Спорт: економіка, політика, культура. Тематична виставка Універсального підсобного фонду Відділу комплексного бібліотечного обслуговування

Спорт і фізична культура є органічною складовою національної економічної системи, об’єктом державного регулювання, фундаментом культурної політики держави.

Як складова частина суспільного життя, спорт може існувати тільки в тісному взаємозв’язку зі всією політико-економічною системою суспільства.

У сучасному світі зростає усвідомлення ролі спорту як фактору вдосконалення природи людини і суспільства. Здоровий спосіб життя в цілому, фізична культура і спорт, зокрема, стають соціальним феноменом, об’єднуючою силою і національною ідеєю, що сприяє розвитку сильної держави і здорового суспільства. Фізкультурно-оздоровча і спортивна діяльність спрямовані на те, щоб органічно поєднувати зусилля держави, його урядових, суспільних і приватних організацій, установ і соціальних інститутів  Наразі ефективні моделі фізкультурно-спортивного руху створюються на нових економічних і правових відносинах, виступаючи у цілому  політикою, спрямованою на взаєморозуміння, мир і дружбу між народами.

Спорт на всіх своїх рівнях є універсальним механізмом оздоровлення людей, способом їхньої самореалізації, самовираження і розвитку, а також засобом боротьби проти асоціальних явищ. Саме тому за останні роки різко зростає його місце у системі цінностей сучасної культури. Світовий спортивний рух, складовою частиною якого є  український спорт, стає одним із наймогутніших і масових міжнародних рухів. Поміж українських спортсменів героями спорту є Андрій Шевченко, брати Клички, Василь Ломаченко, Яна Клочкова та багато інших.  Коли вони стоять на п’єдесталах великих змагань, коли піднімається український  прапор і звучить український  гімн, ми відчуваємо гордість за нашу країну та отримуємо потужний заряд позитивних емоцій.

Тенденція підвищення соціальної ролі фізичної культури і спорту простежується  у підвищенні ролі держави у підтримці розвитку спорту, його  широкому використанні в профілактиці захворювань і зміцненні здоров’я населення.

Документи, представлені на виставці, демонструють ефективність державної політики щодо формування здорового способу життя населення засобами фізичної культури і спорту. Розкривають соціально-економічну роль спорту як значущого суспільного явища, питання державного регулювання у сфері фізичної культури і спорту ефективність державної політики щодо формування здорового способу життя населення засобами фізичної культури і спорту. Визначають обставини, що заважають повною мірою використовувати фізичну культуру і спорт як дієвий засіб фізичного і духовного оздоровлення нації. Аналізують  виконання тих чи інших програм розвитку фізичної культури і спорту. Надають рекомендації щодо підвищення ефективності державної політики у спортивній  галузі.

1.  Алексеев, Сергей Викторович.

Международное спортивное право [Текст] : учебник для студ. вузов, обучающихся по направлениям 030500 "Юриспруденция" и 032101 "Физическая культура и спорт" / С. В. Алексеев ; ред. П. В. Крашенинников. - М. : ЮНИТИ ; М. : Закон и право, 2008. - 894 с.

Первый фундаментальный учебник в зарубежной и отечественной юриспруденции по международному регулированию спорта и физической культуры посвящен комплексному и системному рассмотрению нормативных документов, регламентирующих международные спортивные отношения. На основе международных и национальных правовых актов, современной практики, а также зарубежной и отечественной литературы излагаются и анализируются все основные проблемы в данной области. Обобщен опыт правового регулирования спорта и физической культуры в зарубежных странах. Подробно освещаются вопросы формирования международного спортивного права - новейшей сферы правоведения. Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических и физкультурных вузов и факультетов, научных сотрудников, юристов-практиков, работников физкультурно-спортивных организаций и органов управления физической культурой и спортом, спортивных агентов и менеджеров, спортивных судей, рефери и спортивных врачей, тренеров и спортсменов.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 699242

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х91 1)А-47

2.   Апаров, А. М.

Спортивне право України [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. М. Апаров ; Київ. держ. акад. вод. трансп. ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного. - К. : Істина, 2012. - 518 с.

У навчальному посібнику розкриваються особливості правового регулювання фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності в Україні.

Аналізуються питання: поняття спортивного права та його місце серед інших юридичних наук, предмет і метод його регулювання, принципи спортивного права та фізкультурно-оздоровчої діяльності, спортивні правовідносини, суб’єкти фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності, правовий режим майна у сфері фізичної куль­тури і спорту, публічне управління у сфері фізичної культури та спорту в державі, правове регулювання соціальних та трудових від­носин у сфері спорту, деякі аспекти майнових та фінансових право­відносин у фізкультурно-оздоровчій та спортивній діяльності, а також питання організації та проведення спортивних змагань, спортивної метрології, основ спортивної медицини та допінгового контролю, спортивного процесу та юридичної відповідальності у спортивному праві.

Сподіваємось, що посібник стане гідним науковим путівником для слухачів спеціалізованих спортивних навчальних закладів, сту­дентів юридичних факультетів, фахівців у сфері спорту, професійних спортсменів та посадових осіб центральних органів виконавчої влади і громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 756898

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х621 А-76

3. Большая олимпийская энциклопедия [Текст] : чемпионы и рекордсмены, страны-участницы, завоеванные награды, олимп. виды спорта, рекорды и достижения / Д. С. Бакал [и др.]. - Самое полн. совр. изд. - М. : Эксмо, 2008. - 591 с.

