СЛОВО РІДНЕ УКРАЇНСЬКЕ (книги, випущені на замовлення Державного комітету телебачення та радіомовлення України за програмою «Українська книга» з розділу «Художня література»)

    Українська література, як і кожна література гідного своєї історичної долі народу, є органічною складовою національної духовної культури, більше того – творці художнього світу, вираженого в образному слові, формували базові цінності національної культури, без яких самоусвідомлення і самовизначення українців як нації не могло б відбуватися. Саме на цьому культурному ландшафті проростали державницькі ідеї, духовні прозрівання творців образного слова, нові естетичні напрями, течії, форми.

     Українська класична література відкрила своєму народові і світові колосальні творчі можливості українського слова, спроможного відтворити багату, спонтанну, розкуту фантазію митця, “підкоритися” метричній формі й поетичній традиції, передати глибоке натхнення, високу мужність громадянської позиції, і головне, за словами Михай­ла Старицького, засипати ту прірву, що лягла між народом і його інтелігенцією, “і стати на послугу народові, з’єднавшись з ним і дум­кою, і словом”.

Микола Жулинський,

академік НАН України

Книжки представлені на виставці:

1. Антонич, Богдан-Ігор. Вибране [Текст] / Б. Антонич; ред.-упоряд. М. Н. Москаленко; передмова М. О. Новикова. - К. : ВАТ "Видавництво "Київська правда", 2003. - 376 с.

У виданні зібрано все найістотніше з творчого доробку видатного українського поета Богдана-Ігоря Антонича. Повністю друкуються всі шість його поетичних книжок, а також незакінчений роман “На другому березі”, лібрето опери “Довбуш” та кілька зразків есеїстики цього самобутнього поета.

Шифр зберігання книги в НБУВ: Ва 645442

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш6 (4Ук)5 А-72

2. Багряний, Іван. Вибрані твори [Текст] / І. Багряний; вступ. ст., упоряд. і прим. Г. М. Жуковська. - К. : Книга, 2007. - 368 c.

Творчість Івана Багряного — одного з найталановитіших письмен­ників української діаспори, лауреата Державної премії імені Т.Г. Шев­ченка — видатне явище української літератури, яскраве свідчення великої синівської любові до Батьківщини. У книзі вміщено роман “Тигролови ”, який приніс письменни­кові світову популярність і визнання, повість про трагічну сторінку виз­вольної боротьби у вирі Другої світової війни — “Огненне коло”, а також ранні поетичні і прозові твори, які гідно репрезентують багатог­ранну творчу особистість Івана Багряного.

Книга адресується як широкому колу читачів, так і шкільній та сту­дентській аудіторії.

Шифр зберігання книги в НБУВ: Ва 692796

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш6 (4Ук)7 Б-14

3. Білик, Іван Іванович. Яр [Текст] : роман / І. І. Білик. - К. : Грамота, 2008. - 784 с.

Роман відомого українського письменника, лауреата Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка розповідає про найскладніші ча­си в історії українського народу в XX ст. Автор проводить голов­ного героя твору Максима Нетребу через страхіття голодомору 1933 р., масові репресії 1937 р., тюрму, Верхньо-Колимський конц­табір і сповнену тривог довготривалу втечу з нього, окупацію України фашистськими загарбниками, службу в поліції й прихова­ну боротьбу з окупантами в групі Української Повстанської Армії, сприяння комуністичному підпіллю та партизанам, перебування на чужині та власні душевні муки.

Шифр зберігання книги в НБУВ: Ва 704964

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш6 (4Ук)7 Б-61

4. Величковський, Іван. Повне зібрання творів. Дзигар цілий і напівдзигарик [Текст] / І. Величковський. - К. : Дніпро, 2004. - 192 с.

Цілком для хвали Бога і славетної володарки нашої і завжди Діви Марії, і на оздобу Вітчизни нашої...» — так розумів Іван Величковський призначення своєї творчості. Спадщина цього славетного майстра епохи українського бароко представлена в цьому виданні якнайповніше: у книгу ввійшли й оригінальні писання поета, і його переспіви та переклади.

Шифр зберігання книги в НБУВ: Ва 658184

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш6 (4Ук)3/4 В-27

5. Винниченко, Володимир Кирилович. Вибрані твори [Текст] : оповідання, повість, романи / В. К. Винниченко. - К. : Грамота, 2005. - 928 с.

До книги ввійшли кращі твори з багатогранної творчої спадщи­ни Володимира Винниченка. Яскраві, позначені глибоким психологіз­мом оповідання, повість, фантастично-утопічний роман, що вміщені у виданні, стали надбанням української літератури після багатьох деся­тиліть заборони.

Видання призначається для широкого кола читачів і всім, кому не байдуже українське слово.

Шифр зберігання книги в НБУВ: Ва 671556

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш6 (4Ук)5 В-48

6. Вінграновський, Микола Степанович. Вибрані твори [Текст] / М. С. Вінграновський ; передм. Л. М. Талалай. - К. : Дніпро, 2004. - 830 с.

До книги вибраного Миколи Вінграновського — лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка, премії Володимира Вернадського і премії Фундації Антоновичів (США) увійшли поетичні та прозові твори, які стали одним із найвизначніших явищ української літератури.

Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА654850

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш6 (4Ук)7 В-48

7. Вишняк, Михайло Якович. Слово рідне українське [Текст] : [антологія] / Михайло Вишняк. - Сімф. : Таврія, 2011. - 228 с.

Слово рідне українське» - це книга-антологія, котра знайомить читачів із творчістю дев’ятнадцяти кримських україномовних професійних майстрів слова - членів Національної спілки письменників України, які пов’язали своє життя і творчу долю з Кримом, що став для них другою батьківщиною.
Самим творам передують розповіді про життєвий і творчий шлях кожного з авторів та їх короткий літературний портрет, де йдеться про тематичну та художню специфіку творчості включених до цього видання письменників.
Видання призначене для широкого читацького загалу і може бути корисним для викладачів і студентів гуманітарних факультетів вищих навчальних закладів Криму, а також вчителів та учнів середніх шкіл, ліцеїв, гімназій Автономної Республіки Крим при проведенні занять з літератури рідного краю.

Шифр зберігання книги в НБУВ: ВС51990

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш6 (4Ук)7 В-55

8. Голобородько, Василь Іванович. Летюче віконце [Текст] : вибрані поезії / В. І. Голобородько ; ред. І. Коломієць ; вступ. ст. І. Дзюба. - К. : Український письменник, 2005. - 464 с.

