Наукові пошуки присвячено пам’яті відомого бібліотекознавця Михайла Семеновича Слободяника

Поділитися: 

Метою науково-комунікативного заходу є об’єднання зусиль науковців і практиків вітчизняної інформаційно-бібліотечної сфери у розв’язанні актуальних питань формування єдиного національного інформаційного простору та висвітлення наукового доробку доктора історичних наук, професора, члена Академії наук вищої освіти України, члена-кореспондента Міжнародної академії інформатизації М. С. Слободяника (1949–2015 роки).

Співорганізаторами заходу, окрім Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського та Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого, також виступили Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв і Київський університет імені Бориса Грінченка. У засіданні взяло участь понад 30 бібліотечних фахівців та викладачів профільних вітчизняних вищих навчальних закладів, зокрема Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого, Національної бібліотеки України для дітей, Державної науково-педагогічної бібліотеки імені В. О. Сухомлинського, Київського національного університету культури і мистецтв, Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, Національного транспортного університету, Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського, Одеського національного політехнічного університету, муніципального закладу вищої освіти «Київська Академія мистецтв» та інші. Інформаційну підтримку надали періодичні видання кількох бібліотек.

Вели засідання директор Інституту бібліотекознавства НБУВ, кандидат історичних наук О. М. Василенко та завідувач відділу Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого, кандидат історичних наук, доцент О. Г. Кириленко. Модератор заходу – старший науковий співробітник НБУВ, кандидат наук із соціальних комунікацій О. Л. Сокур.

До програми цьогорічних Студій було відібрано 13 доповідей, автори яких – соратники, колеги, учні – послідовники відомого вченого і педагога, українського бібліотекознавця, документознавця і бібліографознавця. Усі доповіді супроводжувалися презентаціями, що наочно підсилювало сприйняття та допомагало розкриттю заявлених тем.

Загалом учасники онлайн-засідання Шостих бібліотекознавчих студій, присвячених пам’яті професора Михайла Семеновича Слободяника, оцінили захід як організований і проведений на достойному науковому та методичному рівні. Конструктивний обмін новими доробками і досвідом відбувався у дружній творчій атмосфері. Це ще раз підтвердило наявний високий науковий потенціал фахівців Інституту бібліотекознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

 

Оксана Клименко,

с. н. с. Інституту бібліотекознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського,

кандидат історичних наук, доцент

Фотоматеріали: 

Контактна інформація

Головний корпус,
просп. Голосіївський 3,
к. 333 - 335.
Відділ теорії та методології бібліотечної справи
+38 (044) 524-2314
Відділ з охорони інтелектуальної власності
+38 (044) 524-1992
Читальний зал: Фонд
+38 (044) 524-3592
9.15 - 17.30 (понеділок – субота)
Читальний зал
9.15 - 18.00 (понеділок – неділя)