Комп’ютерна графіка. Лідери графічних систем. Тематична виставка Універсального підсобного фонду Відділу комплексного бібліотечного обслуговування

Вперше представлення даних на моніторі у графічному виді було реалізовано всередині 1950-х років для великих ЕОМ, що застосовувалися у наукових і військових дослідженнях.

Комп'ютерна графіка – це спеціальна ділянка інформатики, що вивчає методи і засоби створення та обробки зображень за допомогою програмно-апаратних обчислювальних комплексів.

Наразі жодна доповідь у сфері науки, бізнесу тощо не обходиться без комп'ютерної презентації. Чималу популярність завоювали комп'ютерні ігри, наукова графіка і фільми.

Графічний спосіб відображення даних став приналежністю великого числа комп'ютерних систем. Графічний інтерфейс є необхідним для програмного забезпечення різного класу, починаючи з операційних систем.

Комп'ютерна графіка охоплює всі види та форми представлення зображень, як на екрані монітора, так і на зовнішньому носії (папір, плівка, тощо). Вона не є простим малюванням за допомогою комп’ютера, а являє собою досить складний комплекс, що умовно ділиться на цілий ряд  напрямів:

двомірна графіка  чи 2D-графіка – це основа всієї комп’ютерної графіки (у тому числі і ЗD-графіки). Жоден комп’ютерний художник-дизайнер не може плідно працювати над своїми проектами без розуміння базових положень двохмірної графіки.

поліграфія – досить складний та різноманітний напрям (створення візиток, бланків, рекламних листівок, буклетів і плакатів; робота у періодичних виданнях) Для реалізації цих завдань призначені програми верстки сторінок, що дають можливість з’єднувати разом текстову і графічну інформацію для створення інформаційних бюлетенів, журналів, брошур і рекламної продукції. Серед найбільш популярних програм – Adobe PageMaker і Quark Press.

мультимедія  – область комп’ютерної графіки, зв’язана зі створенням інтерактивних енциклопедій, довідкових систем, навчальних програм і інтерфейсів до них. Для роботи в цій області поряд із графічними редакторами необхідно знати програми створення мультимедії – наприклад, Macromedia Director чи MS Power Point.

ЗD-графіка –  створення штучних предметів і персонажів, їх анімація і сполучення з реальними предметами й інтер’єрами. На сьогоднішній день визначилося кілька перспективних напрямів її використання. (індустрія комп’ютерних ігор, архітектура, телевізійна реклама, оформлення телевізійних каналів тощо).

– відео монтаж відрізняється від інших напрямів комп’ютерної графіки тим, що маніпулює «живими» картинками і використовує власну технологію роботи. Наразі однією з найбільш популярних програм, використовуваних у цій області комп’ютерної графіки, є Adobe Premier.

програми САПР (чи CAD – computer-aided design) – застосування у різних сферах людської діяльності (інженерна конструкторська діяльність – від проектування мікросхем до створення літаків; в архітектурі; у медицині, наприклад, автоматизоване проектування імплантатів). Серед програм моделювання під Windows безумовним лідером є програма AutoCAD фірми AutoDesk. Це могутня система машинного проектування, яку іноді розглядають як електронний кульман, така програма навіть здатна допомогти сформувати бюджет великих архітектурних і інженерних проектів.

Розвиток інформаційних технологій, проникнення їх в усі сторони життя, надзвичайно підвищують затребуваність комп’ютерної графіки, так як її результатами користується не обмежене коло фахівців, як було раніше, а практично всі без винятку люди взаємодіють з комп’ютерами, мобільними пристроями, цікавляться комп’ютерними іграми і сучасними творами кіноіндустрії.

Тож сьогодні можна впевнено сказати, що комп’ютерна графіка по праву вважається одним з найбільш найважливіших видів мистецтва, яке має величезний вплив на суспільство.

1. Айсманн, Кэтрин.

Ретуширование и обработка изображений в Photoshop [Текст] / Кэтрин Айсманн ; [пер. с англ. и ред. И. Б. Тарабров]. - 2-е изд. - М. ; СПб. ; К. : Вильямс, 2004. - 488 с.

З дод. CDR1557

Настоящая книга посвящена увлекательнейшей теме, которая по какой-то причине практически не рассмотрена в изданиях, посвященных одному из наиболее функциональных современных графических редакторов - Adobe Photoshop. Речь идет о ретушировании и восстановлении фотографий.

Все приемы поясняются с помощью большого числа иллюстраций, благодаря чему усвоение материала значительно упрощается. Несмотря на то что на первый взгляд материал кажется очень простым, к его изучению необходимо подойти со всей серьезностью и вниманием. В этой книге практически не излагаются основы работы в Photoshop; она посвящена исключительно восстановлению и ретушированию фотографий.
Эта книга, вне всякого сомнения, будет полезна каждому профессиональному фотографу, который использует Photoshop. Книга рассчитана на пользователей средней и высокой квалификации.
Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 764216/CDR 1557

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: З970.63 1)А-36

2. Альберт, Дмитрий Июлевич.

Macromedia Flash MX 2004 [Текст] : самоучитель / Д. И. Альберт, Е. Э. Альберт. - СПб. : БХВ-Петербург, 2004. - 614 с.: рис. - (Серия "Самоучитель").

Книга содержит информацию, необходимую для работы в новейшей версии программы создания мультимедийных интернет-проектов Flash MX 2004. Описаны элементы интерфейса и программный инструментарий, рассмотрены принципы создания и использования графических объектов. Освещены вопросы синтеза мультимедийных элементов: векторной и растровой графики, текста, видео и звука. Особое внимание уделено описанию технологии разработки анимации и различных подходов к ее реализации. Многочисленные таблицы, иллюстрации и примеры позволят читателю систематизировать приобретенные знания и легко овладеть тонкостями профессиональной работы. Книга будет полезна как начинающему дизайнеру, так и опытному профессионалу, желающему освоить программу Flash MX 2004.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 659186

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: З970.63 А-56

3. Альтман, Рик.

Microsoft Office PowerPoint 2003 для Windows [Текст] / Р. Альтман, Р. Б. Альтман ; пер. с англ. М. И. Талачева. - М. : ДМК Пресс, 2004. - 416 с.

К Слово PowerPoint давно уже стало синонимом презентации. С помощью данной программы вы сможете эффектно и профессионально представить свои идеи: сопроводить выступление перед аудиторией показом слайдов, опубликовать презентацию в Интернете или записать ее на CD-ROM. Данная книга поможет вам быстро освоить PowerPoint. Основное ее содержание составляют практические примеры, снабженные множеством иллюстраций. Небольшие теоретические разделы содержат описание различных функций PowerPoint 2003 и приемов работы с областями задач. Вы узнаете, как создавать маркированные списки, таблицы и диаграммы, оформлять слайды с помощью графических элементов, добавлять гиперссылки, эффекты анимации, звуковые файлы и видеоклипы. Разделы завершаются полезными советами, в которых представлены альтернативные методы решения задач и перечислены "горячие" клавиши.
Некоторые рекомендации вы найдете только в этой книге, поскольку они не включены в документацию. Издание предназначено для начинающих, однако, и опытные пользователи PowerPoint смогут найти здесь массу интересной информации.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 652792

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: З970.63 А-58

4. Багдади, Шауки З..

Практика Direct3DRM на C++ Builder [Текст] : ускоренная трехмерная графика Windows на службе игр, науки и техники / Ш. З. Багдади. - 2-е изд. - СПб. : Невский диалект, 2000. - 312 с.: ил. - Альтернативное название : Практика Direct3DRM на Borland C++ Builder/ Багдади, Ш. З.

