Козацькі шляхи України

Козацькі шляхи України: Тематична виставка сектору картографічних видань Відділу комплексного бібліотечного обслуговування

 «Вони дотепні, кмітливі, винахідливі і щедрі, не прагнуть до великого багатства, але надзвичайно кохаються у своїй свободі, без якої не уявляють життя: саме через це вони такі схильні до бунтів та повстань проти місцевих вельмож, як тільки відчують утиски». Так писав про козаків французький військовий  інженер і картограф Гійом Левассер де Боплан (Guillaume Levasseur de Beauplan (1600— 1673 рр.), який багато років керував спорудженням військово-фортифікаційних споруд та створював карти територій, в тому числі українських земель.  Його "Опис України, кількох провінцій Королівства Польського, що тягнуться від кордонів Московії до границь Трансильванії, разом з їхніми звичаями, способом життя і ведення війни" опублікований 1650р. у Гданську, тривалий час був єдиним у Європі джерелом з багатьох аспектів життя теперішніх українських земель. У своєму творі Боплан посилається на складену ним Генеральну карту України.

Степи Південно-Західного Причорномор’я від Дунаю до Дніпра протягом кількох століть знаходились під військовим впливом козацтва, тому саме їх можна було назвати господарями степу. Перебуваючи в Акермані, турецький мандрівник Эвлія́ Челебі писав у своїх подорожніх нотатках: «Протилежна північна сторона від р. Дністер, що у землях Очаківської фортеці, є землею належною лише до країни козаків-русів - лиховісних мисливців…»  На картах ХVII- ХVIII століть ці землі позначені як Дикий Луг, або Дике Поле.

Дике Поле – саме так називали незаселені землі на південному сході України  у нижній течії Дніпра. Там на просторах вільних від татарських набігів та свавілля польської шляхти збирались відчайдухи, які з часом стали називатися козаками. Саму Україну завжди  позначали як «Земля козаків», а укріплену фортецю за Дніпровими порогами, яка була для вояків і військовою базою, і домівкою,  яку справедливо називали «Матір’ю», була Січ.

Запорізька Січ - укріплений осередок нереєстрового Війська Запорізького Низового другої половини XVI — кінця XVIII століття, що був розташований за порогами Дніпра. Збереглися відомості про сім Запорізьких Січей, які наслідували одна одну: Хортицька, Базавлуцька, Томаківська, Микитинська, Чортомлицька, Олешківська, Кам’янська й Нова, або Підпільненська. У наш час термін Запорізька Січ також  вживається для позначення усієї території та устрою Війська Запорізького.

 Запорізьку Січ – можна справедливо вважати першим політичним формуванням з ознаками республіки.  Найвищим органом влади на Січі була військова козацька рада, в якій брали участь усі козаки. Рада обирала кошового отамана, козацьку старшину, гетьмана, спільно вирішувала найважливіші питання. На Запорізькій Січі діяв козацький військовий суд.

В руках гетьмана була зосереджена вся повнота виконавчої, законодавчої та судової влади, він здійснював зв'язки з іноземними державами, мав значний вплив на церковні справи.

Польща наймала козацьке військо на військову службу та охорону кордонів королівства (Реєстрове козацтво). Російська імперія вбачала в козаках оборонців своїх кордонів від впливової Османської імперії й  потужну військову силу для завойовних походів. Після Переяславської Ради 1654 року українське козацтво перейшло під протекторат Москви й змушене було приймати участь у війнах Московії та коритися царському уряду.

За умовами Андрусівського договору 1667 року між  Річчю Посполитою та Московським царством українські землі було поділено на Лівобережжя (Гетьманщину) та Правобережжя. Лівобережна Україна відходила до Московії  та поділялася на полки (10 полків) і сотні. Правобережна Україна (за винятком Києва та округи) залишалась у складі Речі Посполитої.

В той же час Московія намагалася заселити козацькі землі  російськими поселенцями.

У квітні 1775 р.,  наказом російської цариці  Катерини ІІ  князю Потьомкіну було доручено «одібрати од Війська Запорізького зброю й скасувати його назавжди». Запорізьку Січ було взято в облогу й зруйновано. Вцілілі козаки розійшлися по світах. Найбільше їх пішло за Дунай  «до турка».  3 серпня 1775 року Катерина II видала маніфест, яким оголосила, «что нѣтъ теперь болѣе Сѣчи Запорожской въ политическомъ ея уродствѣ (рос)». 6 пунктів довгого маніфесту фактично зводилися до звинувачення запоріжців у захопленні та присвоєнні чужої власності й намаганні створити незалежне управління.

