іл., портр., покажч. геогр. назв, пл. міст, текст, худож. картуші, печатка, штемпель ; 46х30 см. - Грав. - Фр. - Латин. - Нім.
Переклад назви: Атлас світу Ґ. Меркатора і Й. Гондія. Т.1.
Портр. Меркатора Ґ.,Гондія Й. та ін.
Інв. № зберігання карти у секторі картографічних видань 3484.
Шифр зберігання атласу у секторі картографічних видань С 4.
6. Walachia, Servia, Bulgaria, Romania, [к. № 18] / Per Gerardum Mercatorem ; уклад.        G.  Mercator. - 1:[9 600 000] ; [13 нім. миль в 1 см]. - [Amstelodami] : Б. вид-ва, [16--]. - 1 к. : кольор., текст на звороті, худож. картуш ; 38х51 см. - Грав. - Латин.
Переклад назви: Волощина (Валахія), Сербія, Болгарія, Румунія  (к. № 18 з атласу         Ґ. Меркатора).
Інв. № зберігання карти у секторі картографічних видань 8230.
7. Tartaria / [уклад. G.  Mercator]. - 1:[30 000 000] ; [40 нім. миль в 1 см]. - [Amsterdam] : Б. вид-ва, [16--]. - 1 к. : 1 колір., текст на звороті, худож. картуш ; 21х28 см. - Грав. - Латин.
         [Карта з атл.: Atlas Minor / G. Mercator. - Amsterdam, 1630-1673. - С. 695-696.].
Переклад назви: Тартарія.
Інв. № зберігання карти у секторі картографічних видань 6026.
8. Transylvania, к. № 28 / уклад. G.  Mercator ; Per Gerardum Mercatorem. - 1:[815 000] ;  [1,1 нім. миль в 1 см]. - [Amstelodami] : Б. вид-ва, [16--]. - 1 к. : кольор., текст на звороті, худож. картуш ; 38х51 см. - Грав. - Латин.
Переклад назви: Трансільванія (к. № 28 з атласу Ґ. Меркатора).
Інв. № зберігання карти у секторі картографічних видань 8231.
9.  Меркаторская Генеральная Карта части российских владений в Америке: границы с владениями Велико-Британии по конвенции 1825 г. / Сост. лейт. Загоскиным в экспедиции 1842, 1843 и 1844 годах  ; Б. м-ба. - Б. м. : Б. изд-ва, [1845?]. - 1 к. : 1 цв., печать ; 64х58 см
Інв. № зберігання карти у секторі картографічних видань 18137.
10. Меркаторская карта рек Печоры, Ижмы, Илыча, Вычегды, сев. и южн. Мылвы. Составленная с описи и астрономических определений П. Крузенштерном Долгота от Гринвича. Сетка через 1 град., Б. м-ба.,1846.-1 карта 39х66 (42х70) см.
Інв. № зберігання карти у секторі картографічних видань 10550.
11.   Меркаторская карта Керчь - Еникальского пролива в древ[ности] Киммерийский Босфор / Описи Черномор. Гидрогр. Экспедиции 1871-1874 гг., Гидрогр. ч. Гл. Упр. Черномор. флота и портов ; грав.: Ефимовы 1-й и 2-й; вырезал слова Семенов. - 1:72 912. - Николаев : Б. изд-ва, 1877. - 1 к. : цв., печать ; 79х92 см. - Грав.  Кіммерійський Босфор. Керченська протока.
Інв. № зберігання карти у секторі картографічних видань 15819.
12. Drei Rarten von Gerhard Mercator Europa-Britische Inseln-Weltkarte. Facsimile-Lichtdruck nach den Originalen der Stadtbibliothek zu Breslau. Hergestellt von der reichsdruckerei.  Herausgegeben von der Gesellschaft fur erdkunde zu Berlin. Berlin, 1891.-        2 c+6 к., 49х58 см. – Грав.- Нім. l
Переклад назви: Три карти Герарда Меркатора Британських островів.