Книга предназначается всем программистам, интересующимся трехмерной компьютерной графикой. Требует от читателя знания языка программирования C++ и навыка работы с визуальными компонентами фирмы Borland (VCL) из состава Delphi или C++ Builder. Разработанные в книге библиотечные функции и примеры программ пригодны для использования при создании компьютерных игр, графических имитаторов и программ пространственного моделирования. Если вы хотите, разрабатывать графику, использующую куда больше функций и возможностей, чем BGI для DOS и GDI для Windows, причем графику документированную и работающую на любом компьютере с Windows 95/98/NT, то начинайте осваивать библиотеку Microsoft DirectX и ее составные части - Direct3D и Direct3DRM для создания трехмерной графики.
Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 648960

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: З970.63 Б-14

5. Берн, Джереми.

[Цифровое] освещение и визуализация [Текст] / Джереми Берн ; [пер. с англ. и ред. И. В. Берштейна]. - М. ; СПб. ; К. : Вильямс, 2003. - 329, [22] с.

Настоящая книга содержит сведения из самых разных областей, дающие читателю ясное представление об освещении трехмерных сцен и визуализации их изображений. Книга расширяет представление о таких известных понятиях как свет, тени, цвет, экспозиция применительно к освещению, работе с виртуальной камерой, постановке и визуализации трехмерных сцен. Книга рассчитана на широкий круг читателей: от начинающих дизайнеров, аниматоров и до тех, стремится повысить свой профессиональный уровень и просто интересуется трехмерной графикой, анимацией и мультимедиа.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 764369

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: З970.63 1)Б-51

6. Бирнз, Дэвид.

AutoCAD® 2012 для чайников® [Текст] / Дэвид Бирнз ; [пер. с англ. и ред. А. Г. Сысонюка]. - М. ; СПБ. ; К. : Диалектика : Вильямс, 2011. - 491 с.

AutoCAD — наиболее популярная программа технического черчения — славится своей сложностью. Серия книг ...для чайников знаменита своей простотой. А значит, они — идеальная пара! Прочитав эту книгу, вы научитесь использовать инструменты AutoCAD для создания и редактирования чертежей, добавления текста и блоков, нанесения размеров и штриховки, создания трехмерных моделей и обмена чертежами через Интернет.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 763906

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: З970.63 1)Б-64

7.Божко, Аркадий Николаевич.

Компьютерная графика [Text] : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по направлению "Информатика и вычислительная техника" / А. Н. Божко [и др.]. - М. : Издательство МГУ им. Н.Э.Баумана, 2007. - 391 с. - (Серия "Информатика в техническом университете").

Рассмотрены физические основы цветовосприятия и особенности самых распространенных цветовых моделей. Дано представление о принципах измерения цвета и калибровки устройств ввода-вывода. Подробно описаны технические средства компьютерной графики и особенности графических устройств современных вычислительных систем. Изложены алгоритмы растровой графики и форматы графических файлов. Отдельная глава посвящена математическим моделям кривых, поверхностей и тел.

Для студентов, обучающихся по различным направлениям и специализациям современных информационных технологий. Может быть полезна специалистам по системам автоматизированного проектирования, разработчикам игр, программистам, пользователям современных графических пакетов.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Bc 46329

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: З970.63 1)Б-72

8. Бойер, Питер.

Photoshop CS6 для чайников® [Текст] / Питер Бойер ; [пер. с англ. и ред. И. В. Берштейна]. - М. ; СПБ. ; К. : Диалектика : Вильямс, 2013. - 443, [8] с.

Эта книга посвящена версии Photoshop CS6 самого популярного редактора цифровых изображений и методам их правки. В ней рассматриваются основные возможности Photoshop и сопутствующих приложений Camera Raw и Bridge в отношении обработки цифровых изображений, включая выбор формата и разрешения, устранение типичных недостатков фотографий, выполнение различных видов коррекции, обрезку, управление цветом при печати, применение фильтров, слоев коррекции и стилей, ввод, правку и стилевое оформление текста, выделение, раскраску, заливку, ретуширование, работу с векторной графикой, автоматизацию повторяющихся операций и формирование изображений с расширенным динамическим диапазоном. Излагаемый материал дополняется многочисленными иллюстрациями, в том числе и на цветной вклейке, полезными советами и практическими приемами работы с цифровыми изображениями в стандартной и расширенной версиях Photoshop CS6.

Сделать идеальный снимок практически невозможно, но его совсем не трудно поправить впоследствии, если знать, как это делается. Из этой книги вы узнаете, как творить с изображениями буквально чудеса средствами Photoshop CS6: от сглаживания морщин и удаления родимых пятен до исключения одних объектов и добавления других в изображение. Прочитав эту книгу, вы быстро научитесь редактировать цифровые изображения и даже создавать потрясающие воображение художественные иллюстрации!

Шифр зберігання книги у НБУВ: Bа 763896

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: З970.63 1)Б-77

9. Бондаренко, Сергей Владимирович.

Autodesk® 3ds Max 2008 за 26 уроков [Текст] / Сергей и Марина Бондаренко. - М. ; СПБ. ; К. : Диалектика : Вильямс, 2008. - 575 с.

Эта книга - своеобразный заочный курс обучения работе в 3ds Max 2008. Самостоятельное освоение пакета методом "тыка" затруднено тем, что многие инструменты этой программы связаны между собой, и для того чтобы создать полноценный собственный проект, потребуется освоить все этапы создания трехмерных сцен. Прочитав эту книгу и тщательно выполнив все 26 предлагаемых заданий, читатель сможет овладеть всеми знаниями и навыками, необходимыми для успешной реализации своих самых смелых проектов трехмерной анимации. Опыт и знания авторов это гарантируют.

Книга написана простым и доступным языком, содержит множество полезных замечаний и рекомендаций.

Ее можно рекомендовать как начинающим, так и достаточно опытным пользователям 3ds Max - каждый читатель найдет в ней что-то интересное.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 764209/CDR1550

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: З970.63 1)Б-81

10.  Борисенко, Валерій Дмитрович.

Основи побудови об'ємних зображень у середовищі проектування AutoCAD [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. Д. Борисенко, О. Г. Бідніченко, Д. В. Котляр ; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. - Миколаїв : НУК, 2012. - 334 с.

Посібник є одним з перших видань з комп'ютерної графіки, написаних українською мовою, в якому висвітлені питання побудови тривимірних моде­лей технічних деталей, їх редагування та отримання плоских зображень. Викла­дення матеріалу супроводжується численними рисунками, прикладами, діалого­вими вікнами, шо полегшує не тільки вивчення, але й подальшу роботу в сере­довищі проектування AutoCaD.

Призначений для студентів вищих технічних навчальних закладів, аспі­рантів, викладачів, інженерно-технічних працівників, тобто тих, хто в тій чи іншій мірі пов'язаний з розробкою проектів і бажає виконувати їх на найвищо­му сучасному рівні.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 762951

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: З970.63 Б-82

11. Браилов, Александр Юрьевич.

Компьютерная инженерная графика в среде Т-FLEX: Преобразования двухмерных и трехмерных моделей изделий [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов / А. Ю. Браилов. - К. : Каравелла, 2007. - 175 с.

В книге излагаются методические и технологические аспекты создания параметрической геометрической модели изображения изделия, создания параметрического чертежа и оформления чертежа средствами системы автоматизированного проектирования T-FLEX. Приведены общие сведения о графическом пользовательском интерфейсе, а также алгоритмы построения и взаимно однозначных преобразований двухмерных и трехмерных моделей изделия. Разработаны методология, методика и соответствующая технология создания параметрической трехмерной модели изделия. Каждый технологический этап поясняется и иллюстрируется примером.

Настоящая работа представляет интерес для студентов, аспирантов и преподавателей технических университетов и академий, а также инженеров-практиков, работающих в различных отраслях промышленности (машиностроение, архитектура, строительство, энергетика и т.д.).

Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 43537

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: З970.63 Б-87

12. Бриллиант, Кен.

Цифровая модель человека [Текст] / К. Бриллиант ; пер. с англ. Р. А. Соколов. - М. : КУДИЦ-ОБРАЗ, 2004. - 400 с.: ил.+ CDR. - (В помощь разработчику игр).

В мире 3D-анимации и графики предел совершенства - это не неизведанные глубины открытого космоса, а хорошо знакомая нам человеческая фигура. Книга `Цифровая модель человека` рассматривает весь процесс моделирования от головы до пальцев. Она учит художников и модельеров навыкам текстурирования и моделирования, необходимым для создания трехмерных графических моделей человека. Кроме того, в ней даются фундаментальные знания, которые могут быть использованы для других ЗD-проектов. Методы, рассмотренные в этой книге, используют относительно небольшой набор инструментов; поэтому вам будет несложно применить их в вашей любимой программе. Для того чтобы это было проще сделать, включен краткий список названий соответствующих инструментов в Maya, 3ds max и LightWave 3D.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 659762/CDR393

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: З970.63 Б-87

13.  Воробель, Роман Антонович.

Логарифмічна обробка зображень [Текст] : [монографія] / Р. А. Воробель ; Нац. акад. наук України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г. В. Карпенка. - К. : Наукова думка, 2012. - 230, [8] с.

У монографії розвинуто напрям логарифмічної обробки зображень. Він розглядається у нерозривному зв’язку з психофізичними засадами сприй­няття світла людиною та теорією контрастності зображень. Показано взаємо­зв’язок методів цього напряму з теорією асоціативних функцій та трикут­ними нормами. Викладено загальний підхід до конструювання моделей ло­гарифмічної обробки зображень, які базуються на алгебричних структурах з арифметичними операціями логарифмічного типу. Узагальнено існуючі мо­делі логарифмічної обробки та розвинуто конструктивні підходи до побудо­ви алгебричних структур, які відображають наперед задані нелінійні власти­вості. Подано приклади застосування логарифмічної обробки зображень, які включають також використання нечіткої логіки.

Для фахівців з теорії розпізнавання образів і обробки зображень, моде­лювання середовищ та інформаційних технологій, а також аспірантів і сту­дентів відповідних спеціальностей.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 766523

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: З970.63 В-75

14. Гонсалес, Рафаэл С..

Цифровая обработка изображений [Текст] : пер. с англ. / Р. С. Гонсалес, Р. Э. Вудс ; ред. пер. ЧоП. А. Чочиа. - М. : Техносфера, 2006. - 1070 с.

Монография раскрывает базовые понятия и методологию компьютерной обработки изображений, дает основы для дальнейшего изучения этой многогранной и быстро развивающейся области. Книга является одним из наиболее популярных, известных в мире и полных учебников в области теории и методов цифровой обработки видеоинформации. Многие из приведенных в ней алгоритмов реализованы в широко известных пакетах компьютерной обработки изображений.

Рассмотрены все основные направления обработки и анализа изображений, включая основы теории восприятия и регистрации видеоинформации, методы фильтрации, вейвлет-преобразования, улучшения, восстановления и сжатия черно-белых и цветных изображений. Обсуждаются также вопросы сегментации, распознавания образов, описания и представления деталей, морфологического анализа изображения. Все разделы сопровождаются большим количеством примеров и иллюстраций.

Книга рассчитана на научных работников и профессиональных программистов. специалистов по компьютерному дизайну, студентов и преподавателей.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 43105

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: З970.63 1)Г-65

15. Гречуха, Анатолий Васильевич.

Компьютерная графика [Текст] : метод. указания по выполнению чертежей в среде граф. редактора AutoCAD 2000 / А. В. Гречуха, В. Г. Калинина ; Европейский ун-т. - К. : Издательство Европейского университета, 2003. - 114 с.

Содержатся сведения об АutoCAD 2000: требования к системе, ее установка и за­пуск, пользовательский интерфейс, настройка рабочей среды, создание и модифика­ция панелей инструментов; открытие, создание и сохранение рисунков; получение твердой копии рисунков и др; рассмотрены способы ввода координат. Приводятся сведения о свойствах примитивов: о работе со слоями, использовании цвета, типов и веса линий; материалы по управлению экраном.

Значительное место отведено сведениям о построении двухмерных графических примитивов, создании и вставке блоков; описан аппарат объектной привязки коор­динат.

Описаны приемы штриховки и нанесения линейных, радиальных, угловых и прочих размеров; управление размерными стилями. Рассмотрены средства редакти­рования рисунков.

Методические указания содержат упражнения по всем приведенным темам и ва­рианты заданий по компьютерной графике для усвоения программного материала, выполнения лабораторных работ, а также самоподготовки. Даны примеры выполне­ния графических работ, развернутые панели инструментов АutoCAD,.словарь терми­нов АutoCAD.

Для студентов первых курсов высших учебных заведений технических специа­льностей, а также студентов-иностранцев подготовительных факультетов.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 39294

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: З970.63 Г-81

16. Демерс, Оуэн.

Цифровое текстурирование и живопись [Текст] / Оуэн Демерс [пер. с англ. и ред. И. В. Берштейна]. - М. ; СПб. ; К. : Вильямс, 2002. - 333, [24] с.

Эта книга позволяет овладеть искусством художественного видения, наблюдения, изучения, а также описания материалов и их текстур из реального мира и других источников.

Приобретя необходимый опыт рассматривания предметов и критического анализа их внешнего вида, читатель сможет стать более искусным в воспроизведении в цифровом виде увиденного на имитируемой поверхности с удовлетворительным, а возможно и неотразимым качеством. Кроме того, книга позволяет научиться создавать текстуры как традиционными, так и электронными средствами. Она послужит хорошим началом в освоении профессии художника по текстурам.

Книга рассчитана на начинающих художников-оформителей, дизайнеров и просто любителей изобразительных искусств как традиционного, так и компьютерного направления.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 764217/ CDR1558

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: З970.63 1)Д-30

17. Джамбруно, Марк.

Трехмерная графика и анимация [Текст] / М. Джамбруно ; пер. с англ. Е. В. Кикинева [и др.]. - 2.изд. - М. ; СПб. ; К. : Издательский дом "Вильямс", 2002. - 639с.:

Эта книга будет полезна как начинающим пользователям, так и опытным профессионалам, желающим ознакомиться с новейшими и проверенными временем тенденциями в мире трехмерной графики. В книге приводится подробное описание технологий трехмерного моделирования и анимации для создания невероятных визуальных эффектов, а также специальных инструментов, методов и средств. В повествовании раскрываются все аспекты, от теоретических основ до практических методов создания собственного анимационного проекта с помощью самых популярных программ, в том числе 3dx max, Мауа, Lightwave, Animation Master и других. Кроме того, рассматриваются вопросы трудоустройства, организации проекта и приводятся интервью с настоящими `профи` в сфере трехмерной графики. На прилагаемом компакт-диске находятся эксклюзивные дополнения, модели, примеры упражнений и множество нужных файлов.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 674070/ CDR555

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: З970.63 1)Д-40

18. Джонсон, Гарольд.

Секреты цифровой печати [Текст] : руководство по выводу высококачественной цифровой графики для фотографов и художников / Г. Джонсон ; пер. с англ. и ред. Е. Л. Полонская. - М. ; СПб. ; К. : Издательский дом "Вильямс", 2005. - 408с.

В книге подробно рассматриваются различные аспекты профессиональной художественной цифровой печати. Вы изучите современные технологии печати, позволяющие добиваться разнообразных художественных эффектов; познакомитесь с возможностями основных типов цифровых печатающих устройств, а также средств ввода информации; узнаете, какие существуют типы художественной бумаги и других носителей цифровых отпечатков; освоите принципы управления цветом, а также познакомитесь с правилами сохранения и демонстрации цифровых картин. В книге также обсуждаются вопросы выбора и рационального использования красителей, редактирования цифровых изображений и взаимоотношений художника и специалиста по цифровой печати. В заключение автор книги, фотохудожник и специалист по цифровой печати Гарольд Джонсон, предлагает вашему вниманию подобранную им коллекцию работ компьютерных художников и фотографов, представляющих собой яркие примеры возможностей цифровой печати.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 42259

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: З970.63 1)Д-42

19. Джорджес, Грегори.

50 эффективных приемов обработки цифровых фотографий с помощью Photoshop [Текст] / Грегори Джорджес ; [пер. с англ. С. Д. Панасюка]. - М. ; СПБ. ; К. : Диалектика : Вильямс, 2006. - 452, [32] с.

Эту книгу можно назвать руководством в мире Photoshop, которое всегда должно быть под рукой при обработке и улучшении цифровых фотографий. Прекрасно подобранный материал дает возможность быстро научиться основным приемам работы с Adobe Photoshop CS и Photoshop Elements 3.

В книге описаны 50 приемов, посвященных решению как простых, так и более сложных задач, с которыми приходится сталкиваться всем пользователям Photoshop, независимо от того, новички они или опытные профессионалы. Прекрасные иллюстрации и подробнейшие пошаговые инструкции позволят быстро понять, в чем суть применяемого эффекта и какими средствами его лучше реализовать. Однако материал не ограничивается описанием только процесса редактирования фотографий.

Читатели книги ознакомятся со специфическими возможностями программы Photoshop Elements 3, недоступными даже в Photoshop CS, научатся выполнять пакетную обработку файлов изображений, создавать собственные фотоальбомы, преобразовывать файлы в формате RAW, распечатывать плакаты большого формата и подготавливать изображения для продажи своих товаров через Internet.

Книга написана простым и понятным языком, что позволит читателю любого уровня подготовки легко разобраться в тонкостях реализации любого приема.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 764214/CDR1555

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: З970.63 1)Д-42

20. Капшій, Олег Вірославович.

Вейвлет-перетворення у компресії та попередній обробці зображень [Текст] / О. В. Капшій [та ін.] ; НАН України, Фіз.-механ. ін-т ім. Г. В. Карпенка. - Л. : Сполом, 2008. - 208 с.

Монографія присвячена розробці нових підходів до задач попередньої об­робки та компресії зображень з використанням методів на базі вейвлет-перетворення. Основний наголос у монографії робиться на математичному моделюван­ні даних у вейвлет-просторі. Викладено базові основи вейвлет-перетворення даних та запропоновано новий метод побудови вейвлет-фільтрів на основі апа­рату теорії полюсів.

Проаналізовано методи компресії даних і, з урахуванням результатів, роз­роблено ефективний алгоритм втратного стиску зображень. Аналітично виведе­но вираз для нижньої межі Шенона залежності необхідного бітового ресурсувід внесених у дані спотворень, для джерел, які описуються узагальненим гаусівським законом розподілу, за середньоквадратичного критерію якості, а також розроблено методики перевірки інтервалу його точності.

Детально розглянуто різні варіанти математичної моделі приховане маар- ковське дерево та алгоритми фільтрації і сегментації зображень на їх основі. Розроблено новий алгоритм швидкої ініціалізації параметрів моделі. Запропоно­вано ряд модифікацій моделі, які дають можливість врахувати більше залишко­вих кореляційних зв’язків між вейвлет-коефіцієнтами. Це поліпшило роботу алгоритмів попередньої обробки зображень, побудованих на основі цієї моделі.

Книга призначена для наукових співробітників та інженерно-технічних працівників, що займаються розробкою методів та побудовою систем обробки і компресії зображень, аспірантів та студентами вузів, які вивчають алгоритми обробки та розпізнавання зображень, вирішують задачі практичного застосуван­ня вейвлет-перетворення, займаються математичним моделюванням зображень.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 712692

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: З970.63 К-20

21. Келби, Скотт.

Справочник по обработке цифровых фотографий в Photoshop® [Текст] / Скотт Келби ; [пер. с англ. и ред. А. Л. Соколенко]. - М. ; СПб. ; К. : Вильямс, 2003. - 367 с.

В данном справочнике изложена новая методика обработки цифровых фотографий, о которой не упоминается в других книгах, посвященных данной тематике. Книга не изобилует теоретическими сведениями, здесь не обсуждаются параметры программы и нет рекомендаций по их установке. Вместо этого приведены лаконичные пошаговые инструкции по современному ретушированию и обработке цифровых фотографий. В этой книге нет подробного описания разнообразных инструментов и фильтров программы Photoshop. И знаете почему? Да потому, что такого рода материал содержится в любой другой книге, посвященной этой программе. В данной книге профессиональные фотографы раскрывают секреты ретуширования и редактирования своих работ. Благодаря именно этим знаниям профессионалы в состоянии удовлетворить любые требования самых взыскательных клиентов нашей планеты. Ознакомившись с этими секретами, вы сами будете поражены тем, насколько эффективны и просты приемы обработки цифровых фотографий. Книга предназначена для пользователей средней и высокой квалификации.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА764213/CDR1554

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: З97я2 К-34

22. Келби, Скотт

Цифровая фотография [Текст] : простые советы, как сделать ваши фотографии похожими на снимки проф. фотографов / Скотт Келби ; [пер. с англ. и ред. В. С. Иващенко]. - М. ; СПб. ; Киев : Вильямс, 2013 .

Т. 1. - Обновл. изд. - 2013. - 223, [17] с. : фот.

Перед вами самая продаваемая книга по цифровой фотографии в истории. Она стала мировым хитом, получила множество наград и была переведена на десятки языков, потому что это единственная книга, в которой действительно рассказано о том, как получать снимки профессионального качества, используя приемы ведущих фотографов современности (это проще, чем вы думаете). Вот как описывает идею книги сам Скотт Келби. "Представьте, что мы с вами отправились на съемку и вы спрашиваете: "Скотт, как сфотографировать цветок, чтобы он получился на фотографии резким, а фон — размытым?" В ответ я не стану читать вам длинную лекцию, а просто подскажу: "Возьми зум-объектив, задай диафрагму f/2,8, наведи резкость на цветок и фотографируй". Таков мой подход. Мы с вами фотографируем, я отвечаю на вопросы, даю советы и делюсь известными мне секретами, как будто общаюсь с другом — без сложных объяснений и технического жаргона". Это не книга о теории фотографии, переполненная терминами и заумными рассуждениями. Здесь в простой форме рассказано о том, какие кнопки нажимать, какие настройки использовать и как правильно фотографировать. Изучив почти 200 профессиональных приемов, вы узнаете, как получать более эффектные, резкие и выразительные фотографии, поражающие воображение зрителя. На каждой странице описывается тот или иной прием, который поможет улучшить качество ваших фотографий.

Шифр зберігання книги у НБУВ: В356114/1

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: З970.63 1)К-34I

23. Келби, Скотт.

Photoshop® CS. Советы знатоков [Текст] / Скотт Келби, Феликс Нельсон ; [пер. с англ. и ред. И. Б. Тараброва]. - М. ; СПб. ; К. : Вильямс, 2005. - 246 с.

Это очень необычная книга о Photoshop.  Авторы этой полноцветной книги поставили перед собой цель предложить читателю самые лучшие советы и приемы работы с Photoshop, которые постоянно используются профессионалами. В книге не описывается интерфейс программы, не излагаются теоретические сведения, не приводятся длинные пошаговые инструкции. Изучив представленные авторами советы, вы научитесь работать намного эффективнее, независимо от того, занимаетесь вы ретушированием изображений, созданием Web-графики или же допечатной подготовкой.

Книга рассчитана на читателей с различным уровнем подготовки.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 763855

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: З970.63 1)К-34

24. Киркпатрик, Джеймс М..

AutoCAD: фундаментальный курс [Текст] : черчение, моделирование и прикладное проектирование: Пер. с англ. / Д. М. Киркпатрик. - М. : Кудиц-Образ, 2006. - 744 с.

Учебник AutoCAD разработан как пособие для студентов, изучающих эту универсальную систему автоматизированного проектирования в аудитории или заочно. Книга прекрасно подходит и для полностью самостоятельной проработки читателем, желающим не только научиться эффективно работать в AutoCAD, но и приобрести навыки выполнения основных геометрических построений, ортогональных и изометрических чертежей, познакомиться с правилами и стандартами оформления чертежей. Учебник AutoCAD поможет освоить специфические приемы создания и визуализации трехмерных моделей, выполнения архитектурных проектов, составления и анализа спецификаций к чертежам, проектирования механизмов, электронных приборов и печатных плат, иллюстрирования технической документации. Пособие рассчитано на читателя с нулевым уровнем подготовки. Материал книги предусматривает изучение команд и инструментов AutoCAD в режиме диалога пользователя с компьютером и закрепление полученных знаний и навыков путем выполнения упражнений различной степени сложности.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 43141

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: З970.63 1)К-43

25. Климачева, Татьяна Николаевна.

Трехмерная компьютерная графика и автоматизация проектирования на VBA в AutoCAD [Текст] : [для Windows NT/2000/XP] / Т. Н. Климачева. - М. : ДМК Пресс, 2008. - 463 с.

Система AutoCAD представляет собой достаточно мощную среду трехмерного черчения, особенно в области твердотельного моделирования. В AutoCAD 2007 инструменты твердотельного моделирования, присутствовавшие во всех предыдущих версиях, были значительно доработаны и улучшены. Теперь AutoCAD уже не является системой автоматического проектирования (САПР) двухмерного черчения с добавлением средств для работы в трехмерном пространстве, а представляет собой мощный пакет, позволяющий как создавать традиционные чертежи, так и профессионально работать с трехмерными моделями. Освоение AutoCAD с помощью данной книги значительно облегчает задачу изучения инструментов и методов создания трехмерных чертежей с помощью официальной русской версии САПР AutoCAD 2007. Кроме того, в ней приведены базовые сведения об автоматизации AutoCAD 2007 с помощью языка VBA (Visual Basic for Applications).

Книга рассчитана на широкий круг читателей, имеющих опыт работы с AutoCAD при создании чертежей на плоскости. Для освоения приемов автоматизации AutoCAD желательно иметь некоторые навыки программирования офисных и графических пакетов с помощью VBA.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 699427

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: З970.63 1)К-49

26. Ковтанюк, Юрий Славович.

СorelDRAW 12 [Текст] : официальная русская версия. Руководство пользователя / Ю. С. Ковтанюк. - К. : МК-Пресс, 2006. - 560 с.

Руководство пользователя официальной русской версии CorelDraw 12 представляет учебник по методам создания компьютерной графики при помощи одной из самых популярных в мире графических программ - CorelDraw 12. Работая с этой книгой, можно шаг за шагом научиться воплощать в жизнь свои самые смелые творческие замыслы и приобрести навыки, необходимые для самостоятельной работы с этой программой. Изучение материала построено на примерах реальных проектов.
Это издание рассчитано, в первую очередь, на тех, кто только начинает осваивать создание компьютерной графики в CorelDraw, однако может также использоваться и более опытными пользователями в качестве иллюстрированного справочника по разным примерам работы в CorelDraw.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 678016/CDR633

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: З970.63 1)К-56

27. Компьютерная графика [Текст] / С. В. Глушаков [и др.] ; Харьковский ин-т информационных технологий. - 3. изд., доп. и перераб. - Х. : Фолио, 2006. - 512 с.

Данная книга рассчитана на пользователей, желающих получить основные знания в компьютерной графике, а также освоить известные графические пакеты - систему обработки растровой графики Photoshop и программу для работы с векторной графикой CorelDRAW – признанных лидеров среди графических систем. В этой книге рассмотрены последние версии пакетов: Photoshop CS2 и CorelDRAW 12.

Книга сформирована на основе учебного курса, созданного педагогами Харьковского института информационных технологий.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 672262

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: З970.63 К-63

28. Леонтьев, Борис Константинович.

Microsoft Visio 2002 Professional: Построение проектов, диаграмм и бизнес-схем в операционной системе Microsoft Windows XP [Текст] / Б. К. Леонтьев. - М. : Солон-Р, 2002. - 510 с.

С помощью Microsoft Visio 2002 Professional удобно проектировать локальные и глобальные сети, в частности, планировать коммутационные панели, помещения для серверов. При этом для построения диаграмм используются объекты из арсенала новейших сетевых технологий. Вместе с объектами сохраняются их подробные атрибуты, благодаря чему ИТ-специалисты могут отслеживать данные, связанные с тем или иным устройством, входящим в состав сети. Создание диаграмм баз данных помогает наглядно представить структуру базы данных (и объяснить другим, как эта структура выглядит). Кроме того, с помощью продукта Microsoft Visio 2002 Professional Edition можно разрабатывать подробные карты web-узлов и схемы программ.

Книга предназначена для деловых людей, менеджеров компаний, руководителей рекламных агентств, системных администраторов, практикующих программистов, дизайнеров, web-мастеров, а также всех тех, кто просто-напросто желает "обрисовать" свои проекты и "задумки", не имея, при этом, каких-либо навыков художественного творчества, рисования и тому похожих "штучек". Книга предназначена для профессионалов в области информационных технологий, разработчиков и инженеров, которые используют персональный компьютер для построения технических диаграмм.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 649357

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: З970.63 Л-47

29. Ли Ким

3D Studio MAX 4/5 для дизайнера. Искусство трехмерной анимации [Текст] : пер. с англ. / Ли Ким. - М. ; СПб. ; К. : DiaSoft, 2002. - 848 с.

В основу книги положено изучение 3ds max на примерах двух конкретных анимационных проектов для кинематографической/вещательной и игровой/интерактивной сфер. Авторы подробно раскрыли все этапы типичного Процесса производства анимационной продукции с использованием возможностей 3ds max, учитывая личный практический опыт: моделирование, снаряжение, текстурирование персонажей, анимация. освещение. визуализации к компоновка. Каждое новое или усовершенствованное свойство 3ds max рассматривается с практической точки зрения попутно со специальными приемами и методами, которые читатель может взять на вооружение для рационализации своего труда.

Особенность этой книги состоит в том, что в процессе ее написания авторы работали в едином коллективе над одним проектом, а не над разрозненными, не связанными друг с другом мелкими проектами. В итоге, здесь представлен более цельный и полный взгляд на использование всех возможностей 3ds max для успешною выполнения реального анимационного проекта от начала до конца.

Книга рассчитана на пользователей среднего и профессионального уровня, имеющих практический опыт работы с 3ds max.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 37156

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: З970.63 Л-73

30. Маров, Михаил Николаевич.

Энциклопедия 3ds max 6 [Текст] : наиболее полное и подробное руководство / М. Н. Маров. - СПб. [и др.] : Питер, 2006. - 1291 с.: рис. - (Серия "Энциклопедия. Наиболее полное и подробное руководство").

Это издание умещает под своей обложкой весь max 6 со всей необъятной широтой его возможностей в части трехмерного моделирования и анимации. Книга одинаково полезна и новичкам, и профессионалам трехмерной графики, так как в ней можно найти справку практически по всем вопросам, возникающим в ходе повседневной работы с 3ds max 6.

Новички найдут в ней подробные описания процедур установки и авторизации программы, а также основных средств и приемов выполнения всех этапов работы над анимацией - настройки оконного интерфейса, создания геометрических моделей, систем частиц и источников объемных деформаций, редактирования объектов с применением модификаторов, создания и настройки источников света и съемочных камер, подготовки материалов и назначения их объектам, визуализации анимаций и применения к ним графических эффектов.

Пользователи, уже имеющие определенный опыт работы с 3ds max, смогут углубить свои знания по таким разделам, как работа с кривыми и поверхностями типа NURBS, использование многочисленных модификаторов, создание материалов на основе различных карт текстур, имитация эффектов окружающей среды, применение фильтров формирования оптических эффектов, а также по целому ряду других вопросов.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 670803

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: З97я2 М-28 (Д)

31. Миронов, Дмитрий Феликсович.

Ретушь на компьютере [Текст] / Д. Ф. Миронов. - СПб. : Питер ; М. ; Нижний Новгород ; Воронеж : [б.и.], 2004. - 240с.: ил.+ прил. 1 CDR.

Эта книга представляет собой введение в компьютерную ретушь. В ней рассматриваются наиболее часто встречающиеся дефекты фотографий, возникающие из-за погрешностей при съемке или в результате неудачных условий хранения отпечатков, и для каждой категории дефектов приводятся "рецепты" их устранения или ослабления. Рецепты представляют собой пошаговый разбор работы с конкретными изображениями с помощью программы Adobe Photoshop. Имеются иллюстрации к каждому из шагов. Достаточно полно рассматриваются приемы исправления фотографий, сделанных цифровыми камерами, ретушь фотопортрета, ретушь старых или поврежденных изображений. На прилагаемом к книге компакт-диске представлены все изображения, использованные в качестве примеров в книге.

Книга рекомендуется всем интересующимся компьютерной ретушью изображений: фотографам-любителям, обладателям семейных архивов фотографий, дизайнерам и студентам различных специальностей, изучающим компьютерные технологии обработки изображений.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 653066/CDR344

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: З970.63 М-64

32. Нейроподібні методи, алгоритми та структури обробки сигналів і зображень у реальному часі [Текст] : монографія / Ю. М. Рашкевич [та ін.] ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2014. - 254 с.

На основі концепції геометричних перетворень розвинуто теорію синтезу нейронних мереж на НВІС-структурах для обробки сигналів і зображень у реальному часі. Ця теорія ґрунтується на нейромережевих методах і методах попередньої обробки сигналів і зображень, методах, алгоритмах і паралельних структурах опрацювання даних у реальному часі. Нейроподібні мережі на НВІС-структурах з високою ефективністю використання обладнання синтезуються за інтегрованим підходом, який охоплює нейромережеві методи та методи попередньої обробки сигналів і зображень, методи та алгоритми паралельних обчислень, НВІС-технологію, архітектури і методи синтезу нейронних мереж реального часу та враховує особливості конкретних застосувань.
Для наукових працівників, інженерів, аспірантів і студентів, що займаються розробленням систем штучного інтелекту.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 58281

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: З970.63 Н-46

33. Никулин, Е. А..

Компьютерная геометрия и алгоритмы машинной графики [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по направлению 654600 "Информатика и вычислительная техника" / Е. А. Никулин. - СПб. : БХВ-Петербург, 2005. - 560 с.

В книге приведено максимально полное изложение геометрических и алгоритмических основ современной компьютерной графики: математические модели графических элементов на плоскости и в пространстве, фундаментальные законы геометрической оптики и основанные на них алгоритмы построения оптических эффектов, методы геометрических преобразований, анализа и синтеза моделей линий, поверхностей и объектов, геометрические задачи визуализации - комплекс алгоритмов 2d- и 3d-отсечения и удаления.

Материал сопровождается большим числом иллюстраций, блок-схем алгоритмов и примеров их реализации.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 45030

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: З970.63 1)Н-65

34. Омура, Джорж.

3D Studio VIZ 3 [Текст] / Д. Омура ; пер. М. Кузьмин. - М. : Лори, 2002. - 717 с.

В книге всемирно известного эксперта по AutoCAD Джорджа Омуры рассмотрены все возможности и средства мощного пакета трехмерного моделирования и дизайна компании Autodesk. Как новички, так и квалифицированные специалисты получат все необходимые знания для успешного применения новой версии пакета VIZ. Изучение сопровождается ясными и понятными пошаговыми упражнениями, позволяющими получить практические навыки применения пакета 3D Studio VIZ 3 в проектах любой сложности.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 37813

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: З970.63 О-57

35. Освоение Maya® 8.5 [Текст] / Дж. Кундерт-Гиббс [и др.] ; [пер. с англ. : И. В. Берштейна и др.]. - М. ; СПБ. ; К. : Диалектика : Вильямс, 2007. - 924 с.

Задачей авторов и редакторов этой книги было создание удобного первоисточника, который позволит обобщить опыт ведущих мастеров разработки в одном из самых мощных и наиболее популярных пакетов анимации. Новичкам книга позволит быстро ознакомиться с процессом моделирования, а опытным пользователям узнать о дополнительных возможностях системы, улучшающих результат и облегчающих работу. Мауа - это очень мощная система, которая предоставляет пользователю практически безграничные возможности. В данной книге содержится не только вводный курс по использованию программного пакета Мауа, но и описание роли этого программного обеспечения в творческом и техническом процессе, известном как рабочий конвейер компьютерной графики.

Чтобы заинтересовать читателей, авторы постарались изложить именно творческие моменты рабочего процесса (то, что на их взгляд является редкостью в книгах по программному обеспечению), а именно: практические рекомендации, советы, секреты мастерства и различные приемы процесса создания реалистичной компьютерной графики, а также способы упрощения и ускорения процесса работы, настройки параметров и методов администрирования, которые несущественны для маленьких упражнений, но критически важны в реальных проектах создания трехмерной анимации. Независимо от уровня подготовки и опыта, практически в каждой главе читатель найдет ценную информацию, захватывающие секреты, советы и новые подходы, которые позволят облегчить работу и улучшить ее результат.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 54768/CDR1541

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: З970.63 1)О-72

36. Основи автоматизованого проектування деталей та вузлів у системі AutoCAD [Текст] : навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. В. Чернієнко [та ін.]. - Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. - 280 с.

У навчальному посібнику розглянуті питання, які тісно пов’язані з підготовкою інженерів як технологічного і машинобудівного профілів, так і дизайну промислових виробів, з метою покращення засвоєння студентами основ автоматизованого проектування деталей, вузлів та інших об’єктів машинобудування, а також дизайну інтер'єру та ландшафту за допомогою системи AutoCAD. У запропонованому посібнику детально розглянуто можливості практичного використання пакету, що ілюстровані конкретними прикладами утворення та редагування матеріалів, а також алгоритмами виконання операцій моделювання, тонування та освітлення при розробці кожного матеріалу. Рекомендується студентам, магістрантам та аспірантам при вивченні курсів комп'ютерної графіки, основ автоматизованого проектування, систем автоматизованого проектування, а також при виконанні лабораторних, практичних, курсових, магістерських, випускних, атестаційних робіт та дипломних проектів, пов'язаних з комп’ютерним проектуванням деталей, вузлів та інших об'єктів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 747251

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: З970.63 О-75

37. Ратнер, Питер.

Трехмерное моделирование и анимация человека [Текст] / П. Ратнер ; пер. с англ. Ю. Н. Скороход. - 2.изд. - М. ; СПб. ; К. : Диалектика, 2005. - 269с.: ил.+ 8 л. цв. ил.+ CDR.

Благодаря этой книге вы узнаете о том, как применять свои художественные навыки для создания анимированных фигур людей с помощью новейших компьютерных технологий, а также познакомитесь со всеми этапами создания и анимации цифровых персонажей. В книге собрана подробная практическая информация о создании и анимации трехмерных моделей человека. Более 400 изображений, интерактивных файлов и восхитительных анимаций, содержащихся на компакт-диске, помогут детализировать процессы моделирования и анимации как мужской, так и женской фигур. Кроме того, на компакт-диске представлены цветные изображения, образцы моделей, шаблоны для моделирования, текстуры, планы занятий и соответствующие фильмы, которые позволят незамедлительно приступить к моделированию и анимации. Эта книга станет бесценным источником как для начинающих, так и для опытных 3D-художников.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 42295/CDR548

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: З970.63 1)Р-25

38. Роббинс, Дженнифер Нидерст.

Web-дизайн [Текст] : справочник / Д. Н. Роббинс ; пер. с англ. В. Казаченко [и др.]. - М. : КУДИЦ-ПРЕСС, 2008. - XXVI, 788 с.

Книга "Web-дизайн. Справочник" - уже третье издание, выпущенное в США издательством O'Reilly. В нынешнем своем виде она полностью переработана в соответствии с Web-стандартами, особое место среди которых занимают стандарты CSS 2.1 и XHTML 1.0. Автор Д.Н. Роббинс поделилась с читателем многолетним опытом, вобравшим в себя современные реалии интенсивно развивающейся области Web-технологий. Справочник содержит ценную информацию по созданию Web-страниц, обеспечению доступности сайта для устройств и пользователей, использованию JavaScript и скриптов DOM, созданию изображений GIF, JPEG, PNG, подходящих для размещения в Web-окружении, а также охватывает новые подходы к печати материалов из Web-пространства.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 45734

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: З970.63 Р-58 Д

39.  Романюк, Олександр Никифорович.

Методи та засоби антиаліайзингу контурів об'єктів у системах комп'ютерної графіки [Текст] / О. Н. Романюк, М. С. Курінний ; Вінницький національний технічний ун-т. - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006. - 164 с.

У монографії викладено теоретичні основи побудови ви­сокопродуктивних засобів антиаліайзингу у системах комп’ютерної графіки.

Монографія призначена на широке коло інженерно- технічних працівників і науковців, які розробляють методи' і засоби формуван реалістичних тривимірних об’єктів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 676295

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: З970.63 1)Р-69

40. Роуз, Карла.

Освой самостоятельно Adobe® Photoshop® CS2 за 24 часа [Текст] / Карла Роуз, Кейт Биндер ; [пер. с англ. и ред. П. А. Минько]. - М. ; СПб. ; К. : Вильямс, 2006. - 469, [16] с.

Настоящая книга посвящена Photoshop CS2 — последней и наилучшей версии программы, определяющей стандарты в сфере обработки цифровых изображений начиная с 1987 года. Данная обновленная версия содержит большое количество дополнительных усовершенствований включая технологию Smart Objects, улучшенное средство File Browser, именуемое теперь Bridge, новый инструмент Red Eye, команды Reduce Noise и Smart Sharpen для очистки фотоснимков, а также множество других, незаметных на первый взгляд, доработок, которые сделают ваше общение с программой более простым и удобным. Книга предназначена для начинающих пользователей.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 763848

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: З970.63 1)Р-79

41. Сидоренко, Валерій Миколайович.

Інженерна та комп'ютерна графіка [Текст] : навч. посібник / В. М. Сидоренко ; Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2007. - 329 с.

Посібник підготовлено відповідно до програми дисципліни «Інженерна та комп’ютерна графіка», яку включено до навчального плану підготовки фахівців зі спеціальності «Інтелектуальні системи прийняття рішень». Розглядаються як традиційне поняття інженерної графіки й засобів її комп’ютерної реалізації, так і суто специфічні аспекти комп’ютерної графіки з погляду використання графіки для відтворення результатів, отриманих під час моделювання соціально-економічних систем.

 Для студентів вищих навчальних закладів, які отримують підготовку в галузі інтелектуальних систем прийняття рішень, аспірантів, викладачів, практичних працівників.

 Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 694783

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: З970.63 1)С-34

42. Смит, Брайан Л.

Архитектурная визуализация в 3ds Max [Текст] / Брайан Л. Смит ; [пер. с англ. и ред. И. В. Берштейна]. - М. ; СПб. ; К. : Вильямс, 2007. - 562, [8] с.

Эта книга посвящена основам архитектурной визуализации в 3ds Max. Она разделена на две части: практический курс, составленный из шести упражнений по настройке пользовательского интерфейса, моделированию архитектурной сцены, применению материалов, освещению, анимации и визуализации, а также теоретический курс, снабженный небольшими упражнениями и практическими приемами применения средств 3ds Max для визуализации архитектурных решений. В конце книги автор делится полезными советами по организации производства и предложению услуг на рынке. Примеры авторских работ в данной области приведены на цветной вклейке. Книга адресована тем, кто хотел бы посвятить себя архитектурной визуализации, дизайнерам, архитекторам и всем, кто интересуется трехмерной визуализацией, в том числе и в 3ds Max.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 54662

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: З970.63 1)С-50

43. Смит, Дженнифер.

Adobe® Creative Suite 2 для "чайников"™ [Текст] : полн. справ. / Дженнифер Смит, Кристофер Смит ; [пер. с англ. И. В. Константинова, Н. В. Наумовой, И. А. Остапчука]. - М. ; СПБ. ; К. : Диалектика : Вильямс, 2006. - 710 с.

Данная книга посвящена пакету программных продуктов Adobe Creative Suite 2 от лидера в области разработки приложений для создания и редактирования графических документов — компании Adobe. В книге в доступной форме описаны различные инструменты и функции программ Photoshop CS2, Illustrator CS2, InDesign CS2, Acrobat 7 и GoLive CS2, а также способы их интеграции, расширяющие возможности обработки документов. От читателя требуется лишь знание элементарных приемов работы с операционной системой.

По прочтении книги вы сможете рисовать и редактировать иллюстрации с помощью программы Illustrator; создавать макеты страниц в InDesign с использованием текста, рисунков и изображений; выполнять цветовую коррекцию и ретуширование фотографий в Photoshop; преобразовывать различные типы документов в формат PDF с помощью программы Acrobat; разрабатывать и публиковать собственные Web-страницы с помощью программы GoLive. Книга изобилует иллюстрациями и практическими заданиями, помогающими усвоить прочитанный материал. Благодаря широте изложения эта книга "Adobe Creative Suite 2 для "чайников". Полный справочник по Photoshop CS2, Illustrator CS2, InDesign CS2, Acrobat 7 и GoLive CS2" будет полезна для широкого круга пользователей.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 54739

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: З970я2 С-50

44. Смит, Колин.

Web-дизайн: Potoshop & Dreamweaver [Текст] : три ключевых этапа / К. Смит, К. Уотерс ; пер. с англ. О. К. Говядовский. - М. : КУДИЦ-ОБРАЗ, 2004. - 264 с.

Данная книга даёт возможность начинающему web-дизайнеру с нуля создать профессиональный сайт. Книга состоит из трёх этапов, с которыми сталкивается любой разработчик сайтов. Сначала читатель научится создавать проект сайта в Photoshop. Затем, когда проект принят заказчиком, он будет оптимизировать его в ImageReady и, наконец, загрузить его в Интернет с помощью Dreamweaver.

Книга содержит огромное количество изображений вида экрана на каждом этапе работы над сайтом. Поэтому начинающий web-дизайнер сможет преодолеть все трудности, даже если никогда раньше не работал с ImageReady и Dreamweaver.