Так закінчилась історія Козацької держави на теренах України, але не історія козацтва.

Всього для виставки відібрано 32 видання. Зображення 13 картографічних та 19 книжкових документів, що супроводжуються підписом з їх назвою та короткою характеристикою.

КАРТОГРАФІЧНІ ДОКУМЕНТИ:

1. Novissima Russiae Tabula / уклад. H.  Hondius, уклад. J.  Janssonium, авт. I.  Massa. - 1:[6 300 000] ; [150 верст в дюймі]. - Amstelodami : Janssonium J., [1647]. - 1 к. : кольор., герб, худож. картуш, текст, печатки, штемпель ; 50х58 см. - Грав. - Латин.   Карта з атласу C 232/1: [Atlas Novus, sive Theatrum Orbis Terrarum. Т.1] / J.Janssonium. - Amstelodami, [1647].  Опис за вид.: Вавричин М., Дашкевич Я., Кришталович У. Україна на стародавніх картах. Середина XVII - друга половина XVIII cт. - К.: ДНВП "Картографія", 2004. - С. 166-169.Переклад назви: [Карта Росії (Московії) І. Масси].

Інв №№  зберігання карти в секторі картографічних видань:  8940, 16875

2. Tartarie Europeenne ou Petite Tartarie ou sont les Tartares du Crim, ou de Perecop; de Nogais, d'Oczacow, et de Budziak / уклад. S.  Sanson. - 1:[2 310 000] ; 40 геометр. миль в дюймі. - Paris : Mariette P., 1665. - 1 к. : 1 колір., штемпель ; 48x60 см. - Грав. - Фр. Переклад назви: [Європейська або Мала Татарія: Крим, Перекоп, Ногайск, Очаків, Буджак. Загальногеографічна карта].

Інв №№  зберігання карти в секторі картографічних видань:  24380, 24381, 16971

3. Ukrania quæ et Terra Cosaccorum cum vicinis Walachiæ, Moldaviæ, Minoris, Tartariæ provinciis / Exhibita Joh. Baptista Homanno. - 1:[3 340 000]  ; [11 нім. миль у дюймі]; м-б у герм. та пол. милях. - Norimbergæ : Homann I. B., [1716]. - 1 к. : кольор., худож. картуш, печатки, наклейка ; 51х63 см. - Грав. - Латин.   Опис за вид.: Вавричин М., Дашкевич Я., Кришталович У. Україна на стародавніх картах. Середина XVII - друга половина XVIII cт. - К.: ДНВП "Картографія", 2009. - С. 120-121. Переклад назви: Україна або Козацька земля з прилеглими провінціями Валахії, Молдавії і Малої Татарії, зображена Йоганном Баптистом Гоманном.

Інв №№  зберігання карти в секторі картографічних видань:  5711, 16846, 17478, 17479, 17733, 18148, 19293

4. Ukrania seu Cosacria Regio Walachia item Moldavia et Tartaria minor. Nuremberg. 1720 = Map of Ukraine or Cossackia / уклад. C.  Weigel. - 1:4 400 000 ; 20 пол. миль в дюйме. - Toronto : S. n., 1975. - 1 к. : 1 колір. ; 46х54 см. - Репринт

Published from the original map in the librari of E. Kurdydyk by Andrew Gregorovich, Toronto, Canada, 1975. Переклад назви: Карта розселення укр. козаків.

Інв №  зберігання карти в секторі картографічних видань:   40900

5. Imperii Moscovitici pars Australis / par Guillilmum de L'Isle. - 1:[2 100 000] ; м-б в рос. верстах та пол. милях; картогр. сітка через 1°. - Augustae Vindelicorum : Seutter M., [1730]. - 1 к. : 3 колір. ; 53х59 см. - Грав. - Латин. Переклад назви: Південна частина Московської імперії.

Інв №№   зберігання карти в секторі картографічних видань:   8367, 16890, 16974

6. План Сечи или крепости Запорожской. - 1:[3 775] ; 45 саж. в дюйме ; 1:[252] ; 3 саж. в дюйме. - Б. м. : [б. и.], [1750]. - 2 пл (1 л.) : цв., доп. пл., печать ; 32х50 см. - Рукоп. Доп. план: [Профиль укрепления]. – 1:[252].

