Воєнна наука. Військова справа. Журнали з фонду залу періодичних видань

Широкомасштабна збройна агресія Російської Федерації проти України засвідчила наскільки актуальними і навіть пріоритетними напрямками розвитку науки України та світу загалом стали саме військова справа та воєнна наука. В умовах воєнного стану значно зростає роль та місце, підвищуються вимоги до воєнної науки у системі національної безпеки, яка повинна стати одним із основних чинників державного будівництва. З огляду на реалії сьогодення, воєнна наука має забезпечувати упереджувальне науково-теоретичне обґрунтування актуальних проблем воєнної безпеки держави, відкривати перспективи розвитку воєнної справи та добиватися того, щоб новації якомога швидше впроваджувались у практику повсякденної діяльності Збройних Сил України – їх підготовки, забезпечення та застосування. Вкрай актуальними є дослідження спрямовані на вирішення соціально гуманітарних проблем національної безпеки реформування та розвитку Збройних Сил України. Це стосується створення ефективної системи інформаційної безпеки суспільства та військ, удосконалення методів інформаційно-психологічної боротьби, вдосконалення навчання та бойової підготовки військовослужбовців.
 
1. НАУКА І ОБОРОНА : наук.-теорет. та наук.-практ. журн. / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського ; редкол.: Б. Семон (голов. ред.) [та ін.]. - Київ : [б. в.], 1994 . - Виходить щоквартально.- Отримується з 1997. - ISSN 2618-1614. - ISSN 2618-1622
 
Журнал «Наука і оборона» – науково-теоретичне та науково-практичне видання засноване Міністерством оборони України у 1994 році. Від 2017 року його видає Національний університет оборони України імені Івана Черняховського.
Видання призначене для висвітлення та обговорювання на сторінках часопису актуальних проблем воєнної політики, реформування оборонної галузі держави, результатів наукових досліджень з питань воєнної безпеки України, з воєнно-теоретичних та військово-технічних проблем. Основні тематичні напрями журналу: національна і глобальна безпека; воєнна безпека; міжнародне співробітництво, співробітництво з міжнародними системами колективної безпеки, миротворча діяльність; досвід провідних країн світу у сфері безпеки та оборони; реформування та розвиток Збройних Сил України; наукова діяльність у Збройних Силах України; теорія воєнного мистецтва; проблеми керування військами; перспективні технології у сфері оборони; економічні проблеми будівництва оборони; військово-технічні проблеми; гуманітарні аспекти оборонної сфери; проблеми бойової підготовки Збройних Сил України; військове право; воєнна історія; проблеми військової екології; продукція воєнно-промислового комплексу, наукове обладнання.
 
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж15759
 
 
2. ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВА ТЕХНІКА : наук.-техн. журн. / Центр. НДІ озброєння та військ. техніки ЗС України ; редкол.: А. В. Дерепа (голов. ред.) [та ін.]. - Київ : [б. в.], 2013 . - Виходить щоквартально.- Отримується з 2014. - ISSN 2414-0651. - ISSN 2663-5550
 
«Озброєння та військова техніка» – науково-технічний журнал, що друкує результати наукових досліджень у сфері озброєння та військової техніки. Журнал видається з 2014 року Центральним науково-дослідним інститутом озброєння та військової техніки Збройних Сил України.
Журнал має тематичну спрямованість з технічних наук за групами наукових спеціальностей: авіаційна та ракетно-космічна техніка, радіотехніка та телекомунікації, інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація, озброєння і військова техніка. Основні завдання журналу: публікація наукових статей з питань воєнно-технічної політики Збройних Сил України; публікація оригінальних наукових статей, які присвячено проблемам військово-технічної галузі; відображення результатів науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт; формування наукової складової Збройних Сил України, пропаганда наукових шкіл та основних досягнень військово-технічної науки; організація відкритої наукової полеміки, яка забезпечує підвищення якості дисертаційних досліджень, ефективності експертизи наукових робіт; проведення на сторінках журналу дискусій з актуальних проблем розвитку озброєння та військової техніки; виявлення наукового потенціалу для впровадження передових досягнень науки в розвиток обороноздатності України; публікація критичних статей, бібліографічних оглядів та рецензій; забезпечення гласності й відкритості у відображенні наукової проблематики дослідницьких колективів.
 