Перше найповніше видання вибра­них творів відомого поета, лауреата Національної премії України імені Т. Г. Шевченка, під загальною назвою «Летюче вікон­це», до якого ввійшло все те краще, що написане автором напередодні його шістдесятиріччя.
У творчості найвизначнішого з поетів-постшістдесятників Василя Голобородька оживає прадавній світ рідної міфології, світ казки. Певно, як спро­тив нівеляційним процесам було оце шукання національно специфічного,  що розтягнулося на роки, продов­жується до сьогодні.

Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА670255

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш6 (4Ук)7 Г-61

9. Гончар, О Вибране [Текст] / Олесь Гончар ; упоряд. О. Савченко. - Х. : Прапор, 2008. - 720 с.

Олесь Гончар — митець для епохи, адже епоха великих потрясінь та звер­шень, екологічних катастроф та духовних злетів потребує свого літописця. У добу тоталітаризму письменники особливо гостро відчувають потребу від­найти духовно-ціннісні координати життя нації. Отже, українська література по-своєму реагувала на історичну епоху, пропонуючи власні історіософські візії України сучасної в координатах цивілізації та вічності.
У таланті Гончара епоха віднайшла свого виразника, який представив її в рельєфних образах, знакових подіях, неповторному стилі (часто долаючи або й зовсім руйнуючи канони), оригінальних жанрових версіях.
Уважний читач зауважить, що цілісність смислових ландшафтів рома­нів Олеся Гончара, особливості поетики його творів дозволяють розглядати їх епічний цикл. Адже й наскрізні образи-символи, і проблемні вектори романів, і їх схвильований тон формують єдиний духовний простір прози Гончара.
Романи та повісті Олеся Гончара значно піднесли «планку» художніх критеріїв української прози та вмістили нову духовну реальність, відтворену в небайдужому слові й поліфонічному образі. Це була особлива гармонія притчі про долю людської душі, яку не може поруйнувати час.

Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА 705375

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш6 (4Ук)7 Г-65

10. Гончар, Олесь Терентійович. Листи [Текст] / О. Т. Гончар ; упоряд. В. Д. Гончар, Я. Г. Оксюта ; передм. В. О. Яворівський ; післям. Р. М. Лубківський ; вступ. слово Я. Г. Оксюта. - К. : Український письменник, 2008. - 431 c.

Це перше видання епістолярної спад­щини класика української літератури, дер­жавного діяча, лауреата Шевченківської премії — Олеся Гончара.
До книги увійшли листи, які зберіга­ються в Центральному державному архіві-музеї літератури і мистецтв України, в рукописних відділах Інституту літератури та НАНУ, в архівах Волинської, Дніпро­петровської, Львівської областей, в Росій­ському державному архіві літератури і мис­тецтв, у Слов’янській бібліотеці Чеської Республіки, а також у приватних архівах широкого кола людей, з якими ще змоло­ду листувався письменник.
Публікація охоплює довоєнний і пово­єнний час, роки хрущовської відлиги, за­стою, боротьби з тоталітарною системою, а також духовного відродження.
Як і в щоденникових записах, так і в листах відкриваються нові сторінки біо­графії і творчого життя письменника, його громадської, державної діяльності, широ­ких зв’язків із читачами в Україні та за її межами.

Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА 696879

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш6 (4Ук)7 Г-65.01

11. Горлач, Леонід Никифорович. Слов'янський острів [Текст] : історичні романи у віршах / Л. Н. Горлач. - К. : Редакція журналу "Дніпро", 2008. - 663 с.

Cлов’янський  острів” - видання в чомусь унікальне. Автор, відомий український письменник Леонід Горлач, упродовж кількох десятиліть роботи створив цілу поетичну епічну пано­раму вітчизняної історії: від напівлегендарної доби діянь київських князів Аскольда та Діра, великого зодчого Ярослава Мудрого, активного учасника гуситських воєн новгород- сіверського князя Сигизмунда Корибутовича - до козацької ге­роїки Івана Сірка.
Віршовані романи відзначаються глибоким знанням істо­ричних джерел, пластикою слова і вірністю класичним принци­пам романістики.

Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА 706190

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш6 (4Ук)7 Г-69

12. Грінченко, Борис Дмитрович. Вибрані твори [Текст] : в 2-х т. / Б. Д. Грінченко. - К. : Інтелект-АРТ, 2008 . - (Класики української літератури).

Т. 1 / упоряд. Ю. Б. Кузнецов, Н. В. Левчик. - [Б. м.] : [б.в.], 2008. - 448 с.

До першого тому вибраних творів Б.Грінченка увійшли поезії із збірок «Пісні Василя Чайченка», «Під сільською стріхою», «Під хмарним небом», «Пісні та думи», «Хвилини» та ін., а також балади і поеми, оповідання та повісті.

Шифр зберігання книги в НБУВ: В 350983/1

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш6 (4Ук)5 Г-85 I

13. Гусейнов, Григорій Джамалович. Господні зерна [Текст] : худож.-докум. життєпис / Григорій Гусейнов ; передм. Михайла Слабошпицького. - К. : Український письменник, 2011. - 680 с.

У книжці українського письменни­ка, лауреата Національної премії Укра­їни імені Тараса Шевченка Григорія Гусейнова “Господні зерна” читач зустрічається з відомими й призабутими діячами культури та науки: родиною Симиренків, істориком Аполлоном Скальковським, ботаніками Робертом Регелем і Віктором фон Граффом, ро­диною Фальц-Фейнів — засновниками заповідника Асканії-Нови...
Жанр, у якому працює Григорій Гусейнов, визначив літературознавець, доктор філо­логічних наук, академік Григорій Клочек. Мова йде про наявність другого смислового плану в традиційно “краєзнавчих” дослідницьких оповідях.

Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА747158

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш6 (4Ук)7 Г-96

14. Гуцало, Євген Пилипович. Пролетіли коні [Текст] : оповідання та повісті / Є. П. Гуцало. - К. : Видавництво гуманітарної літератури, 2008. - 384 c.

У збірнику повістей і оповідань вміщені кращі твори письменника, за які він отримав Національну премію України ім. Тараса Шевченка. Це оповіді про життя дітей у роки Великої Вітчизняної війни, про повсякденні справи повоєнних підлітків, про їхні мрії, прагнення і сподівання.

Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА705862

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш6 (4Ук)7 Г-97

15. Дзюба, Іван Михайлович. Україна у пошуках нової ідентичності [Текст] : ст., виступи, інтерв'ю, памфлети / І. М. Дзюба ; вступ. сл. М. В. Попович. - К. : Україна, 2006. - 848 с.

