Про відміну передачі друкованого примірника дисертації до Національної бібліотеки імені В. І. Вернадського

Поділитися: 
Дата події: 
30-03-2021 до 31-12-2021

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 979 від 21.10.2020 р. внесено зміни до Постанови КМУ від 6 березня 2019 р. № 167 "Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії" і вилучено норму про передачу друкованого примірника дисертації до Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 

Підпункт 9 пункту 27 (перелік документів до другого примірника атестаційної справи здобувача, який надсилається до МОН України) викладено в такій редакції:

“9) копії документа про передачу електронного примірника до Національного репозитарію академічних текстів або Державної наукової установи “Український інститут науково-технічної експертизи та інформації”;”.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/979-2020-%D0%BF#Text

Раніше було:

9) копії документа про передачу друкованого примірника дисертації до Національної бібліотеки імені В.І. Вернадського Національної академії наук та електронного примірника до Національного репозитарію академічних текстів або Державної наукової установи «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації»;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/167-2019-%D0%BF#n18

Контактна інформація

Обов'язковий примірник
+38 (044) 524-81-40
2-26 (внутрішній)
Вітчизняний документообіг
+38 (044) 524-49-93
+38 (044) 524-81-40
2-26 (внутрішній)
Приймання та опрацювання дарів
+38 (044) 524-45-97
3-74 (внутрішній, к. 221)
Облік бібліотечно-інформаційних ресурсів
+38 (044) 524-81-40
2-26 (внутрішній)
Експедиція
+38 (044) 524-81-40
2-79 (внутрішній, к. 115)