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж101307
 
 
3. СИСТЕМИ ОЗБРОЄННЯ І ВІЙСЬКОВА ТЕХНІКА = Systems of Arms and Military Equipment : щокв. наук. журн. / Харк. ун-т Повітр. Сил ім. Івана Кожедуба ; редкол.: Г. В. Худов (голов. ред.) [та ін.]. - Харків : Харк. ун-т Повітр. Сил ім. Івана Кожедуба, 2005 . - Виходить щоквартально.- Отримується з 2005. - ISSN 1997-9568
 
Науково-технічний журнал «Системи озброєння і військова техніка» засновано Харківським національним університетом Повітряних Сил імені Івана Кожедуба у червні 2005 року.
Мета видання: відображення досягнень у розробці та експлуатації систем озброєння і військової техніки, перспектив їх подальшого розвитку та удосконалення. Журнал публікує статті, що відносяться до наступних галузей знань: комп'ютерні науки; комп'ютерна інженерія; кібербезпека; інформаційні системи та технології; телекомунікації та радіотехніка; військове управління (за видами збройних сил); озброєння та військова техніка; авіаційний транспорт; транспортні технології (за видами).
 
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж25328
 
 
4. НАУКА І ТЕХНІКА ПОВІТРЯНИХ СИЛ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ = Science and Technology of the Air Force of Ukraine : наук.-техн. журн. / Харк. ун-т Повітр. Сил ім. Івана Кожедуба ; редкол.: Г. В. Пєвцов (голов. ред.) [та ін.]. - Харків : ХУПС ім. Івана Кожедуба, 2009 . - Виходить щоквартально.- Отримується з 2009. - ISSN 2223-456X
 
Науково-технічний журнал «Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України» заснований Харківським національним університетом повітряних сил імені Івана Кожедуба у липні 2009 року.
Журнал відображає новітні знання та результати фундаментальних, пошукових та прикладних наукових досліджень з проблематики розвитку, застосування та забезпечення Повітряних Сил Збройних Сил України, удосконалення їх системи управління, розвитку бойового застосування та озброєння авіації, зенітних ракетних військ, радіотехнічних військ, радіотехнічного забезпечення і зв’язку Повітряних Сил Збройних Сил України. В області військових та оборонних технологій, озброєння і військової техніки та безпеки журнал відображає прогрес в дослідженнях і розробках, досвід проведення військових місій та операцій з врегулювання кризових ситуацій та підтримує впровадження новітніх знань в оборонну промисловість та військову практику.
 
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж100320
 
 
5. ПОВІТРЯНА МІЦЬ УКРАЇНИ : наук.-практ. журн. / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського ; редкол.: Ю. В. Кравченко (голов. ред.) [та ін.]. - Київ : НУОУ ім. Івана Черняховського, 2021 . -Назва на дод.тит.аркуші: Air Power of Ukraine. - Виходить двічі на рік.- Отримується з 2021.
 
Журнал «Повітряна міць України» видається Національним університетом оборони України імені Івана Черняхівського з 2021 року.
На сторінках журналу розглядаються наступні питання: розвитку, застосування та забезпечення Повітряних Сил Збройних Сил України, удосконалення їх системи управління; питання бойового застосування військових частин та підрозділів державної авіації України, зенітних ракетних військ, радіотехнічних та спеціальних військ, радіотехнічного забезпечення та зв’язку; моделювання процесів застосування родів військ та спеціальних військ Повітряних Сил Збройних Сил України; питання розвитку перспективних засобів повітряного нападу; дослідження процесів управління та застосування пілотованої та безпілотної авіації. Також у статтях журналу висвітлюється теоретичні основи взаємодії під час застосування військових частин та підрозділів Повітряних Сил, Сухопутних військ, Військово-Морських Сил, Десантно-штурмових військ Збройних Сил України та інших військових формувань; питання розвитку логістичного забезпечення родів військ Повітряних Сил Збройних Сил України; безпека застосування та забезпечення живучості сил та засобів родів військ та спеціальних військ Повітряних Сил Збройних Сил України; питання попередження надзвичайних ситуацій терористичного та техногенного характеру, що пов’язані з діяльністю військових частин (підрозділів) Повітряних Сил Збройних; досвід щодо проведення операцій (антитерористичних, миротворчих, Сил оборони), інноваційні процеси у галузях авіації, автомобілебудування, радіоелектроніки, радіотехніки, засобів зв’язку та АСУ, а також інформаційних технологій.
 