Відверта, правдива розмова про наше недавнє минуле і сьогодення, про духовні підвалини української незалежності. Особливу увагу автор приділяє проблемам української ідентичності за сучасних умов, ролі вітчизняної культури в консолідації суспільства, у подоланні загроз, що постають нині перед Українською державою.

Книга розрахована на всіх, хто виявляє інтерес до питань національно-культурного визначення і перспектив розвитку незалежної України

Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА682903

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Ш6 (4Ук)7 Д-43

16. Дімаров, Анатолій Андрійович. На коні й під конем [Текст] : повість / Анатолій Дімаров. - Х. : Фоліо, 2009. - 318 с.

Відомий український письменник Анатолій Дімаров народився у 1922 році у Миргороді на Полтавщині. Пережив страшні роки голодо­мору, у Велику Вітчизняну воював на фронті, був командиром парти­занського загону, має кілька поранень. Увесь цей життєвий досвід пізніше відбився в творах письменника. У 1982 році за досягнення в галузі літера­тури він був удостоєний Шевченківської премії.
Анатолій Дімаров написав кілька захоплюючих книжок для дітей, серед них і автобіографічна повість «На коні й під конем» — весела історія про збитошного хлопця, з яким увесь час трапляються кумедні пригоди.

Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА725306

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш6 (4Ук)7 Д-46

17. Дмитренко, Олексій Максимович. АІСТ: Сильніший від смерті [Текст] : худож.-докум. повість / Олексій Дмитренко ; вступ. сл. В. І. Гринчака. - К. : Криниця, 2011. - 671 с.

У цій книзі (доповнений та перероб­лений україномовний варіант повісті «АИСТ», 1985, Шевченківська премія 1987 р.), розповідається про життя та смерть поета, лейтенанта Дніпропетровщини Олександра Стовби, що загинув у замовчуваній війні в Афганістані у 1980 р. Автор порушує непроминущі проблеми формування гідної особистості, громадянина і патріота, відношення до військового обов’язку, а також висвітлює трагічну тему винищення молодого покоління у афганській кривавій війні 1979-1989 років.
Повість містить багато історичних фактів, документальних свідчень очевидців, вона спонукає до роздумів, підкреслює історичну необхідність і значимість утворення незалежної держави Україна та життєву важливість для українського народу її миротворчої політики.

Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА745455

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш6 (4Ук)7 Д-53

18. Драматичні твори [Текст] : зб. / уклад. О. М. Савченко. - К. : Елібре, 2008. - 608 с

Маловідомі українські драматичні твори XIXст., у яких так яскраво, незвичайно зображено буття українського народу, цікавлять сучасного читача. Вони відрізняються актуальністю тематики, демократичним змістом. У них розкриваються проблеми соціальної нерівності гочасного суспільства.

Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА708180

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш6 (4Ук)5 Д-72

19. Драч, Іван Федорович. Берло [Текст] : кн. поезій / І. Ф. Драч ; передм. І. М. Дзюба. - К. : Грамота, 2007. - 910 c.

Діапазон пристрасного поетичного слова Івана Драча надзвичай­но широкий. Його творчість завжди приваблювала й заполонювала читачів. Творам майстра притаманна напруженість і натхненність слова. До книги увійшли вірші та поеми з поетичних збірок, які вихо­дили впродовж 1962-2005 рр., а також твори раніше непубліковані.

Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА694010

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш6 (4Ук)7 Д-72

20. Дрозд, Володимир Григорович Листя землі [Текст] : [роман : у 2 кн.] / Володимир Дрозд ; передм. М. Г. Жулинський. - К. : Києво-Могилянська академія, 2009 - 2011. - (Бібліотека Шевченківського комітету).

Кн. 2 / упоряд. Ірина Жиленко. - 2011. - 624 с.

Пропоноване видання містить нові книги однойменного рома­ну, що, за визначенням дослід­ників, став «народною Біблією» українців. В основі книг — долі багатьох поколінь людей рідного письменнику поліського краю, через сприймання яких відтво­рюється «жорстока мудрість життя нового».
Автор висловлює глибоку вдячність людям, які свого часу надиктували йому або написа­ли спогади про пережите. Без таких спогадів, без пошуків дослідників нашої гіркої минувши­ни ці книги не були б написані. Роман «Листя землі» — резуль­тат колективної праці народу і письменника. Авторитетні критики називали появу рома­ну подією року. Твір здобув Державну премію України ім. Т. Г. Шевченка.

Розраховано на широке коло читачів.

Шифр зберігання книги в НБУВ: В351975/2

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш6 (4Ук)7 Д-75II

21. Дрозд, Володимир Григорович. Ирій [Текст] : повісті, оповідання / В. Г. Дрозд. - Х. : Фоліо, 2008. - 320 c.

Перу відомого українського письменника Володимира Дрозда належить багато творів, які різняться за тематикою, настроєм та звучанням. Багатоликий Дрозд не вписується ні в які схеми, для нього не існує ніяких стереотипів. Автор вражає поєд­нанням фольклору з фантастикою, реальності з химерою, будь то лірична повість «Ирій», яка нагадує, що ми всі родом з дитинства, або гротескний, повний сарказму твір «Самотній вовк». Оповідан­ня Дрозда викликають у читача сплеск емоцій, оскільки письмен­ник вміє розмальовувати світ і, як писав його великий земляк Олександр Довженко, «бачити зорі навіть у буденних калюжах».

Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА705126

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш6 (4Ук)7 Д-75

22. Дудар, Євген Михайлович. Вибрані твори [Текст] : гумор, сатира / Євген Дудар ; [вступ. ст. В. Баранова ; післямова С. Гальченка ; уклад. Ю. Попсуєнко]. - К. : Всеукр. держ. спец. вид-во "Укр. енцикл." ім. М. П. Бажана, 2011. - 608 с.

Вибрані твори» Є. М. Дударя - чергове видання багато­томної серії «Бібліотека Української Літературної Енциклопедії: вершини письменства», в якій випускаються кращі твори видатних майстрів української та світової літератури, пред­ставлених в УЛЕ. Для творів Є. Дударя характерна соціальна гострота, лако­нізм, оригінальна метафоричність і влучність художньо-сати- ричного узагальнення. Чимало з них пройнято критичним пафосом стосовно негативних явищ, тенденцій у суспільному житті.
До книги включено гуморески, фейлетони, усмішки, пам­флети, сатиричні повісті, написані в різні періоди творчої діяльності митця. Для широкого кола читачів.

Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА747198

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш6 (4Ук)7 Д-81

23. Земляк, Василь Сидорович. Лебедина зграя [Текст] / В. С. Земляк ; вступне слово О. О. Сизоненко. - К. : Україна, 2005. - 720 с.

