ЗАКАРБОВАНІ В ЕНЦИКЛОПЕДІЇ

Поділитися: 
Дата події: 
12-08-2020

Річницю свого утворення Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського відзначила солідним представленням в Українській бібліотечній енциклопедії

Ще один – 102-й –  день народження відзначила цими днями Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського.  Як відомо, в серпні  1918 року  видатний  учений і громадський діяч академік Володимир Іванович Вернадський та його однодумці заснували Українську Академію наук, що Вернадський вважав надзвичайно важливим для відродження нації. А розвиток  наукового потенціалу України потребував створення загальноукраїнської книгозбірні – першої національної наукової бібліотеки. І цього ж серпня 1918 року гетьман Павло Скоропадський підписав Закон про створення Фонду Національної бібліотеки Української держави. Від чого й веде своє літочислення нинішня НБУВ.

За роки існування Бібліотека кілька разів змінювала назви: Всенародна бібліотека України, Бібліотека Академії Наук, Державна публічна, Центральна наукова, а з 5 квітня 1996 року згідно з указом Президента України відновила назву «Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського». Втім, читачі, відвідувачі й користувачі давно вже скорочено й з любов’ю називають її «Вернадка».

Зрозуміло, що більш як столітній літопис Бібліотеки є, і це потужний доробок фахівців, починаючи з кількох томів, присвячених історії її створення та розвитку, трансформації в перший і єдиний центр знань у державі, який поєднує всі найважливіші функції національної бібліотеки та науково-дослідного інституту найвищого сучасного рівня. Ці фундаментальні праці постійно доповнюються великою кількістю різноманітних статей, досліджень, розвідок. А от тепер, якраз напередодні своєї чергової річниці, НБУВ представлена презентаційною статтею в Українській бібліотечній енциклопедії.

Ця розлога розповідь про Національну бібліотеку України імені В.І. Вернадського в УБЕ є квінтесенцією вікового літопису НБУВ. У ній відображено й історію, сторінки якої часом вражають своєю драматичністю та подвижництвом людей, які відстоювали засади бібліотечної справи і саму скарбницю знань, й імена тих подвижників, чиїми зусиллями бібліотека утверджувалась, і наукові її досягнення, й широку палітру нинішньої діяльності НБУВ – багатопрофільної  міждисциплінарної науково-дослідної установи, сучасного інформаційно-аналітичного центру. Сьогодні в її складі діють наукові інститути та центри, працює спеціалізована вчена рада із захисту кандидатських та докторських дисертацій, видаються журнали та періодичні  фахові видання, що включені у міжнародні наукометричні бази даних, досліджуються проблеми бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства, інформатики, національної бібліографії і біографістики, документознавства й архівознавства,  збереження, реставрації та консервації документів тощо.

І ця розповідь в УБЕ – детальна, пізнавальна і цікава.

Окремо варто зазначити, що науковий проект «Українська бібліотечна енциклопедія», започаткований нашими колегами з Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого, має своєю стратегічною метою створити УБЕ як зручний для використання, інформативний, максимально актуалізований науково-довідковий ресурс, адресований не лише бібліотечним фахівцям, а й  широкому загалу. І з цим завданням він справляється на відмінно.

Отже,  долучайтесь до цього цікавого проекту і знайомтесь із презентацією НБУВ в Українській бібліотечній енциклопедії. Її адреса – http://ube.nlu.org.ua