Інв. № зберігання карти у секторі картографічних видань 3657.
Шифр зберігання атласу у секторі картографічних видань С 76.
13. Меркаторская карта лимана реки Амур и части Татарского пролива. Долгота от Гринвича. Сетка через 1 град., Б. м-ба.,1894.-1 карта 57х87 (63х93) см.. Добавочно: План Николаевского рейда; План залива де Кастри; План фарватера около м. Лазарева и остр. Огоби; План реки Амур.
Інв. № зберігання карти у секторі картографічних видань 10272.
14.  Материалы по истории Русской картографии, Вып. 1. Карты всей России и южных её областей до половины XVII века / Киев. Комис. для разбора древних актов ; авт.-сост. В. Кордт ; М-бы разные. - К. : Тип. С. В. Кульженко, 1899. - 1 атл. (52 к.) : 1 цв., текст (16 с.), помета ; 46х30 см
Інв. №№ зберігання карти у секторі картографічних видань 3678, 4488, 4489, 4490, 4491, 4499, 4709, 8061, 8062, 8063, 8066, 17527, 17768, 17769, 17770, 17771, 17772, 17773, 47083.  Шифр зберігання атласу у секторі картографічних видань С 386.
15.  Материалы по истории Русской картографии. Вторая серия,  Вып. 1. Карты всей России, Северных ее областей и Сибири / авт. В.  Кордт ; М-бы разные. - К. : Тип. С. В. Кульженко, 1906. - 1 атл. (26 к.) : 1 цв., текст (28 с.) ; 46х30 см
Інв. №№ зберігання карти у секторі картографічних видань 3679, 4497, 4787 .
Шифр зберігання атласу у секторі картографічних видань С 368.
 16. Regionum Septentrionalium, Moscoviam, Rutenos, Tartaros, Eorumqve Hordas Conprehendentium, Ex Antonii Ienkesonii et Sigismundi Liberi Baronis Ab Herberstein Itinerariis, Nova Descriptio, К. І - VI / сост. В. Кордт ; Б. м-ба. - [К.] : [Тип. С. В. Кульженко], [1906] // Материалы по истории русской картографии. Вторая серия / В. Кордт. - К. : Тип. С. В. Кульженко, 1906. - Вып. І. - Латынь. - Пер. загл. В. Кордта
Переклад назви: [Карта России и Сибири, составленная неизвестным на основании карты Европы Г. Меркатора 1554 г.]
Інв. № зберігання карти у секторі картографічних видань 17567.
 17.  Материалы по истории Русской картографии, Вып. ІІ. Карты всей России и Западных ее областей до конца XVII в. / Комис. для разбора древних актов ; авт. В.  Кордт ; М-бы разные. - К.: Тип. С. В. Кульженко, 1910 . - 1 атл. (35 к.) : 1 цв., текст (31 с.) ; 47х32 см
Інв. №№ зберігання карти у секторі картографічних видань 3681, 4502, 4503, 4786, 8064, 8065, 17528, 17766, 17767, 47627.
Шифр зберігання атласу у секторі картографічних видань С 387.
18.  Мировая карта / Картогр. отд. Гл. Геодез. Ком. ВСНХ-СССР ; исполн. С. В. Милюков, ред.      В. А. Каменецкий ; Б. м-ба; Пр-ция Меркатора. - Б. м. : Госиздат, 1928. - 3 к. (1 л.) : цв., 2 доп. к. ; 43х62 см
Доп. карты: Суэцкий канал. – 1:4 000 000.
Панамский канал. – 1:1 500 000.                                                   
Інв. №№ зберігання карти у секторі картографічних видань 10832,12688.
  19.  Карта Земли. По проекции Меркатора / Подгот. изд-вом "Сов. законодательство" ; Б. м-ба. - Москва : Крестьянская газета, [194-?]. - 1 к. : 3 цв., печать ; 58х82 см                                                
Інв. № зберігання карти у секторі картографічних видань 10708.