В данной энциклопедии вы найдете ответы на все интересующие вас вопросы, связанные с Олимпийскими играми. Здесь представлена история древних Олимпиад, а также вся информация по современным Играм, проводимым с 1896 года. Вы найдете здесь сведения о местах проведения зимних и летних Олимпийских игр, странах-участницах и количестве завоеванных медалей, спортивных дисциплинах, включенных в программу соревнований, а также знаменитых спортсменах и установленных ими рекордах. Энциклопедия будет интересна не только профессиональным спортсменам или болельщикам, но и любому человеку, увлекающемуся спортом.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 47114

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч51я2 Б-79

4. Вейнберг, Роберт С..

Психологія спорту [Текст] : підручник / Р. С. Вейнберг, Д. Гоулд. - К. : Олімпійська література, 2001. - 336 с.: рис., фот. - Бібліогр.: с.318-333.

У підручнику подано відомості щодо проблем особистості в спорті, розгляда­ються різні аспекти спортивного середовища, групові процеси в спорті. Викладе­но методи й способи підвищення результативності, зміцнення здоров’я, сприян­ня психічному розвитку.

Це якісно новий тип підручника для спеціальних навчальних закладів. Ключові поняття з галузі психології пояснюються в доступній формі, подаються приклади застосування їх тренерами й дослідниками в практичній діяльності.

Для викладачів, студентів, працівників фізичної культури і спорту.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Со 24619

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю-94 В-26

5. Вильямс, Гарет.

Шахматы: история, фигуры, игроки [Текст] / Г. Вильямс ; пер. с англ. Г. А. Цедрик. - М. : АРТ-РОДНИК, 2004. - 160 с.

Автор книги Гарет Вильямс рассматривает историю шахматных фигур, начиная с древних культур, существовавших на территории Азии, и заканчивая современными шахматами, которые участвуют в состязаниях в наши дни. Большинство шахмат, представленных на страницах этой книги, относится к середине XVIII века. Некоторые из них происходят из известных в свое время центров резьбы по слоновой кости, таких как Берхампур в восточной части Индии, Гуанчжоу в Китае, Дьеп во Франции или Холмогоры в России. В этих странах сложились собственные школы, каждая со своими особыми сюжетами, декоративными мотивами и способами обработки материала, которые обычно передавались из поколения в поколение.

Книга познакомит вас также с серьезными историческими фактами, интересными персонажами и увлекательными подробностями о матчах, в которых они участвовали.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 693103

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч51 1)В-46

6. World cups. Все чемпионаты мира по футболу [Текст] : в 9 т. - К. : Украинский Медиа Холдинг, 2010. - (Все чемпионаты мира) (Футбол).

Т. 1 / Б. Талиновский, А. Франков . - 2010. - 219, [16] с. : фот., табл.

Авторы, известные футбольные журналисты, представляют новый проект – 9-томную книжную коллекцию «World cups. Все чемпионаты мира». Она посвящена надвигающемуся чемпионату мира в ЮАР и содержит рассказы обо всех 18-ти мировых футбольных форумах, состоявшихся доселе, и 19-м, который назначен на июнь 2010 г. В первом томе – зарождение самой идеи соревнования сильнейших национальных сборных и первые четыре чемпионата мира, в которых по два раза торжествовали Италия и Уругвай. Помимо текста книга содержит десятки уникальных фотографий. Повествование ведется в увлекательной, но в то же время статистически и футбольно-точной форме, сопровождается большим объемом справочной информации. Издание рассчитано на широкий круг болельщиков и всех, кто интересуется футболом.
Шифр зберігання книги у НБУВ: В352275/1

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч51 В-67I

7. World cups. Все чемпионаты мира по футболу [Текст] : в 9 т. - К. : Украинский Медиа Холдинг, 2010 . - (Все чемпионаты мира) (Футбол).

Т. 2 : 1954, 1958, 1962 / Б. Талиновский, А. Франков. - 2010. - 223, [14] с. : фото, табл.

Авторы, известные футбольные журналисты, представляют новый проект - 9-томную книжную коллекцию "World cups. Все чемпионаты мира", Она посвящена чемпионату мира в ЮАР и содержит рассказы обо всех 18-ти мировых футбольных форумах, состоявшихся доселе, и 19-м, который состоялся в июне 2010 г.
Во втором томе - Швейцария - 1954, Швеция - 1958, Чили - 1962. Повествование ведется в увлекательной, но в то же время статистически и футбольно точной форме, сопровождается большим объемом справочной информации.

Шифр зберігання книги у НБУВ: В352275/

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч51 В-67II

8. Галкин, Вадим Витальевич.

Экономика спорта и спортивный бизнес [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов / В. В. Галкин. - М. : КноРус, 2006. - 318 с.

Излагаются основы современной экономики физической культуры и спорта, принципы финансирования спортивной отрасли и самофинансирования спортивных организаций. Раскрывается содержание предпринимательской деятельности в физической культуре и спорте, рассматриваются вопросы бизнесс-планнрования, билетного бизнеса, букмекерства, спортивного маркетинга, интернет-экономики и другие вопросы.
Для студентов вузов физической культуры, факультетов физического воспитания педагогических вузов, средних профессиональных учебных заведений, слушателей системы послевузовского образования, руководителей, предпринимателей.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 680048

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9 (2)49 1) Г-16

9. Гогін, Олексій Васильович.

Легка атлетика [Текст] : курс лекцій для студ. фак. фізичного виховання пед. навч. закладів / О. В. Гогін ; Харківський держ. педагогічний ун-т ім. Г.С.Сковороди. - Х. : ОВС, 2001. - 112 с.

В основу навчального посібника покладено системно-структурний підхід, який в найбільшій мірі дозволяє всебічно викласти питання теорії і методики легкої атлетики. Наведені матеріали тісно пов'язані зі змістом інших навчальних дисциплін, які вивчаються на факультеті фізичного виховання.

Для студентів факультетів фізичного виховання педагогічних на­вчальних закладів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 614033

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч51 Г-58

10. Готовцев, Владлен Леонидович.

