Актуалізуються стратегічні інформаційні комунікації

Поділитися: 
Дата події: 
27-04-2021

«Стратегічні комунікації в науково-інформаційному процесі сучасності» - стаття заступника генерального директора НБУВ, доктора історичних наук Валерія Микитовича Горового під таким заголовком опублікована у Віснику Національної академії наук України (Горовий В. М. Стратегічні комунікації в науково-інформаційному процесі сучасності / В. М. Горовий // Вісник Національної академії наук України. - 2021. - № 3. - С. 3-9. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnanu_2021_3_3)).

Учений обґрунтував і осмислив у ній зростаючу роль та актуальність стратегічних інформативних комунікацій, звертаючи увагу користувачів на те, що бази даних Національної бібліотеки України імені В. І Вернадського й зокрема «Наукової періодики України» систематично поповнюються. 

В. М. Горовий розглядає проблему в комплексі. Аналізує як роль стратегічних інформаційних комунікацій у розвитку академічної науки, так і особливості їх застосування. На основі конкретних фактів і наукових досліджень він доводить, що роль і значення інструментів керування процесом використання здобутків вітчизняної науки в суспільній практиці постійно зростають, і це вимагає оновлених підходів. 

Інформаційні комунікації в сучасному суспільстві набувають функцій основного інструменту керування інформаційним процесом, який відбувається в умовах зростаючої незалежності соціальних структур суспільства від традиційної інформаційної вертикалі держави, та постійно зростаючим числом джерел суспільного інформування. 

Оскільки інформаційні комунікації, насамперед стратегічні, справедливо вважаються найефективнішим механізмом керування інформаційними обмінами, то вчений у своїй науковій роботі приділяє велику увагу підвищенню ефективності діяльності бібліотек. Він вважає, що роль у розповсюдженні наукових знань, ефективність функціонування наукових бібліотек у системі наукових комунікацій, як того й вимагає нинішній час, може і повинна бути істотно підвищена в разі вирішення проблеми їх кооперації. Тож потенціал кооперативних підходів до комплектування бібліотек новою інформацією і зростаючі можливості використання оцифрованих ресурсів стануть важливим чинником підвищення якості сучасної бібліотечної діяльності, розширення можливостей скоординованого дистанційного обслуговування користувачів, у тому числі й серед управлінських структур.