Автор творів, що увійшли до видання, постає перед читачем як цілком сформована, оригінальна особистість — не лише за своїм стилем, а й своєю філософією життя і творчості. Українське Побужжя, сфокусоване в долі села Вавилон, є часткою історії всього народу, починаючи з перетворень у 20-ті роки минулого століття і закінчуючи визволенням краю від фашистських загарбників.

Шифр зберігання книги в НБУВ: Ва 669553

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш6 (4Ук)7 З-53

24. Квітка-Основ'яненко, Григорій. Вибрані твори [Текст] / Г. Квітка-Основ'яненко ; уклад. і передм. О. Борзенко. - Х. : Прапор, 2008. - 480 с.

Твори видатного українського прозаїка і драматурга Григорія Квітки-Основ'яненка, які увійшли до цієї збірки, заклали фунда­мент нової української прози. Їм притаманні глибокий патріотизм та висока художня майстерність. Вони яскраво представляють різ­номанітні боки народного життя, у найтонших нюансах віддзерка­люють особливості українського національного характеру.
Присвячується 230-річчю від дня народження письменника.

Шифр зберігання книги в НБУВ: Ва 703610

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш6 (4Ук)5 К-32

25. Кобилянська, Ольга. Вибрані твори [Текст] / О. Кобилянська ; упоряд., вступ. ст. Ю. Б. Кузнецов. - К. : ІНТЕЛЕКТ-АРТ, 2008.

До книги увійшли романтична, схожа на легенду, повість видатної української письменниці «В неділю рано зілля копала...» та ряд оповідань. У повісті створено яскраві, глибоко психологічні образи, відображено старовинні звичаї гуцулів, незабутні картини кар­патської природи.
Великий інтерес становлять також оповідання про долю буковин­ського селянства кінця XIX — початку XX століття.

Шифр зберігання книги в НБУВ: Ва 706189

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш6 (4Ук)5 К-55

26. Коломієць, Олексій Федотович. Вибрані твори [Текст] / О. Ф. Коломієць ; упоряд. О. О. Коломієць ; передм. Г. Ф. Семенюк ; післясл. Б. І. Олійник. - К. : Грамота, 2009. - 352 с.

До книжки видатного українського драматурга другої по­ловини XX ст. Олексія Коломійця ввійшли вибрані п’єси «Фа­раони», «Голубі олені», «Кравцов», «Дикий Ангел» та ін. У творах автор порушував вічні теми кохання, вірності й зради, життя і смерті, добра і зла.

Шифр зберігання книги в НБУВ: Ва 722365

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш6 (4Ук)7 К-61

27. Коломієць, Володимир. Видива на дорозі [Текст] : вибрані твори / В. Коломієць. - К. : Дніпро, 2007. - 608 с.

Творчість сучасного майстра укра­їнської поезії Володимира Коломійця добре відома шанувальникам красно­го письменства. До книги вибраного «Видива на дорозі», укладеної автором напередодні свого 70-річчя, входять його кращі вірші та поеми, видрукува­ні у збірках — від першої «До серця людського» (1959) аж до збірки «Золотосинь», за яку автор був удостоєний звання лауреата Шевченківської пре­мії 1993 року, а також деякі твори з інших подальших видань.
Міцно зв’язаний з народним грунтом, з рідною землею, автор цієї книги мовить про людину в контексті історії,— питаннями смислу людсько­го життя перейнято чимало його поем та віршів. Прозираючи й розкриваю­чи через образне, запахуще Слово праглибину України, він водночас бе­ре до серця її сучасні боління та спо­дівання.

Шифр зберігання книги в НБУВ: Ва 692500

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш6 (4Ук)7 К-61.01

28. Коцюбинський, Михайло Михайлович. Збірка творів [Текст] / М. М. Коцюбинський ; уклад. та передм. Н. Левченко. - Х. : Прапор, 2008. - 336 с.

У книзі подано найвідоміші твори М. Коцюбинського, які є справж­ньою перлиною української літератури.
Автор змальовує найвищі людські почутя на тлі чудових українських краєвидів. У творах представлені і сміливі маленькі герої в різних життє­вих ситуаціях, часом драматичних та химерних, і осмислюється любов до краси рідної землі, пафос життєствердження кохання на граничних зрізах між життям та смертю, філософія буття людей та їх псилогічний стан.

Шифр зберігання книги в НБУВ: Ва 703608

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш6 (4Ук)5 К-75

29. Кочерга, Іван Антонович. Вибрані твори [Текст] / І. А. Кочерга ; передмов. О. Бондарєва. - К. : Сакцент плюс, 2005. - 480 с.

До книги талановитого українського драматурга І.А.Кочерги увійшли найбільш відомі твори, які перекладено різними мовами світу: драматична поема «Свіччине весілля», історична драма «Ярослав Мудрий», а також п’єси «Алмазне жорно» та «Майстри часу».

Шифр зберігання книги в НБУВ: Ва 669304

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш6 (4Ук)5 К-75.01

30. Кочур, Григорій Порфирович. Третє відлуння [Текст] : [поетичні переклади] / Г. П. Кочур ; упоряд. М. Кочур, А. Кочур ; вступ. слово І. Дзюба ; передм. М. Новикова. - К. : Український письменник, 2008. - 672 с.

Книжка перекладів видатного майстра українського художнього слова охоплює творчість поетів різних епох — від Давньої Греції та Риму до наших сучасників із різних країн світу. “Третє відлуння” — унікальна енцикло­педія поетичних стилів, у якій багатоголосся світової поезії майстерно відтворено вира­жальними та художніми засобами українсь­кої мови. Видання розраховане на широкий загал шанувальників поезії та рідного слова.

Шифр зберігання книги в НБУВ: Ва 706710

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш6 (4Ук)7 К-75

31. Кремінь, Дмитро Дмитрович. Вибрані твори [Текст] / Д. Д. Кремінь ; вступ. ст. Ю. І. Ковалів. - О. : Маяк, 2007. - 632 с.

До книги вибраного Дмитра Кременя — відомого українського поета, лауреата Національної премії України ім.Т.Г.Шевченка, премій ім.В.Чумака та М.Аркаса увійшли кращі вірші та симфонії, які де­монструють історіософську глибину, світовий рівень мислення і тво­рення. Окремий розділ складають філософські хроніки-есеї.

Шифр зберігання книги в НБУВ: Ва 686626

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш6 (4Ук)7 К-79

32. Лубківський, Роман Мар'янович. Громове дерево [Текст] : вибрані твори / Р. М. Лубківський. - К. : Український письменник, 2006. - 525 с.

