Міжнародна наукова конференція «До 150-річчя від дня народження академіка А. Ю. Кримського»

Поділитися: 
Дата події: 
19-10-2021

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

У 2021 р. виповнюється 150 років від дня народження академіка Агатангела Юхимовича Кримського (1871–1942) сходознавця, мовознавця і літературознавця, письменника і перекладача, громадського діяча й організатора науки, одного із засновників Української академії наук (1918), її неодмінного секретаря (1918–1928), директора Інституту української наукової мови (1921–1929), фундатора академічного сходознавства в Україні й української школи художнього перекладу з мов Сходу.

У рамках заходів із відзначення ювілею видатного вченого, організованих Національною академією наук України спільно з Інститутом сходознавства імені А. Ю. Кримського, Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського, Інститутом мовознавства імені О. О. Потебні, запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної наукової конференції «До 150-річчя від дня народження академіка А. Ю. Кримського», м. Київ, 19 жовтня 2021 р.

Метою науково-комунікативного заходу є об’єднання науковців і практиків у відзначенні ювілею видатного вченого задля висвітлення наукового доробку академіка А. Ю. Кримського та його значення для національної та всесвітньої історії.

До участі в роботі конференції запрошуються науковці та спеціалісти бібліотек, архівів, музеїв, видавництв, інформаційних підрозділів наукових установ, аспіранти.

У межах конференції проводитимуться пленарне засідання та робота в секціях:

  • життєвий шлях, наукова спадщина і творчий доробок академіка А. Ю. Кримського;
  • сходознавство (історія, мови, літератури народів Сходу; писемні пам’ятки, релігійні та філософські вчення Сходу; проблеми сучасного Сходу; Україна і Схід);
  • спадщина А. Ю. Кримського в парадигмі сучасного мовознавства;
  • А. Ю. Кримський і проблеми сучасної лінгвістичної україністики, славістики, тюркології, арабістики;
  • архів і бібліотека А. Ю. Кримського: історіографічні дослідження.

 

Заплановано проведення круглих столів:

  • «Кодифікація сучасної кримськотатарської літературної мови: досвід, проблеми, перспективи»;
  • «Архів та бібліотека А. Ю. Кримського в сучасних дослідженнях».

 

Детальна інформація – на сайті Інститут сходознавства імені А. Ю. Кримського НАН України, https://oriental-studies.org.ua/uk/ 19-жовтня-2021-конференція-150-років-кримсько/ 01001, Київ, вул. М. Грушевського, 4, к. 206.  Тел.: +38(044) 278- 76- 52

 

Місце та час проведення конференції:

03039, Україна, Київ, Голосіївський проспект, 3, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, 19 жовтня 2021 р.

 

Конференція проходитиме в змішаному форматі, про проведення заходів конференції учасників буде поінформовано додатково.

Пленарне засідання.

Секція. Архів і бібліотека А. Ю. Кримського: історіографічні дослідження.

Науковий керівник: Дубровіна Любов Андріївна, генеральний директор НБУВ, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України.

Учені секретарі: Іванова Майя Вікторівна, науковий співробітник відділу теорії та історії бібліотечної справи Інституту бібліотекознавства НБУВ, e-mail: conference@nbuv.gov.ua.

Стичинський Іван Валентинович, науковий співробітник відділу кодикології та кодикографії Інститут рукопису НБУВ. e-mail: ivanstychynskyi@gmail.com, тел.: 234-78-65.

 

Секція проходитиме у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського 19  жовтня 2021 р. Для включення тез до збірника матеріалів Конференції Секції «Архів і бібліотека А. Ю. Кримського: історіографічні дослідження», авторам необхідно надіслати вченому секретарю на e-mail: conference@nbuv.gov.ua тези доповідей за напрямом, разом з анкетою з інформацією про автора (заповнюється для кожного автора окремо!) [АНКЕТА УЧАСНИКА] або [РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА УЧАСНИКА]

 

Публікація матеріалів конференції планується на веб-порталі НБУВ. Термін подання рукописів для опублікування у збірнику матеріалів конференції до – 15 вересня 2021 р.

Тези доповідей, що не мають відношення до напряму роботи Секції «Архів і бібліотека А. Ю. Кримського: історіографічні дослідження», які оформлені з недотриманням зазначених вимог, [ВИМОГИ ДО ТЕЗ] не супроводжуються анкетою або отримані після 15  вересня 2021 р., відхилятимуться. Оргкомітет залишає за собою право відхилити доповідь без пояснення причини такого рішення. Про результати відбору буде повідомлено кожному учасникам на його електронну адресу.

 

До розгляду приймаються матеріали, які раніше не публікувалися. Обсяг тез наукової доповіді – до 6 сторінок (оформлені відповідно до вимог) комп’ютерного тексту з наявністю індексу УДК та англійською мовою назви публікації, відомостей про автора, анотації (500 знаків) і ключовими словами (5– 9 слів). Формат А4 (297х210 мм); орієнтація – книжкова; текстовий редактор – Microsoft Word, версія не нижче 6.0; всі береги – 20 мм; шрифт (гарнітура) – Times New Roman; кегль – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; стиль – Normal (звичайний); сторінки – без нумерації; не використовувати примусові переноси та зайві пробіли.

Приймаються тільки ті матеріали, які повністю відповідають тематиці конференції та вказаним вимогам, мають наукове та прикладне значення. Роботи, які не відповідають вимогам або надіслані після закінчення встановленого терміну, оргкомітет залишає без розгляду.

Автори зобов’язані дотримуватися принципів академічної доброчесності, у тому числі в частині забезпечення наукового рівня тексту доповідей, обґрунтованості висновків, достовірності результатів. Відповідальність за зміст матеріалів тез доповідей несуть автори. Матеріали не підлягають додатковому редагуванню, тому вони мають бути ретельно підготовлені.

 

Регламент доповіді:

на пленарному засіданні – до 20 хв.,

на секційних засіданнях – до 15 хв.

 

Під час конференції відбудуться тематичні виставки.

 

УВАГА!

У разі подовження строків загальнодержавних заходів, спрямованих на запобігання поширенню вірусу COVID-19, міжнародна наукова конференція відбудеться в режимі онлайн. Про проведення заходів конференції учасників буде поінформовано додатково.

Заїзд, реєстрація учасників з інших міст України
й інших держав  18 жовтня (понеділок) 2021 р. Початок роботи конференції – 19 жовтня (вівторок) 2021 р. о  10.00 год.
у конференц-залі Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Витрати на відрядження, проживання та харчування – за рахунок учасників конференції.

 

Робочі мови конференції: українська, англійська.

Організаційний внесок не передбачено.

 

Контакти:

Учений секретар оргкомітету конференції

Іванова Майя Вікторівна,

науковий співробітник НБУВ.

e-mail: conference@nbuv.gov.ua

Тел.: (067) 934 8 944