  КНИЖКОВІ ВИДАННЯ
1. Алейнер, Арон Залманович, Ларионова, Антонина Николаевна, Чуркин, Владимир Герасимович.
     Герард Меркатор [Текст]: [статті] / А.З. Алейнер, А. Н.Ларионова, В. Г. Чуркин; редактор И. Л. Перваков; рис. М. Шлосберг. – Москва: Государственное издательство географической литературы, 1962. – 80 c., фотоил.
     Книга посвящена основоположнику современной картогра­фии Герарду Меркатору (1512—1594).
      Заслуги Меркатора перед человечеством и его вклад в географию огромны. Моряки всех стран пользуются навигационными картами, составленными в предложенной им про­екции. Немало и сухопутных карт составляется в проекции Меркатора. Известное каждому название „Атлас" введено во всеобщее употребление им же. Этого выдающегося ученого современ­ники именовали „Птоле­меем наших дней", Сте­фан Цвейг назвал его „королём картографов".
Шифр зберігання книги у НБУВ:  ВА830204.
Шифр зберігання книги у секторі картографічних видань: Д17Г А-45.
2. Багров, Лео.
    История картографии [Текст] / Л. Багров; пер. Н. И. Лисовой. - М.: Центрполиграф, 2004. - 319 с.: рис.- c. 207-209.
    В книге отражены важнейшие этапы возникновения и разви­тия картографии с древних времен вплоть до XVIII в. Рассматриваются рукопис­ные и печатные карты Европы, России, Америки, Китая, Японии, Индии, Персии и Турции. Издание богато иллюстрировано и снабжено обширным списком извест­ных картографов мира.
Шифр зберігання книги у НБУВ:  ВА664972.
Шифр зберігання книги у секторі картографічних видань: Д171 Б-14.
3. Багров, Лео.
    История русской картографии [Текст] / Л. Багров ; пер. Е. В. Ламанова. - М.: ЗАО "Центрполиграф", 2005. - 523 с.: карты - с. 134-141.
    Подробно освещена эпоха рукописных карт, созданных картографами Европы и Азии до изобретения пе­чатного станка, работы западноевропейс-ких и русских картографов до конца XVIII века.
     Охватывает период истории русской картографии с начала появления первых сведений о русских землях вплоть до конца XVIII века.
Шифр зберігання книги у НБУВ:  ВА672577.
Шифр зберігання книги у секторі картографічних видань: Д171 Б-14.
4. Божок, Алла Петрівна.
    Картознавство [Текст] : підруч. для студентів ВНЗ / А. П. Божок, А. М. Молочко, В. І. Остроух ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київський університет, 2014. - 332 с. : рис., табл. - c.244-247.
    Розглянуто загальні питання картознавства - наукової дисципліни, що вивчає карти та інші картографічні твори як особливий спосіб відо­браження дійсності, методи їхнього створення та застосування.
Шифр зберігання книги у НБУВ:  ВА786370.
Шифр зберігання книги у секторі картографічних видань: Д171 Б-76.
5. Браун, Ллойд Арнольд.
    История географических карт [Текст] / Л. А. Браун ; пер. с англ. Н. И. Лисовая. - М. : ЗАО "Центрполиграф", 2006. - 479 с.: рис. – c. 258-273.
     Исследование Ллойда Арнольда Брауна охватывает период с середины II ты­сячелетия до н.э., когда вавилоняне ввели в обиход кадастровую съемку — составление планов земельных владений для расчетов налогов, — до XX века, увенчавшего историю картографии созданием подробной карты Земли. Автор рассказывает о том, как люди осознали необходимость изображения мира, каки­ми инструментами и методами пользовались путешественники и ученые для со­ставления сначала примитивных, а затем все более точных и всеобъемлющих карт.