Бильярдный спорт [Текст] / В. Л. Готовцев. - К. : Олимпийская литература, 2001. - 215 с.

Книга вводит читателя в мир бильярда — увлекательного вида спорта и от­дыха, доступного людям любого возраста. В ней сведено воедино все лучшее, что известно на сегодняшний день о мировом бильярде. В популярной форме излагается история возникновения и развития бильярдной игры, описываются виды игр и их правила. Особое место отводится описанию техники игры в биль­ярд, раскрытию "секретов" бильярдного искусства.

Книга рассчитана на массового читателя, может быть полезной и для про­фессиональных игроков самого высокого уровня.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 35617

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч51 Г-74

11. Євро-2012: напрями реалізації нагромадженого потенціалу регіонального розвитку / В. І .Волошин, Т. Г. Васильців, А. І. Мокій, Н. А. Мікула [таін.]. - К.: НІСД, 2012. - 136 с.

Проаналізовано обсяги, структуру та ефективність інвестування у під­готовку України до Євро-2012. Оцінено вплив підготовки та проведення чемпіонату на соціальний розвиток регіонів України, структурну модер­нізацію регіональних економічних комплексів, якість функціонуван­ня об’єктів дорожньо-транспортної інфраструктури, підприємств ту­ристичного та готельно-ресторанного бізнесу, спортивних комплексів. Визначено організаційно-управлінські механізми подальшого розвитку ре­гіональних економічних комплексів, реалізації потенціалу міжрегіональної і транскордонної співпраці, ефективного використання об’єктів дорожньо- транспортної інфраструктури та підготовлених до Євро-2012 спортивних об’єктів, туристичного потенціалу регіонів України у спосіб використання досвіду підготовки до Євро-2012. В аналітичній доповіді використано мат теріали, надані фахівцями Регіонального філіалу НІСД у м. Донецьку та

Регіонального філіалу НІСД у м. Харкові.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 772460

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч51 Є-24

12. Желдак, Тимур Анатолійович.

Історія чемпіонатів Європи з футболу [Текст] : [авториз. пер. з рос.] / Тимур Желдак. - Харків : Фоліо, 2016. - 395 с. : табл. - Бібліогр.: с. 394.

Зараз це важко собі уявити, але всього якихось 60 років тому не існувало такого поняття - "Чемпіонат Європи", а перші континентальні змагання були зустрінуті провідними європейськими футбольними країнами вкрай негативно. Минув час, і зараз Чемпіонат Європи став подією, яка виходить далеко за рамки простого футбольного змагання. У всіх 13 європейських першостей, що минули, - своя історія. Історичним став уже і Євро-2012 в Україні та Польщі. Це видання - не лише збірка довідкової інформації (хоча любителі статистики також знайдуть тут багато корисного), це емоції і переживання, невідомі факти і загадки забитих і незабитих голів, перемоги й поразки, герої і невдахи... Тобто футбол - найкраща в світі гра у всіх її проявах.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 804789

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч51 Ж-50

13. Золоті сторінки олімпійського спорту України: 1894- 2000 [Текст] / В. М. Платонов [та ін.] ; ред. І. Федоренко. - К. : Олімпійська література, 2000. - 191 с.

Зоряний небосхил українського олімпізму впродовж останнього сторіччя творили тисячні когорти поборників людської краси і сили, волі й розуму, підносячи на своїх дужих плечах найобдарованіших, найзавзятіших, найзвитяжніших, аби ними, а відтак і Україною, зачудовувався світ.

Книжка, якої досі ще не було, ввібравши в себе тривалу дослід­ницьку працю фахівців-спортознавців, освітлює віковий шлях ста­новлення й розвитку олімпійського спорту України.

Присвячується 10-річчю Національного олімпійського комітету України.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 34746

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч51 З-80

14. Клименко, Віктор Васильович.

Психологія спорту [Текст] : навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / В. В. Клименко ; Міжрегіональна академія управління персоналом. - К. : МАУП, 2007. - 432 с.

У посібнику розглянуто предмет психології спорту, методи її досліджень, психологічні засади теорії спорту; розкрито поняття діяльності, психомоторики,системні принципи і діяльніший підхід. Визначено структуру психологічного підготування, розвиток психічних і психомоторних функцій, системи мотивації дії, змагань. Для студентів факультетів психології, практичної психології, фізичного виховання, практиків-психологів, а також тих, хто цікавиться проблемами розвитку особистості, засобами фізичного виховання і спорту.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 682524

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю9я7 К-49

15. Кубертен, П'єр де.

Олімпійські мемуари [Текст] / П. д. Кубертен ; відп. ред. В. Петровський. - К. : Олімпійська література, 1997. - 179 с.

У книзі засновника олімпійського руху сучасності викладено історію відродження Олімпійських ігор. Автор знайомить нас з людьми, які зробили значний внесок у розвиток олімпійського спорту, проблемами й труднощами, з котрими їм довелося стикатися у своїй діяльності.

Книга, що видається у нашій країні вперше, має зацікавити фахівців у галузі спорту, викладачів та студентів вузів фізичного виховання і спорту, а також тих, хто цікавиться історією олімпійського руху та спорту.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 31825

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч51 К-88

16. Кузьмін, Георгій Юхимович.

Билиці та вигадки нашого футболу [Текст] / Георгій Кузьмін. - Х. : Будинок друку, 2012. - 314 с.

