Нові результати наукового й творчого пошуку

Поділитися: 
Дата події: 
5-11-2020

Інформуємо про нещодавні видання науковців нашої бібліотеки

Протягом кількох місяців фонди  НБУВ поповнились кількома цікавими виданнями, авторами яких є самі ж наукові працівники й дослідники нашої бібліотеки. Знайомимо з деякими з них.

 Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: розвиток національної бібліографії, біографічних досліджень та науково-бібліографічної діяльності (2002–2019): [колект. монографія]  /  В. І. Попик, Т. В. Добко, С. С. Кіраль [та ін. ]; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ: НБУВ, 2019. – 251 с.

У монографії досліджено розвиток біографістики, національної бібліографії та науково-бібліографічної діяльності Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського упродовж 2002–2018 років.
Проаналізований досвід НБУВ – науково-інформаційного центру національної бібліографії України та української бібліографістики. Розкрито багатоаспектну довідково-бібліографічну діяльність у сфері обслуговування широкого кола користувачів. Увага приділяється теоретико-методологічним засадам формування бібліографічного та біографічного ресурсу, основним концепціям національної бібліографії, виданню фундаментальних праць, що розкривають основні напрями бібліографічної інформації з актуальних питань сучасного соціокультурного, освітнього та наукового процесу.
Для істориків, бібліотекознавців, бібліографів, бібліотекарів та всіх, хто цікавиться історією української біографістики, національної бібліографії та науково-бібліографічної діяльності.

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського у перше десятиліття незалежності України (1991–2002): монографія / Т. Д. Антонюк, Т. І. Арсеєнко, В. М. Горовий, Т. В. Добко та ін.; ред. Л. А. Дубровіна; Бібліогр. редагування: А. М. Колесніченко, П. М. Штих. НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського.  – Київ: НБУВ, 2019. –452 с. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0003589

У цій праці з історії Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського 1991–2002 років  розкривається найбільш динамічний та плідний період її функціонування, пов’язаний зі становленням незалежності України, наростанням демократичних процесів, глибокими змінами в соціальному устрої держави, в усіх сферах суспільного життя, з наповненням новим змістом функцій Бібліотеки як національної установи. Висвітлено розвиток на нових засадах наукових напрямів та науково-дослідної роботи, фундаментальних та прикладних досліджень у галузі національного бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства, архівознавства та інших споріднених наук; бібліотечно-інформаційної діяльності; міжнародної співпраці. Розкрито внесок наукових працівників та бібліотечних фахівців у діяльність НБУВ як науково-дослідного інституту, науково-інформаційного центру та найбільшої бібліотеки країни.

Монографію підготовлено за результатами виконання науково-дослідного проекту «Бібліотечна, архівна та інформаційна діяльність національної бібліотеки в сучасному науково-інформаційному просторі (1993–2018)», що отримав підтримку програми розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень (КПКВК6541230).

Покажчики змісту українських часописів у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст]: метабібліогр. посіб. / [уклад.: Т. В. Добко, В. А. Шкаріна, В. Ю. Радченко; за участю А. М. Колесниченко; наук. ред. Т. В. Добко] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. - Київ: НБУВ, 2019. - 208, [2] с. - Текст укр., рос.
У метабібліографічному посібнику представлено окремо видані друковані, а також електронні ретроспективні покажчики змісту українських серіальних видань (періодичних та продовжуваних). Відображено публікації в українських часописах, які виходили українською та російською мовами на території України й поза її межами з 1844 по 2018 роки. Хронологічні рамки видання покажчиків – з 1870 по 2019 роки. На допомогу науковцям, історикам, бібліотечно-інформаційним працівникам.

Життя в науці. Студії на пошану Любові Дубровіної / Національна академія наук України, Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського; відпов. ред. Олексій Онищенко; упоряд. Оксана Боляк, Геннадій Боряк, Наталя Зубкова, Георгій Папакін, Ольга Степченко, Надія Шип. – Київ: НБУВ, 2020. – 632 c. – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0003837

Видання «Життя в науці» присвячене Любові Андріївні Дубровіній – члену-кореспонденту Національної академії наук України, доктору історичних наук, професору, заслуженому діячеві науки і техніки України, генеральному директору Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Перший розділ «Час, події, творчі орієнтири» висвітлює життєвий та творчий шлях ученої. Другий складають історичні студії з актуальних питань сучасної історичної науки.