Пам’яті товариша

Поділитися: 
Дата події: 
6-09-2020

Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського з сумом і скорботою повідомляє, що на 74-у році пішов з життя наш недавній колега – багаторічний заступник генерального директора НБУВ, кандидат історичних наук,  заслужений працівник культури України Анатолій Григорович Бровкін.

Його покликанням була бібліотечна справа, хоча в життєвому багажі свого часу знайшлося місце й інженерній роботі в Інституті кібернетики Національної академії наук України, і профспілковій діяльності в професійному об’єднанні працівників освіти, вищої школи і наукових установ АН УРСР та Києва. Та з 1987 року, коли Анатолій Григорович став науковим співробітником Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, а згодом – заступником генерального директора, він ствердився як визнаний науковець у царині бібліотечної справи та вмілий організатор.

Усіма своїми науковими роботами й дослідженнями він утверджував надзвичайно важливу роль бібліотеки як явища інтелектуальної думки. Так, опікуючись роботою Інституту бібліотекознавства НБУВ, А.Г. Бровкін здійснював керівництво науково-дослідною роботою бібліотекознавчого напряму в період активного впровадження інформаційних технологій у бібліотечну діяльність, дослідження питань розробки та реалізації інформаційно-функціональної моделі наукової бібліотеки як установи нового типу, узгодження методико-технологічних та організаційно-управлінських засад щодо багатоаспектного розвитку інформаційних ресурсів, а також піднесення на вищий комунікаційний рівень задоволення інформаційних потреб користувачів НБУВ.  Він очолював  розроблення відповідних науково-дослідних програм, їх виконання та впровадження науково-методичних і технологічних розробок. Під його керівництвом та за безпосередньої участі було розроблено такі важливі інструктивно-технологічні документи, як «Шлях документів у процесі бібліотечного опрацювання в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського», «Шлях замовлень документів користувачами в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського», велику увагу А.Г. Бровкін  приділяв такому важливому аспекту в опрацюванні нових надходжень видань та формуванні інформаційних ресурсів, як систематизація документів, створення Рубрикатора Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського – за час його роботи було розроблено й вийшло кілька випусків за окремими галузями знань. Зазначені напрями роботи не лише збагатили науково-методичні ресурси НБУВ, а й стали певними цеглинками в розбудові науки незалежної Української держави.

Значною є заслуга Анатолія Григоровича в розробці законодавчого забезпечення діяльності бібліотечної галузі. Зокрема, він брав участь у  роботі над проєктами законів України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про обов’язковий примірник документів», «Про Національну програму збереження бібліотечних і архівних фондів». Йому належать також  напрацьовані наукові дослідження щодо формування й використання інформаційних ресурсів бібліотек, інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів державної влади та управління, збереження та формування фондів як національного надбання, міжнародної діяльності Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.

Він не рахувався з часом і брав активну участь у діяльності багатьох громадських і професійних об’єднань з питань, які були йому близькі й хвилювали як фахівця. А.Г. Бровкін активно і творчо працював у Раді з питань реституції бібліотечних фондів Національної комісії з питань повернення в Україну культурних цінностей при Кабінеті Міністрів України, Раді з інформатизації при Міністерстві культури і мистецтв України, в Асоціації бібліотек України, міжвідомчій координаційній раді з питань реалізації Програми збереження бібліотечних та  архівних фондів, в експертній комісії програми «Відкрита бібліотека» Міжнародного фонду «Відродження», був також членом редколегій журналу «Бібліотечний вісник», серії видань «Національна бібліографія України», збірника «Наукові праці НБУВ».

Не стало  талановитого організатора науки, дослідника і патріота бібліотечної справи, невтомного ентузіаста служіння культурі, енергія котрого була віддана Національної бібліотеці України імені В.І. Вернадського.

Ця втрата болем озвалась у серцях колег і друзів. Пам’ять про нього залишиться в історії бібліотеки, в його наукових працях, звершених справах, серед друзів, колег та учнів.

Працівники Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського висловлюють глибокі співчуття родині й близьким Анатолія Григоровича Бровкіна.