Заслуженому журналісту України Г. Кузьміну пощастило спілкуватися не з однією збірною футбольних знаменитостей, починаючи від А.Ідзковського, М.Старостіна, К.Щегоцького, О.Пономарьова, Л.Яшина, В.Маслова, Г.Качаліна, Ю.Войнова, М.Комана, О.Макарова, С.Метревелі, М.Симоняна, В.Лобановського, О.Базилевича, В.Маслаченко, Й.Сабо, А.Біби, А.Бишовця, включаючи всіх володарів Кубка кубків 1975 і 1986 років на чолі з О.Блохіним, а також А.Шевченка, Ф.Беккенбауера, Л.Маттеуса, П.Колліну, О.Хітцфельда, бути свідком безлічі матчів, турнірів, дивовижних подій у кромки поля і за його лаштунками.
Після книг “Бум навколо м’яча” і “Динамо Київ-60” (у співавторстві з Дмитром Александренко) майже два десятиліття у Георгія Юхимовича Кузьміна, багаторічного шеф-редактора газети “Київські Відомості”, пішло на те, щоб розповісти про всі “Билиці та вигадки нашого футболу”.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 758272

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч51 К-89

17. Куроченко, Іван Опанасович.

Організація олімпійського руху [Текст] : навч.-практ. посіб. з питань орг. та адміністрування Олімп. руху / Куроченко І. О. - К. ; Бровари : АНФ ГРУП, 2012. - 263, [4] с. : рис., табл., фотогр. - Бібліогр.: с. 259.

Мета автора цього видання - довести інформацію до орга­нізаторів та аматорів, прихильників олімпійського руху про головні засади організації руху на рівні області, міста, району, навчаль­ного закладу, його історію та розвиток, а також запропонувати сучасні традиційні та нетрадиційні підходи до організації заходів та міроприємств.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 762473

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч51 К-93

18. Легка атлетика: історія, техніка, методика навчання [Текст] : навч. посіб. для студентів освіт.-кваліфікац. рівня "бакалавр" ф-тів фіз. виховання ВНЗ напрямів підгот. "Фізичне виховання", "Здоров'я людини", "Спорт" / С. І. Караулова [та ін.] ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. - Запоріжжя : ЗНУ, 2014. - 229 с.

У посібнику викладено історію розвитку, теоретичні основи та методику навчання легкоатлетичних видів, наведено необхідний ілюстративний матеріал і розрядні нормативи. Значну увагу приділено техніці виконання вправ. Поглибленому вивченню навчального матеріалу сприятиме рекомендована література, а питання для самоперевірки допоможуть проконтролювати рівень засвоєння знань.

Розрахований на студентів факультетів фізичного виховання вищих навчальних закладів, фахівців з фізичного виховання та спорту, тренерів і всіх, хто цікавиться легкою атлетикою.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 785827

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч51 Л-38

19. Линдер, Иосиф Борисович.

Джиу-джитсу - оружие спецслужб. Путь к победе [Текст] / И. Б. Линдер, И. В. Грядунов. - М. : Рипол классик, 2008. - 479 с. - (Боевые искусства). - Библиогр.: с. 475-476.

Восточные единоборства в настоящее время – это множество стилей, внутри которых существует огромное количество различных школ. Мастера боевых искусств, как древности, так и новейшего времени, создавали и создают свои системы, основываясь на том, что они изучали и на индивидуальном опыте. При этом они обычно комбинируют наиболее эффективные, с их точки зрения, приемы и методы из самых разных систем.

Книга И. Б. Линдера и И. В. Грядунова является не только наглядным пособием по джиу-джитсу (в содержании большое число иллюстраций различных приемов и техник), но и духовным наставлением, как для бойцов, так и для тренеров. В содержании книги присутствуют исторические сюжеты, мудрые высказывания Учителей древности, описания традиций воинских искусств и методики поэтапного освоения различных техник джиу-джитсу.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 708092

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч51 1)Л-59

20. Литвиненко, Юрій Вікторович.

Регуляція пози спортсменів у складних умовах статодинамічної стійкості тіла [Текст] : монографія / Ю. В. Литвиненко ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - Луцьк : Вежа-Друк, 2018. - 323 с.

У монографії представлено теоретико-практичні та методологічні основи концепції технічної підготовки в спорті. Виконання головного завдання концепції технічної підготовки - ефективне управління рухами в різних умовах функціонування системи «спортсмен-зовнішнє середовище» - відбувається за рахунок розробленої практичної методології полідисциплінарного формування знань, рухових умінь і навичок регуляції пози при стагодинамічній стійкості тіла спортсменів у різних умовах як учення, що об’єднує теорію й практику технічної підготовки та передбачає програмування її структурних компонентів.

Для фахівців галузі фізичної культури й спорту, науково-педагогічних працівників, наукових співробітників, здобувачів вищої освіти ступенів бакалавра, магістра, доктора філософії.

Видання зберігається у :
Основний фонд

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 833005

21. Лян, Шоуюй.

Синъи-цюань:теория и практика [Текст] / Ш. Лян, Ц. Ян. - К. : София, 1997. - 288 с. - (Китайские внутренние боевые искусства).

В книге Мастера Лян Шоуюя и основателя американской «Ассоциации Боевых Искусств Яна» Ян Цзюньмлна даются все необходимые ключи к успешной практике синъи-цюаня: исторические и теоретические сведения, разбор пяти базовых техник, два начальных тренировочных комплекса и парный комплекс аныиэнь-пао.

Уникальным материалом, ранее недоступным на русском языке, являются комплекс синьи-цигун и обширные переводы с китайского: старинные трактаты и песенные наставления о разных аспектах синъи и «библия синъи» — «Десять рассуждений» основателя стиля, великого полководца Юэ Фэя.

«Синъи-цюань» Лян Шоуюя и Ян Цзюньмина — незаменимое пособие для всех, кто интересуется китайскими оздоровительными, военно-прикладными и философско-мистическими системами.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 578902

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч51 Л-97

22. Мініскалко, Кейт.

Практичні поради для тренера юних баскетболістів [Текст] : [лише необхід. вправи, комбінації, плани тренувань та рек. для тренерів] / Кейт Мініскалко, Грег Кот ; [пер. з англ. Віктора Боженара, укр. пер. Наталії Мурашової ; вступ. сл. Олександра Волкова]. - Київ : Друкарня Вольф : Федерація баскетболу України, 2014. - 169 с.

Наведено педагогічні поради для тренерів з баскетболу, гравців молод­ших вікових груп та початківців при проведенні тренувань та під час ігор. Показано та описано прості та важливі вправи з оволодіння основними навичками індивідуальної техніки гравців. Викладено прості схеми нападу та захисту, які допоможуть молодим гравцям оволодіти тактичним мислен­ням та приймати правильні рішення в ігрових ситуаціях.

Проаналізовано характерні помилки гравців у початковому періоді оволодіння техніко-тактичними елементами гри.

Для тренерів молодших вікових груп та дитячих команд, аспірантів, студентів спортивних і педагогічних вищих та середніх навчальних закладів, викладачів фізичного виховання.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 57126

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч51 М-61

23. Нилин, Александр Павлович.

ХХ век. Спорт [Текст] / А. П. Нилин. - М. : Молодая гвардия, 2005. - 547с.

Спорт – это и образ жизни, и особый мир со своими писаными и неписаными законами, и театр, завораживающий немыслимыми поворотами сюжета миллионы зрителей, и даже престиж государства и предмет самой высокой государственной политики. Спорт это и экономика, и политика, и культура, и идеология, а теперь, кажется, еще и религия; словом, это своего рода квинтэссенция жизни, модель мира, в которой наиболее полно и точно повторяется все то, что происходит с нами в "большом" мире...

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 692392

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч51 1)Н-66 (Р)

24. Олимпийский спорт [Текст] : [монография]: в 2 т. / общ. ред. В. Н. Платонов. - К. : Олимпийская литература, 2009 .

Т. 1 / В. Н. Платонов [и др.]. - К. : [б.и.], 2009. - 736 с.

В предлагаемом вниманию читателей первом томе двухтомной монографии “Олимпийский спорт” изложена история развития древнегреческой цивилизации в разные ее периоды, описаны зарождение, развитие и упадок Олимпийских игр в Древней Греции, попытки их возоб­новления в разных странах в XVII—XIX веках нашей эры, завершившиеся возрождением Олимпийских игр и фор­мированием международного олимпийского движения на современном этапе.

Всесторонне показаны жизнь и дея­тельность каждого из восьми президентов Международно­го олимпийского комитета. Обоснована и проанализиро­вана периодизация олимпийского движения современнос­ти, рассмотрены события и спортивные результаты Игр Олимпиад (1896—2008 гг.) и зимних Олимпийских игр (1924-2006 гг.).

Для преподавателей и студентов вузов физического воспитания и спорта, научных работников и других спе­циалистов в сфере спорта, а также широких читатель­ских кругов.

Шифр зберігання книги у НБУВ: С 10926/1

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч51 О-54I

25. Олимпийский спорт [Текст] : в 2 т. / под общ. ред. В. Н. Платонова. - К. : Олимпийская литература, 2009.

Т. 2 / В. Н. Платонов [и др.]. - 2009. - 695 с.

В предлагаемом вниманию читателей втором томе мо­нографии “Олимпийский спорт” рассмотрены принципы и структура международной олимпийской системы, важней­шие положения Олимпийской хартии, цели, задачи и ос­новы деятельности Международного олимпийского коми­тета, национальных олимпийских комитетов, международ­ных спортивных федераций, континентальных и регио­нальных спортивных организаций.

Дана характеристика видов спорта, входящих в программы Игр Олимпиад и зимних Олимпийских игр. Рассмотрены критерии форми­рования программы Игр, порядок их организации и про­ведения, олимпийская символика и атрибутика, олим­пийские церемонии и ритуалы. Проанализированы систе­мы олимпийской подготовки национальных команд в ря­де стран, занимающих ведущие позиции в мировом спор­те высших достижений, экономические основы олимпий­ского спорта и его актуальные проблемы, в частности при­менение допинга, политизация, коммерциализация и др.

Для преподавателей и студентов вузов физического воспитания и спорта, научных работников и других спе­циалистов в сфере спорта, а также широких читательских кругов.

Шифр зберігання книги у НБУВ: С 10926/2

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч51 О-54II

26. Основы персональной тренировки [Текст] : кн. для фитнес-тренера / Нац. ассоц. силовой и кондиц. тренировки ; под ред. Роджера В. Эрла, Томаса Р. Бехля ; [пер. с англ. И. Андреев]. - К. : Олимпийская литература, 2012. - 723 с.

Книга, которую вы держите в руках, — наиболее полное и авторитетное издание, посвященное основам персональной тренировки, незаменимое научное пособие для всех, кто готовится стать или уже работает персональным фитнес-тренером.

В написании данного пособия принимали участие известные персональные фитнес-тренеры, которые провели тщательный анализ теоретической и практической информации, знаний и качеств, необходимых компетентному персональному фитнес-тренеру. Изложены научно-теоретические основы персональной тренировки, приведена базовая информация об анатомии и физиологии двигательной активности, даны рекомендации по правильному питанию. Представлены безопасная и эффективная методика занятий физическими упражнениями, методики обучения выполнению упражнений для развития гибкости, силовых, аэробных и др. Даны примеры занятий с группами лиц, имеющих специфические потребности (дети, подростки, женщины в период беременности, люди пожилого возраста и др.). Рассмотрены важнейшие правовые вопросы, о которых должен иметь представление персональный тренер.

Для персональных фитнес-тренеров, инструкторов оздоровительного фитнеса, специалистов по дви­гательной активности, студентов и преподавателей вузов спортивного и медицинского профиля, которые собираются работать по этой специальности, а также для всех желающих укрепить свое здоровье и продлить долголетие.

