Зберегти соціальну стійкість, зміцнювати професійні мережі

Поділитися: 
Дата події: 
26-10-2023

Участь представників НБУВ в міжнародній конференції в Молдові

Жовтень для Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського став плідним на міжнародні контакти. 9-10 жовтня 2023 року в Національній бібліотеці Молдови за підтримки Міністерства культури Республіки Молдова та CENL (Конференція європейських національних бібліотек) відбулася міжнародна конференція "SOCIAL RESILIENCE AND STRONGER PROFESSIONAL NETWORKS AS PRECONDITIONS FOR PEACE"  («Соціальна стійкість та міцні професійні мережі як передумови для миру»). Делегацію від Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського представили онлайн генеральна директорка Любов Дубровіна, директор Інституту інформаційних технологій Катерина Лобузіна та т.в.о. завідувачки відділу міжнародної інформації та зарубіжних зв'язків Людмила Дем'янюк.

У своїй доповіді «V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine during the crisis: paths to survival - European solidarity» («Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського під час кризи: шляхи до виживання – Європейська  солідарність») генеральна директорка НБУВ Любов Дубровіна  відзначила, що кризові періоди в історії держав мають різні обличчя, але усі вони супроводжуються руйнацією різних сфер суспільства, в тому числі в галузі культури й науки, та складними процесами морально-психологічного стану різних категорій населення. Знайти в цих умовах засоби виживання власними силами дуже складно, державі необхідно робити вибір у внутрішньополітичному та зовнішньополітичному курсі.  Україна орієнтована на вступ до Європейського Союзу, що потребує зростання темпів розвитку  науки, спрямованої на національну економіку та людський капітал, а також культури, спрямованої на збереження ціннісних орієнтирів способу життя та всієї сфери креативності суспільства, що в умовах воєнної агресії критично важливо.

Наша наука і культура, як її минуле, так і майбутнє, є часткою загальноєвропейського культурного та наукового ресурсу. Якщо цей ресурсний капітал буде науково опрацьований, структурований, наданий у відкритий доступ на європейській платформі, то він стане органічною часткою одночасно національної та європейської ідентичності в умовах глобалізації, наголосила очільниця НБУВ. Входячи до Європейського співтовариства, ми там самим відкриваємо наші знання світові в повному обсязі і маємо потужний захист від непередбачуваних наслідків війни. Тому в Україні триває активне обговорення низки проєктів державної стратегії розвитку науки, технологій та інноваційної діяльності, культурної сфери з орієнтуванням на європейські технології і комунікації, інтенсивно опрацьовуються можливості оптимізації та переходу на правові та інформаційно-технологічні умови входження в європейську систему організації форм і засобів вільного обігу інформації та інформаційного забезпечення цього процесу, оптимізацію та реорганізацію наукової  і культурної сфери, встановлення нових форм наукової та культурної комунікації, в тому числі й у бібліотечному співтоваристві.

 Любов Дубровіна з вдячністю підкреслила, що розуміння важливості цієї діяльності та ролі в ній НБУВ дуже щиро продемонстрували низка провідних бібліотек Європи, які в цих складних обставинах почали та продовжують забезпечувати нас матеріальними можливостями вистояти й зберегти нашу науку і культуру, отримати нові перспективи оновлення нашого матеріального й нормативно-правового фундаменту і приєднання до європейських цифрових ресурсів. Період воєнної агресії, наголосила вона,  яскраво продемонстрував нам дружню руку європейських бібліотек, особливу  вдячність висловлюємо також CENL та Національній бібліотеці Республіки Молдова, які  на цій конференції засвідчили розвиток співробітництва між учасниками заходу та спільну історичну долю наших установ, багатий досвід професійної міжнародної комунікації й нові перспективи зміцнення співпраці і професійних мереж.

Т.в.о. заввідділу міжнародної інформації та зарубіжних зв’язків НБУВ Людмила Дем’янюк виступила з доповіддю «V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine: library diplomacy and building international relations during the crisis time» («Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: бібліотечна дипломатія та розбудова міжнародних відносин у кризовий час»). Доповідачка наголосила, що міжнародна співпраця завжди була одним із найважливіших пріоритетів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, а з початком повномасштабної військової агресії з боку Російської Федерації її важливість та значущість піднялися до безпрецедентного рівня. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, як і інші бібліотеки країни, зіштовхнулася з непередбачуваною реальністю, наповненою викликами та пошуком відповідних шляхів руху вперед. У цей час співпраця, активна комунікація з міжнародною бібліотечною спільнотою стали найважливішими чинниками збереження цінних бібліотечних ресурсів та забезпечення функціонування НБУВ. З самого початку повномасштабної війни зарубіжні партнери Бібліотеки надають неоціненну допомогу, незмінно підтримуючи в умовах численних викликів. Вагома допомога міжнародної бібліотечної спільноти є прикладом потужності міжнародного співробітництва під час кризи та підкреслює важливість солідарності всередині бібліотечної спільноти.

Директор Інституту інформаційних технологій НБУВ Катерина Лобузіна в доповіді «Vernadskyi National Library of Ukraine support of Open Scientific Communication during the war» («Підтримка відкритої наукової комунікації Національною бібліотекою України імені Вернадського під час війни») зазначила, що однією з актуальних і гострих проблем у воєнний час є збереження та охорона бібліотечних фондів і ресурсів, у тому числі предметів наукової та культурної спадщини, втрата яких може мати незворотні наслідки. Тож бібліотеки мають не лише забезпечувати доступ до інформації, а й вирішувати важливі завдання, пов’язані з оцифруванням, створенням електронних ресурсів, захистом культурних і наукових цінностей у кризовий період.

К. Лобузіна поінформувала, що бібліотечний портал НАН України, який розробляє Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, вже є невід’ємною частиною електронної наукової інфраструктури України. Активна участь НБУВ в ініціативах CENL не лише зміцнює нашу прихильність до європейської наукової співпраці, але й забезпечує безперебійне поширення українських бібліотечних електронних ресурсів у ширший європейський ландшафт наукових даних, сприяючи тіснішій співпраці та обміну знаннями. А постійна допомога CENL стала вагомим важелем у розвитку електронної дослідницької інфраструктури України та її просуванні до європейського простору, зокрема в умовах війни. Діалоговий форум CENL «Національні бібліотеки як інфраструктури даних» є важливою платформою, яка здійснює значний внесок у сталий розвиток, з особливим акцентуванням на збереженні та доступності даних. Крім того, відповідно до світової тенденції відкритого доступу НБУВ активно розвиває Репозитарій відкритого доступу Національної академії наук України (LibNAS) на базі цифрової платформи бібліотечного порталу Національної бібліотеки України НАН України. Ця ініціатива підкреслює наше прагнення зробити дослідження та наукові ресурси більш доступними для світу.  

Учасники конференції висловили незмінну солідарність з українськими колегами, прагнення  в складних кризових умовах активно комунікувати та докладати всіх зусиль для розвитку й зміцнення співпраці, сприяючи всемірному поширенню знань і збереженню духовних та інтелектуальних скарбів, зосереджених у бібліотеках.