Монографія О.А. Вакульчук "Багатотиражна преса України 1917-1941 років: становлення, розвиток, контент".

Поділитися: 

У монографії завідувачки відділу пресознавства Ольги Анатоліївни Вакульчук "Багатотиражна преса України 1917-1941 років: становлення, розвиток, контент" розглядається широке коло питань, пов'язаних із процесами становлення, розвитку й функціонування багатотиражних газет, що виходили на території сучасної України впродовж 1917-1941 рр. У роботі проаналізовано специфіку етапів становлення багатотиражної преси, розкрито загальне та специфічне у розвитку її різних видів, встановлено особливості функціонування багатотиражних газет на тлі суспільно-політичної ситуації, що склалася в період 1917 - початку 1940-х років. 

Видання орієнтовано на істориків, пресознавців, журналістів, бібліографознавців, бібліотечних працівників і всіх, хто цікавиться історією преси. Монографія вийшла у 2021 році.