Шифр зберігання книги у НБУВ: С 31429

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч51 О-75

27. Остьянов, Валентин Наумович.

Бокс (обучение и тренировка) [Текст] : учебное пособие для студ. вузов / В. Н. Остьянов, И. И. Гайдамак. - К. : Олимпийская литература, 2001. - 239 с.

В учебном пособии рассмотрены общие понятия, дана характеристика технического мастерства боксеров, изложена методика обучения и тренировки, воспитания и развития основных физических и психических качеств в учебно-тренировочном процессе. Рассмотрены особенности периодизации в боксе, описана методика построения различных структурных единиц тренировочного процесса от макроцикла до отдельного занятия с учетом особенностей периодизации тренировочного процесса в боксе. В основу излагаемого материала положены современные научные данные, а также опыт работы со сборной командой Украины по боксу. Для студентов вузов физического воспитания и спорта, тренеров, спортсменов высших разрядов.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 34826

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч51 О-79

28. Оцінювання психофізіологічних станів у спорті [Текст] : монографія / Георгій Коробейніков [та ін.]. - Львів : ЛДУФК, 2013. - 311 с.

У монографії розглянуто результати багаторічних досліджень, присвячених вивченню психофізіологічних станів, що виникають в умовах спортивної діяльності. Вивчено особливості формування психофізіологічної організації системи переробки інформації у спортсменів високої кваліфікації. Розглянуто питання психофізіологічних особливостей зорового сприйняття у спорті. Досліджено динаміку психофізіологічних і вегетативних функцій у спортсменів на різних етапах підготовки. Представлені підходи до регулювання та коректування психофізіологічних станів, що виникають в умовах змагальної і тренувальної діяльності елітних спортсменів. Для фахівців у сфері психофізіології та психології спорту, фізіології спорту, праці та ергономіки, спортивної педагогіки.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 777867

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч51 О-93

29. Перевощиков, Юрий Алексеевич.

Состояние организма человека при экстремальных физических нагрузках [Текст] / Ю. А. Перевощиков ; Одесская национальная юридическая академия. - О. : Юридична література, 2004. - 199 с.

В монографии доктора биологических наук Ю. А. Перевощикова пред­ставлены результаты физиологических, биохимических, иммунологических, психофизиологических исследований организма спортсменов, проведенных в условиях экстремальных физических нагрузок.

В работе использованы традиционные клинико-лабораторные методы ис­следования, а также новые методики, которые до настоящего времени не применялись в спортивной медицине (лазерная корреляционная спектроско­пия, моноцитограмма, определение уровня молекул средней массы).

Книга рассчитана на специалистов, занимающихся проблемами профес­сионального спорта.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 650384

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч51 П-27

30. Платонов, Владимир Николаевич.

Подготовка спортсменов разных стран к Олимпийским играм [Текст] / В. Н. Платонов, Ю. А. Павленко, В. В. Томашевский. - К. : Издательский дом Дмитрия Бураго, 2012. - 335 с.

В книге рассмотрены история и современное состояние систем олимпий­ской подготовки в странах с наиболее развитым олимпийским спортом, ана­лизируются основные факторы, определяющие общекомандный успех на Олимпийских играх, в том числе спортивное законодательство, общие осно­вы управления, а также вопросы кадрового, материально-технического, методического, научного и медицинского характера, имеющие прямое отношение к тренировочному процессу.

Для тренеров высшей квалификации, преподавателей, студентов вузов физического воспитания и спорта, специалистов в области организации и управления спортом высших достижений и олимпийской подготовки спортсменов и команд.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 768449

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч51 П-37

31. Президенти Міжнародного олімпійського комітету. Життя та діяльність [Текст] / заг. ред. М. Булатова. - К. : Олімпійська академія України, 2001. - 216 с.:

Книжка є першим в Україні вагомим внеском в олімпійсь­ку біографістику, висвітлюючи понадвікову історію новочасного олімпійського руху і через буденні, і через диво­вижні факти, високу напругу, а часом і драматизм діяльності перших сімох керманичів Міжнародного олімпійського комітету.

Для викладачів, науковців, студентів, спортсменів, усіх зацікавлених історією олімпізму.

Книжку видано за підтримки Міжнародного олімпійського комітету

Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 35011

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч51 П-71

32. Професійний спорт: навчальний посібник / укл. О.П. Ніколайчук. - Чернівці: Чернівецький національний ун-т, 2018. - 108 с.

У посібнику розглядаються проблеми професійного спорту, його розвиток на різних континентах і країнах світу, особливості розвитку і функціонування окремих видів спорту.

Подано список рекомендованої літератири та питання дня самоконтролю.

Для студентів спеціальності методика фізичного виховання та спорту, викладачів вищих навчальних закладів, учнів фізичної культури.

Видання зберігається у :
Основний фонд

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 833530

33. Саєнко, Володимир Григорович.

Спортивно-педагогічне вдосконалювання зі східних єдиноборств [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. фіз. виховання і спорту / В. Г. Саєнко ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". - Луганськ : ДЗ "ЛНУ ім. Тараса Шевченка", 2012. - 431 с.

Навчальний посібник розкриває теоретичні засади розвитку фізкультурно- оздоровчої та спортивної діяльності, нормативно-правову основу організації фізкультурно- оздоровчої та спортивної діяльності, розвиток східних єдиноборств та бойових мистецтв у світі та в Україні, організацію занять у східних єдиноборствах, різні сторони підготовки у східних єдиноборствах, структуру побудови програм занять у східних єдиноборствах, особливості організації і проведення спортивних змагань зі східних єдиноборств. У навчальному посібнику надано контрольні питання з окремих тем, список методичної і наукової літератури дисципліни. Навчальний посібник призначено для студентів вищих навчальних закладів фізичного вихованні і спорту.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 755491

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч51 С-14

34. Семенко Ю.
Шахи в Україні: Нариси з історії шахової гри на українській землі і в діаспорі
.— 2-е вид., доп. - Львів: Каменяр, 1993.-224 с.