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж101930
 
 
6. АВИАЦИЯ И ВРЕМЯ : наук.- попул. авіац. журн. України / ВЦ "АероХобі" ; голов. ред. О. М. Ларіонов. - Київ : АероХобі, 1992 . - * - вид. з дод. - Виходить раз на два місяці.- Отримується з 1994.
ВІДОМОСТІ ПРО ЗМІНИ: Видання
У 1992 р. - 1994 видання мало назву: АэроХобби
Голов. ред. : Ларіонов О. М.Ред. : Мараєв Р. В.Ред. : Радзевич А. П.Ред. : Совенко А. Ю.Ред. : Хаустов А. В. - ISSN 2304-1501
 
Журнал «Авиация и Время» – науково-популярний авіаційний журнал. Видання докладно та достовірно розповідає про вітчизняні та зарубіжні літаки, гелікоптери, безпілотні літальні апарати, видатних льотчиків та авіаінженерів; про використання авіації у війнах, регіональних конфліктах та у мирний час; а також про сучасні тенденції та перспективи розвитку авіації.
Кожен номер містить основну тематичну статтю, в якій докладно висвітлено історію певного літального апарату, його конструкцію та технічні характеристики. Стаття готується з урахуванням відомостей, отриманих від розробників та спеціалістів, що брали участь в експлуатації літального апарату. Вона супроводжується великою кількістю фотографій та точними кресленнями в масштабі 1:72 або 1:100 на спеціальній вкладці журналу.
 
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж14633
 
 
7. СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У СФЕРІ БЕЗПЕКИ ТА ОБОРОНИ = Modern information technologies in the sphere of security and defenсe = Современные информационные технологии в сфере безопасности и обороны : наук.-практ. журн. / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського ; редкол.: М. Ю. Ракушев (голов. ред.) [та ін.]. - Київ : [б. в.], 2008 . - Виходить три рази на рік.- Отримується з 2008. - ISSN 2311-7249. - ISSN 2410-7336
 
Науковий журнал «Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони» засновано Національним університетом оборони України імені Івана Черняховського у 2008 році.
Журнал розглядає такі питання: теоретичні основи та інструментальні засоби створення і використання інформаційних технологій у сфері безпеки та оборони; критерії оцінювання і методи забезпечення якості, надійності, живучості інформаційних технологій і систем; принципи оптимізації, моделі та методи прийняття рішень при створенні автоматизованих систем різноманітного призначення у сфері безпеки і оборони; дослідження закономірностей побудови інформаційних комунікацій та розроблення теоретичних засад побудови і впровадження інтелектуальних інформаційних технологій для створення новітніх систем накопичування; переробки, збереження інформації та систем управління у сфері безпеки та оборони; інтерактивні моделі розвитку науково-освітнього простору у сфері безпеки та оборони; збереження, розвиток і трансформація культурно-мовної спадщини в інтерактивному дискурсі у контексті інформаційної безпеки держави; глобалізація, полілогічність та інтерактивність як філософське підґрунтя розвитку інформаційних технологій у сфері безпеки та оборони; інтелектуальні освітні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони; проблеми сумісності і взаємодії технологій навчання; сучасні підходи до проектування розподілених інтелектуальних систем для освіти і науки, військово-теоретичні проблеми.
 