Інв №  зберігання карти в секторі картографічних видань: 17444

7. Пограничная карта Российской и Турецкой империи и Польши / соч. Я. Ф. Шмидт. - 1:[1 554 000] ; [37 верст в  дюйме]; м-б в рос. верстах; картогр. сетка через 1°. - [СПб.] : Акад. наук, 1769. - 1 к. (2 л.) : 1 цв., худож. картуш, печать ; 85х124 см. - Грав.

Інв №№   зберігання карти в секторі картографічних видань: 13520, 13521

8. Генеральная карта Малой России [с указанием полковых городов, сотенных местечек, полковых и сотенных границ]. - 1:[504 000] ; [12 верст в дюйме]. - Б. м. : [б. и.], [1850]. - 1  к. : цв., стат. табл. ; 94х74 см. - Рукоп.

Інв №   зберігання карти в секторі картографічних видань:  13824

9. План колонии Острово-Хортицы / Екатеринослав. губерн. землемер Димович. - 1:[25 200] ; 300 саж. в дюйме. - Екатеринослав : [б. и.], [1850]. - 1 пл. : цв. ; 37х44 см. - Рукоп.17291

Інв №  зберігання карти в секторі картографічних видань:  17291

10. Карта Крымских походов 1687 и 1689 годов, Т. 1 // Карты, планы и снимки к первым трем томам истории царствования Петра Великого / Н. Г. Устрялов. - СПб. : Тип. ІІ-го Отд. Императ. Канцелярии, 1858-1863. - Источ. описания runivers.ru.

Інв №№   зберігання карти в секторі картографічних видань: 5505, 17143

11. Общий план казенного Батуринского имения Черниговской губернии Конотопского уезда / Земл. Упр. Гос. Имуществами Коллеж. Секретарь Наговицин ; Упр. Гос. Имущ. - 1:[42 000]. - Б. м. : [б. и.], 1868. - 1 пл. : цв. ; 115х84см. - На полотне. - Рукоп.

Інв №№    зберігання карти в секторі картографічних видань: 19121

12. Карта возобновленной в XVI в. колоннизации Полтавской губернии с обозначением 7 козацких полков и их сотенных пунктов = Карта козацких полков на Полтавской территории / Полт. Учен. Архив. Комис. ; авт. текста Л. В.  Падалка ; Б. м-ба. - Полтава : Т-во Печат. Дела ; Киев : Литогр. С. В. Кульженко, 1914. - 1 к. : 3 цв., печати, помета ; 42х53 см, в обл. 25х17 см + Поясн. текст  (3 с.). - Библиогр.

Библиогр. на обложке: Труды Л. В. Падалки (40 позиц.).

Інв №№    зберігання карти в секторі картографічних видань:  2950, 2951, 4554, 8467, 17101     В 883

13. Typus Generalis Ukrainae sive Palatinatuum Podoliae, Kioviensis et Braczlaviensis terras nova delineatione exhibens / [Г.Л. де Боплан]. - 1:[2 419 000] ; 8 нім. миль у дюймі. - [Оксфорд] : Б. вид-ва, [19--]. - 1 к. : 1 колір., штемпель ; 42х59 см. - Репринт. - Латин.

Інв №№  зберігання карти в секторі картографічних видань:  5691, 5694, 5938, 5941, 8252, 8332, 17775, 19656, 40901, 44045

 

КНИЖКОВІ ВИДАННЯ

14. Багалій, Дмитро Іванович (академік НАНУ ; 1857 - 1932).  Історія Слобідської України [Текст] / Д. І. Багалій ; [авт. передм. і комент. В. В. Кравченко]. - Харків : Дельта, 1993. - 255 с. : іл. - (Пам'ятки історичної думки України). -

Книга обіймає широке коло історико-географічних, соціально-економічних і культурних питань розвитку Слобідської України — від заселення краю до початку XX ст.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА553562

Шифр зберігання книги у секторі картографічних видань: Т3 (4Укр) Б-14

15. Боплан, Гийом Левассер де.   Описание Украины [Текст] / Г. Л. Боплан ; пер. с фр. З. П. Борисюк ; коммент. Л. А. Артюх [и др.] ; отв. ред. А. Л. Хорошкевич ; вступ. ст. Я. Р. Дашкевич [и др.] ; РАН, Ин-т славяноведения, Федер. арх. агентство, Рос. гос. арх. древ. актов, НАН Украины, Ин-т укр. археографии и источниковедения им. М. С. Грушевского. - М. : Древлехранилище, 2004. - 575с., 6 л. ил., карт: ил., карты.

