Виставка з нагоди 80-річчя Ю. Г. Здесенка (06.10.1943–01.09.2004) – члена-кореспондента НАН України за спеціальністю «експериментальна ядерна фізика» (2003)

Виставка з нагоди 80-річчя Ю. Г. Здесенка (06.10.1943–01.09.2004) – члена-кореспондента НАН України за спеціальністю «експериментальна ядерна фізика» (2003)

 

Юрій Георгійович Здесенко народився 6 жовтня 1943 р. у с. Дмитрівка (нині – смт Дмитрівка, Бахмацький р-н, Чернігівська обл.) в родині службовців. Закінчив у 1970 р. фізичний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка і залишився працювати в Alma mater інженером лабораторії ядерної фізики (1970–1971 рр.). У 1971–1980 рр. перебував на посадах інженера, старшого геофізика та завідувача лабораторії фізичних методів дослідного підприємства Інституту геохімії і фізики мінералів АН УРСР. З 1980 р. і до кінця життя (2004 р.) працював в Інституті ядерної фізики НАН України. Спочатку завідувачем відділу розробки та конструювання системи низькофонових вимірювань спеціального конструкторсько-технологічного бюро, а у 1986 р. очолив відділ фізики лептонів (1986–2004 рр.).

Основними напрямками наукової діяльності Ю. Г. Здесенка були експериментальна фізика атомного ядра та елементарних частинок і фізика нейтрино. У 1981 р. він захистив дисертацію на здобуття ступеню кандидата фізико-математичних наук за темою «Подвійний бета-розпад 130Те», а у 1990 р.– доктора фізико-математичних наук за темою «Подвійний бета-розпад». У 2000 р. – отримав вчені звання професора та старшого наукового співробітника зі спеціальності «фізика ядра, елементарних частинок і високих енергій». В 2003 р. – був обраний членом-кореспондентом НАН України зі спеціальності «експериментальна ядерна фізика».

У 1984 р. під керівництвом Ю. Г. Здесенка у соляній шахті в смт Солотвіно (Закарпатська обл.) на глибині близько 430 м була заснована підземна низькофонова лабораторія Інституту ядерних досліджень НАН України, яка забезпечила унікальні можливості для досліджень в області нейтринної фізики і де вперше було спостережено двонейтринний подвійний b-розпад 116Cd та а-розпад 180W. Солотвинський експеримент по вивченню 2ß-розпаду 116Cd за допомогою унікальних сцинтиляційних кристалів 116CdWO4 загальною масою близько 340 г, збагачених стабільним ізотопом 116Cd до 83%, дало один з кращих результатів в світі.

Успішні експерименти українських фізиків-ядерників за безпосередньою участю Ю. Г. Здесенко зацікавили іноземних вчених, в результаті чого Інститутом ядерної фізики НАН України були укладені угоди про міжнародну співпрацю з низкою провідних наукових центрів світу в цій галузі. Ю. Г. Здесенко зі своїми співробітниками відділу фізики лептонів працювали у тісній кооперації з Інститутом ядерної фізики ім. М. Планка (м. Гайдельберг, Німеччина), підземною лабораторія Фреджюс Національного інституту ядерної фізики і фізики частинок (Франція), Лабораторією лінійного прискорювача (Орсе, Франція), університетами Риму та Флоренції (Італія), лабораторією Гран Сассо Національного інституту ядерної фізики (м. Аквіла, Італія), університетами міст Токіо та Осака (Японія) та ін.

Про високий авторитет Ю. Г. Здесенка як фізика-ядерника у світовому науковому співтоваристві свідчать посади, які він обіймав у наукових установах зарубіжних країн: 1992 р. – гостьовий професор в університеті м. Осака (Японія); 1995 р. – гостьовий професор Національної лабораторії високих енергій м. Цукуба (Японія); 1992 р. – науковий співробітник Лабораторії лінійного прискорювача (Орсе, Франція); 1996 р. – дослідник Інституту ядерної фізики (м. Гайдельберг, Німеччина); 1997 р. – гостьовий професор в університетах Риму та Флоренції (Італія); 1998–1999, 2001 рр. – гостьовий професор Національної підземної лабораторії Гран Сассо (м. Аквіла, Італія); 2001 р. – гостьовий професор Університету м. Вальпараісо (Чилі); 2002 р. – гостьовий професор м. Мілан (Італія).

