У перспективі – співпраця з Туреччиною

Поділитися: 
Дата події: 
2-07-2019 до 11-07-2019

Пошук новітніх моделей взаємодії з закордонними партнерами, активізація міжнародного інформаційного обміну – необхідна умова сучасного бібліотечного дискурсу. І у нас з’явилась нагода налагодити відповідні контакти з Турецькою Республікою. Бібліотечні установи Туреччини у контексті запозичення досвіду організаційної, методичної та соціокультурної роботи є надзвичайно перспективними для НБУВ. Можливі вектори солідарної співпраці профілюються на полівекторні розробки у царині архівної справи, методів технологічного обслуговування стародруків, компаративні дослідження в галузі історії книги та літописання, концептуальні узагальнення на матеріалі сакрального дискурсу двох етнокультурних та бібліотекознавчих традицій.

Співробітник Інституту бібліотекознавства НБУВ Володимир Підвойний взяв участь у роботі літньої школи «Турецька мова та тюркологія», яка відбувалась упродовж 2-11 липня 2019 року на базі Університету Башкент (Анкара, Турецька Республіка). Одним із феноменів сучасного життя Башкенту є найбільша у країні студентська бібліотека (12 500 м2, кількість робочих місць – 1627) з ультрасучасним обладнанням, новітніми технологіями обробки книжкового контенту та оригінальною методикою тематичного опрацювання інформаційного простору.

Наш колега мав можливість ознайомитися зі структурою бібліотеки, специфікою збереження та експлікації артефактів приватних колекцій, умовами роботи з пошуковими терміналами (77 каналів). Бібліотека Університету Башкент має чітко детерміноване функціональне призначення – персоналізоване обслуговування студентського та викладацького загалу. Важливим фактором успішної роботи відділів і ефективного забезпечення потреб читачів є введення до функціонально-просторової структури бібліотеки кімнат для індивідуальної роботи та групових тематичних аудиторій з мультимедійними технологіями. Значна увага приділяється забезпеченню умов для повноцінної бібліотечної роботи студентів із обмеженими можливостями (три спеціалізовані читальні зали та кабінет).

Бібліотека Університету Башкент є лідером бібліотечних процесів у країні серед профільованих на студентів установ. Інтеграційні процеси, релевантні для бібліотечної системи країни, дозволяють практично на 100 відсотків задовольняти вимоги студентів і потребу науковців. Значна увага приділяється розробці методів підвищення мотивації навчання у бібліотеці та прогнозуванню читацького попиту.

У процесі дружньої дискусії з керівником відділу збереження приватних колекцій, заступником директора Шебнем Панаїр Турґу обговорювалися теми, пов’язані зтрадиціями дарування і передачі книг до бібліотеки, формуванням позитивного іміджу бібліотеки за рахунок відкритого користування фондами приватних колекцій. Окрасою бібліотеки Університету Башкент є нещодавно створений музей-бібліотека видатного лікаря Туреччини Хюсню Ґьокселя, який на сьогодні є найбільшою книгозбірнею рідкісних медичних матеріалів у країні.

В.Підвойний поінформував про науковий і методичний чинники пакету експлікаційних робіт, який здійснюється у царині бібліотечної колекціології НБУВ, та передав до бібліотеки Університету книгу відомих українських дослідників історії книги, отримавши підтвердження намірів про можливу співпрацю нашої бібліотеки з лідером студентських книгозбірень Турецької Республіки.

Контактна інформація

Головний корпус,
просп. Голосіївський 3,
к. 333 - 335.
Відділ теорії та методології бібліотечної справи
+38 (044) 524-2314
Відділ з охорони інтелектуальної власності
+38 (044) 524-1992
Читальний зал: Фонд
+38 (044) 524-3592
9.15 - 17.30 (понеділок – субота)
Читальний зал
9.15 - 18.00 (понеділок – неділя)