110 років від дня народження видатного вченого у галузі гірничої механіки, члена-кореспондента АН УРСР П. С. Кучерова (09.08.1902–25.06.1973)

Пантелеймон Степанович Кучеров – видатний учений в галузі гірничої механіки та історії науки і техніки, член-кореспондент АН УРСР (1939).

Народився в станиці Казанська (нині – Ростовська область, РФ). Після закінчення в 1928 р. гірничо-механічного факультету Донецького гірничого інституту (нині – Донецький національний технічний університет) навчався в аспірантурі (1929–1933), працював викладачем (1933–1935), завідувачем кафедри гірничих машин (1935–1944) в інституті. Одночасно працював завідувачем відділу виробничо-технічної пропаганди Донецького окружного комітету КП(б)У, відповідальним секретарем обласного бюро Секції наукових працівників (1931–1934), головою президії Сталінського окружного комітету  профспілки вищої школи (1935–1938). У 1937 р. П. С. Кучерову було присвоєно науковий ступінь кандидата технічних наук без захисту дисертації за сукупністю наукових праць. Працював директором (1939–1940), завідувачем відділу гірничих машин і механізмів, заступником директора (1944–1945), директором (1945–1958) Інституту гірничої механіки АН УРСР (нині – Науково-дослідний інститут гірничої механіки ім. М. М. Федорова), старшим науковим співробітником сектору історії техніки і природознавства Інституту історії АН УРСР (нині – Інститут історії НАН України) (1958–1966).

Науковий доробок вченого становить понад 60 наукових праць, присвячених дослідженню історії гірничої справи на Україні, теорії різання вугілля, автоматизації врубових машин і вугільних комбайнів, розрахунку електромеханічних і електропневматичних відбійних молотків. На основі проведених науково-дослідних робіт вчений запропонував технічне вирішення проблем збільшення ефективності праці машиністів врубових машин, розрахував найефективніший режим роботи врубової машини, керував роботами по створенню вуглевидобувних комбайнів. Як заступник голови редакційної колегії двотомної монографії «История технического развития угольной промышленности Донбасса» (1969) провів велику організаційну роботу з підбору авторського колективу, який нараховував понад 150 вчених. Дослідницька діяльність П. С. Кучерова сприяла вдосконаленню робочих процесів вугледобувних машин, а також впровадженню в гірниче виробництво прогресивної техніки.

Нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора (1941) та медалями.

Контактна інформація

Корпус №2, вул. Володимирська 62, 4-й поверх, к. 416;
надання архівних довідок - 1-й поверх, к. № 104.
9.15 - 18.00 (понеділок - п’ятниця)