За результатами досліджень Ю. Г. Здесенко самостійно та у співавторстві підготував понад 200 наукових праць. Значна кількість статей була написана англійською мовою та опублікована в престижних міжнародних наукових журналах. Про значимість експериментів Ю. Г. Здесенка свідчать близько 1500 посилань на його наукові праці в роботах інших фізиків. Серед співавторів наукових статей Ю. Г. Здесенка окрім українських колег були вчені Італії, Франції, Німеччини, Японії та ін.

Український вчений був членом Американської асоціації сприяння розвитку науки. Стаття про Ю. Г. Здесенка внесена до американського біографічного довідника видатних особистостей «Хто є хто в світі».

У 2016 р., вже посмертно, Ю. Г. Здесенка разом з Ф. А. Даневичем, В. В. Кобичевим та В. І. Третяком було відзначено Державною премією України в галузі науки і техніки за наукову працю «Властивості нейтрино і слабкої взаємодії, пошуки ефектів за межами стандартної моделі елементарних частинок».

Помер Ю. Г. Здесенко 1 вересня 2004 р. Похований у м. Київ на Байковому кладовищі.

 

Виставку з нагоди 80-річчя Ю. Г. Здесенка підготовлено за архівними документами з особового фонду № 363 «Здесенко Юрій Георгійович (06.10.1943–01.09.2004 – член-кореспондент НАН України за спеціальністю «експериментальна ядерна фізика» (2003)», що зберігається в Інституті архівознавства НБУВ.

З біографічних документів Ю. Г. Здесенка представлено автографи автобіографії та особовий листок з обліку кадрів за 1986 р.

Наукову діяльність Ю. Г. Здесенка презентують звіт про наукову роботу за 1983–1985 рр., його наукові праці, перепустка до підземної лабораторії Гран Сассо Національного інституту ядерної фізики (Італія), сертифікат члена Американської асоціації сприяння розвитку науки та ін. Звертаємо увагу на «Список робіт співробітників відділу фізики лептонів Інституту ядерних досліджень НАН України з найбільшим індексом цитування» (2006), де часто фігурує прізвище Ю. Г. Здесенка.

Фотодокументи ілюструють його участь у роботі Солотвінської низькофонової підземної лабораторії, підземної лабораторії Гран Сассо, міжнародних конференцій, контакти з вітчизняними та іноземними вченими з Японії, Італії, Німеччини та ін.

Цікаво, що майже все життя Ю. Г. Здесенко активно займався спортом. Про це в особовому фонді вченого свідчать грамоти та дипломи, якими його протягом 1950–1980-х рр. було нагороджено за зайняті призові місця у змаганнях з водного поло та плавання, з лижних гонок, багатоборства, п’ятиборства та триборства. Він виборював спортивні призи для Сумської та Чернігівської областей в юному віці, для спортивного клубу Київського військового округу під час служби в армії, для Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка за часів студентства, згодом відстоював спортивну честь СК «Наука» НАН України. Деякі з цих документів представлено на виставці.

Репрезентуємо фотознімки за 1990 – поч. 2000-х років, що показують Ю. Г. Здесенка поза наукою, під час дозвілля на природі, за рибальством. Зауважимо, що для виставки відібрано лише невелику частину світлин з рибальськими «трофеями».

Отже, документи ювілейної виставки висвітлюють постать Ю. Г. Здесенка як визнаного науковця та людину з його зацікавленнями у звичайному житті.

Кожне зображення супроводжується текстівкою та інформацією про місце зберігання документа. Наближені дати подано у квадратних дужках.

 

Виставку підготувала

наукова співробітниця Інституту архівознавства

І. Г. Кіржаєва

 

Контактна інформація

Корпус №2, вул. Володимирська 62,
Кімнати № 104, 411–418
+38 (044) 288-14-31
загальний, читальний зал
+38 (044) 234-73-60
для установ НАН України