Розширюємо коло наукових партнерів

Поділитися: 

21 грудня 2023 року офіційно стали науковими партнерами Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського та Центральний державний архів вищих органів влади та управління України. Генеральний директор НБУВ Любов Андріївна Дубровіна та директор ЦДАВОВУ Лариса Леонідівна Левченко підписали договір про встановлення взаємовигідних і  тривалих партнерських відносин.

Звичайно, спілкування на колегіальному рівні давно було і є цілком можливим між такими установами. Однак ділові взаємини, визначені Договором, розширюють обопільні можливості: вони спрямовані на активізацію зв’язків у сфері поширення інформації, науки і культури та використання потенціалу сторін для сприяння науковому дослідженню та збереженню історично сформованих колекцій документальної спадщини України шляхом надання доступу до них для наукової спільноти та громадськості.

Таке співробітництво передбачає реалізацію спільних науково-дослідних проєктів і розробок з актуальних проблем архівознавства та документознавства. Плануються проведення спільних наукових, науково-практичних і науково-методичних конференцій, симпозіумів, конгресів, семінарів, круглих столів, тренінгів  тощо, спільна участь у міжнародних науково-освітніх програмах,  взаємний обмін інформацією про науково-дослідні та освітні проєкти, які проводяться в Україні й за кордоном, спільне видання наукових праць, каталогів, взаємний обмін літературою (каталогами, монографіями тощо), організація та проведення спільних виставково-експозиційних заходів та низка інших видів співпраці.

  • Наше співробітництво, як випливає з договору, буде досить тісним і плідним, – зазначила генеральний директор НБУВ Любов Андріївна Дубровіна. – А головне – воно розширить можливості для багатьох науковців, адже один з пунктів цього документа передбачає забезпечення доступу до бібліотечних чи архівних фондів з метою дослідницьких та творчих шукань. З досвіду знаємо, як це актуально й потрібно для багатьох наших користувачів.

У зустрічі з нагоди підписання договору взяли також участь заступник генерального директора НБУВ з наукової роботи Юрій Славович Ковтанюк, заступник директора Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України Олег Олександрович Бабенко, директор Фонду президентів України НБУВ Володимир Миколайович Удовик.

Фотоматеріали: