Ювілейне перехрестя долі

Поділитися: 
Дата події: 
3-06-2020

Вітаємо з «повноколоссям» нашого колегу і друга

Віктора Вергунова – академіка НААН, директора Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН

 

         3 червня нинішнього року виповнилося 60 літ з дня народження відомого вченого в галузі сільськогосподарської меліорації та історії природознавства, дослідника сільськогосподарської дослідної справи, академіка НААН, заслуженого працівника сільського господарства України, доктора сільськогосподарських наук, доктора історичних наук, професора, академіка-секретаря Відділення наукового забезпечення інноваційного розвитку НААН Віктора Анатолійовича Вергунова.

До цієї його життєвої вершини пролягла непроста дорога. За плечима у ювіляра – агрономічна, а згодом історична  освіта,  навчання в аспірантурі, робота в галузі сільського господарства рідної Київщини, в царині міжнародних зв’язків, і водночас – заглиблення в історичну проблематику. Тож усе це зрештою привело Віктора Вергунова в науку, і головними віхами в його житті стали численні наукові дослідження й відкриття, які вабили його на всіх посадах і спонукали до творчого пошуку.

         Як наш колега Віктор Анатолійович впродовж двадцяти років очолює Національну наукову сільськогосподарську бібліотеку НААН. За ці часи ННСГБ НААН завдяки видатному науково-організаційному талантові Віктора Анатолійовича, його нестримній енергії та творчим і будівничим зусиллям вдалося докорінно реорганізувати діяльність цієї установи, сформувати потужний і професійний колектив, здобути  статус національної та науково-дослідної установи й завоювати одне з провідних місць у бібліотечній сфері України та сільськогосподарській науці. Йому належить заслуга  розбудови мережі сільськогосподарських бібліотек України, створення сучасної системи інформаційно-бібліографічного забезпечення аграрної науки та виробництва. Він є співавтором проектів концепцій розвитку ННСГБ НААН та сільськогосподарських бібліотек України і розвитку інформаційно-бібліотечної справи в країні.

Посад і досягнень академіка Вергунова на нинішньому життєвому перехресті вистачило б не на одну гідну біографію. Сьогодні він віце-президент Асоціації бібліотек України, ініціатор і член Міжвідомчої координаційної ради з питань бібліотек і бібліотечної справи. Він також є засновником єдиного в країні Інституту історії аграрної науки, освіти та техніки в ННСГБ, який здійснює комплексні наукові дослідження з проблеми започаткування, становлення та розвитку сільськогосподарської дослідної справи в Україні й репрезентацію результатів, при ньому відкрито аспірантуру, докторантуру та спецраду по захисту дисертацій, де навчаються фахівці вищої кваліфікації для потреб аграрної науки, освіти й виробництва.

Ученого цілком закономірно називають засновником нового напряму і власної школи у вітчизняному природознавстві – історії аграрної науки, освіти та техніки. Це дозволило заповнити історичну «пустелю» в галузі сільськогосподарської дослідної справи, що існувала майже сто років в України, повернути з небуття цілу низку імен видатних учених світового рівня, показати історію науково-організаційного доробку вчених, гідно вшанувати їхню пам’ять. Він є ідейним натхненником увіковічення славних імен учених і педагогів, що прославили свою країну у світі, через відкриття за власний кошт меморіальних дошок на їхню честь.

         Нині В.А. Вергуновим успішно розвивається окремий напрям історії сільськогосподарської науки, створена сучасна вітчизняна школа істориків аграрної науки, освіти та техніки, що визнана не тільки на пострадянському просторі, а й у провідних країнах Європи: за час існування Інституту при ньому підготовлено і захищено понад 120 докторських та кандидатських дисертації, опубліковано декілька серій досліджень з історії науки, в тому числі біографічної. Він особисто є автором понад 1280 наукових, науково-популярних, монографічних видань, окремих статей до енциклопедичних видань, журналістських публікацій, бібліографічних покажчиків, співавтором низки підручників, навчальних посібників для вищих навчальних закладів. Тематикою цих робіт є розгляд питань з історії сільськогосподарської дослідної справи України, інформаційно-бібліотечного супроводу наукового забезпечення сільського господарства України, зокрема питань наукового забезпечення регіонального розвитку галузей АПК.

Діяльність В.А. Вергунова та його внесок у розвиток науки були достойно поціновані – він лауреат премії НААН «За видатні досягнення в аграрній науці», лауреат Премії В.Я. Юр’єва НАН України, має низку  державних  та  відомчих  нагород  України, серед яких – ордени «За заслуги» ІІІ, ІІ та І ступенів, ювілейна медаль «Двадцять років незалежності України», Почесна грамота Верховної Ради України, Почесна грамота Кабінету Міністрів України, медаль Верховної Ради України «Десять років незалежності України», звання «Заслужений працівник сільського господарства України». Але ніколи не були для нього головними звання і регалії, бо над усе в житті він ставить справу, науку, гідне служіння державі. 

         Особистість Віктора Анатолійовича Вергунова неможливо уявити без визнання його яскравих чеснот, які характеризують його як ученого, колегу, друга: фанатична відданість науці та бібліотечній справі, професіоналізм найвищого ґатунку, відповідальність і творчість, глибинна мудрість, виваженість, надзвичайна соціальна активність, інноваційність ідей, енциклопедична обізнаність, прагнення передати іншим знання та вміння, надзвичайна людяність і порядність, відкритість, енергійність, небайдужість до проблем людей, які його оточують. Він заряджає своєю творчою енергією, уособлює поєднання розуму та творчої сили активного наукового пошуку. Ці прекрасні якості гуртують навколо нього справжніх друзів, а учні й послідовники Віктора Вергунова несуть по світах часточку його мудрості, патріотизму, незгасного вогню душі.

  Вітаючи шановного Віктора Анатолійовича з ювілеєм, колектив Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського бажає йому міцного здоров’я, сили духу, відкритих обріїв та нових видатних успіхів на ниві науки й бібліотечної справи, такого ж молодечого завзяття, творчого пошуку, щастя і добробуту! Нехай його енергія й цілеспрямованість, вагомий творчий досвід і доробок, знання та здібності прислужаться важливій справі утвердження України як держави з високим науковим та інтелектуальним потенціалом! Нехай панують у його домі Боже благословення, родинний затишок і радість, нехай осяюють його життєву дорогу сонце і  любов!