Книга містить нариси з Історії шахів в Україні. Перше видання цієї книги здійснено 1980 р. у Мюнхені (Німеччина). Використовуючи маловідомі факти, автор розповідає про поширення І розвиток шахової гри на українській землі, знайомить з творчістю видатних вітчизняних майстрів, чиї імена довго замовчувалися, а також з досягненнями провідних сучасних гросмейстерів України.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 550049

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч51 С-30

35. Системні основи управління проектами у фізичній культурі і спорті [Текст] : монографія / С. І. Бєлих [и др.] ; Донецький національний ун-т. - Донецьк : ТОВ фірма "Друк-Інфо", 2009. - 282 с.

У монографії подано основні теоретичні положення та практичний досвід вітчизняних і зарубіжних дослідників управління проектами в галузі фізичної культури і спорту. Видання покликане привернути увагу до особливостей менеджменту, які продемонстровані на прикладі розробки та реалізації масштабних проектів, зокрема підготовки міст України до чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Адреровано студентам освітніх рівнів «спеціаліст» і «магістр» вищих навчальних закладів, які вивчають гуманітарні та інші дисципліни за вибором ВНЗ, а також науковим співробітникам та викладачам.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 721005

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч51 С-40

36. Спортивна легенда ХХ століття [Текст] : навч.-метод. посіб. / [упоряд.:] І. П. Куроченко, І. Й. Малинський ; Ун-т держ. фіск. служби України, Навч.-наук. ін-т спец. фіз., бойов. підгот. та реабілітації Ун-ту держ. фіск. служби України. - Київ : Паливода А. В. [вид.], 2017. - 318, [1] с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. [317]. - 1000 прим.

На тит. арк. та обкл. зазнач. упоряд. 80-ій річниці від дня народж. трираз. олімп. чемпіона Медведя О. В. присвяч.!

Навчально-методичний посібник відображає життєвий шлях та професійну діяльність видатного спортсмена, організатора, триразового олімпійського чемпіона, визнаного кращим борцем 20 століття - українця Олександра Васильовича Медведя, який народився в м. Біла Церква, Київської області, де пройшло його дитинство, юність та перші заняття з вільної боротьби. У посібнику також подаються авторські статті та розповіді видатних фахівців Європи та світу про боротьбу вільну та греко-римську.

Для спортсменів, тренерів, учнів загальноосвітніх шкіл та студентів. Має професійне та виховне значення для майбутнього покоління українців.

Видання зберігається у :
Основний фонд

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 833021

37. Справочник работника физической культуры и спорта [Текст] : нормат. правовые и прогр.-метод. док., практ. опыт, рекомендации / авт.-сост. А. В. Царик. - 3. изд., доп. и испр. - М. : Советский спорт, 2005. - 872 с.

В справочнике представлены в целостном виде правовая нормативная и программно-методическая база, опыт и методические рекомендации по развитию физической культуры и спорта как основы здорового стиля жизни населения, раскрываются эффективные достижения современной отечественной и зарубежной теории и практики в использовании средств физического воспитания и спорта для формирования и укрепления психофизического здоровья, профилактики «болезней века» и физической реабилитации человека.
Книга предназначена для руководителей, организаторов, специалистов, научных, медицинских, финансово-бухгалтерских и других работников сферы физической культуры и спорта, в том числе органов государственного управления в этой области, физкультурно-спортивных объединений, клубов, центров спортивной подготовки, спортивных школ, учреждений общего и профессионального образования, врачебно-физкультурных диспансеров, физкультурно-оздоровительных, спортивных, спортивно-технических сооружений и коллективов физической культуры.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 42936

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч51я2 С-74

38. Уэйнберг, Роберт С..

Основы психологии спорта и физической культуры [Текст] : учебник / Р. С. Уэйнберг, Д. Гоулд ; пер. с англ. Г. Гончаренко. - К. : Олимпийская литература, 2001. - 336 с.

В учебнике содержатся сведения, относящиеся к проблемам личности в спорте, рассматриваются различные аспекты спортивной среды, групповые процессы в спорте, методы и средства повышения результативности, укрепления здоровья, содействия психическому развитию.
Книга представляет собой качественно новый тип учебника для специальных учебных заведений. Ключевые положения из области психологии объясняются в доступной форме, приводятся примеры использования их тренерами и исследователями в практической деятельности.
Для студентов, преподавателей, работников физической культуры и спорта.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Со 24435

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю9я7 У-97

39. Фармакология спорта [Текст] / Н. А. Горчакова [и др.] ; под общ. ред. С. А. Олейник [и др.]. - К. : Олимпийская литература, 2010. - 639 с.

В книге на основе современных данных медицинских, биологических и спортивно-педагогических дисциплин освещены основные положения фармакологии спорта как сферы научного знания и практической деятельности. Подробно рассмотрены фундаментальные положения обшей фармакологии применительно к фармакодинамике и фармакокинстике лекарственных препаратов, а также спортивно-медицинские аспекты их применения при интенсивных физических нагрузках разной направленности.

Представлена частная фармакология препаратов различных групп с определением сферы их применения. Охарактеризованы диетические добавки, отмечены их отличия от лекарственных средств. Особый акцент сделан на группах фармакологических средств эргогенной направленности, обладающих цитоиротекторным эффектом в отношении жизненно важных органов. Дана фармаколопгческая характеристика основных допинговых веществ, показано их влияние на здоровье, качество жизни и спортивное долголетие спортсменов.
Для преподавателей медицинских и спортивных вузов, фармакологов, научных работников, спортивных врачей и тренеров.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Со 29539

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Р28 Ф-24

40. Харрис, Мойра С..