Існує давня легенда (вірогідність якої підтверджується науково) про те, що карпатські майстри виготовляють трембіти лише з ялини, в яку вдарила блискавка. Завдяки новій енергетиці деревина набуває особливого звучан­ня, себто отримує друге життя — у зву­чанні, голосі, мелодії...
Образ «громового дерева» — улюб­лена метафора відомого українського поета Романа Лубківського. Нею він означив свої «Вибрані твори», що вихо­дять у серії «Шевченківські лауреати».

Шифр зберігання книги в НБУВ: Ва 681677

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш6 (4Ук)7 Л-82

33. Лупій, Олесь Васильович. Вибрані твори [Текст] / О. В. Лупій. - К. : Український письменник, 2008. - 687 с.

До книжки відомого поета і прозаїка Олеся Лупія увійшли історичні твори — роман “Падіння давньої столиці” та повість “Геть­манська булава”, що здобули популярність се­ред читачів і були відзначені Національною премією України імені Тараса Шевченка. Пись­менник зумів реалістично і грунтовно відтвори­ти епоху Київської Русі та Галицько-Волинського князівства у XIII столітті, боротьбу наших предків із татаро-монгольською ордою, психо­логічно тонко й колоритно змалювати характе­ри гетьмана Івана Виговського, полковників Івана Богуна, Петра Дорошенка, Григорія Гуляницького, лицарів знаменитої Конотопської битви 1659 року, де вирішувалася доля Українсь­кої козацької держави.

Шифр зберігання книги в НБУВ: Ва 706078

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш6 (4Ук)7 Л-85

34. Луценко, Дмитро Омелянович. Усе любов'ю зміряне до дна [Текст] : вибране / Д. О. Луценко ; упоряд. Т. І. Луценко ; вступ. ст. М. В. Шевченко. - К. : Криниця, 2005. - 608 с.

Дмитро Омелянович Луценко — лауреат Шевченківської премії 1976 року разом із композитором І. Н. Шамо за пісні «Балада про братерство», «Києве мій», «Стоїть над Волгою курган», «Зачарована Дес­на», «Пісня про щастя», «Не шуми, калинонько», «Фронтовики».
Вибрані твори хронологічно представляють багатий ліричний творчий доробок широко зна­ного в Україні і в усьому світі поета-пісняра, а розділ «Спогади» розповідає про те, як народ­жувались незабутні поетичні тексти і пісні.

Шифр зберігання книги в НБУВ: Ва 672528

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш6 (4Ук)7 Л-86

35. Малишко, Андрій Самійлович. Далекі орбіти [Текст] : вибрані твори / А. С. Малишко ; упоряд. В. А. Малишко ; вступ. ст. В. О. Базилевський. - К. : Криниця, 2004. - 608 с.

Андрій Самійлович Малишко— одна з харизматичних постатей в українській поезії 30-х—70-х років XX століття. У його творчості яскраво і навдивовижу предметно відображено непростий період у житті українського суспільства, котрий іменується радянським. Поет особисто брав участь у жорстокій Другій світовій війні, і твори воєнної тематики — це зразки високого трагізму і ліризму.А. Малиш­ко — пристрасний трибун і ніжний лірик, автор текстів пісень, які стали всесвітньо відомими. Кращі твори поета входять до золотого запас духовних цінностей українського народу. За книгу поезій «Далекі орбіти» А. Малишко у 1964 році був удостоєний Державної (з 2000 р. — Національної) премії України ім. Т. Г. Шевченка.

Шифр зберігання книги в НБУВ: Ва 658380

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш6 (4Ук)7 М-19

36. Медвідь В’ячеслав Збирачі каміння: [Романи] /Вступ, слово С. М. Квіта,— К: Україна, 2006,— 864 с.

Творчість В’ячеслава Медвідя — одне з найоригінальніших явищ у сучасній українській літературі. Епосне мислення, автентика народного мовлення, міфологізм, увага до сімейно-родової проблематики вияскравлюють загадковий поліський край у всій величі й трагічності за останнє століття.
Твори письменника, що увійшли до видання, позначені глибокими роздумами над долею української нації та її призначенням у сучасній цивілізації

Шифр зберігання книги в НБУВ: Ва 682905

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш6 (4Ук)7 М-42

37. Миколайчук, Іван Васильович. Сценарії [Текст] / І. В. Миколайчук ; упоряд. М. Є. Миколайчук ; вступ. ст. Л. І. Брюховецька. - К. : Редакція журналу "Міжнародний туризм", 2008. - 544 с

У книжці найповніше представлено літературні й режисерські сце­нарії та заявки на сценарії легендарного українського актора, режисера Івана Миколайчука— митця, який став національним сим­волом покоління. Збірка містить усі його твори — від найперших проб пера до серйозних робіт, у тому числі в співавторстві з відомими пись­менниками й режисерами. Це дає змогу оцінити багатогранність інте­ресів людини із глибоким художньо-філософським поглядом на життя, простежити еволюцію видатної особистості.
Для фахівців і тих, хто цікавиться історією українського кіно.

Шифр зберігання книги в НБУВ: Вс 46569

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш6 (4Ук)7 М-59

38. Міняйло, Віктор Олександрович. Вічний Іван [Текст] : [роман]. Шпаргалка Езопа : вибр. твори / Віктор Міняйло. - К. : Пульсари, 2011. - 464 с.

Визначальний у творчості Віктора Міняйла роман “Вічний Іван” — протест автора проти всілякого охохлуювання українців. Морально здоровий герой твору, український селянин, у всьому вивищується над зайдами-гнобителями і своїми зденаціоналізованими босяками. До видання увійшли також іронічна казка “для всіх, хто родом із дитинства”, й мудрі притчі відомого письменника.

Шифр зберігання книги в НБУВ: Ва 745685

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш6 (4Ук)7 М-62

39. Міщенко, Дмитро Олексійович. Вибрані твори [Текст] / Д. О. Міщенко. - К. : Український письменник, 2008. - 528 с.

Пропоновані читачам твори надто відда­лені в часі... В історичному романі "Лихі літа ойкумени" йдеться про збройну боротьбу на­ших пращурів — антів - ще в VI ст. н.е. за пра­во жити на своїй землі. У повісті "Батальйон необмундированих” предметом художнього дослідження є доля населення України, що опинилося в роки Великої Вітчизняної війни на окупованій ворогом території.

Шифр зберігання книги в НБУВ: Ва 696666

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш6 (4Ук)7 М-71

40. Мовчан, Павло М.. Вибрані твори [Текст] : поезія / П. М. Мовчан ; післям. О. Хоменко. - К. : Просвіта, 2008. - 536 с.

