Запрошення до публікації статей. Спеціальна рубрика у збірнику наукових праць «Українська біографістика = Biographistica Ukrainica»: «Жіночі (авто)біографії у просторі наукових студій і соціальних комунікацій»

Поділитися: 
Дата події: 
18-06-2020 до 15-07-2020

Збірник наукових праць «Українська біографістика = Biographistica Ukrainica» запрошує дослідниць/ків, які вивчають жіночі (авто)біографії, або працюють у сферах, близьких до цього наукового напряму, надсилати рукописи статей до спеціальної рубрики, присвяченої жіночим (авто)біографіям у просторі наукових студій і соціальних комунікацій. Поміж іншими темами, дотичними до напряму, можуть бути такі:

Жіночі (авто)біографії, яких потребує сучасне суспільство;

Зарубіжний досвід та українські практики у просторі жіночих (авто)біографій: методологія досліджень;

Чи впливає стать автора на зміст жіночої біографії? 

Як досліджувати (авто)біографії жінок: соціологія, етика, психологія;

Моделі (авто)біографічного наративу: еволюція контекстів і форм;

Комунікаційний потенціал жіночого (авто)біографічного наративу.

 

Рукописи статей можуть подаватися українською, англійською, польською, російською мовами. 

Будь ласка, відвідайте сайт збірника для ознайомлення з вимогами до оформлення статей: http://ub.nbuv.gov.ua/ 

 

Терміни:

Кінцевий термін подання заявок на публікацію статей: 15 липня. 

Кінцевий термін подання статей до збірника: 1 вересня. 

 

Контактна особа:

секретар редакції Тетяна Котлярова

kotliarova@nbuv.gov.ua, t.v.kotlyarova@ukr.net 

Збірник «Українська біографістика = Biographistica Ukrainica» видається Інститутом біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Видання присвячене методологічним проблемам вітчизняної та зарубіжної біографістики й біографіки, тенденціям та перспективам їх розвитку. У збірнику розглядаються питання історії і теорії біографічних досліджень, апробовуються сучасні моделі біографічних реконструкцій, досліджуються форми і жанри історико-біографічного дискурсу, друкуються проблемно-тематичні статті, присвячені біографіям неординарних постатей. Збірник друкує професійні дослідження, які завдяки сучасній методології віддзеркалюють багатовимірність людського життя.