Верховая езда [Текст] : [техника езды, соревнования, снаряжение, уход, конные прогулки: пер. с англ.] / М. С. Харрис, Л. Клегг. - М. : АСТ ; М. : Астрель, 2007. - 344 с.: ил. - (Полная энциклопедия).

Езда верхом - это работа потруднее кручения педалей велосипеда. При этом работают другие группы мышц, но главное - это движение в гармонии с живым существом. Во время езды лошадь и всадник общаются, хотя и преимущественно беззвучно. Всадники замечают, что ежедневные заботы теряют свою значимость: разум концентрируется на настоящем моменте. С мышечной болью - которая пройдет с появлением опыта - приходит понимание, что ездить верхом - это больше, чем быть просто пассажиром, это, значит, быть активным участником деятельности, приятной и человеку, и лошади.
Независимо от того, что именно вас интересует: всего лишь уметь держаться в седле во время воскресной прогулки или выступить на соревнованиях по троеборью в следующем году, эта книга будет для вас ценным источником знаний. Здесь дана полная информация об основах верховой езды, но все же одна книга не должна быть для вас единственным учителем. Книга задумывалась как дополнение к урокам правильной верховой езды и ухода за лошадью, и ее цель - дать представление о том, чего ожидать, к чему стремиться, а также дать дополнительную информацию для самостоятельных занятий. Она, кроме того, объясняет, почему так много людей увлечены лошадьми - даже в современном высокоскоростном мире техники.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 46864

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч51 1)Х-21

41. Чжан Юкунь

Сто вопросов по у-шу [Текст] / Чжан Юкунь ; пер. В. Н. Куприенко. - К. : София, 1996. - 320 с.

В ваших руках книга известного мастера у-шу Чжан Юкуня «Сто вопросов по у-шу».  В ней собрана информация практически обо всех сторонах многогранного мира у-шу. Она познакомит вас со всеми известными стилями, оружием, базовой техникой, рекомендациями по обучению. В ней же вы найдете краткие исторические сведения об у - шу, о древних и современных мастерах и о многом другом.

В этой книге все, кто занимается, интересуется или просто любит у-шу, найдут подробные ответы на многочисленные вопросы, возникающие в практике и теории этого замечательного искусства.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 567807

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч51 Ч-57

42. Чумаков, Евгений Михайлович.

100 уроков самбо [Текст] / Е. М. Чумаков ; ред. С. Е. Табаков. - Изд. 6-е, исправл. и дополн. - М. : ФАИР-ПРЕСС, 2005. - 448 с.: рис. - (Спорт).

Шестое издание этой книги переработано и допол­нено современными требованиями и последними ме­тодическими разработками. Предыдущие издания выш­ли в издательствах «ФиС» в 1971, 1977, 1988, 2002 гг. и «ФАИР-ПРЕСС» в 1998 г. Книга содержит материал, необходимый при обучении в первый год занятий самбо и изложенный в виде отдельных уроков. В каждом уро­ке даны подготовительные упражнения (разминка), тех­ника борьбы в стойке и лежа, приемы боевого самбо.

Книга адресована любителям самбо, начинающим тренерам, инструкторам и преподавателям спортивных школ.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 689579

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч51 Ч-90 Р

43. Шварценеггер, Арнольд.

Новая энциклопедия бодибилдинга [Текст] / А. Шварценеггер ; пер. К. Савельев ; при участии Б. Доббинс. - М. : ЭКСМО, 2005. - ХХХІІ, 790 с.

Книга одного из самых известных людей в мире - Арнольда Шварценеггера, станет незаменимым пособием для всех, кто хочет поспорить с природой и начать строить свое тело по кирпичикам.

Хотите ли вы стать звездой бодибилдинга мирового уровня или просто решили привести в порядок отдельные группы мышц и усилить их рельефность, советы культуриста №1 в мире будут интересны и чрезвычайно полезны.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 42004

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч51я2 Ш-33

44. Ямасита, Ясухиро.

Боевой дух дзюдо [Текст] : уникальная техника мастера / Я. Ямасита ; пер. с англ. Е. Гупало. - М. : Фаир-Пресс, 2004. - 187 с.: ил. - (Серия "Боевые искусства").

Перед вами руководство по дзюдо, написанное выдающимся японским спортсменом, обладавшим блестящей техникой и одержавшим рекордное число побед на татами. В ходе своей спортивной карьеры Ясухиро Ямасита сделал много интересных открытий, в том числе и касающихся проведения тренировок и участия в соревнованиях. На основе своих излюбленных приемов автор показывает, как максимально развить силу и навыки, как учиться на своих поражениях, как достичь совершенства.

Для широкого круга читателей, увлекающихся боевыми искусствами.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 42004

Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ч51я2 Ш-33

 

Підготували:

зав. відділу Смоляр І.Е.,

головний бібліотекар Музиченко Я.О.,

провідний бібліотекар Дєльнова Г.В.

Контактна інформація

просп. Голосіївський, 3.

пн - сб: 09.15 - 18.00
нд: вихідний
Сектор запису читачів і контролю відвідувань:
+38 (044) 524-8137, +38 (044) 524-8136
Сектор обслуговування періодичними виданнями:
+38 (044) 524-4419
Сектор обслуговування у читальних залах:
+38 (044) 524-8176
Сектор універсального підсобного фонду і каталогів:
+38 (044) 524-1911
Сектор обслуговування картографічними виданнями:
+38 (044) 524-4438
Сектор культурно-просвітницької діяльності:
+38 (044) 524-8138