Новое издание «Описание Украины» отличается широким комментированием текста специалистами (историками и историками культуры, картографами и географами , этнографами), которое позволит всесторонне представить описываемые французом реалии.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА655926

Шифр зберігання книги у секторі картографічних видань: Д 174.2 Б-81

16. Вечерський, Віктор Васильович.   Глухів [Текст] / В. В. Вечерський, В. І. Бєлашов. - К. : Видавництво гуманітарної літератури "Абрис", 2003. - 166 с.: іл. - (Малі історичні міста України). - Бібліогр.: с. 158-164.

У першому випуску науково-популярної серії “Малі історичні міста України” автори — відомі фахівці з історії та архітектури - об’єктивно поціновують історично-культурну спадщину давнього Глухова як основу його майбутнього розвитку, розкривають значення глухівського періоду української історії, висвітлюють досі ще не з’ясовані в історіографії питання. Пропонується оптимальний варіант охорони й відродження історичного середовища Глухова та його довкілля як одного із джерел духовного здоров’я нації і держави.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА645282

Шифр зберігання книги у секторі картографічних видань: Т3 (4Укр) В-39

17. Волова, Лия Александровна.   Александровскъ - Запорожье [Текст] : очерки истории города / Л. А. Волова, А. А. Чуприна. - Запорожье : Запорозька СІЧ, 1997. - 188 с.

Книга молодых запорожских журналисток Лии Воловой и Анны Чуприны прослеживает пунктиром историю города, начиная со времен седой древности и до наших дней. Исторические факты, фрагменты хроники послужили отправной точкой для изложения основных вех его многовекового бытия, а элементы фан­тазии и живой оригинальный язык делают издание привлекательным не только для учителей и школьников, но и для всех интересующихся краеведением и по­нимающих толк в авторской публицистике.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА576565 

Шифр зберігання книги у секторі картографічних видань: Т3 (4Укр) В-68

18. Ідрісов, Дмитро Ільхамович.   Невідомі сторінки історії України. Україна і світ [Текст] / Дмитро Ідрісов. - Харків : Фоліо, 2018. - 220, [1] с. : іл. - Бібліогр.: с. 216-219. - 1500 прим.

Книжка пропонує дещо відмін­ний погляд на історію України, ніж у шкільних підручниках. Мета її — показати Україну частиною великого й розмаїтого світу, ознайомити читачів із тими сторін­ками нашої історії, що опинилися поза класичною схемою, яку вивчають у школі.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА825661

Шифр зберігання книги у секторі картографічних видань: Т3 (4Укр) І-29

19. Маленков, Роман.   Шістдесят сім зупинок Черкащини [Текст] : путівник / Маленков Р. ; авт. фот. та карт Роман Маленков. - К. : Грані-Т, 2010. - 105 с. : фото. кольор. - (Путівники).

Цей об’ємний путівник - лише коротенька презентація Черкащини. При складанні маршрутів автор керувався не лише бажанням охопити все (а воно було, повірте), але й зручністю для автомобілістів. Мабуть, саме тому не потрапили до путівника деякі перлини туристичної Черкащини, наприклад, каньйон на Гірському Тіки в Буках. Представлені пам’ятки висвітлюють історико-культурні та природні характеристики цієї землі: тут є об’єкти часів Київської Русі, польського періоду, яскраві приклади козацької архітектури та атракції російсько-радянської імперської епохи. А ще є видатні пам’ятки природи...

