140 років з дня народження видатного математика, академіка АН УРСР Георгія Васильовича Пфейффера (24.11.1872-10.10.1946)

Георгій Васильович Пфейффер (24.11.1872–10.10.1946) – видатний математик, доктор наук (1911), академік АН УРСР (1920) народився 24 листопада 1872 р. у с. Сокиринці Полтавської губернії (нині – Срібнянський район, Чернігівська область).

Після закінчення фізико-математичного факультету Київського університету (1896), викладав у київських гімназіях (1896–1899), у Київському політехнічному інституті (1899–1909), на Вищих жіночих курсах (1909–1911). Працював приват-доцентом (1900), професором (1909), ординарним професором (1911), завідуючим кафедрою аналізу, головою вченої ради фізико-математичного факультету (1912–1941), завідуючим кафедрою інтегрування диференційних рівнянь Київського університету (1945–1946), одночасно працював завідуючим відділом (1920–1940), директором (1941–1946) Інституту математики АН УРСР.

Науковий доробок вченого складає понад 300 робіт, присвячених теорії диференційних рівнянь із частковими похідними, велика кількість з яких була надрукована в наукових виданнях Французької, Німецької, Швейцарської академій наук та у звітах міжнародних конгресів.

Г. В. Пфейффер створив загальний спосіб формального інтегрування нелінійних рівнянь і повних систем нелінійних рівнянь із частковими похідними першого порядку. Г. В. Пфейффер досліджував загальні проблеми інтегрування рівнянь із частковими похідними, зокрема, узагальнивши поняття інтеграла, створив теорію інтегралів цих рівнянь, яка охоплює інтеграли Лагранжа та інтеграли С. Лі, узагальнив методи Якобі та Якобі-Майера. У 1937 р. Г. В. Пфейффер підготував і видав підручник з диференційних рівнянь. У 1940 р. вчений доповнив перекладену українською мовою книгу Е. Гурса «Інтегрування диференційних рівнянь в часткових похідних першого порядку» низкою власних способів інтегрування повних лінійних та нелінійних систем з однією функцією.

Вчений був головою Комісії чистої математики ВУАН (з 1920 р.), членом Київського, Московського, Паризького, Геттінгенського математичних товариств. Брав участь у Міжнародному конгресі математиків у Римі (1908), Болоньї (1928), Цюріху (1932).

 

Контактна інформація

Корпус №2, вул. Володимирська 62, 4-й поверх, к. 416;
надання архівних довідок - 1-й поверх, к. № 104.
9.15 - 18.00 (понеділок - п’ятниця)