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж100089
 
 
8. СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ ЗВ'ЯЗКУ, ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ТА КІБЕРБЕЗПЕКИ = Communication, informatization and cybersecurity systems and technoligies : зб. ст. / Військовий ін-т. телекомунікацій та інформатизації ім. Героїв Крут ; В. А. Романюк (голов. ред.). - Київ : [б. в.], 2022 .- Отримується з 2022. - ISSN 2786-6610
 
Журнал «Системи і технології зв’язку, інформатизації та кібербезпеки» видається з 2022 року Військовим інститутом телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут.
Видання має на меті висвітлення питань телекомунікацій, інформатизації, кібербезпеки у тісному взаємозв'язку з загальноукраїнськими та міжнародними проблемами їх вивчення. Проблематика збірника наукових праць стосується  наукових та інноваційних досліджень за такими напрямами:  новітні технології та засоби зв’язку сучасних телекомунікаційних систем,  тенденції впровадження цифрових технологій і засобів зв’язку в Збройних Силах України, автоматизовані системи оброблення інформації та управління складними технічними системами; математичне та програмне забезпечення інформаційних систем; математичне забезпечення систем автоматизованого проектування; моделі та методи оцінювання якості й підвищення надійності програмного забезпечення; хмарні технології та перспективи їх розвитку; інженерія програмного забезпечення; штучний інтелект, аспекти кібербезпеки суспільства та об’єктів ЗСУ.  Ціль видання полягає в сприянні  розвитку наукових досліджень в Україні, розширенню присутності українських наукових видань у міжнародному науково-інформаційному просторі та розвитку наукової комунікації в цілому.
 
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж101953
 
 
9. ЧОРНОМОРСЬКА БЕЗПЕКА : аналіт. часоп. / редкол.: М. Грончар (голов. ред.) [та ін.] ; Центр сприяння вивченню геополітичних проблем і євроатлантичного співробітництва Чорноморського регіону "НОМОС". - Севастополь ; Київ : Центр глобалістики "Стратегія XXI", 2005 . - Журнал видається укр., рос., англ. - Журн. був засн. Центром сприяння вивч. геополітичних проблем і євроатлантичного співробітництва "НОМОС" та вид. у Севастополі протягом 2005-2014 рр. - Вип. журн. був тимчасово припинений у 2014 р. через окупацію Росією Севастополя, де розташовувалася редакція часопису; відновлений - у 2017 р.- Отримується з 2005.
Паралельні видання: Виходить англ. мовою : Black sea security (Шифр Ж44321)
Голов. ред. : Кулик С.Голов. ред. : Гончар М. - ISSN 2616-4027
 
Журнал «Чорноморська безпека» – науково-теоретичне та науково-практичне видання, присвячене проблемам безпеки в Чорноморсько-каспійському регіоні. З 2005 року і до окупації Криму Росією часопис видавався севастопольським Центром сприяння вивченню геополітичних проблем і євроатлантичного співробітництва Чорноморського регіону «Номос». З 2017 року видання журналу відновлене під егідою Центру глобалістики «Стратегія ХХІ».
Місія журналу «Чорноморська безпека» полягає в консолідації інтелектуальних зусиль науково-професійного співтовариства, інтеграції українських і зарубіжних еліт у вирішенні проблем Чорноморського регіону, сприянні діалогу і дискусіям експертної спільноти і політиків про стан та перспективи розвитку Чорноморсько-каспійського регіону; забезпеченні українських державних діячів, науковців, громадськості неупередженою і всебічною інформацією про стан та тенденції розвитку ситуації в ЧКР.
У журналі публікуються інформаційні та аналітичні матеріали присвячені різним аспектам безпеки – політичному, військовому, енергетичному, демографічному, екологічному, проблемам міжкультурного і міжнаціонального діалогу, врегулюванню регіональних конфліктів, боротьбі з тероризмом і піратством. Значна увага приділяється питанням громадського контролю над проблемами регіональної безпеки і інтеграції країн Чорноморсько-каспійського регіону, у тому числі в євроатлантичну систему безпеки і в європейські економічні структури, аналізу потенційних і так званих «заморожених» конфліктів. На сторінках «Чорноморської безпеки» можна знайти матеріали, які висвітлюють питання національної безпеки України, у тому числі і пов'язані з перебуванням Чорноморського флоту Росії, проблемами кримськотатарського народу, формуванням морської політики держави, проблемами державних кордонів тощо.
 