Книга содержит начальные сведения по HTML-коду. Освоившему начальный этап читателю автор предлагает и продвинутую технику web-дизайна – анимацию, создание ролловеров, сценарии. Книга научит пользоваться каскадными таблицами стилей. В конце книги даны практические советы по поддержке сайта в Интернете.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 652697

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: З970.63 С-50

45. Уэлстид, Стефен.

Фракталы и вейвлеты для сжатия изображений в действии [Текст] : учеб. пособие / С. Уэлстид ; пер. с англ. Л. В. Печников. - М. : ТРИУМФ, 2003. - 320с.: ил.+ 1 CDR. - (Практика программирования). - Библиогр.: с. 305-308.

В книге подробно рассматриваются самые передовые математические методы сжатия изображений и их законченная программная реализация.

Математический аппарат фракталов и вейвлетов позволяет получить значительно большие коэффициенты сжатия, чем алгоритм JPEG, при лучшем качестве получаемого изображения. К книге прилагается компакт-диск с исходным текстом всех описываемых программ на языках Си/С++.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 644855

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: З970.63 У-97

46. Феличи, Джеймс.

Типографика: шрифт, верстка, дизайн [Текст] / Д. Феличи ; пер. с англ. и коммент. С. И. Пономаренко. - СПб. : БХВ-Петербург, 2008. - 470 с.

Книга посвящена типографике — искусству оформления произведений печати средствами набора и верстки, которое имеет и художественный, и технический аспекты. Рассматриваемые эстетические принципы выбора и применения шрифтов для печатной продукции и экранного представления поддерживаются множеством сведений, правил, тонкостей в описании технических приемов профессиональной компьютерной верстки, отвечающей современным стандартам. Благодаря обилию иллюстраций и примеров, а также художественному вкусу автора, книга полезна и доступна не только дизайнерам, печатникам и менеджерам полиграфического производства, но и всем, интересующимся вопросами компьютерной верстки.

Для широкого круга читателей.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 699765

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: З970.63 1)Ф-38

47. Херн, Дональд.

Компьютерная графика и стандарт OpenGL [Текст] / Д. Херн, П. М. Бейкер ; пер. с англ. Дорошенко И. Ю, А. В. Назаренко. - 3-е изд. - М. ; СПб. ; К. : Издательский дом "Вильямс", 2005. - 1158 с.

Предполагая, что читатели абсолютно не знакомы с компьютерной графикой, авторы (признанные авторитеты в данной области) доступно изложили основные принципы, требуемые для разработки, использования и понимания систем компьютерной графики. В данной книге математика и физика органично сочетаются с программированием с использованием OpenGL. Предлагаемый подход оптимален, если ставится задача изучить теоретическую и практическую стороны двух- и трехмерной графики. Текст написан понятно, четко и без излишних отступлений; материал иллюстрируется с помощью прекрасных диаграмм и примеров. Книга удачно структурирована, ее удобно использовать и как учебник, и как справочник, в ней приводятся примеры кодов C++ и OpenGL и все математические алгоритмы, которые нужны для низкоуровневого программирования в сфере компьютерной графики.

Книга рассчитана на пользователей средней и высокой квалификации, студентов и аспирантов соответствующих специальностей.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 42218

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: З970.63 1)Х-39

48. Хилл, Френсис.

OpenGL [Текст] : программирование компьютерной графики / Ф. Хилл ; пер. с англ. А. Шкадова. - 2.изд. - СПб. [и др.] : Питер, 2002. - 1081 с.

Эта книга - введение в мир программирования компьютерной графики. Графические системы становятся лучше, быстрее и дешевле. Каждый год изобретается множество новых технических приемов, однако основные принципы и подходы к программированию по-прежнему остаются неизменными. Автор написал в высшей степени практичный и доступный для восприятия текст, отличающийся основательным и интегрированным подходом. Понятия тщательно определены; их математические основы разъяснены, доказана важность каждого рассмотренного понятия. Книга показывает читателю, как переводить математические представления в программный код, и демонстрирует результат. Предлагаемое новое издание предоставляет самую современную информацию в области компьютерной графики.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 39205

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: З970.63 Х-45

49. Чепмен, Найджел.

Цифровые графические инструменты [Текст] / Н. Чепмен, Д. Чепмен ; пер. с англ. и ред. Е. Л. Полонская. - 2.изд. - М. ; СПб. ; К. : Диалектика, 2006. - 647 с.

Эта книга представляет собой глубокий, последовательный и целенаправленный вводный курс по основным программным инструментам, необходимым для создания мультимедийных продуктов. В книге много упражнений, позволяющих усвоить практические приемы и образ мышления, необходимый для использования описываемых приложений, как по отдельности, так и в комплексе. Эта книга адресована тем, кого интересует мультимедиа в целом, и может послужить отправной точкой для последующей специализации. Однако изложенных в ней сведений будет достаточно для тех дизайнеров, чьи работы представляют собой комбинацию различных видов мультимедиа. Сочетая разные программные инструменты, вы лучше оцените возможности каждого из них и сможете полноценно общаться со специалистами в каждой конкретной области.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 42260

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: З970.63 Ч-44

50. Шнейдеров, Виталий Семенович.

Рисунок на компьютере [Текст] : самоучитель / В. С. Шнейдеров. - СПб. [и др.] : Питер, 2004. - 281 с

Цифровое рисование прежде всего предполагает знание графического редактора. Это как раз тот случай, когда знание заменяет умение. В книге делается упор на описание не столько самих графических редакторов, сколько их возможностей.

Конечно, прочитав эту книгу, вы не станете рисовать лучше, но зато поймете, что цифровое рисование доступно каждому, в том числе и вам, а уж это что-нибудь да значит.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 652641

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: З970.63 Ш-76

51. Эйнджел, Эдвард.

Интерактивная компьютерная графика. Вводный курс на базе OpenGL [Текст] / Э. Эйнджел ; пер. с англ. и ред. В. Т. Тертышный. - 2-е изд. - М. ; СПб. ; К. : Издательский дом "Вильямс", 2001. - 590 с.

Книга представляет собой вводный курс компьютерной графики, в котором основной упор сделан на вопросах прикладного программирования. Она включает описание структуры графических систем и обсуждение основных концепций формирования изображений трехмерных объектов и сцен. Рассматривается взаимодействие освещения и материалов, приводятся основные сведения о методах тонирования освещенных поверхностей, принципах иерархической организации графических моделей и новых возможностях современных аппаратных графических средств. В книгу включены те разделы линейной алгебры и геометрии, которые необходимы для понимания основ компьютерной графики. Обсуждаются методы построения кривых и поверхностей, языковые модели, фракталы и системы частиц, а также методика применения графических средств для визуализации результатов научных расчетов. Весь теоретический материал в книге иллюстрируется программами на OpenGL.

Книга адресована в основном студентам старших курсов и аспирантам первого года обучения, специализирующимся в области информатики и вычислительной техники, но будет также полезна и многим профессионалам.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 42268

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: З970.63 1)Э-64

 

Підготували:

зав. відділу Смоляр І.Е.,

головний бібліотекар Музиченко Я.О.

 

Контактна інформація

просп. Голосіївський, 3.

пн - сб: 09.15 - 18.00
нд: вихідний
Сектор запису читачів і контролю відвідувань:
+38 (044) 524-8137, +38 (044) 524-8136
Сектор обслуговування періодичними виданнями:
+38 (044) 524-4419
Сектор обслуговування у читальних залах:
+38 (044) 524-8176
Сектор універсального підсобного фонду і каталогів:
+38 (044) 524-1911
Сектор обслуговування картографічними виданнями:
+38 (044) 524-4438
Сектор культурно-просвітницької діяльності:
+38 (044) 524-8138