Нові перспективи діяльності НБУВ

Поділитися: 
Дата події: 
3-06-2021

Чергове засідання Вченої ради Національної бібліотеки імені В. І. Вернадського  відбулося 3 червня.

         Розглянуто питання про присвоєння вченого звання старшого дослідника завідувачці відділу бібліотекознавства Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника, кандидату наук із соціальних комунікацій В.О. Мудросі. Доповідач директор Інституту бібліотекознавства О.М. Василенко поінформувала, що Валентина Олександрівна працює у Львівській національній науковій бібліотеці України імені В. Стефаника від 1983 року, загальний стаж її наукової роботи складає більше 18 років. Упродовж усього періоду перебування на наукових посадах В.О. Мудроха брала активну участь у розробці наукових тем, затверджених НАН України. Вона є організатором науково-практичних та науково-теоретичних семінарів. Результати її наукової роботи  відображені в понад 50 публікаціях, а після захисту опубліковано 11 наукових статей. За час своєї наукової роботи Валентина Олександрівна зарекомендувала себе як кваліфікований та перспективний науковець.

         Після таємного голосування щодо присвоєння В.О. Мудросі звання старшого дослідника було зачитано відповідний протокол лічильної комісії: «за» подано 21 голос із 21 присутніх на засіданні. Учасники засідання привітали Валентину Олександрівну.

         З важливим і актуальним питанням «Бібліотечний портал НАН України: концепція, принципи організації інформації та функціонування» на засіданні виступила директор Інституту інформаційних технологій К.В. Лобузіна. Вона доповіла, що відповідно до постанови Президії НАН України від 24.06. 2020 року «Щодо удосконалення організації обліку і моніторингу публікаційної та видавничої активності НАН України» НБУВ підготовлено концепцію та тестову версію «Бібліотечного порталу НАН України» - «LibNAS UA». Високоякісні дані про дослідницьку діяльність та процеси, які отримали загальну назву «наукова інформація», є стратегічними і актуальними та мають важливе значення як для наукових комунікацій, так і для управління дослідженнями. Підтримка таких даних трудомістка та часозатратна, але в перспективі надає значні переваги для дослідників у процесі пошуку джерел наукової інформації, партнерів, звітування та оцінки результатів наукової діяльності. Така система також реалізує стратегічну функцію збереження цифрового наукового надбання.

Метою створення Lib NAS UA є консолідація та уніфікація подання інформації щодо широкого спектру наукових даних, які супроводжують і є результатом наукової діяльності НАН України. В числі завдань – приведення  наукових метаданих у відповідність до сучасних міжнародних стандартів цифрової комунікації з можливістю подальшої інтеграції до європейської та світової дослідницької інфраструктури; забезпечення відкритого доступу до результатів наукової діяльності; оптимізація зусиль з підготовки звітної та атестаційної документації, пов’язаної з обліком публікаційної активності та наукометричних показників установ та науковців НАН України. За структуру бібліотечного порталу НАН України, для сумісності з іншими міжнародними системами управління науковою інформацією, пропонується взяти основні елементи структури метаданих CERIF  (єдиний європейський формат наукової інформації):  дослідницька інфраструктура (установи, персоналії); дослідницький репозитарій (наукові тексти). На базі цих основних положень розроблено тестову версію інформаційної платформи Бібліотечного порталу НАН України http://libnas.nbuv.gov.ua/

Наразі підготовлено матеріали для інформаційного блоку «Настанови», активовано пошукові можливості двох інформаційних блоків «LibNAS UA»: «Установи» та «Науковці». Блок «Установи» відповідає сучасній структурі НАН України. Він включає всі наукові установи НАНУ, які відповідно підпорядковані секціям і відділенням. Блок «Науковці» містить інформацію щодо академіків, членів-кореспондентів та очільників установ НАН України. Загалом – це новий напрям роботи, який відкриває нові перспективи діяльності НБУВ.

Про інформаційно-аналітичні видання Національної юридичної бібліотеки поінформувала її керівник Ю. М. Половинчак. Вона презентувала інтернет-представництво НЮБ. Зокрема, доробок на порталі «Центр досліджень соціальних комунікацій» репрезентує понад 200 опублікованих матеріалів за минулий рік, з них понад 150 – інформаційно-аналітичних і понад 50 – наукових. Також були проаналізовані представлення інформаційно-аналітичних проектів НЮБ на цьому порталі, інфографіки, пошук матеріалів у пошуковій системі Google. У віртуальному просторі представлені: «Громадська думка про правотворення», «Конституційний процес в Україні: політико-правові аспекти», «Україна у фокусі іноземних ЗМІ», «Бібліотечне представництво НЮБ у соціальній мережі Facebook». Було проаналізовано аудиторію порталу в минулому році за географічною складовою, аналіз типу пристроїв, популярних серед його користувачів, використання інформаційно-аналітичних матеріалів у пошуковій системі Google. Найпопулярнішими за кількістю переглядів виявилися аналітичні матеріали, тож треба вдосконалювати цю роботу.

         На засіданні Вченої ради було рекомендовано до друку рукописи видань:

 Міцан Тетяна Володимирівна. Архів Петра Панча з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського як джерело з історії української літератури ХХ століття : науковий каталог. Київ : НБУВ, 2021. 840.

Джерела до життєпису Олени Сахновської (листи мисткині до Стефана Таранушенка 1947–1958 рр. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського) / упоряд. О.В. Сторчай, Н.О. Щеколдіна ; авт. вступ. статті О.В. Сторчай. Київ : НБУВ, 2021. 100 с.

Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / редкол.: Н. Кунанець (голов. ред.), В. Горовий (заст. голов. ред.), В. Струнгар (відп. секр.) [та ін.] ; відп. ред. С. Закірова ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України. – Київ, 2021. – Вип. 62. – 420 с.

Народна культура, фольклор і мова українців Канади : бібліографічний покажчик видань із фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського  / Н. Солонська, Г. Борисович ; вступ. ст. Н. Солонська ; наук. ред. Т. Д. Антонюк ; НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського, Ін-т книгознавства. – Київ, 2021. – 373 с.