Шифр зберігання книги у НБУВ:  ВА682852.
Шифр зберігання книги у секторі картографічних видань: Д171 Б-14.
6. Галушко, Кирило.
    Україна на карті Європи [Текст] / Кирило Галушко. - Київ : Київський університет, 2014. - 111, [32] с. : рис., карти. – c. 31, рис.- c. 11.
    Як і коли на карти Європи і світу потрапила Україна? Який прос­тір вона обіймала в різний час? Які історичні назви наших земель змі­нювались протягом століть? Як спілка етнографії, статистики і гео­графії дозволила змалювати на карті етнічний простір українців? Коли Україна як країна набула сучасних обрисів? Відповідям на усі ці питання присвячене дослідження автора, який прагнув у науково- популярній формі висвітлити низку питань, які постійно дискуту­ються в науці та публічному просторі України.
Шифр зберігання книги у НБУВ:  ВА6794308.
Шифр зберігання книги у секторі картографічних видань: Д171 Г-15.
7. Зеркало мира. Пять веков географического атласа из собрания Российской национальной библиотеки [Текст] = Speculum Orbis Terrae. Five centuries of geographical atlases in the collection of the National Library of Russia : кат. выст. в Рос. нац. б-ке, посвящ. окончанию проекта по реставрации нидерланд. атласа 16 века, 24 сент.-15 окт. 2004 / под ред. Л. Кильдюшевской, Л. Шевалье ; Рос. нац. б-ка, Голланд. ин-т в Санкт-Петербурге. - СПб. : ОМ-Пресс, 2004. - 161 с. : ил. - Текст парал. на англ. яз. – с. 31-37.
Каталог выставки "Зеркало мира. Пять веков географического атласа" представляет выдающееся произведение голландской картографии - Атлас городов мира Г. Брауна и Ф. Хогенберга, (Кёльн, 1577—1581), а также свіше пятидесяти печатніх атласов, позволяющих проследить развитие этого типа зданий с XVII по XVI вв. Среди экспонатов выставки – выдающиеся памятники мировой картографии – атласы Клавдия Птоломея, Герарда Меркатора, Авраама Ортелия, Йохана Хоманна и много других.
Шифр зберігання книги у НБУВ:  СО29496.
Шифр зберігання книги у секторі картографічних видань: Д171 З-57.
8. Остапчук, Сергій Миколайович.
    Картографія: факти, матеріали, відомості [Текст] : навч. посіб. для студентів напряму підгот. "Геодезія, картографія та землеустрій" ВНЗ / С. М. Остапчук ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Рівне : НУВГП, 2014. - 193 с.: рис. - c. 56-60.
     В навчальному посібнику викладено маловідомі у навчальній літературі, але, на думку автора, цікаві матеріали і відомості з картографії, які можуть викликати додатковий інтерес до вивчення дисципліни. Для глибшого розуміння наведено значну кількість ілюстративного матеріалу.
Шифр зберігання книги у НБУВ:  ВА793447.
Шифр зберігання книги у секторі картографічних видань: Д17 О-76.
9. Плужник, Валентина.
    Географічно-картографічні календарі стародавніх карт як джерело знань про деякі картографічні твори та історичні події [Текст] / Валентина Плужник ; [пер. на англ. В. Плужник, Л. Малуша]. - Київ : Франко Пак, 2021. - 55 с. : карти. - c.28. - Назва обкл.: Географічно-картографічні календарі стародавніх карт як джерело знань про деякі картографічні твори та історичні події. Geographic - Cartographic Calendars of ancient maps as a source of knowledge about some cartographic works and historical events. - Текст укр., англ. Парал. тит. арк. англ.
      Науково-популярне видання приваблює своєрідним підбором цікавого картографічного матеріалу з описом та зображеннями деяких шедеврів світового значення XIII сторіччя, мап різних епох створених картографами і видавцями ХVІ-ХІХ століть з використанням джерел античного часу.
