До 120-річчя від дня народження Катерини Йосипівни Новик – палеоботаніка, члена-кореспондента НАН України

Катерина Йосипівна Новик, член-кореспондент АН УРСР (1951), заслужений діяч науки УРСР (1978) народилась 14 грудня 1898 р. у м. Катеринослав (нині – м. Дніпро) в сім’ї металурга. Навчалася в Катеринославській другій міській жіночій гімназії, яку закінчила в 1916 р. З 1918 р. до 1923 р. навчалась на природничому факультеті Катеринославського вищого ІНО. Отримавши диплом про вищу освіту, почала викладати хімію та природознавство в трудовій школі № 2 м. Дніпропетровська (1923–1928), одночасно навчаючись в аспірантурі Дніпропетровського гірничого інституту. По закінченню навчання подовжила працювати на посаді наукового співробітника того ж інституту (1928–1930). Продовжила роботу науковим співробітником Українського геологічного тресту Геолого-гідрогеологічного управління Наркомважпрому СРСР (1930–1932), водночас обіймаючи посаду наукового співробітника Геологічного музею АН УСРР (1930–1934). З 1932 р. до 1934 р. К. Й. Новик – старший науковий співробітник Українського науково-дослідного геологорозвідувального інституту. З 1934 р. наукова та науково-організаційна діяльність вченої пов’язана з Інститутом геологічних наук АН УРСР. К. Й. Новик – старший науковий співробітник (1934, 1941–1944, 1971–1972), завідувач Кабінету Донбасу (1934–1938), заступник завідувача сектору (1938–1941), завідувач відділу палеозою (1945–1950, 1965–1970), завідувач лабораторії палеоботаніки (1951–1965), старший науковий співробітник-консультант (з 1972) ІГН АН УРСР.

К. Й. Новик з 1935 р. була членом Всесоюзного палеонтологічного товариства.

Наукові здобутки К. Й. Новик відзначені державними нагородами: орденами «Знак Пошани» (1944, 1976), Леніна (1954).

Наукові дослідження присвячено флорі Східної Європи, стратиграфії кам’яновугільних покладів України, історії геологічних досліджень території України. Автор 185 наукових праць.

Померла 1 листопада 1984 р. у м. Київ.

***

Особовий фонд № 5 «Новик Катерина Йосипівна (14.12.1898–01.11.1984) – член-кореспондент АН УРСР за спеціальністю «палеонтологія» (1951)», що зберігається в Інституті архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, налічує 245 одиниць зберігання за [1880-ті] – 1986 рр. Для експозиції відібрано 17 документів.

Біографічні відомості про вчену містить анкета, що відкриває виставку, в якій вона виклала автобіографічні дані до 1976 р. Навчання К. Й. Новик проілюстровано низкою фотознімків періоду отримання середньої освіти в Катеринославській другій міській жіночій гімназії, вищої освіти в Катеринославському вищому Інституті народної освіти на природничому факультеті та початку трудової діяльності викладачем хімії та природознавства в трудовій школі № 2 м. Дніпропетровська.

Наукова діяльність вченої репрезентована її монографіями, статтями та ін. Ілюструють напрями її наукових досліджень наукові звіти з цікавими та наглядними ілюстративними матеріалами такі, як фотоальбоми «Каменноугольная флора Донецкого бассейна. Ч. ІІ. Птеридоспермы», науковий звіт «Атлас руководящих форм ископаемых растений каменноугольных  отложений Донецкого бассейна (членистостебельные)», «Донбасс. Географический очерк» та ін.

Багаторічну діяльність К. Й. Новик в Інституті геологічних наук АН УРСР проілюстровано звітом про роботу Кабінету Донбасу, який очолювала вчена, звітом про відрядження до Ленінграду, низкою фотографій з наукових заходів, конференцій: вчена в робочому кабінеті, серед співробітниць Інституту, серед учасниць конференції жінок-вчених, серед учасників конференції в Палеонтологічному інституті АН СРСР тощо.

Всі зображення документів анотовані. Анотації включають заголовок і дату документа, інформацію про спосіб його відтворення, автентичність та місце зберігання. Наближені дати документів подані в квадратних дужках.

 

Виставку підготували

н. с. відділу археографії Інституту архівознавства, к. і. н. Принь М. О.,

н. с. відділу археографії Інституту архівознавства, к. і. н. Булгаков Ю. В.

Контактна інформація

Корпус №2, вул. Володимирська 62, 4-й поверх, к. 416;
надання архівних довідок - 1-й поверх, к. № 104.
9.15 - 18.00 (понеділок - п’ятниця)