ІV міжнародна наукова конференція молодих учених «НАУКОВА МОЛОДЬ В УМОВАХ РОЗВИТКУ СОЦІОКОМУНІКАЦІЙНОЇ СФЕРИ»

Поділитися: 
Дата події: 
16-05-2013

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського та

Рада молодих учених НБУВ

запрошують Вас прийняти участь у

ІV міжнародній науковій конференції молодих учених

«НАУКОВА МОЛОДЬ В УМОВАХ РОЗВИТКУ СОЦІОКОМУНІКАЦІЙНОЇ СФЕРИ»

Київ, 16 травня 2013 р.

На пленарному та секційних засіданнях передбачається обговорити такі проблеми:

  1. Бібліотеки і наукові установи в системі сучасних соціальних комунікацій
  2. Репрезентація учених нового покоління в соціальних мережах
  3. Роль молодіжних наукових об’єднань у представленні української науки у вітчизняному та міжнародному інформаційному просторі
  4. Ефективність наукової діяльності у сучасному інформаційному суспільстві

 

Приймаються усні та стендові доповіді. Для виголошення усних доповідей учасникам буде надане необхідне презентаційне обладнання. За результатами обговорення на секціях, найкращі доповіді молодих вчених будуть відзначені оргкомітетом.

Подані тексти доповідей будуть рецензуватися оргкомітетом конференції.

Заїзд та реєстрація учасників з інших міст і країн – 16 травня 2013 р.

Початок роботи конференції — 16 травня 2013 р. о 10 год. у конференц-залі Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (м. Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 3).

Заявку на участь у конференції, доповіді та повідомлення (з анотацією), з короткими відомостями про авторів (прізвище, ім'я, по батькові; науковий ступінь, звання; посада, місце роботи, телефон, E-mail) надсилати до організаційного комітету до 1 травня 2013 р. за адресою:

Україна, 03039, м. Київ-39, просп. 40-річчя Жовтня, 3,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського;
факс: (380-44) 524-23-14; 525-54-70; E-mail: conferyoung@nbuv.gov.ua

 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Організаційний внесок для учасників відсутній.

Повідомлення про прийняття доповідей та запрошення на конференцію у разі потреби будуть розіслані учасникам електронною поштою до 10 травня 2013 р.

Унесення доповідей у план конференції проводитиметься за рішенням організаційного комітету.

Всі тези доповідей, подані до початку конференції будуть опубліковані у збірнику матеріалів конференції. Для публікації у збірнику тези повинні відповідати наступним вимогам:

Ліворуч без відступу подати індекс УДК. Праворуч – прізвище, ім’я, по батькові автора, науковий ступінь, вчене звання, повна назва установи, де працює або навчається автор. Шрифт Times New Roman, кегль 14. Назва доповіді через один міжрядковий інтервал посередині рядка (великими літерами, без крапки в кінці): шрифт Times New Roman, кегль 14, грубо. Обсяг тексту: до 3 сторінок.

Матеріали, схвалені оргкомітетом конференції, будуть опубліковані в збірнику "Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського". Для публікації у науковому збірнику статті повинні відповідати наступним вимогам. Обсяг статті повинен становити від 20 до 40 тис. друк. знаків (із проміжками). Текст складається через 1,5 інтервалу, кегль 14, гарнітура TimesNew Roman у редакторі Microsoft Word. Відступ абзацу – 10 мм. Береги з усіх боків – по 20 мм. Стаття повинна бути представлена на електронному носієві та в роздрукованому вигляді на аркушах формату А4 в одному примірнику. До статті додати: 1. Анотацію (обсягом до 500 друк. знаків) українською мовою. Після анотації подаються ключові слова (3–10 слів або словосполучень) у називному відмінку. Список літературних джерел повинен бути оформлений за алфавітним принципом розміщення згідно з чинними стандартами ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» та ДСТУ 3582-97 «Скорочення слів в українській мові в бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила», враховуючи наказ ВАК України № 63 від 26 січня 2008 р.

Оргкомітет конференції