Наукова діяльність НБУВ: підсумки року

Поділитися: 
Дата події: 
19-12-2018 до 26-12-2018

На двох останніх у цьому році розширених засіданнях Вченої ради Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського було розглянуто низку заключних звітів за результатами фундаментальних досліджень у 2016–2018 роках та звітів наукових підрозділів про виконання у 2018 році перехідних відомчих науково-дослідних робіт, а також окреслювались перспективи на наступний 2019 рік.

Зокрема, заступник генерального директора з наукової роботи, керівник Служби інформаційно-аналітичного забезпечення (СІАЗ) В.М Горовий зробив доповідь про розробку планової теми  «Шляхи підвищення ефективності функціонування соціальних комунікацій в умовах посилення глобальних інформаційних впливів». У доповненні аспектів цієї доповіді виступили науковий співробітник відділу політологічного аналізу СІАЗ В.В. Струнгар та завідувач відділу  політологічного аналізу СІАЗ М.Б. Закіров.

Про роботу з розвитку інтелектуальних бібліотечних технологій організації наукових електронних ресурсів доповіла директор Інституту інформаційних технологій К.В. Лобузіна. У другій доповіді вона розповіла про здійснені інститутом напрацювання щодо науково-довідкових баз даних, зокрема обліку робіт та подання інформації про ресурси.

Заступник генерального директора з наукової роботи Л.В Муха теж зробила на двох засіданнях дві доповіді – «Превентивні методи збереження документів наукових бібліотек як стратегія ефективної екологічної та техногенної безпеки фондів», а також «Підсумки виконання робіт із збереження та забезпечення належного функціонування НБУВ як об’єкта національного надбання».

Питання розвитку  нормативно-методичної бази наукових бібліотек відповідно до міжнародних стандартів розкрила директор Інституту бібліотекознавства О. М. Василенко. 

Доповідь директора Інституту архівознавства Л. М. Яременко мала тему  «Документно-інформаційні ресурси архівної спадщини української академічної науки: історія і сучасність».

Про ґрунтовні розробки теми «Біографіка, біобібліографія та біографістика в сучасному науково-комунікаційному просторі України» доповів директор Інституту біографічних досліджень В.І Попик.

Концептуальні та методичні засади у формуванні національної книжкової колекції «Україніка» розкрив у своїй доповіді завідувач відділу національної бібліографії С.С Кіраль.

 «Історія книжкової культури в Україні: дослідження книжкових, музичних, образотворчих, картографічних пам’яток та історичних колекцій Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського» – такою була тема доповіді директора Інституту книгознавства Г. І. Ковальчук.

Про роботу над темою  «Рукописні фонди бібліотек у системі сучасної історико-культурної  комунікації» доповіла завідувач відділу кодикології та кодикографії Інституту рукопису М.А.Філіпович.

Члени Вченої ради схвалили зроблені звіти та затвердили пропоновані напрями роботи на 2019 рік. Вони також відзначили значну видавничу діяльність, здійснену інститутами та відділами НБУВ протягом року, зокрема до 100-річчя від часу утворення НАН України та НБУВ.

На засіданнях було затверджено  тему дисертаційного дослідження молодшому науковому співробітнику відділу теорії і методології бібліотечної справи Інституту бібліотекознавства О.Л. Сокур.  

Низку рукописів видань рекомендовано до друку.