Перед Вами, шановний читачу, вибрані поетичні твори Павла Мовчана, які вперше датуються за часом написання, а не друку — з 1959 по 1989 роки. Лауреат Шевченківської премії включив до свого «Вибраного» той доробок, який засвідчує найяскравіші сторінки його творчості, сповненої любові, світла, драм і трагедій життя Поета, який продовжує жити й працювати серед нас.

Шифр зберігання книги в НБУВ: Ва 709587

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш6 (4Ук)7 М-74

41. Мушкетик, Юрій Михайлович. На брата брат [Текст] : роман / Ю. М. Мушкетик. - Х. : Фоліо, 2006. - 318 с.

Юрій Мушкетик — відомий майстер сучасної української прози, лауреат Державної премії ім. Т. Шевченка, автор багатьох повістей та романів, серед яких є твори, присвячені історії нашої країни: «Жовтий цвіт кульбаби», «Яса», «Гетьманський скарб», «На брата брат» та ін.
У романі «На брата брат» відтворено події, що розгорталися в Україні за часів гетьмана Виговського, коли після смерті Богдана Хмельницького боротьба за державну незалежність вилилася у братовбивчу війну. Через долі героїв роману братів Журавок автор зображує страшну трагедію цієї війни: люди однієї крові стають ворогами — брат іде на брата — і голови свої кладуть, не здобувши ні слави, ні волі, ні правди.

Шифр зберігання книги в НБУВ: Ва 678759

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш6 (4Ук)7 М-93

42. Нечерда, Борис Андрійович. Вибрані твори [Текст] : поезія, проза / Б. А. Нечерда ; вступ. ст. М. Ф. Слабошпицький. - О. : Маяк, 2004. - 608 с.

Борис Нечерда — один з найяскравіших представ­ників покоління «шістдесятників». До збірки вибра­ного входять його кращі вірші, вінки сонетів та поеми, а також повість «Вересень, жовтень, листопад», напи­сана на біографічному матеріалі. Неповторний світ поета з його особистими і суспільними болями та три­вогами, самобутні художні відкриття та утвердження нових напрямків у поезії — характерні особливості тво­рчого доробку лауреата Шевченківської премії 2000 року Бориса Нечерди.

Шифр зберігання книги в НБУВ: Ва 655820

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш6 (4Ук)7 Н-59

43. Олійник, Борис Ілліч. Вибране [Текст] : поезії, поеми / Борис Олійник ; передм. Михайла Шевченка. - К. : Етнос, 2009. - 640 с.

До видання увійшли вибрані твори видатного українського поета і громадського діяча, лауреата Шевченківської премії ака­деміка Бориса Ілліча Олійника. Головні мотиви його творчості — утвердження людської особистості, висоти духу і моралі, соці­ально-філософські роздуми про долю рідного народу, історію, сьогодення і майбутнє України.

Шифр зберігання книги в НБУВ: Ва 728506

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш6 (4Ук)7 О-54

44. Павличко, Дмитро Васильович. Сонети [Текст] : світовий сонет: Шекспір, Бодлер, Гвєздослав, Янка Купала / Д. В. Павличко. - К. : Генеза, 2004. - 536 с.

Видання сонетарію видатного українського поета складається з оригінальних та перекладних творів цього жанру. Поет розгля¬дає свою сонетну творчість як пошуки людської істинності. Ав¬торська частина книжки порівняно з попередніми виданнями значно розширена; перекладна — це антологія «Світовий сонет», де окремо подано повний сонетний доробок В. Шекспіра, Гвєздослава та Янки Купали і переважну більшість сонетів III. Бодлера. В цілому сонетарій Д. Павличка — унікальне явище українсь¬кої літератури, в якому в невмирущій поетичній формі постає вічність людського духу.

Шифр зберігання книги в НБУВ: Ва 654982

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш6 (4Ук)7 П-12

45. Перебийніс, Петро Мусійович. Цивілізація дерев [Текст] : поезія, драматургія / Петро Перебийніс ; передм. Дмитра Павличка, післямова Володимира Базилевського, Михайла Слабошпицького. - К. : Український письменник, 2011. - 624 с.

До книги вибраних творів лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка, заслуженого діяча мистецтв України Петра Перебийноса увійшли відомі раніше й нові поезії та поеми, а також гостросюжетна лірична трагедія «Коридор», яка порушує вічну проб­лему драматичних стосунків між митцем і владою.

Шифр зберігання книги в НБУВ: Ва 747252

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш6 (4Ук)7 П-27

46. Погрібний, Анатолій Григорович. Поклик дужого чину [Текст] : статті. Портрети. Силуети. Наближення. Публіцистика / Анатолій Погрібний ; вступ. сл. В. Г. Дончика та П. П. Кононенка ; упоряд. Г. Г. Погрібна. - К. : Просвіта, 2009. - 680 с.

До нової книжки відомого літературознавця, доктора філологічних наук, лауреата Національної премії України ім.. Т. Шевченка Анатолія Погріб¬ного увійшли його літературно-теоретичні, історико-літературні та публіцистичні праці. Досліджуючи такі літературознавчі проблеми, як феномен письмен¬ницької публіцистики, сутність стильових пошуків на сучасному етапі, пи¬тання модернізму тощо, автор особливу увагу звертає на портретні характе¬ристики ряду діячів української культури. В одних випадках це — розгорнуті портрети, як-от: Я. Щоголева, Б. Грінченка, О. Гончара, в інших — “силуети” та “наближення”(П. Куліш, І. Нечуй-Левицький, І. Манжура, Грицько Григоренко, Д. Гуменна, П. Тичина, В. Підмогильний, О. Ольжич, В. Симоненко, Б. Олійник...) Чимало місця відведено й мало вивченим постатям українсь¬кої літератури — М. Венгера, П. Кузьменка, М. Вербицького, Т. Зіньківського, М. Косача, В. Леонтовича та ін. Більшість історико-літературних розвідок вченого написана на основі архівних матеріялів. До розділу “Публіцистика” увійшли статті з п’ятикнижжя — “Якби ми вчились так, як треба...” (2000), “По зачарованому колу століть” (2001), “Раз ми є, то де?” (2003), “Поклик дужого чину” (2004), “Захочеш — і будеш” (2007) — у центрі якого — проблеми культурно-духовної сфери в Україні, складні про¬цеси утвердження української мови, культури, загалом духовного життя.

Шифр зберігання книги в НБУВ: Ва 729913

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш6 (4Ук)7 П-43

47. Поети "Молодої Музи" [Текст] : зб. / упоряд., авт. передм. та наук. апарату М. Ільницький. - К. : Дніпро, 2006. - 672 с.