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА733074

Шифр зберігання книги у секторі картографічних видань: Д 890 (4Укр) М-19

20. Низовский, Андрей Юрьевич.    100 великих чудес Украины [Текст] / Низовский А. Ю. - К. : Арий, 2010. - 416 с. : ил. - (100 великих). –

Эта книга повествует об удивительных объектах, расположенных на обширной территории нашей страны. Это и прекрасные творения рук че­ловеческих — церкви и соборы, замки и крепости, дворцы и садово-парко­вые ансамбли, и величественные памятники природы — пещерные и озер­ные комплексы, растительные и биологические заповедные зоны. Все они — уникальны, и каждый их них по праву можно считать истинным чу­дом Украины.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА726437

Шифр зберігання книги у секторі картографічних видань: Д 890 (4Укр) Н-61

21. Новицький, Яків.    Острів Хортиця на Дніпрі, його природа, історія, старожитності [Текст] / Я. Новицький ; Запоріз. держ. ун-т, Ін-т біогр. дослідж. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. - Запоріжжя : Тандем-У, 1997. - 87 с. - (Старожитності Південної України  ; вип. 1).

Збірник присвячено питанням екології та відображення засобами історичної географії соціально-економічних, суспільно-політичних, наукових і культурних процесів на території України з давніх часів до сьогодення.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА590597

Шифр зберігання книги у секторі картографічних видань: Т3 (4Укр) Н-73

22. Плохий, Сергей Николаевич.   Казацкий миф. История и нациогенез в эпоху империй [Текст] / Сергей Плохий ; [пер. с укр. А. А. Климов]. - Харьков : Фолио, 2018. - 394, [1] с. : ил. - Бібліогр. в знесках. - 1000 экз.

Автор - профессор Гарвардського университета в этой книге предпринимает попытку разгадать тайну «Истории русов» - .одной из важнейших украинских исторических хроник Х1Х столетия

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС64718

Шифр зберігання книги у секторі картографічних видань: Т3 (4Укр) П-39

23.   Путівник. Хмельницька область [Текст] / [ред. кол.: І. Курус (голова) та ін. ; фото: Ю. Боєв та ін.]. - К. : Богдана, 2010. - 320 с. : кольор. іл.

Путівник є турис­тичним провідником. Подані в ньому детальні екс­курсійні розповіді стануть мандрівнику за гіда, а понад 1000 фотографій та ілюстрацій — зручним візуальним доповненням. Книга містить поради, які допоможуть здійснити подорож з легкістю і комфортом.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА740472

Шифр зберігання книги у секторі картографічних видань: Д 890 (4Укр) П-90

24. Світленко, Сергій Іванович.   Приорілля: історико-краєзнавчі нариси [Текст] : навч. посіб. / С. І. Світленко, А. М. Білокінь. - Д. : Видавництво Дніпропетровського університету, 2004. - 252 с.: іл. - Бібліогр.: с.

У нарисах висвітлюються основні процеси, що відбувалися на Приоріллі з найдавніших часів до сьогодення.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС40661

Шифр зберігання книги у секторі картографічних видань: Д 890 (4Укр) С-24

25. Сергійчук, Володимир Іванович. Національна символіка України:Наук. —художн .книжка: Для серед.та ст. шк. віку       К."Веселка,1992. – 109 с. :мал.

В даному виданні читач відкриє для себе багато нового й цікавого, ознайомившись із маловідомою інформацією про традиції використання нашим народом гербів, прапорів, гімнів протягом тисячоліть

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА545816

Шифр зберігання книги у секторі картографічних видань: Т215 (4Укр) С-32

26. Січинський, Володимир Юхимович. Чужинці про Україну. Вибір з описів подорожей по Україні та інших писань чужинців про Україну за десять століть.- К.: Довіра, 1992.- 255 с.- (Сер. “Відродження”).

Описи подорожей по Україні та інші писання чужинців про нашу Батьківщину і наш народ - це надзвичайно цінний скарб для пізнання минувшини і сучасності українського народу у всіх проявах його життя і творчості. За обсягом представлених архівних першоджерел – від найдавніших часів до кінця Х1Х ст. - видання не має аналогів у вітчизняній історіографії

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА543264

Шифр зберігання книги у секторі картографічних видань: Т3 (4Укр) С-41

27. Супруненко, Владимир Павлович. .Сто чудес Запорожского края [Текст] : дива природы, загадки истории, древности и клады, легенды и предания / Владимир Супруненко. - Запорожье : [Керамист], 2009. - 350 с. :

