До уваги славістів!

Поділитися: 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКИЙ КОМІТЕТ СЛАВІСТІВ

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Інститут української мови НАН України

Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України

Інститут мовознавства імені О. О. Потебні НАН України

Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології

ім. М. Т. Рильського НАН України

Український мовно-інформаційний фонд НАН України

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

25 травня 2021 р. проводять Міжнародну наукову конференцію, присвячену Дню слов’янської писемності і культури

 

СЛОВ’ЯНСЬКІ МОВИ, ЛІТЕРАТУРИ І КУЛЬТУРИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ ЦИФРОВІЗАЦІЇ

 

Передбачені наступні тематичні секції :

– вплив цифровізації на стан слов’янських мов, літератур і культур;

– розвиток цифрової грамотності і зміни в словниковому фонді слов’янських народів;

– відображення цифрової культури у слов’янських літературах;

– розвиток цифрового мистецтва у слов’янських країнах;

– цифровізаційні тенденції в слов’янському фольклорі;

– гібридні явища в слов’янських культурах як форма інтеграції традиційних цифрових елементів.

– Міжслов’янські мовні зв’язки.

– Взаємозв’язок українського і слов’янського літературознавства.

– Фольклористика та мистецтвознавство: спільне і відмінне у слов’янському світі.

– Слов’янська археологія. Історія України в контексті взаємодії з іншими слов’янськими народами.

– Історіографія славістичних досліджень. Науковий спадок славістів в архівах вітчизняних та зарубіжних країн.

– Біографічна славістика: українці, внесок яких у слов’янознавчий контекст потребує міжнародного резонансу.

– Книжкове пам’яткознавство в контексті славістики і україністики.

 

Місце проведення конференції: м. Київ, Голосіївський пр., 3, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Зал засідань Вченої ради, 3-й поверх, к. 344.

 

Початок реєстрації: 9-00                       Початок роботи: 10-00

До участі в роботі конференції запрошуються дослідники з усіх напрямів славістики і суміжних з нею дисциплін, викладачі, аспіранти, магістранти, журналісти, видавці.

 

Робочі мови конференції: всі слов’янські, англійська.

Форма участі: очна, заочна, дистанційна.

 

ДЛЯ УЧАСТІ В РОБОТІ КОНФЕРЕНЦІЇ

 

просимо до 20 квітня 2021 року надіслати на обидві електронні адреси Оргкомітету: demjanenkol@ukr.net та uks@nbuv.gov.ua:

1. Реєстраційну форму учасника конференції (додаток 1).

2. Широку анотацію доповіді (5–6 речень) на трьох мовах: українській, англійській та одній зі слов’янських (прізвище й ім’я, назва і тези).

 

Анотації буде видано разом з програмою до початку конференції.

 

Одночасно з анотаціями, пропонуємо авторам надсилати статті, що увійдуть до збірника Наукових праць «Слов’янські обрії». Вимоги до оформлення у додатку 2.

Статті будуть проходити рецензування, тому мають відповідати славістичній тематиці і містити нові та цінні аспекти для цього напряму гуманітаристики. У разі невідповідності – будуть відхилятися редакційним комітетом.

 

Усі витрати, пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд, проживання, харчування тощо), оплачуються учасниками за власний рахунок або за рахунок сторони, що відряджає. Просимо квитки на зворотній проїзд придбати завчасно.

 

Контакти Оргкомітету: 03039, м. Київ-39, просп. Голосіївський, 3.

E-mail: uks@nbuv.gov.ua

 

Координатори конференції:

Дем’яненко Людмила Григорівнаканд. філол. наук, науковий співробітник Фонду Президентів України НБУВ.

Моб. тел.:  (095) 048-46-80. E-mail: demjanenkol@ukr.net

Стамбол Ігор Іванович – канд. іст. наук, науковий співробітник Інституту біографічних досліджень НБУВ.

Моб. тел.:  (096)835-77-53. E-mail: ihorstambol@ukr.net