Збірник складають кращі поетичні твори П. Карманського, В. Пачовського, Б. Лепкого, С. Чарнецького, С. Твердохліба, О. Луцького, М. Рудницького, які входили до літературної гру­пи «Молода Муза», що існувала у Львові від 1907 р. і до почат­ку Першої світової війни. Об’єднавшись навколо журналу «Світ», митці шукали у творчості нових шляхів, засвоювали ідеї, мотиви, форми тогочасної світової літератури, вступали в нове русло загальноєвропейського культурного розвитку.

Шифр зберігання книги в НБУВ: Ва 684194

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш6 (4Ук)5 П-45

48. Поезія українського романтизму [Текст] / уклад. та передм. О. І. Борзенко. - К. : ТОВ "Елібре", 2008. - 480 с.

До книги ввійшли ліричні твори поетів-романтиків першої половини XIX ст., сповнені романтичних мотивів: невимовної журби, самотності, оспівування кохання. Чимало цих поезій було покладено на музику й пізніше вони стали народними піснями.

Шифр зберігання книги в НБУВ: Ва 708181

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш6 (4Ук)5 П-45.01

49. Руданський, Степан Васильович. Усі твори в одному томі [Текст] / С. В. Руданський ; уклад., передм. Г. Латник. - К. ; Ірпінь : Перун, 2007. - 520 c.

У книжці вперше в історії української літератури вміщено всю творчу спадщину українського поета-самородка Степана Руданського, автора слів дивовижної пісні «Повій, вітре, на Вкраїну» та вікопомних приказок-співомовок, які принесли митцеві неперебутню любов україн­ського народу та обезсмертили його ім’я.

Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА686657

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш6 (4Ук)5 Р-83

50. Руденко, Микола Данилович. Вибране [Текст] : вірші та поеми (1936-2002) / М. Д. Руденко ; упоряд., передм. та післям. Л. М. Талалай. - К. : Дніпро, 2004. - 800 с.

До книги увійшли вірші та поеми Героя України, лауреа­та Національної премії України імені Тараса Шевченка, відомого правозахисника, визначного майстра слова Мико­ли Руденка.

Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА 661089

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш6 (4Ук)7 Р-83

51. Руденко, Микола Данилович. У череві дракона [Текст] : романи / М. Д. Руденко. - К. : Редакція журналу "Дніпро", 2007. - 582 с.

Микола Руденко — один із найвидатніших письменни­ків XX століття. Понад тридцять років його мужні й мудрі книжки не виходили в Україні. В роки брежнєвського за­стою полум’яний патріот і прозірливий мислитель кинув виклик тоталітарній системі, відбув за свої політичні по­гляди тривалі терміни ув’язнення і заслання, але не зла­мався, вистояв і в кінцевому підсумку переміг. Романи, що увійшли до книги «У череві дракона», — своєрідне втілення доленосних думок і передбачень геніального ук­раїнця.

Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА 661089

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш6 (4Ук)7 Р-83.01

52. Рукопис [Текст] : український альманах спогадів, щоденників, листів, документів, світлин: У 2 т. / заг. ред. І. М. Дзюба. - К. : Криниця, 2004 . - (Бібліотека Шевченківського комітету). - ISBN 966-7575-71-3. - ISBN 966-01-0320-4 (серія).

Т. 1. - К. : [б.в.], 2004. - 608 с.

На сторінках альманаху читач познайомиться із тими рукописами, документами, які ще ніколи не публікувалися, або із маловідомими матеріа­лами з різних сфер української культури. До 1-го тому альманаху ввійшли мемуари Івана Дзюби «Спогади і роз­думи на фінішній прямій», спогади патріарха словацької україністики Миколи Неврлого «Прожите і пережите», щоденник Олеся Гончара за 1970 р., листи Аліни Крагельської до Миколи Костомарова, стаття видатного україн­ського вченого Юрія Венеліна «О воспитании юношества» та інші першодруки.

Ці унікальні матеріали безперечно викличуть зацікавлення як науковців, так і широких читацьких кіл.

Шифр зберігання книги в НБУВ: В 348271/1

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш6 (4Ук)7 Р-83.01

53. Світличний, Іван Олексійович. З живучого племені Дон Кіхотів [Текст] / І. О. Світличний, Н. О. Світлична ; упоряд. М. Х. Коцюбинська, О. І. Неживий. - К. : Грамота, 2008. - 816 с.

Іван і Надія Світличні — визначні представники героїчно- трагічного покоління українських шістдесятників, чільні постаті літературно-мистецького і суспільно-політичного відродження 1960-их років минулого століття, опору тоталітаризмові й національній нівеляції. За свою мужню позицію зазнавали реп­ресій, стали в’язнями сумління. Саме такі люди визначали мо­ральний клімат дисидентського крила шістдесятників. Доробок Івана Світличного, критика, поста, перекладача представлено ос­новними його творами в усіх цих жанрах, значну частину яких створено в неволі. Творчість Надії Світличної представлена публіцистичними статтями, зая­вами, інтерв’ю, спогадами, листами. Творчість і мужню громадянську позицію брата і сестри Світличних у 1994 р. відзначено Державною премією Украї­ні ім. Т. І'. Шевченка.

Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА 708170

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш6 (4Ук)7 C-24

54. Сковорода, Григорій Савич. Вибрані твори [Текст] / Г. С. Сковорода ; упоряд. та передмова Л. Ушкалов ; прим. та комент. Л. Ушкалов, С. Вакуленко ; НАН України, Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка, Інститут філософії ім. Г.С.Сковороди, Харківське історико-філологічне товариство. - Х. : Прапор, 2007. - 384 c.

До книги великого українського поета й філософа Григорія Сковороди ввійшли цикли «Сад божественних пісень», «Харківські байки», діалоги «Нарцис», «Розмова про стародавній світ», «Розмова п'яти подорож­ніх про справжнє щастя в житті», «Алфавіт миру», «Боротьба архистратига Михайла із Сатаною», «Суперечка біса з Варсавою», притчі «Вдячний Єродій», «Убогий Жайворонок». їх подано за автографами, найкращими списками й першодруками, а також уперше в історії видань творів Сковороди оснащено належним науковим апаратом.

Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА 690945

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш6 (4Ук)3/4 C-44

55. Сосюра, Володимир Миколайович. Всім серцем любіть Україну... [Текст] : вибрані твори / В. М. Сосюра ; упоряд. і вступ. слово С. А. Гальченко. - К. : Криниця, 2003. - 608 с.

До вибраного В. Сосюри включені поетичні твори, що вивчаються за шкільною та вузівською програмою, а також інші найзначимішї вірші та поеми, які перегукуються з актуальними пробле­мами сьогодення, висвітлюють суспільні проце­си, що потребують переосмислення і глибинного перепрочитання літератури у світлі досягань історичної науки.

Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА 645708

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш6 (4Ук)7 C-66

56. Старицький, Михайло Петрович. Руїна [Текст] : історична проза / М. П. Старицький ; упоряд., передм., пер. з рос., комент. та прим. О. В. Ковалевський. - Х. : Факт, 2008. - 624 с.

Михайло Старицький — український драматург, прозаїк, поет, перекладач, видатний театральний діяч. Деякі його поезії, покладені на музику, стали народними піснями («Ніч яка, Господи! Місячна, зоряна», «Ту­ман хвилями лягає», ін.). Автор низки соціально-побутових та історичних п’єс. Історичній тематиці присвячені романи й повісті, написані російською мовою: «Богдан Хмельницкий», «Червоный дьявол», «Молодость Мазепы», «Руина», «Первые коршуны», «Последние орлы», «Разбойник Кармелюк», «Осада Буши», «Заклятая пещера».
Цю книгу склали роман «Руїна» у перекладі Олексія Ковалевського та по­вісті «Заклятий скарб» і «Облога Буші», свого часу перекладені автором.

Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА 704076

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш6 (4Ук)5 C-77

57. Стус, Василь. Час творчості [Текст] / В. Стус ; упоряд. та післямова Д. Стус. - К. : Дніпро, 2005. - 704 с.

Сьогодні вже важко уявити українську поезію другої половини минулого століття без постаті Василя Стуса — по­ета, критика, літературознавця, мислителя, правозахисни­ка... Нова книга вибраного — амбітна спроба представити не лише різні етапи творчих шукань, а й вершинні здобут­ки письменника в різних жанрах.

Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА 670339

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш6 (4Ук)5 C-88

58. Талалай, Леонід Миколайович. Вибране [Текст] / Л. М. Талалай ; упоряд. Р. Талалай. - К. : Дніпро, 2004. - 448 с.

Леонід Талалай — один із найтонших та найорганічніших ліриків у сучасній українській поезії. До книги вибраних творів увійшли його найкращі вірші й поеми, а також статті, присвячені рідному слову, творчості кла­сиків — Максима Рильського і Володимира Сосюри.

Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА 658172

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш6 (4Ук)7 Т-16

59. Україна сміється [Текст] : збірка / уклад. Н. Д. Кусайкін. - К. : Шанс, 2008. - 464 с.

До цієї збірки увійшли кращі твори видатних українських сміхотворців, написані упродовж різних років. У них закладено потенціал дотепної мудрості нашого народу.ьУ збірці також подані гумористичні твори українського давнього та сучасного фольклору: анекдоти, жарти, дотепи, зарисовки тощо, котрі друкувалися раніше в періодичних виданнях.

Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА 708178

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш6 (4Ук)У-45

60. Українська мала проза ХХ століття [Текст] : антологія / упоряд. В. Агеєва. - К. : Факт, 2007. - 1512 с.

У цій книжці представлено найкращі твори ук¬раїнських новелістів XX століття, зокрема Ольги Кобилянської, Михайла Коцюбинського, Михайла Яцкова, Василя Стефаника, Миколи Хвильового, Віктора Домонтовича, Ігоря Костецького, Григора Тютюнни¬ка, Тараса Прохаська, Оксани Забужко.

Шифр зберігання книги в НБУВ: Вс45302

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш6 (4Ук)У-45.01

61. Українка Л. Усі твори в одному томі [Текст] / Л. Українка. – К. ; Ірпінь: Перун, 2008. – 1376 с.

У книжці вперше в історії української літератури вміщено всю відому творчу спадщину славетної української письменниці Лесі Українки, яка спромоглася напрочуд сильно відтворити могутній творчий дух свого народу.

Шифр зберігання книги в НБУВ: Ва 703963

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш6 (4Ук)5 У-45

62. Шевченко, Тарас Григорович. Усі твори в одному томі [Текст] / Т. Г. Шевченко. - К.; Ірпінь : Перун, 2007. - 822 с.

Вперше в історії української літератури в одному томі вміщено всю літературну спадщину великого українського поета Тараса Шевченка, автора творів, які принесли митцеві неперебутню любов українського народу та обезсмертили його ім’я.

Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА 690356

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш6 (4Ук)5 Ш-37

63. Шевчук, Валерій Олександрович. Роман юрби. Хроніка "безперспективної" вулиці (1972-1991) [Текст] : [роман] / В. О. Шевчук ; передм. Л. Тарнашинська. - К. : Пульсари, 2009. - 624 с.

Новий роман Валерія Шевчука займає особливе місце в творчому дороб­ку письменника — це монументальне художнє полотно з великою кількістю героїв, створене автором з 1972-го по 1991 рік, що є відбитком тієї епохи з її житейськими перипетіями та колізіями. В основі роману (а він в новелах-оповідках) — зображення життя окремої вулиці в провінційному місті, яке ще зберігало давню мораль і звичаї, але вони вже тратились і розклада­лися під важкими ударами та налягами XX ст. Та попри ці втрати людина, як з’являється в творі, завжди залишає в собі часточку світла.

Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА 722050

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш6 (4Ук)7 Ш-37

64. Яворницький, Дмитро Іванович. За чужий гріх [Текст] : роман, повість, малюнки з життя / Д. І. Яворницький ; передм. Н. Є. Василенко. - Д. : Січ, 2006. - 600 с.

До книги видатного вченого і письменника Д.І.Яворницького ввійшли: автобіографічний роман “За чужий гріх”, повість “Наша доля — Божа воля” та малюнки з життя “Поміж панами”. Появу цих творів віта­ли Б. Д. Грінченко, І.С. Нечуй-Левицький, Олена Пчілка, Панас Мирний, Ї. Ю. Рєпін та ін., особливо відзначаючи їх реалістичність та правдивість, сатирично-гумористичне спрямування, багатство та колоритність мови.

Тексти творів частково адаптовані до норм сучасної української мови.

Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА 684195

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш6 (4Ук)5 Я-22

Контактна інформація

просп. Голосіївський, 3.

пн - сб: 09.15 - 18.00
нд: вихідний
Сектор запису читачів і контролю відвідувань:
+38 (044) 524-8137, +38 (044) 524-8136
Сектор обслуговування періодичними виданнями:
+38 (044) 524-4419
Сектор обслуговування у читальних залах:
+38 (044) 524-8176
Сектор універсального підсобного фонду і каталогів:
+38 (044) 524-1911
Сектор обслуговування картографічними виданнями:
+38 (044) 524-4438
Сектор культурно-просвітницької діяльності:
+38 (044) 524-8138