Запорожская земля — уникальный край юго-вос­тока Украины, богатый природными и историческими достопримечательностями, ставшими своеобразными символами не только Украины, но и всего европейско­го степного юга. Чудеса и дива природы Запорожья, его дикие уголки и живописные ландшафты, загадки и тайны истории, археологические сенсации, аномаль­ные явления, рекорды и открытия, памятники стари­ны, обычаи и нравы народов - все это и многое другое, что наполняет память полезными знаниями, будора­жит воображение и зовет в дорогу, найдет читатель на страницах уникальной «чудесной энциклопедии» Запорожского края.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА723991

Шифр зберігання книги у секторі картографічних видань: Д 890 (4Укр) С-90

28. Таїрова-Яковлева, Тетяна Геннадіївна.   Повсякдення, дозвілля і традиції козацької еліти Гетьманщини [Текст] / Тетяна Таїрова-Яковлева ; пер. з рос. Тетяни Кришталовської. - Київ : Кліо, 2017. - 181, [1] с. : іл. - Бібліогр. в підрядк. прим.

У виданні в захопливій і легкій для сприймання формі на осно­ві численних джерел описано домашній побут, зовнішній вигляд, одяг козацької старшини Гетьманщини (XVII - початок XVIII ст.). Приділено увагу ролі жінок тієї доби, які не соромилися втручати­ся у серйозні політичні справи, нерідко керуючи своїми чоловіка­ми й синами та демонструючи норовливу вдачу. Окремі розділи присвячено культурі, освіті, дозвіллю, нормам поведінки, уявлен­ням про людські чесноти української еліти, яка хоч і запозичила багато зі Сходу, а ще більше - із Заходу, проте не йшла шляхом про­стого копіювання, а зберігала і примножувала власні звичаї та тра­диції, витворивши неповторне й колоритне суспільство.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА817680

Шифр зберігання книги у секторі картографічних видань: Т3 (4Укр) Т-14

29. Тичина, Андрій Геннадійович.   Україна. Центр. Південь [Текст] : путівник / Андрій Тичина ; [пер. з рос. В. С. Бойка]. - Харків : Фоліо, 2018. - 254, [1] с. : фот.

Автор цієї книжки за кермом машини проїхав тисячі кілометрів і розповів не тільки про пам’ятки і пам’ятники, а й про стан доріг, якими туристам доведеться добиратися до мети подорожі. Крім того, автор надає докладну інформацію про музеї, готелі, місця відпочинку та розваг, що, безумовно, полегшує планування подорожі.

Книжка ілюстрована фотографіями автора.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС65497

Шифр зберігання книги у секторі картографічних видань: Д 890 (4Укр) Т-93

30. Халебський, Павло (архідиякон, мандрівник, письменник ; 1627–1669).  Україна - земля козаків [Текст] : подорож. щоденник / Булос ібн аз-Заїм аль-Халебі (Павло Халебський) ; упоряд. Микола Рябий. - Вид. 4-е, допов. - Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. - 381 с. : іл. - (Настільна книга українця)..

Подорожній щоденник описує мандри православного антиохійського патріарха Макарія третього з Халеба до Москви і назад через Україну, землю козаків, за часів урядування христолюби­вого і хороброго гетьмана Зиновія Богдана Хмельницького.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА819775

Шифр зберігання книги у секторі картографічних видань: Т3 (4Укр) Х-17

31. Чучман, Леонід Петрович.   Берестечко [Текст] : історико-краєзнавчий нарис / Л. П. Чучман. - Луцьк : Надстир'я, 1997. - 71 с. -  На обкл. авт. не зазначен.

Історія древнього Берестечка - міста козацькі мужності і слави давно цікавила багатьох дослідникі і краєзнавців. Автор зробив першу спробу узагальнити ці дослідження, знайшов цікаві архівні документи розповів про волинське містечко від давнини і до нинішніх днів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА578613

Шифр зберігання книги у секторі картографічних видань: Т3 (4Укр) Ч-96

32. Яворницький, Дмитро Іванович. Дніпрові пороги. Географічно-історичний нарис. – Дніпропетровськ:Промінь, 1989. – 142с:іл.

Книга є результатом багатолітньої роботи по дослідженню унікального явища природи – Дніпровських порогів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА508541/2

Шифр зберігання книги у секторі картографічних видань: Т3 (2Укр) Я-22

 

Підготували:

головний бібліотекар Мельничук В.В.

молодший науковий співробітник Єфимищ Н.М.

провідний бібліотекар Козякова О. В. 

провідний бібліотекар Рубльова В.А.

провідний бібліотекар Сагетдінова Н.В.