ЖИТТЯ ЗА ДОБИ INTERNET. Тематична виставка Універсального підсобного фонду Відділу комплексного бібліотечного обслуговування

Останнім часом практично жодна людина не може уявити своє життя без Інтернету, але мало хто знає, що таке Інтернет насправді і яка в нього історія.

Інтернет - це всесвітня система об'єднаних комп'ютерних мереж, побудована на використанні протоколу IP і маршрутизації пакетів даних. Інтернет утворює глобальний інформаційний простір, служить фізичною основою для Всесвітньої павутини і безлічі інших систем (протоколів) передачі даних.

Сьогодні Інтернет являє собою один з найбільш потужних джерел отримання тієї чи іншої інформації.

Інтернет став своєрідною альтернативною реальністю, багатогранним культурним феноменом і вигідним бізнесом.

Величезні потоки інформації, висока швидкість життєвих процесів і постійне зростання вимог до рівня загальної освіти не дозволяють сучасній людині обходитися без надійних і всеосяжних джерел даних, які здатна надати нам мережа Інтернет.

Сьогодні користувач, не задумуючись, вводить в пошуковик те,що його цікавить, і відразу ж, отримує запитувані дані. Інтернет є не тільки ідеальним джерелом інформації, але і прекрасним способом комунікації.

З'явившись в середині 20 століття, він з величезною швидкістю перетнув усю планету павутиною кабельних і бездротових з'єднань. Найбільш відомим комунікаційним сервісом в Інтернеті вже багато років залишається Е-mail (електронна пошта), що дозволяє не тільки спілкуватися з користувачами з різних куточків планети, але і відкриває доступ до безлічі додаткових сервісів. В останні десятиліття набув величезної популярності спосіб спілкування в Інтернеті за допомогою соціальних мереж: Facebook, MySpace, Twitter (США), Baidu Space, QQ, RenRen (Китай), Orkut (США-Бразилія), Hi5 (США-Латинська Америка), Вконтакте, Одноклассники (Росія), SkyRock (Франція) і т. д.

Не секрет, що спілкування у віртуальному просторі має свої особливості, що приховують як позитивні, так і негативні сторони. До плюсів безконтактного спілкування, безумовно, відносять можливість тримати зв'язок на дальній відстані. Це дозволяє спілкуватися з будь-якою людиною з будь-якого куточка планети. Конфіденційність гарантована при спілкуванні. Завдяки цьому забезпечуються психологічні потреби людини. Спілкування в Інтернеті є безцінним для людей з обмеженими можливостями. Всесвітня мережа дозволяє їм отримувати повноцінну освіту, роботу і на рівних контактувати з іншими людьми.

Сучасний бізнес також широко використовує можливості всесвітнього павутиння. Зворотним боком спілкування за допомогою Інтернету є доступ до нього будь-кого (у тому числі дітей). Небажана інформація здатна завдати шкоди як даними користувачів (різноманітні віруси), так і їх моральним уподобанням (різного роду нецензурна інформація). Крім того, неконтрольоване "сидіння" в мережі загрожує виникненням, так званої Інтернет-залежності.

Однак, вище зазначене в жодному разі не применшує позитивного впливу, який Інтернет справляє на сучасну людину. Кожен з нас повинен позначити власну чітку грань між світом віртуальним і об'єктивною реальністю, пам'ятаючи про те, що жодна соціальна мережа не замінить спілкування з близькою і дорогою людиною.

1. Бадд, Энди.

Мастерская CSS. Профессиональное применение Web-стандартов [Текст] / Энди Бадд, Камерон Молл, Саймон Коллизон ; [предисл. Дэна Сидерхольма ; пер. с англ. и ред. А. Г. Сысонюка]. - М. ; СПб. ; К. : Вильямс, 2007. - 262 с.

Книга посвящена современным технологиям Web-дизайна на основе каскадных таблиц стилей (CSS). Рассматриваются такие темы, как верстка на основе изменяемой и фиксированной ширины контейнеров; типы селекторов; абсолютное и относительное позиционирование; использование плавающих элементов; стилизация гиперссылок, форм, списков и панелей навигации; позиционирование фоновых изображений. Кроме того, обсуждаются вопросы применения фильтров и трюков для нивелирования на Web-страницах ошибок браузеров. Много внимания уделяется концепциям чистоты разметки и надежности кода. Авторы показывают, что эстетически привлекательным должен быть не только внешний вид Web-страницы, но и ее код, что значительно облегчает поддержку и модификацию страницы как самим разработчиком, так и другими дизайнерами.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 764373

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: З970.312.1 1)Б-15

2. Бегун, Анатолій Володимирович.

Web-програмування [Текст] : навч. посіб. / А. В. Бегун, О. Є. Камінський ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2011. - 325 с.

У навчальному посібнику висвітлено теорію проектування й розроблення Інтернет-ресурсів і практику використання Web-технологій як одного із інструментів інформаційного менеджменту. Тут подано основні теоретичні поняття та терміни, які характеризують технологію розроблення Web-застосувань за допомогою мови програмування РНР, системи управління базами даних MySQL, мови ASP, методи розроблення клієнтських і серверних сценаріїв у Web, методи адміністрування Web-серверів. У посібнику також розглянуто методи проектування й розроблення систем електронної комерції. Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми курсу «Web-програмування», він має на меті допомогти формуванню у студентів теоретичних знань і практичних навичок з розроблення програмних застосувань у Web.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 748207

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: З970.312.1 Б-37

3. Бородаев, Денис.

Веб-сайт как объект графического дизайна [Текст] / Д. Бородаев. - Х. : Септима ЛТД, 2006. - 288 с.

Монография посвящена изучению веб-сайта как объекта графичес­кого дизайна. Автором поэтапно рассмотрен веб-сайт как информацион­ный объект мировой сети интернет, его составные части и морфологичес­кая структура с учетом технологично-программного фактора, который непосредственно влияет на визуальное оформление и восприятие веб­сайта как объекта графического дизайна. Рассмотрена генетическая связь концептуальной модели веб-сайта с традициями книгоиздательства. Рас­крыто значение информационного проектирования в процессе создания веб-сайта и его визуального оформления. Проведен анализ принципов создания модульных сеток на базе использования таблиц в веб-страни- цах; систематизированы основные направления в дизайне веб-сайтов; да­но определение веб-дизайна как одного из направлений графического ди­зайна. Рассмотрена специфика восприятия веб-сайта через модель «чело­век — компьютер — интернет».