Шифр зберігання книги у НБУВ:  СО37958.
Шифр зберігання книги у секторі картографічних видань: Д174.2 П-40.
10. Сосса, Ростислав Іванович.
     Картографування території України: історія, перспективи, наукові основи [Текст] : короткий нарис / Р. І. Сосса. - К.: Наукова думка, 2005. - 291с.: рис. - c. 19-23.
     Монографія присвячена розробці теоретико-методологічних засад дослідження історії, сучасного стану та перспектив розвитку української національної картографії. Виділено основні історичні етапи і розкрито їх зміст. Розглянуто особливості су­часного етапу картографування. Встановлено наукові та організаційні засади національ­ного картографування, сформульовано поняття про картографічну інфраструктуру де­ржави. Наведено умови та чинники перспективного розвитку національної картогра­фії, указано шляхи розвитку та завдання окремих її напрямів.
Шифр зберігання книги у НБУВ:  ВА603332.
Шифр зберігання книги у секторі картографічних видань: Д171 С-66.
11. Сосса, Ростислав Іванович.
     Історія картографування території України. Від найдавніших часів до 1920 р. [Текст] : короткий нарис / Р. І. Сосса. - К.: Наукова думка, 2000. - 247с.: рис. - c. 26-34.
     У монографії розглянуто історію картографування території України від найдавніших часів до 1920 р. (дорадянський період) і виділено основні її етапи. Хронологічно висвітлено основні картографічні твори, на яких відображені українські землі. Розглянуто особливості загальногеографічного і тематичного картографування території у нові часи. Наведено бібліографію з історії картографування території України та ілюстративний матеріал.
Шифр зберігання книги у НБУВ:  ВА603332.
Шифр зберігання книги у секторі картографічних видань: Д171.9 С-66.
12. Старинные карты  [Текст] : каталог: [на основе частной коллекции Александра Прогнимака] / [рук. проекта Забродина М.] ; Alex Art House. - К.: Феникс, 2009.
     Т. 2: Украина. Великая империя / [авт. ст. Ничкало С.; пер. Шевченко Н., Напольских А.; фот. Евтушенко М.]. - 2009. - 284 с. : карты. - c.7 - На рус., укр., англ. яз.
     Коллекция старинных карт Александра Прогнимака является одной из самых больших в Украине: она насчитывает более 300 великолепных образцов картографии. Их историческая и эстетическая ценность огромна, так как они создавались прекрасными мастерами своего дела: картографами и художниками конца XV - середины ХIХ века. Предоставляет богатейший материал для исследований в области истории, астрономии, географии, искусствознания и, собственно, картографии.
Шифр зберігання книги у НБУВ:  C10991/1.
Шифр зберігання книги у секторі картографічних видань: Д171 С-77.
13. Старинные карты  [Текст] : каталог: [на основе частной коллекции Александра Прогнимака] / [рук. проекта Забродина М.] ; Alex Art House. - К.: Феникс, 2009.
     Т. 1: Мир. Небесная планисфера. Евразия / [авт. ст. Ничкало С.; пер. Шевченко Н., Напольских А.; фот. Мищеряк А.]. - 2009. - 236 с.: карты. - c.39. - На рус., укр., англ. яз.
      Коллекция старинных карт Александра Прогнимака является одной из самых больших в Украине: она насчитывает более 300 великолепных образцов картографии. Уникальность карт в том, что они представляют собой своеобразный симбиоз искусства и науки, в котором нашли отражение история стран и народов,  этапы познания земных просторов и звездного неба, а также художественные вкусы и эстетические идеалы своего времени.
Шифр зберігання книги у НБУВ:  C10991/2.
Шифр зберігання книги у секторі картографічних видань: Д171 С-77.
 
 
 
Підготували:
молодший науковий співробітник Сагетдінова Н.В.
провідний бібліотекар Рубльова В.А.
провідний бібліотекар Козякова О.В.