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж25284
 
 
10. НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА І ОБОРОНА / Укр. центр екон. і політ. дослідж. ім. Олександра Розумкова ; ред. Є. Вінницька. - Київ : Центр Розумкова, 2000 .- Отримується з 2000.
Паралельні видання: англ. мовою : National security & defence. - Kyiv (Шифр Ж41905)
Ред. : Шангіна Л.Ред. : Вінницька Є
 
Журнал «Національна безпека і оборона» засновано у 2000 році Українським центром економічних і політичних досліджень ім. О. Разумкова. Його назва досить точно відображає тематику досліджень – це політичні, економічні, соціальні, воєнні, екологічні, інформаційні та інші аспекти національної безпеки України. У виданні Центр Разумкова розміщує власні аналітичні розробки – це аналітичні доповіді, бюлетені і статті, моніторинг загроз національній безпеці України, політичний аналіз і прогноз, оперативний коментар з актуальних питань. Окремі випуски журналу тематичні – в них висвітлюються комплексні проблеми загальнодержавного значення. Серед тем – зовнішньополітичні та економічні пріоритети України, підвищення міжнародного іміджу держави, налагодження механізмів громадянського суспільства, подолання бідності й безробіття, стратегічні напрями розвитку енергетики в Україні. У випусках журналу також розміщені результати соціологічних досліджень і опитувань громадської думки. В кожному випуску журналу подаються власні експертні оцінки, прогнози розвитку подій, пропозиції конкретних рішень, спрямовані на покращання ситуації. Автори статей не знають відповідей на всі запитання, але вони мають високий рівень професійної підготовки, цінні знання і досвід.
 
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж22678
 
 
11. ЧЕСТЬ І ЗАКОН : щокв. наук. журн. / редкол.: С. В. Бєлай (голова) [та ін.] ; Нац. акад. Нац. гвардії України. - Харків : Нац. акад. Нац. гвардії України, 2001 . - Виходить щоквартально.- Отримується з 2002. - ISSN 2078-7480
 
Науковий журнал «Честь і закон» заснований в 2001 році Головним управлінням внутрішніх військ МВС України. З 2010 року засновник і видавець – Академія внутрішніх військ МВС України, а з 2014 – Національна академія Національної гвардії України.
Політика наукового журналу «Честь і закон» передбачає відображення наукових досягнень за такими тематичними напрямами: службово-бойова діяльність сил оборони; службово-бойова діяльність сил безпеки; державне управління у сфері забезпечення національної безпеки; правове забезпечення службово-бойової діяльності; управління та адміністрування у сфері службово-бойової діяльності; психологія екстремальних видів діяльності; озброєння та військова техніка складових сектору безпеки і оборони; забезпечення службово-бойової діяльності військ (сил), а також публікації матеріалів оглядового та науково-методичного характеру.
 
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж24216
 
 
12. ОФІЦЕР УКРАЇНИ : журн. Нац. акад. сухопут. військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного / Нац. акад. сухопут. військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного ; голов. ред. І. Махно. - Львів : [б. в.], 2011 .- Отримується з 2014.
Голов. ред. : Махно І.Ред. : Миронович А.Ред. : Стечишин В.Ред. : Ткачук П.
 
«Офіцер України» – журнал, що засновано Національною академією сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у 2011 році. Основні теми видання: бойова підготовка на полігоні, директрисах і танкодромах, а також культура, спорт, дозвілля, словом, усе, чим живе і повинен жити протягом навчання майбутній офіцер Збройних Сил України.
 
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж101317
 
 
Виставку підготували головний бібліотекар Крутова Р.В.,  провідний бібліотекар Стаховська А.А.