Предназначена для искусствоведов, студентов дизайнерских и тех­нических учебных заведений, дизайнеров, практикующих веб-дизайн.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 673492

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: З970.312.1 Б-83

4. Вакка, Джон.

Секреты безопасности в Internet [Текст] / Д. Вакка ; пер. А. А. Еремко [и др.]. - К. : Диалектика, 1997. - 505 с.

Автор, имея незаурядные познания в различных областях техники и политики, а также богатейший опыт, постарался донести до читателя весь спектр вопросов, связанных со сложной и многогранной темой безопасности информации в сетях: от чисто технических проблем до морально - этических соображений. Книга рассчитана на самых разных людей: от специалистов по информационной безопасности до обычных пользователей, а также на всех, кому небезразлична судьба их информации в наступающей эре всеобщего компьютерного взаимодействия.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 31529

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: З970.312.1 В-12

5. Гиз, Ксениа.

Программа сетевой академии Cisco. Основы Web-дизайна: Вспомогательное руководство [Текст] : авторизов. учеб. пособие по курсу "Основы Web-дизайна", изучаемого в рамках прогр. сетевой академии Cisco / К. Гиз, А. Холмс ; пер. с англ., ред. В. В. Вейтман. - М. ; СПб. ; К. : Издательский дом "Вильямс", 2002.

Данная книга ориентирована на студентов, изучающих курсы, связанные с Web-дизайном, а также на широкий круг читателей, которые интересуются вопросами публикации данных в Web и хотят научиться профессионально разрабатывать Web-узлы. В книге подробно обсуждаются основные принципы создания Web-узла и весь технологический цикл работы над проектом: от первых встреч с заказчиком до размещения готового узла на Web-сервере и проведения рекламной кампании. Большое внимание уделено организации доступа к Web-узлу различных категорий пользователей и применимости узла. Авторы также знакомят читателя с правилами формирования портфеля работ, необходимого для успешного проведения переговоров с потенциальными заказчиками. Данная книга будет полезна как начинающим разработчикам, так и Web-дизайнерам, имеющим опыт создания Web-узлов.
Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 674076

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: З970.312.1 1)Г-46

6. Глушаков, Сергей Владимирович.

Работа в сети Internet [Текст] / С. В. Глушаков [и др.]. - 2.изд., доп. и перераб. - Х. : Фолио, 2003. - 390 с.: рис. - (Серия "Учебный курс").

Книга содержит подробный материал о средствах, исполь­зуемых при работе в сети Internet, о ее сервисах и службах (Inernet Explorer и другие браузеры, Outlook Express, IСQ и т. д.). Рас­смотрены вопросы настройки оборудования для подключения к сети в операционной системе Windows ХР, создания собствен­ных Web-страниц с помощью FrontPage ХР. Приведено подроб­ное описание ресурсов сети и освещены основные вопросы по­иска информации в ней.

По сравнению с предыдущим изданием, внесены существен­ные коррективы в справочник ресурсов сети — как в структуру главы, так и в содержательную часть; практически полностью обновлена глава «Полезные программы». В книгу добавлены также новые разделы: альтернативные браузеры, регистрация бесплат­ных электронных почтовых ящиков, Internet-пейджер Yahoo! Messenger и т.д.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 637979

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: З970.312.1 1)Г-55

7. Глушаков, Сергей Владимирович.

Электронная почта и сеть Іnternet [Текст] / С. В. Глушаков [и др.]. - Х. : Фолио, 2003. - 126 с. - (Основы работы).

Если вы хотите научиться пользоваться электронной почтой и се­тью Internet - то эта книга для вас. Эта книга позволит вам шаг за шагом овладеть основами Internet - технологий, (WWW, FTR, элект­ронной почтой, новостями и т. д.) Вы научитесь обмениваться электронными сообщениями и про­сматривать Internet - страницы, а также искать необходимую информа­цию в Internet с помощью поисковых серверов. Кроме того, подробно рассматривается процедура соединения с провайдером Internet через модем.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 662925

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: З970.312.1 1)Г-55

8. Гусев, Владимир Сергеевич.

Поиск в Internet [Текст] : самоучитель / В. С. Гусев. - М. ; СПб. ; К. : Диалектика, 2004. - 322 с.

Самоучитель предназначен для тех, кто уже получил элементарные навыки работы в Internet и понимает: в сети имеется огромное количество чрезвычайно полезной информации, но найти ее не так просто. В книге даны подробные рекомендации по проведению поиска разнообразных данных с помощью наиболее популярных поисковых машин, порталов, каталогов и т.д. Приведены подробные инструкции по выполнению сложных запросов на поиск и многочисленные примеры, благодаря которым даже неискушенный пользователь сможет быстро находить в Internet необходимую ему информацию.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 652692

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: З970.312.1 Г-96

9. Гусев, Владимир Сергеевич.

Аналитика веб-сайтов [Текст] : использование аналит. инструментов для продвижения в Интернет / В. С. Гусев. - М. ; СПБ. ; К. : Диалектика, 2008. - 175 с. : рис. - (Практика реального бизнеса).

Эта книга посвящена средствам анализа посещаемости веб-сайтов (web-аналитике). Поскольку сейчас интернет стал эффективным средством рекламы, торговли и продвижения почти любого бизнеса, в разработку и поддержание веб-сайтов вкладываются немалые средства.

Естественно, владельцам компаний хотелось бы знать, насколько эффективны эти вложения, какова отдача от затрат на создание и продвижение сайтов. В ответ на эту потребность появилось множество программ, позволяющих получить самые разные статистические сведения.

Существует два основных типа программ такого рода - счетчики посещений и анализаторы журнальных записей (логов). В книге рассмотрены преимущества и недостатки каждого из этих типов, кратко описаны наиболее известные программы и даны рекомендации по интерпретации генерируемых ими отчетов.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 763850

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: З970.312.1 1)Г-96

10. Дайсон, Естер.

Життя за доби інтернету RELEASE 2.1 [Текст] / Е. Дайсон ; пер. з англ. П. Таращук. - К. : Видавничий дім "Альтернативи", 2002. - 344 с.

У книжці сучасного американського підприємця, видавця в галузі комп'ютерних технологій, ідеться про безмежні можливості інтернету й засоби, які полегшують орієнтацію та дають змогу подбати про свою безпеку на просторах цієї всесвітньої мережі.

Книжка призначена для найширшого кола читачів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 630211

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: З970.312.1 Д-14

11. Джейкобсон, Хови.

Google AdWords и контекстная реклама для чайников® [Текст] / Хови Джейкобсон ; [пер. с англ. О. Л. Пелявского]. - М. ; СПБ. ; К. : Диалектика : Вильямс, 2009. - 424 с. : рис., табл. - (Для сомневающихся).

Использование Google AdWords в настоящее время является одним из наиболее эффективных путей продвижения рекламы в интернет вашего бизнеса, информации о продукции или ваших услугах.

В книге "Google AdWords и контекстная реклама для "чайников"" автор максимально понятно и доступно объясняет механизмы AdWords и рассказывает о современных методах контекстной рекламы, которыми могут с успехом пользоваться как крупные, так и мелкие компании.

Вы узнаете, как разработать гибкую и элегантную рекламную кампанию в Google AdWords, основанную на принципах прямого маркетинга. Кроме того, вы узнаете, как с помощью Google исследовать свой рынок, сформировать свою стратегию рекламной компании, проанализировать ее эффективность и получить максимальную прибыль.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 764030

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: З970.312.1 1)Д-40

12. Джонс, Кейт Дж.

Анти-хакер. Средства защиты компьютерных сетей [Текст] / К. Д. Джонс [и др.]. - М. : СП ЭКОМ, 2003. - 687 с.+CDR. - (Справочник профессионала).

В книге описываются некоторые методы взлома систем и принципы защиты от взломов.
Рассматриваются: средства обеспечения безопасности и анализа системы; средства для атак и исследования систем в сети; средства системного и сетевого аудита, а также средства, используемые в судебной практике и при расследовании инцидентов, связанных с взломом компьютерных систем. Для профессионалов в области IT-технологий.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 650339/CDR316

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: З97я2 Д-42

13. Дьяконов, Владимир П.

Браузер Opera [Текст] : специальный справочник / В. П. Дьяконов. - СПб. : Питер ; М. ; Х. ; Минск : [б.и.], 2002. - 336 с.: рис. - (Серия "Справочник").

Книга посвящена одному из наиболее популярных и, как справедливо утверждает производитель, самому быстрому в мире браузеру - Opera 5. Этот пакет программного обеспечения является интегрированным комплексом программ для одновременного просмотра множества web-страниц и для работы с поисковыми системами, электронной почтой, протоколами telnet/ssh, gopher, wais и службами новостей, для безопасной передачи финансовых данных Интернет-магазинам. Opera обладает также целым рядом полезных и оригинальных особенностей.

В данной книге описана русифицированная версия Opera 5.11/5.12. Книга является конгломератом справочника и руководства пользователя. Для всех пользователей Интернета, а также для интересующихся методикой подключения к Интернету и другим пакетным сетям общего доступа и интернет-пейджингом пользователей персональных компьютеров и карманных электронных секретарей, интеллектуальных сотовых телефонов и промышленных систем жесткого реального времени.
Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 649585

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: З97я2 Д-93

14. Евдокимов, Николай Владимирович.

Раскрутка веб-сайта [Текст] : практ. руководство / Николай Евдокимов, Игорь Лебединский. - М. ; СПб. ; К. : Вильямс, 2011. - 278 с. : рис. - (Практика реального бизнеса).

Эта книга - совершенно уникальное явление в литературе по продвижению веб-сайтов. Нигде больше вы не найдете столь полного и в тоже время простого и понятного изложения как теоретических концепций, так и сугубо практических методов и рекомендаций. Процедура продвижения сайта раскрыта в этом издании во всей своей полноте - от планирования самого сайта, до мероприятий по контролю и корректировке достигнутых результатов. Самые современные понятия, технологии и подходы обсуждаются в строгой последовательности и предлагаются читателю к ежедневному применению в его практической деятельности. Твердая теоретическая база, подкрепленная "живыми", взятыми из реальной жизни примерами, четкая структура, живой и образный язык - все это делает данное руководство настольной книгой как для начинающих, так и для опытных специалистов в области интернет-маркетинга.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 54647

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: З970.312.1 1)Е-15

15. Евдокимов, Николай Владимирович.

Раскрутка Web-сайтов. Эффективная Интернет-коммерция [Текст] / Н. В. Евдокимов. - М. ; СПб. ; К. : Вильямс, 2008. - 154 с. : рис. - (Практика реального бизнеса).

"Раскрутка Web-сайтов. Эффективная Интернет-коммерция" — уникальное издание в области Интернет-маркетинга. На страницах этой книги начинающий специалист по продвижению бизнеса в Интернете сможет найти решение одного из ключевых вопросов Интернет-маркетинга — вопроса привлечения на сайт посетителей, потенциальных клиентов и партнеров. Уникальная методика привлечения, получившая название "контентная оптимизация", в разработке которой автор книги принимал самое непосредственное участие, раскрыта в этом издании на доступном рядовому читателе уровне, и готова к применению в практической деятельности.

Твердая теоретическая база, подкрепленная "живыми", взятыми из реальной жизни примерами, четкая структура, живой и образный язык — всё это делает предлагаемое издание настольной книгой как для начинающих, так и для опытных специалистов в области Интернет-маркетинга.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 764031

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: З970.312.1 1)Е-15

16. Захарченко, Артем П.

Інтернет-медіа [Текст] : навч. посіб. до курсу "Підтримка сайту" / Артем Захарченко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. - Київ : Марченко [вид.], 2015. - 141 с.

Видання спрямовано на комплексну підготовку редакторів інтернет-ЗМІ, на формування знань та умінь, необхідних для запуску і підтримки онлайн-медіа

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 793484

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: З970.312.1 З-38

17. Кент, Питер.

Internet: следующий этап [Текст] / П. Кент ; пер. В. Л. Григорьев. - М. : Компьютер : ЮНИТИ, 1996. - 343 с. - (Компьютерный мир ХХI века).

Рассматриваются новые программы Internet, рассчитанные на среду Microsoft Windows. Вы научитесь профессионально работать с UNIX, новым средством Gopher (Jughead), узнаете, как путешествовать в Internet с помощью великолепных программ Mosaic и Cello, пользоваться услугами оперативных служб America Online и Pipeline. Описываются множество бесплатных и дешевых программ для DOS и Windows и способы их получения. Для пользователей персональных компьютеров, имеющих выход в Internet, а также всех интересующихся возможностями сети и жизнью в киберпространстве.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 571636

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: З970.312.1 К-35

18. Кенцл, Тим.

Форматы файлов Internet [Текст] : практическое руководство по большинству используемых в Сети форматов файлов / Т. Кенцл ; пер. с анл. С. Сокорнова. - СПб. : Питер, 1997. - 320 с.

Доступное и систематичное изложение вопросов, связанных с использованием самых разных форматов файлов, встречающихся в Internet. В книге собраны сведения о наиболее популярных текстовых, звуковых, графических и видеоформатах, таких как HTML, CGML, PDF, TeX, GIF, TIFF, VRML,PND,JPEG, ZIP, UUE, XXE, MIME, WAVE, AVI, QuickTime, MPEG и других. Автор рассказывает о том, как следует распаковывать файлы, сжатые различными архиваторами, как кодировать и декодировать данные. Прочитав эту книгу, вы научитесь распознавать `почерк` многих утилит, которые поработали над файлом перед тем, как он попал на ваш компьютер. Начинающие пользователи узнают, как много информации, добытой в Сети, можно, оказывается, преобразовать в понятный вид. а знатокам Internet книга поможет разобраться с самыми хитрыми файлами, которые упорно не поддаются всем привычным способам обработки.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 577053

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: З970.312.1 К-35

19. Клифтон, Брайан.

Google Analitics: профессиональный анализ посещаемости веб-сайтов [Текст] / Брайан Клифтон ; [пер. с англ. и ред. С. Г. Тригуб]. - М. ; СПб. ; К. : Вильямс : Диалектика, 2009. - 390 с. : рис., табл.

Вы стали счастливым обладателем красиво нарисованноего веб-сайта, эффективность работы которого вызывает у вас сомнения? Вы хотели бы, но не знаете как получить от своего веб-сайта все максимально возможное? Эксперт по веб-аналитике, ведущий специалист компании Google Брайан Клифтон написал "Google Analytics.

Профессиональный анализ посещаемости веб-сайтов" именно для вас.В книге все просто и доступно о том, как оценить эффективность работы веб-сайта и использовать Google Analytics 2.0 и самые современные методы веб-аналитики, чтобы достичь успеха в бизнесе. это первая книжка, посвященная Google Analytics, содержащая методики привязки информации о посетителях веб-сайта и их поведении к бизнес-показателям сайта. Т.е. прочитав и воспользовавшись советами из "Google Analytics.

Профессиональный анализ посещаемости веб-сайтов", можно создать, например, четкую и автоматическую систему оценки труда тех, кто трудится над сайтом."Google Analytics. Профессиональный анализ посещаемости веб-сайтов" - это исчерпывающее руководство, в котором вы найдете всю необходимую информацию для того, чтобы усилить позиции своего бренда и увеличить ROI сайта. 

Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 54676

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: З970.312.1 1)К-49

20. Киллелиа, Патрик.

Тюнинг веб-сервера для профессионалов [Текст] / П. Киллелиа ; пер. с англ. Д. Солнышков. - 2.изд. - СПб. : Питер ; М. ; Нижний Новгород ; Воронеж : [б.и.], 2003. - 525 с.: рис

Эта книга для веб-мастеров, системных администраторов, системных архитекторов, системных интеграторов, программистов веб-приложений, редакторов сайтов. Она поможет повысить производительность веб-сервера, оценить требования проектируемого сайта к оборудованию и программному обеспечению, а также расскажет о вопросах масштабирования сайтов. Производительность рассматривается с точки зрения обычного пользователя - насколько быстро веб-сервер может удовлетворить его запрос.

Нередко внимание системного администратора концентрируется на веб-сервере, хотя узким местом может быть не сам сервер, а низкоскоростное подключение клиента к сети, динамическое формирование веб-страницы или производительность базы данных. Лучший путь к повышению производительности веб-системы лежит через хорошее понимание его архитектуры и порядка работы каждого из его элементов. В книге рассматриваются приложения, работающие под управлением как операционной системы Unix, так и Windows. Предполагается наличие у читателя общего знакомства с техническими аспектами работы веб-сайтов.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 38870

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: З970.312.1 К-53

21. Колисниченко, Денис Николаевич.

Joomla 2.5. Руководство пользователя [Текст] / Д. Н. Колисниченко. - М. ; СПБ. ; К. : Диалектика : Вильямс, 2012. - 272 с. : рис., табл.

Эта книга — простое и эффективное учебное пособие по освоению и использованию системы управления контентом веб-сайта Joomla 2.5. Система очень популярна в Сети, поскольку обладает открытым кодом, проста в развертывании, управлении и очень надежна. В книге рассматриваются все основные аспекты использования Joomla версии 2.5: установка и настройка системы, конфигурирование интерфейса управления, структуризация и размещение контента сайта, расширение системы новыми компонентами, модулями и плагинами, создание собственных шаблонов. защита и раскрутка сайта. Книга рассчитана на пользователей любой квалификации и будет полезна как начинающим, так и достаточно опытным разработчикам веб-сайтов.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 763903

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: З970.312.1 1)К-60

22. Колисниченко, Денис Николаевич.

Joomla 1.5.15/1.6.0. Руководство пользователя [Текст] / Д. Н. Колисниченко. - М. ; СПБ. ; К. : Диалектика : Вильямс, 2010. - 240 с. : рис.

Эта книга – простое и эффективное учебное пособие по освоению и использованию системы управления контентом веб-сайта Joomla 1.5.15/1.6. Система очень популярна в сети, поскольку обладает открытым кодом, проста в инсталляции, управлении и очень надежна.

В книге рассматриваются все основные аспекты использования Joomla версий 1.5 и 1.6: установка и настройка системы, конфигурирование интерфейса управления, структуризация и размещение контента сайта, расширение системы новыми компонентами, модулями и плагинами, создание собственных шаблонов. Книга рассчитана на пользователей любой квалификации и будет полезна как начинающим, так и достаточно опытным разработчикам веб-сайтов.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 764210/СDR1551

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: З970.312.1 1)К-60

23. Колисниченко, Денис Николаевич.

Блоги: создание, раскрутка, заработок [Текст] / Д. Н. Колисниченко. - М. ; СПБ. ; К. : Диалектика : Вильямс, 2010. - 325 с.

Эта книга — практическое руководство по созданию и продвижению блога, его раскрутке и популяризации, а также превращению в инструмент, приносящий реальные доходы. В ней предлагаются реальные технологии, инструменты и идеи, с помощью которых вы сможете преуспеть в "блогосфере" и превратить свое увлечение ведением блогов в источник дополнительной прибыли или даже в доходную профессию. В книге подробно обсуждается решение различных технических вопросов по созданию и ведению блогов, поддержке их информационного наполнения и управлению контентом.Предлагаются инструменты и методы продвижения, способы извлечения прибыли и предлагается оценка эффективности. Книга будет полезна читателям всех уровней — от начинающих любителей, до опытных профессионалов.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 763898

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: З970.312.1 1)К-60

24. Колисниченко, Денис Николаевич.

Поисковые системы и продвижение сайтов в Интернете [Текст] : крат. рук. / Д. Н. Колисниченко. - М. ; СПб. ; К. : Вильямс, 2007. - 270 с. : рис., табл.

В книге "Поисковые системы и продвижение сайтов в Интернете" подробно описаны алгоритмы работы и методы использования наиболее популярных сегодня поисковых машин Интернета — Google, Yandex и Rambler. Автор доходчиво объясняет, как можно использовать эти системы не только для для поиска информации, но и для поднятия рейтинга вашего сайта. Здесь же обсуждаются особенности установки и настройки локальных поисковых систем Yandex.Search, myWebSearch и ht://Dig — этот инструмент просто необходим для каждого достаточно крупного Web-сервера, например, интернет-магазина. В завершение рассматриваются способы разработки собственных Google-приложений: личных поисковых машин, созданных на базе инструментальных средств Google.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 764034

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: З970.312.1 1)К-60

25. Кошик, Авинаш.

Веб-аналитика: анализ информации о посетителях веб-сайтов [Текст] / Авинаш Кошик ; [пер. с англ. и ред. В. А. Коваленко]. - М. ; СПБ. ; К. : Диалектика : Вильямс, 2009. - 462 с. : рис., табл.

Компании в веб-пространстве тратят колоссальные средства на веб-аналитику и оптимизацию своих веб-сайтов, которые, в свою очередь, приносят миллиарды долларов дохода. Если вы аналитик или работаете с веб-данными, то эта книга ознакомит вас с новейшими точками зрения на веб-аналитику и то, как с ее помощью сделать вашу компанию весьма успешной в веб. Вы изучите инструментальные средства и показатели, которые можно использовать, но что важнее всего, эта книга ознакомит вас с новыми многочисленными точками зрения на веб-аналитику. Книга содержит много советов, приемов, идей и рекомендаций, которые вы можете взять на вооружение. Изучение веб-аналитики по этой уникальной книге позволит познакомиться с проблемами и возможностями ее современной концепции. Написанная практиком, книга охватывает определения и теории, проливающие свет на сложившееся мнение об этой области, а также предоставляет поэтапное руководство по реализации успешной стратегии веб-аналитики.

Эксперт в данной области Авинаш Кошик в присущем ему блестящем стиле разоблачает укоренившиеся мифы и ведет по пути к получению действенного понимания аналитики. Узнайте, как отойти от анализа посещаемости сайта, почему основное внимание следует уделять качественным данным, каковы методы обретения лучшего понимания, которое поможет выработать мировоззрение, ориентированное на мнение клиента, без необходимости жертвовать интересами компании.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 764211/CDR1552

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: З970.312.1 1)К-76

26. Крейн, Дейв.

Ajax в действии [Текст] / Дейв Крейн, Эрик Паскарелло при участии Даррена Джеймса ; [пер. с англ. и ред. В. В. Вейтмана и А. В. Назаренко]. - М. ; СПб. ; К. : Вильямс, 2006. - 638 с. : рис., табл.

В этой книге описан новый подход к созданию Web-приложений, известный как Ajax. Авторы рассматривают составные части Ajax: JavaScript, CSS, DOM и объект XMLHttpRequest. Кроме того, в книге нашли отражение вопросы управления кодом, взаимодействия клиента и сервера и применения архитектуры "модель-представление-контроллер" на разных уровнях приложения. Читатель также найдет сведения о защите и производительности - важных характеристиках, существенно влияющих на популярность любого продукта. Рассматриваемые вопросы иллюстрируются примерами практического использования Ajax. В приложениях содержится дополнительная информация об инструментальных средствах, о языке JavaScript и библиотеках. Материал книги изложен на высоком уровне и будет полезен специалистам высокой и средней квалификации.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 54738

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: З970.312.1 1)К-79

27. Ландэ, Дмитрий Владимирович.

Поиск знаний в Internet [Текст] : пер. с англ. / Д. В. Ландэ. - М. ; СПб. ; К. : Диалектика, 2005. - 271 с.: рис. - (Серия "Профессиональная работа").

Книга посвящена современным подходам к получению новых знаний на основе анализа информационного пространства сети Internet и методам обработки информационных потоков с целью выявления значимых тенденций, понятий, феноменов, их взаимосвязей. Анализируются проблемы и феномены Internet, топология Web-пространства, методы доступа к информации в "скрытом" Web, рассматриваются особенности различных информационно-поисковых систем и средства интеграции Web-контента на основе XML. Большое внимание в книге уделено новому направлению обработки текстовой информации - "глубинному анализу текстов" (Text Mining), объединяющему в себе технологические и методологические подходы контент-анализа, компьютерной лингвистики и искусственного интеллекта.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 673914

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: З970.312.1 1)Л-22

28. Левин, Максим.

Энциклопедия начинающего хакера [Текст] / М. Левин. - М. : ЗАО "Новый издательский дом", 2004. - 1119 с.

В книге речь пойдет о так называемых хакерах и крэкерах, которые, по своей сути, ничем не отличаются от обычных воров, взламывающих квартиры и крадущих чужие вещи. Непонят­но и забавно. Нетривиально и на грани криминального. Хакинг, фрикинг и никому недо­ступный крэкинг. И неужели все это в одной «толстой книге»? Да! Хакинг — это искусство взлома всевозможных систем и доведения данного процесса до высот технического изящества. Фрикинг — это мошенничество в системах связи. Вы узнаете о дефектах в системе безопасности, автор поделится с вами мыслями о хакинге, введет вас в хакинг UNIX и ftpd и анонимный ftp, вы узнаете, как зарегистрироваться под чужим именем, «троянских конях», о хакинге и Internet, ложных DNS-запросах в Internet и о многих других интересных вещах. Эта книга предназначена только для ознакомительных целей, а также для системных админист­раторов и тех пользователей, кто интересуется хакингом и фрикингом. Ни в коем случае не реа­лизовывайте на практике то, что Вы прочтете в этой книге, так как Вы несете полную ответствен­ность за свои поступки в соответствии с действующим законодательством. Автор не отвечает за достоверность информации и не несет ответственности за Ваши поступки!

Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 39475

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: З97я2 Л-36

29. Левин, Джон Р..

Internet для чайников [Текст] / Д. Р. Левин [и др.] ; пер. с англ. Ю. Н. Скороход. - 9-е изд. - М. ; СПб. ; К. : Издательский дом "Вильямс" : Диалектика, 2005. - 297 с. - (Для "чайников").

Эта книга поможет читателю почувствовать себя в Internet как дома. Опуская технические подробности, авторы рассматривают области и возможности Internet, которые больше всего интересуют обычных пользователей, — это World Wide Web, электронная почта (или e-mail), общение в диалоговом режиме (chat) и многое другое. В книге рассказывается, как работать с броузерами, например с Netscape Navigator и Microsoft Internet Explorer, как с помощью электронной почты отправлять и получать письма и как "вытянуть" из Internet что-нибудь интересное. Книга предназначена для широкого круга читателей.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 673917

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: З970.312.1 1)Л-36

30. Левин, Джон Р..

Секреты Internet [Текст] / Д. Р. Левин, К. Бароди ; пер. Н. М. Коваленко [и др.]. - К. : Диалектика, 1996. - 544 с.

Секреты Internet не являются типичной книгой серии СЕКРЕТЫ..., поскольку сама система Internet весьма своеоб­разна.

Авторы уделили внимание различным социальным и культурным аспектам Internet. Поскольку Internet приобрела характер глобального явления, в книге рассматриваются международные перспективы этой системы. Книга вобрала в себя результаты уникального опыта энтузиастов Internet со всего света. Она адресована всем интересующимся Internet, однако в первую очередь тем, кто использует Internet ежедневно для поиска новых знаний, программ и т.д. Предполагается, что читатели обладают базовыми знаниями в Internet.

Книга рассчитана на пользователей компьютеров с различным уровнем подготовки.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 30851

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: З970.312.1 Л-36

31. Ледфорд, Джерри.

Google Analytics 2.0. Анализ веб-сайтов [Текст] : [пер. с англ.] / Джерри Ледфорд, Мэри Тайлер. - М. ; СПб. ; К. : Диалектика : Вильямс, 2008. - 361 с.

Эта книга представляет собой руководство по Google Analytics 2.0 для пользователей средней и высокой квалификации, занимающихся веб-аналитикой. Цель книги - объяснить основные понятия аналитики, показать, как настроить сервис Google Analytics, выбирать цели и фильтры, интерпретировать отчеты и графики Google Analytics использовать эту информацию для улучшения эффективности веб-сайта. В книге содержится также более сложная информация по таким темам, как установка фильтров и целей, отслеживание показателей электронной торговли, теория аналитики. Рассматриваются многочисленные примеры того, как компании используют отчеты для своего бизнеса, чтобы проиллюстрировать работу некоторых функций Google Analytics. Изучаются также вопросы интеграции Google Analytics с AdWords. Книга рассчитана на пользователей и программистов разной квалификации, владельцев сайтов и блогов, а также будет полезна студентам и преподавателям дисциплин, связанных с веб-статистикой и аналитикой. 

Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 54645

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: З970.312.1 1)Л-44

32. Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2000. Учебный курс MCSE [Текст] : офиц. пособие Microsoft для самостоятельной подготовк: Пер. с англ. - М. : Издательско-торговый дом "Русская Редакция", 2002. - 498 с: рис. - (Гарантия квалификации).

Этот учебный курс посвящен серверу Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2000. Вы узнаете о его основных функциях и достоинствах, в том числе о планировании установки, развертывании, конфигурировании и сопровождении версии Enterprise Edition ISA-сервера. Подробно описаны настройка и конфигурирование ISA-сервера для работы в качестве брандмауэра и сервера кэширования, рассказано о том, как безопасно публиковать в Интернете серверы корпоративной сети, применять многоуровневую систему политик, использовать привратник Н.323 Gatekeeper и создавать иерархии серверов. Отдельная глава посвящена мониторингу и устранению неполадок, кроме того, подробно описано большинство сообщений о событиях ISA-сервера.

Учебный курс предназначен специалистам поддержки, системным администраторам, квалифицированным пользователям и всем, кто хочет получить исчерпывающие знания в области планирования, развертывания, конфигурирования, мониторинга и устранения неполадок ISA-сервера. Помимо теоретического материала курс содержит упражнения и контрольные вопросы для самопроверки.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 650967

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: З970.312.1 М-14

33. Мак-Клар, Стюарт.

Хакинг в WEB: атаки и защита [Текст] / С. Мак-Клар [и др.]. - М. ; СПб. ; К. : Издательский дом "Вильямс", 2003. - 374 с.

Эта книга является полным справочником, в котором содержится самая последняя информация об атаках в Web и защите от них. Эксперты в области обеспечения безопасности Стюарт Мак-Клар (ведущий автор серии книг `Секреты хакеров`), а также Саумил Шах и Шрирай Шах предлагают описание большого количества атак и способов защиты. К рассматриваемым в книге технологиям относятся языки для создания Web-приложений, протоколы, серверы баз данных и Web-серверы, а также подсистемы обработки платежей и выбора товаров. Кроме того, здесь обсуждаются серьезные изъяны, связанные с адресами URL. Авторы книги показывают, как провести линию между отдельными точками, т.е. как соединить отдельные этапы атак вместе, реализовав таким образом оптимальную защиту против них. Удачно изложенный материал и последовательное описание проверенных методов анализа помогут защититься от потенциальной угрозы нарушения безопасности и атак взломщиков.

Как начинающие, так и опытные читатели смогут лучше понять природу атак в Web и получат новые знания в области защиты от подобных атак.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 668662

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: З970.312.1 1)М-15

34. Матвієнко, Оксана Володимирівна.

Internet-технології: проектування Web-сторінки [Текст] : навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / О. В. Матвієнко, І. Л. Бородкіна ; Київський національний ун-т культури і мистецтв. - 2. вид., дороб. і доп. - К. : Центр навчальної літератури, 2004. - 154 с.

Навчальний посібник призначений для практичного засвоєння знань і набуття навичок роботи зі створення гіпертекстових програмно- інформаційних продуктів із застосуванням мови гіпертекстової розмітки HTML.

Навчальнийпосібник містить завдання для самостійної роботи і запитання для самоперевірки,  методичні рекомендації до створення кінцевого інформаційно-технологічного продукту – Web-сторінки для мережі Інтернет, електронного довідника, посібника тощо.

Навчальний посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, які вивчають технології створення електронних інформаційних ресурсів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 659426

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: З970.312.1 М-33

35. Нильсен, Якоб.

Веб-дизайн. Анализ удобства использования веб-сайтов по движению глаз [Текст] / Якоб Нильсен, Кара Перниче ; [пер. с англ. и ред. И. В. Берштейна]. - М. ; СПб. ; К. : Вильямс, 2010. - 469 с.

В основу этой книги положены результаты одного из самых крупных исследований эргономичности веб-дизайна, когда-либо проводившихся методом отслеживания движений глаз.

Автор популярных книг, Якоб Нильсен, и его соавтор, Кара Перниче, разработали и применили на практике строгую методологию исследования удобства использования веб-сайтов на основе технологии отслеживания движений глаз, чтобы проанализировать около 1,5 млн. фиксаций взгляда пользователей при просмотре веб-сайтов.

Изыскания авторов призваны помочь веб-дизайнерам, разработчикам программного обеспечения, писателям, редакторам, ответственным за выпуск продукции и рекламодателям лучше понять, как человек взаимодействует с веб-содержимым, пользуясь своим зрением, и что способствует значительному улучшению впечатления от посещения веб-сайтов и опыта их использования.

Авторы показывают читателю на сотнях примеров движений глаз, почему в одних случаях веб-дизайн оказывается удачным, а в других - неудачным.

Кроме того, авторы дают ценные рекомендации по компоновке веб-страниц, навигационных меню, отдельных элементов интерфейса сайта, выбору изображений и размещению рекламы.

Эту книгу необходимо прочитать всем, кто собирается серьезно заниматься коммерческой деятельностью в веб.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 54637

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: З970.312.1 1)Н-66

36. Орлов, Антон Александрович.

Нужные программы для Интернета [Текст] / А. А. Орлов. - СПб. [и др.] : Питер, 2006. - 126 с.

Если спросить начинающих пользователей, какими они пользуются программами для работы в Интернете, то очень многие из них назовут всего два наименования - названии браузера и почтового клиента. А ведь мир программ для работы с Сетью куда как шире, и возможности этих программ зачастую очень даже требуются. Эта книга откроет вам дверь в мир программ для работы с Интернетом, в ней вы найдете краткий обзор главных категорий сетевого программного обеспечения, в том числе и рассказы о конкретных разработках.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 689365

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: З970.312.1 1)О-66

37. Прайс, Джонатан.

Текст для WEB. Доступность и привлекательность [Текст] / Д. Прайс, Л. Прайс. - М. ; СПб. ; К. : Издательский дом "Вильямс", 2003. - 458 с.: рис.

На основании глубоких исследований, затронувших такие аспекты человека, как внимание, отношение, восприятие, взаимодействие, чтение и практичность, в этой книге рассмотрены способы создания текстов для Internet, т.е. справочных и маркетинговых материалов, списков ответов на часто возникающие вопросы, пресс-релизов, новостей, электронных сборников новостей, статей в Web-журналах и даже собственного резюме.
Книга содержит специфические рекомендации, образцы текстов до и после обработки, примеры из реальной жизни, ресурсы и персональные советы двух профессиональных Web-писателей. Узнайте, как можно создать действительно привлекательный и доступный текст!

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 673997

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: З970.312.1 1)П-68

38. Сокольский, М. В..

Все об Intranet и Internet [Текст] / М. В. Сокольский. - М. : Элиот, 1998. - 256 с.

В данной книге рассмотрена новая перспективная технология Intranet, воз­можности сетей построенных на этой технологии, их эффективность, а также их планирование и построение на основе программных продуктов Microsoft.

Книга состоит из 9 глав и 3 приложений. Рассмотрены базовые техноло­гии глобальной сети Internet и протоколы TCP/IP, РТР, HTTP и др., необходи­мые для построения комплексных узлов Internet и Intranet.

