Національна доповідь «Євроатлантичний вектор України»

Поділитися: 
Дата події: 
9-04-2020

Національна доповідь «Євроатлантичний вектор України» підготовлена фахівцями Інституту держави і права ім.В.М.Корецького НАН України, Інституту соціології НАН України, Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України», а також Інституту філософії ім.Г.С.Сковороди НАН України.

Дослідження проблем євроатлантичної інтеграції є вкрай актуальними на сучасному етапі трансформацій Української держави, адже йдеться про визначення шляхів цивілізаційного розвитку нашої країни на основі європейських цінностей, розроблення дієвих механізмів забезпечення національної безпеки в умовах світової гібридної війни. Актуальність цієї проблематики обумовлюється також внесенням у лютому 2019 р. змін до Конституції України, якими закріплено стратегічний курс держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору.

У доповіді розглянуто питання світоглядної, духовно-культурної спорідненості України та євроатлантичної спільноти, ціннісних засад і органічного зв’язку української та західноєвропейської ідентичності, цивілізаційної суб’єктності та суверенітету Української держави. Розкрито особливості сприйняття українським суспільством євроатлантичного вектора, динаміку ставлення населення до вступу України до ЄС і НАТО.

Особливу увагу було приділено висвітленню європейських стандартів та забезпеченню в процесі євроатлантичної інтеграції України їх відповідності політичним, економічним, гуманітарним, безпековим і правовим аспектам євроатлантичного курсу держави. Показано здобутки і недоліки державної політики щодо євроатлантичної інтеграції, ризики та загрози, особливості подолання сепаратистських тенденцій на цьому шляху. На основі аналізу зарубіжного досвіду розглянуто перспективи набуття Україною членства в НАТО та Європейському Союзі.


адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/ukr0000015625


Євроатлантичний вектор України : національна доповідь / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Нац. акад. наук України; ред. кол. С. І. Пирожков, І. О. Кресіна, А. І. Кудряченко, Ю. С. Шемшученко та ін. – Київ: Національна академія наук України, 2019. – 328 c.


У доповіді розглянуто питання світоглядної, духовно-культурної спорідненості України та євроатлантичної спільноти, ціннісних засад і органічного зв’язку української та західноєвропейської ідентичності, цивілізаційної суб’єктності та суверенітету Української держави. Розкрито особливості сприйняття українським суспільством євроатлантичного вектора, динаміку ставлення населення до вступу України до ЄС і НАТО. Особливу увагу приділено висвітленню європейських стандартів та їх забезпеченню в процесі євроатлантичної інтеграції України, політичним, економічним, безпековим і правовим аспектам євроатлантичного курсу держави. Показано здобутки і недоліки державної політики щодо євроатлантичної інтеграції, ризики та загрози у даній сфері, особливості подолання сепаратистських тенденцій на цьому шляху. На основі аналізу зарубіжного досвіду розглянуто перспективи набуття Україною членства в НАТО та Європейському Союзі.

 Переглянути документ