Перше засідання новообраної Вченої ради НБУВ

Поділитися: 
Дата події: 
4-12-2018

4 грудня 2018 року відбулось перше розширене засідання новообраого складу Вченої ради Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.

Насамперед члени ради розглянули питання про керівний склад Вченої ради. Її головою обрано Любов Андріївну Дубровіну – генерального директора НБУВ, члена-кореспондента Національної академії наук України, доктора історичних наук. Заступниками стали Валерій Микитович Горовий – заступник генерального директора НБУВ з наукової роботи, доктор історичних наук, професор, та Галина Іванівна Ковальчук – директор Інституту книгознавства, доктор історичних наук, професор. Ученим секретарем обрано Тетяну Леонтіївну Кулаковську – вченого  секретаря НБУВ, кандидата історичних наук. 

 За поданням Л.А. Дубровіної Вчена рада погодила на посадах заступників генерального директора на строк повноважень генерального директора НБУВ Валерія Микитовича Горового, Людмилу Вікторівну Муху, Тетяну Миколаївну Коваль та Андрія Васильовича Матвійчука.

Заступник голови Вченої ради НБУВ та генерального директора НБУВ Валерій Микитович Горовий зробив заключні звіти про виконання у 2018 році  наукових проектів з питань «Інформаційно-культурне забезпечення загальної інтеграції регіонів України» (за цільовою програмою наукових досліджень НАН України «Національний консенсус в Україні: історичний імператив, сучасні параметри, прогностична модель»), а також «Інформаційні механізми нейтралізації негативних зарубіжних впливів на регіони України в умовах гібридної війни» (за цільовою програмою наукових досліджень НАН України «Інтеграція Донбасу і Криму в політико-правовий і соціокультурний простір України: історичний досвід, сучасні виклики, перспективи»).

Зокрема, він поінформував, що із зазначеної програмно-цільової тематики підготовлено низку монографічних досліджень та комплексні наукові доповіді. Особливо підкреслив доповідач нові підходи до висвітлення проблем захисту національного інформаційного простору, які полягають в предметному аналізі роботи на рівні регіонів.

На необхідність приведення публікацій НБУВ у відповідність до вимог міжнародних науково-інформаційних баз даних звернула увагу в своїй доповіді директор Інституту інформаційних технологій НБУВ Катерина Вілентіївна Лобузіна, детально висвітливши всі аспекти таких вимог та способи їх дотримання. Вона також презентувала учасникам засідання новий електронний ресурс бібліотеки – Репозитарій НБУВ (eVerLib).

Члени Вченої ради розглянули пропозиції рукописів видань, підготовлених до друку, і рекомендували обговорені рукописи для опублікування.