Народився Євген Патон, учений у галузі електрозварювання і мостобудування; академік ВУАН, віце-президент АН УРСР, фундатор науково-інженерної школи в галузі електрозварювання металів та електротехнологій

Дата події: 
5-03-1870

1870 народився Євген Патон, учений у галузі електрозварювання і мостобудування; академік ВУАН (1929), віце-президент АН УРСР (1945–1952), науково-інженерної школи в галузі електрозварювання металів та електротехнологій. Герой Соціалістичної Праці (1943). Заслужений діяч науки УРСР (1940). 1894 закінчив Дрезденський політехнічний інститут; 1896 – Петербурзький інститут інженерів шляхів сполучень. 1897–1901 – викладач Московського інженерного училища шляхів сполучень, 1901–1904 – професор, одночасно працював у технічному відділі Петербурзько-Московської залізниці. 1904–1938 (з перервами) – професор Київського політехнічного інституту. 1929 організував зварювальну лабораторію та Електрозварювальний комітет, на базі яких 1934 був утворений Інститут електрозварювання ВУАН в Києві. 1934–1953 – директор цього інституту. У 1930-х роках розгорнувся його талант організатора колективних наукових досліджень, ініціатора встановлення тісних зв'язків науки і виробництва. Створив методи розрахунку найбільш раціональних конструктивних схем металевих прогінних частин мостів, досліджував умови їх роботи, розробив способи відновлення зруйнованих мостів. Виконав засадничі дослідження в галузі розрахунку і міцності зварних конструкцій, механізації зварювальних процесів, наукових основ електричного зварювання плавленням. Під його керівництвом винайдений спосіб автоматичного швидкісного зварювання, що зіграв визначну роль у технічному розвитку. Розробив близько 35 проектів мостів, багато з них було здійснено. Патон – один з ініціаторів розробки проектів розбірних мостів. Розбірні мости системи Патона, як залізничні, так і шосейні, набули широкого поширення. У конструкціях вузлів розбірних мостів прагнув до їх уніфікації і взаємозамінюваності, до обмеження ваги окремих частин конструкцій, аби при складанні обійтися без складних підіймальних механізмів. 1932 під його керівництвом була розроблена автоматична зварювальна голівка для зварювання відкритою дугою. Винайшов новий спосіб зварювання під флюсом. І на сьогодні тисячі кілометрів газопроводів зварюються методом Патона. У післявоєнні роки інститут під керівництвом Патона не лише розширював технологічні й конструкторські розробки автоматичного зварювання під флюсом, а й перейшов до розробки теоретичних і експериментальних досліджень у галузі металознавства – зварювання плавленням. Набули актуальності також проблеми вивчення міцності з'єднань і конструкцій, міцності зварних з'єднань, що працюють в екстремальних умовах. Були закладені основи нового наук. напряму – автоматичного регулювання зварювальних процесів. Патон був пристрасним поборником вживання електрозварювання в мостобудуванні. Вінцем його інженерної діяльності, в якій він поєднав обидві свої іпостасі – мостобудування і зварювання, став суцільнозварний міст через Дніпро в Києві, будівництво якого було завершене вже після смерті вченого (листопад 1953). Цей міст носить ім'я Патона.