Большое внимание уделено созданию и конфигурированию серверной и клиентской части сети Intranet, в частности рассмотрены вопросы: инсталля­ции и конфигурирования операционной системы Windows NT Server и ее сете­вых компонентов, создание серверов DNS; архитектура Информационного сер­вера Microsoft Internet Information Server, а также его установка и конфигурирование FTP, Gopher, Web серверов; инсталляции клиентского сис­темного и прикладного программного обеспечения.

В книге подробно рассказано о создании Web - узлов для сетей Intranet и Internet, а также о средствах их разработки и наполнения сетей Intranet: языке HTML ActiveX, CGI-сценариях и программных пакетах Microsoft FrontPage, MSOffice 97. Рассмотрена технология интеграции с базами данных, позволяю­щая пользователям Intranet и Internet работать с удаленными базами данных, используя простую стандартную программу просмотра Web-браузер. Кроме этого, рассмотрены различные поисковые системы для организации быстрого поиска по ключевым словам.

Книга предназначена широкому кругу читателей от простых пользовате­лей, мало знакомых с технологиями Internet и до системных администраторов, которым необходимо развернуть сеть Intranet на своем предприятии. Книга может быть использована в качестве учебного пособия при изучении Intranet и Internet технологий.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 582861

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: З970.312.1 С-59

39. Сырых, Юлия Александровна.

Современный веб-дизайн. Эпоха Веб 3.0 [Текст] / Ю. А. Сырых. - 2-е изд. - М. ; СПб. ; К. : Диалектика : Вильямс, 2013. - 368 с.

Книга предназначена для начинающих веб-дизайнеров. Она не только подскажет, как успешно нарисовать неплохой коммерческий дизайн, но и поможет прийти к пониманию самой сути веб-дизайна, усвоить основные принципы разработки дизайн-макетов сайтов, создаваемых в различных стилях и для разных целях.

Читатель найдет здесь знания и рекомендации, критически важные для успешного и грамотного дизайнера, подробное описание и примеры основных современных стилей веб-сайтов, множество небольших, но очень полезных советов.

В целом книга поможет начинающему специалисту прийти к пониманию сути веб-дизайна, усвоить основные принципы разработки дизайн-макетов сайтов в различных стилях. Все это позволит ему успешно двигаться дальше, творчески расти и в дальнейшем разрабатывать собственные стили оформления сайтов.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 763854

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: З970.312.1 1)С-95

40. Томлинсон, Тодд.

CMS Drupal 7: руководство по разработке системы управления веб-сайтом [Текст] : Создание мощных настраиваемых веб-сайтов с помощью платформы управления контентом / Тодд Томлинсон ; [пер. с англ. Ю. И. Корниенко, А. А. Моргунова]. - 3-е изд. - М. ; СПб. ; К. : Вильямс, 2011. - 551 с.

Многие из большинства хорошо узнаваемых веб-сайтов на планете используют в качестве платформы для доставки контента и функциональности своим посетителям систему Drupal. С выходом версии Drupal 7 началась новая эра управления контентом, при которой предлагаемые функциональные средства подняли планку того, что может быть достигнуто на веб-сайтах, на новую высоту. Эта книга предоставляет исчерпывающую информацию о внутреннем устройстве Drupal, что позволит строить более развитые решения быстро и эффективно.
Книга ориентирована на разработчиков, которые отвечают за создание и расширение возможностей веб-сайтов, построенных на Drupal. Здесь рассматривается весь спектр вопросов, в том числе основы платформы Drupal, использование API-интерфейсов Drupal, разработка собственных модулей с целью расширения функциональности Drupal, написание защищенного кода, построение высокопроизводительных веб-сайтов на Drupal, а также другие темы, которые помогут на пути вашего становления как эксперта по Drupal.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 54677

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: З970.312.1 1)Т-56

41. Цеслів, Ольга Володимирівна.

WEB-програмування [Текст] : навч. посіб. / О. В. Цеслів ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - К. : НТУУ "КПІ", 2011. - 296 с.

Описано спектр технологій створення Web-документів, зокрема форматування тексту, створення списків, таблиць, графічних об’єктів, використання засобів інтерактивного спілкування з користувачем, баз даних. Розглянуто об’єктно-орієнтовані технології та програмування мовою РНР. Навчальний посібник зорієнтовано на розв’язування бізнес-задач, реалізованих у прикладах, які часто трапляються в дійсних розробках.

Для студентів спеціальності «Економічна кібернетика».

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 744455

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: З970.312.1 Ц-49

42. Шмідт, Ян.

Нова мережа: Ознаки, практики і наслідки веб 2.0 [Текст] : посіб. для вузів / Ян Шмідт ; [пер. з нім. В. Клименко ; за заг. ред. В. Іванова]. - К. : Центр Вільної Преси : Академія Української Преси, 2013. - 283 с. - (Бібліотека масової комунікації / Акад. Укр. Преси).

Користувачам інтернету Web 2.0 допомагає подолати бар’єр при самостійному виході в мережу, оприлюдненні в ній власних інтересів і переживань, підтриманні дружби і контактів або обміні інформацією та знаннями з іншими. Наслідки для традиційних медіа та для політичних, економічних чи цивільно-суспільних організацій проступають лише поступово, так само як і вплив на соціальні стосунки або наше розуміння приватної сфери.

Ян Шмідт досліджує ці зміни з комунікаційно-соціологічної перспективи. Він аналізує концепцію, значимість та переважаючі практики Web 2.0 і показує, в чому полягає дійсно нове у «новій мережі».

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 764665

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: З970.312.1 Ш-73

 

Підготували:

зав. відділу Смоляр І.Е.,

головний бібліотекар Музиченко Я.О.

Контактна інформація

просп. Голосіївський, 3.

пн - сб: 09.15 - 18.00
нд: вихідний
Сектор запису читачів і контролю відвідувань:
+38 (044) 524-8137, +38 (044) 524-8136
Сектор обслуговування періодичними виданнями:
+38 (044) 524-4419
Сектор обслуговування у читальних залах:
+38 (044) 524-8176
Сектор універсального підсобного фонду і каталогів:
+38 (044) 524-1911
Сектор обслуговування картографічними виданнями:
+38 (044) 524-4438
Сектор культурно-просвітницької діяльності:
+38 (044) 524-8138